Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C ZYNNIKI POTRZEBNE GIMNAZJALIŚCIE PRZY WYBORZE SZKOŁY MARZEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C ZYNNIKI POTRZEBNE GIMNAZJALIŚCIE PRZY WYBORZE SZKOŁY MARZEŃ"— Zapis prezentacji:

1

2 C ZYNNIKI POTRZEBNE GIMNAZJALIŚCIE PRZY WYBORZE SZKOŁY MARZEŃ

3 O GÓLNE CZYNNIKI Przed wyborem szkoły należy: Poznać siebie Poznać rodzaje szkół Zebrać informacje o zawodach Poznać ścieżki kształcenia Poznać rynek pracy

4 P OZNAJEMY SIEBIE Poznając siebie należy: Rozpoznać swoje słabe i mocne strony Poszukać swoich zainteresowań Znać swój charakter i temperament Wiedzieć jakie mamy możliwości

5 R ODZAJE SZKÓŁ I ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA Szkoły dzielą się na: Licea-Szkoły ponadgimnazjalne, które kończą się maturą. Nauka trwa 3 lata. Po ukończeniu liceum i zdaniu matury można iść na studia.

6 R ODZAJE SZKÓŁ I ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA Technika-szkoły czteroletnie, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci technikum uzyskują wykształcenie średnie, a także mają możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

7 R ODZAJE SZKÓŁ I ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA Zawodowe - szkoły dające wykształcenie zasadnicze zawodowe, umożliwiają zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także dalsze kształcenie w uzupełniających liceach ogólnokształcących lub technikach uzupełniających. Nauka trwa 3 lata.

8 R YNEK PRACY Przed wyborem odpowiedniej szkoły najlepiej najpierw rozeznać się na rynku pracy i zorientować się, jakie są przyszłościowe zawody.

9 P RZYSZŁOŚCIOWE ZAWODY Specjalista od cloud computing Mechatronik Osobisty agent zawodowy Biotechnolog Opiekun medyczny Rolnik ekologiczny Handlowiec

10 S KĄD BRAĆ INFORMACJE ? Źródłem informacji mogą być: Rodzice Internet Media(TV, gazety, radio) Znajomi Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Nauczyciele Informatory

11 C IEKAWOSTKA Człowiek w ciągu swojego życia przepracuje około 43 716 godz. (wraz z sobotami, czas pracy+dojazd-ok.10h)

12 R ADY Nie ulegaj presji środowiska, jeśli w grę wchodzi wybór szkoły! Nie wybieraj szkoły pod wpływem chwili, tylko zastanów się dwa razy! Pamiętaj, że wybór twojej szkoły ma wpływ na CAŁE twoje dalsze życie!!!!!

13 P ODSUMOWANIE, CZYLI CO MUSISZ WIEDZIEĆ W PIGUŁCE Musisz dobrze poznać siebie i szkoły, do których chcesz pójść. Wskazane by było poznać informacje o zawodach, żeby nie wybierać na chybił trafił. Dobrze poznaj ścieżki kształcenia, żeby dostać pracę o której marzysz. Poznaj rynek pracy, aby dowiedzieć się jakie zawody są przyszłościowe, a jakie deficytowe.

14 P OWODZENIA W WYBORZE SZKOŁY Życzą Katarzyna i Martyna


Pobierz ppt "C ZYNNIKI POTRZEBNE GIMNAZJALIŚCIE PRZY WYBORZE SZKOŁY MARZEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google