Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ „Pięknie mówię”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ „Pięknie mówię”"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ „Pięknie mówię”
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gubinie, ul. Pułaskiego 1 tel mail: PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ „Pięknie mówię” mgr Magdalenę Augul – Olech logopeda ze specjalnością neurologopedii

2 Cel główny: Wczesne wspomaganie rozwoju mowy u dzieci
Cele szczegółowe: Wspomaganie dzieci z zaburzeniami mowy i wymowy Włączenie rodziców i nauczycieli do świadomej współpracy nad rozwojem mowy dzieci i kształtowaniem ich prawidłowej wymowy Promowanie w środowisku lokalnym działań profilaktycznych w zakresie szerszego dostępu do wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej dla dzieci, w tym dzieci z deficytami globalnymi i parcjalnymi Podnoszenie jakości pracy szkół i przedszkoli poprzez poszerzanie możliwości współpracy z logopedą Udzielenie wsparcia rodzicom i nauczycielom dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością Wczesne wspomaganie rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

3 Przygotowanie programu w oparciu o opracowanie
ETAPY DZIAŁANIA: Przygotowanie programu w oparciu o opracowanie B. Dittfeld Analiza programu Realizacja programu

4 Skąd pomysł???? Inspiracją do napisania tego programu była potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju mowy u dzieci. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, trzy miejskie przedszkola oraz Szkoła Podstawowa w Bieżycach i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy połączyły siły by stworzyć wspólnie coś nowego. W programie uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, nauczyciele, wychowawcy i rodzice.

5 Metody : pedagogiczne logopedyczne psychologiczne
łączyły działania logopedy i pedagoga, wiązały się z procesem dydaktycznym nauczania (uczenia się czytania i pisania, liczenia). Służyły one poznawaniu dziecka , pozyskiwaniu go do współpracy oraz stymulacji językowej; obejmowały również wychowawcze oddziaływanie na dziecko i jego otoczenie (zabawy inscenizacyjne) logopedyczne były włączane w momencie diagnozowania problemów dziecka oraz terapii – dotyczyły głównie: czucia artykulatorów w powiązaniu z całym ciałem. Służyły nabywaniu nawyków językowych psychologiczne wiązały się z oddziaływaniem słownym logopedy na zachowanie i emocje dzieci. Stosowano następujące elementy: bajki terapeutyczne rysunki dziecięce

6 metoda Weroniki Sherbourne, metoda Dobrego Startu
Ponadto w pracy profilaktycznej oraz diagnostyczno – terapeutycznej z dziećmi stosowałam elementy następujących metod: metoda Weroniki Sherbourne, metoda Dobrego Startu metoda Bronisława Rocławskiego metoda kalifornijska (Domana) metoda Marii Montessori metoda kinezjologii edukacyjnej metoda psychostymulacji (M.S. Dyna Lingua) metoda Knillów metoda neurobiologiczna J. Cieszyńskiej

7 Zasady: Zasada świadomego dostosowania elementów preferowanych metod do zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb dziecka Konsekwentne dążenie do sukcesu dziecka Zasada podmiotowości dziecka Zasada systematyczności oddziaływań Zasada stopniowania trudności

8 II. Realizacja programu
Przewidziany czas trwania programu - jeden cykl - 3 lata. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu jedną godzinę. Jeden temat realizowany był przez 1miesiąc (3 – 4 spotkania). Przed rozpoczęciem programu i w czasie jego trwania pod koniec każdego roku szkolnego wykonywane były badania przesiewowe mowy dzieci biorących udział w programie. W trakcie trwania programu prowadzone były zebrania i zajęcia z rodzicami dla każdej grupy wiekowej (2 razy w roku). Pierwsze zebranie dotyczyło charakterystyki rozwoju mowy u dzieci, natomiast drugie spotkanie miało charakter warsztatowy, na których to rodzice w sposób praktyczny otrzymywali różne ćwiczenia i zabawy do pracy z dzieckiem w domu. Po skończonych zajęciach często odbywały się indywidualne konsultacje terapeutą, w celu rozwiania różnych wątpliwości i rozwiązania bieżących problemów.

9 Narzędzia badawcze dla dzieci 4 letnich do badania wykorzystałam kwestionariusz obrazkowy G. Bilewicz i B. Zioło, dla dzieci starszych (5 i 6 latków) „Test nazywania” A. Balejko. Po badaniach analizowałam jakie problemy mają dzieci i w czym mogłabym im pomóc. Na tej podstawie ułożyłam tematykę zajęć dla każdej grupy wiekowej.

10 oddech Tematyka zajęć – 4 latki Stroimy miny
Znamy głosy naszych kolegów Wesołe i smutne laleczki Sprzątamy mieszkanko – świąteczne porządki Ćwiczymy oddech Malujemy własną postać Jestem samodzielny w domu – w kuchni i w łazience Jestem pilnym uczniem i dobrym kolegą Odgłosy zwierząt – naśladuję węża Odgłosy przyrody – naśladuję szum drzew oddech

11 Tematyka zajęć – 5 latki Usprawnianie mowy
Odgłosy z ulicy – naśladuję jadące auta Odgłosy z podwórka – rozmawiamy z Kaczką Dziwaczką Naśladujemy ruchy naprzemienne w zabawie „Łokieć – kolano” „Co to za przysłowie – pozwól pomyśleć głowie?” Czas na relaks i długi oddech Co misie robią zimą? Trzy kolory Wiosna Urodziny Renaty Wycieczka pociągiem Usprawnianie mowy

12 Tematyka zajęć – 6 latki oraz klasa I –III i ZET
Koniec wakacji W lesie Moje ciało W sklepie spożywczym Bajki Sport Muzyka W kwiaciarni Na wiejskim podwórku Na placu zabaw poprawna artykulacja

13 Osiągnięte cele Dzieci opanowały w dobrym stopniu mowę polską. Badania przesiewowe wykazały, że z grup objętych programem profilaktycznym na konsultację logopedyczną skierowano tylko pojedyncze dzieci. Były to te dzieci, które miały złożoną wadę wymowy bądź znaczny opóźniony rozwój mowy Efektywna współpraca z rodzicami i wychowawcami grup i klas w ramach wspomagania rozwoju mowy dzieci Wzrost świadomości logopedycznej rodziców i nauczycieli Wyposażenie rodziców i nauczycieli w techniki pracy z dziećmi Dzieci potrafią prawidłowo oddychać i używać artykulatorów do poprawnej wymowy, dbają o swoje wypowiedzi, przez co tempo mówienia jest wolniejsze, mowa bardziej zrozumiała, zniknął problem zacinania się Realizacja programu „Pięknie mówię” spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony przedszkoli i szkół, obecnie trwa kolejna - VII edycja programu Promocja poradni na terenie miasta

14

15 dodatkowe korzyści wynikające z programu
ułatwiony kontakt ze specjalistą warsztaty logopedyczne dla rodziców i nauczycieli systematyczne badania przesiewowe mowy, słuchu i wzroku

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ „Pięknie mówię”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google