Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gubinie, ul. Pułaskiego 1 tel. 68 4558252 mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gubinie, ul. Pułaskiego 1 tel. 68 4558252 mail:"— Zapis prezentacji:

1 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gubinie, ul. Pułaskiego 1 tel. 68 4558252 mail: ppp_gubin@interia.pl ppp_gubin@interia.pl www.pppgubin.iap.pl PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ Pięknie mówię mgr Magdalenę Augul – Olech mgr Magdalenę Augul – Olech logopeda ze specjalnością neurologopedii

2 Wczesne wspomaganie rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym –Wspomaganie dzieci z zaburzeniami mowy i wymowy –Włączenie rodziców i nauczycieli do świadomej współpracy nad rozwojem mowy dzieci i kształtowaniem ich prawidłowej wymowy –Promowanie w środowisku lokalnym działań profilaktycznych w zakresie szerszego dostępu do wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej dla dzieci, w tym dzieci z deficytami globalnymi i parcjalnymi –Podnoszenie jakości pracy szkół i przedszkoli poprzez poszerzanie możliwości współpracy z logopedą –Udzielenie wsparcia rodzicom i nauczycielom dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością

3 Przygotowanie programu w oparciu o opracowanie B. Dittfeld Realizacja programu Analiza programu

4 Skąd pomysł???? Inspiracją do napisania tego programu była potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju mowy u dzieci. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, trzy miejskie przedszkola oraz Szkoła Podstawowa w Bieżycach i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy połączyły siły by stworzyć wspólnie coś nowego. W programie uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, nauczyciele, wychowawcy i rodzice.

5 łączyły działania logopedy i pedagoga, wiązały się z procesem dydaktycznym nauczania (uczenia się czytania i pisania, liczenia). Służyły one poznawaniu dziecka, pozyskiwaniu go do współpracy oraz stymulacji językowej; obejmowały również wychowawcze oddziaływanie na dziecko i jego otoczenie (zabawy inscenizacyjne) pedagogiczne były włączane w momencie diagnozowania problemów dziecka oraz terapii – dotyczyły głównie: czucia artykulatorów w powiązaniu z całym ciałem. Służyły nabywaniu nawyków językowych logopedyczne wiązały się z oddziaływaniem słownym logopedy na zachowanie i emocje dzieci. Stosowano następujące elementy: bajki terapeutyczne rysunki dziecięce psychologiczne

6 Ponadto w pracy profilaktycznej oraz diagnostyczno – terapeutycznej z dziećmi stosowałam elementy następujących metod: metoda Weroniki Sherbourne, metoda Dobrego Startu metoda Bronisława Rocławskiego metoda kalifornijska (Domana) metoda Marii Montessori metoda kinezjologii edukacyjnej metoda psychostymulacji (M.S. Dyna Lingua) metoda Knillów metoda neurobiologiczna J. Cieszyńskiej

7 Zasada świadomego dostosowania elementów preferowanych metod do zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb dziecka Konsekwentne dążenie do sukcesu dziecka Zasada podmiotowości dziecka Zasada systematyczności oddziaływań Zasada stopniowania trudności

8 II. REALIZACJA PROGRAMU Przewidziany czas trwania programu - jeden cykl - 3 lata. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu jedną godzinę. Jeden temat realizowany był przez 1miesiąc (3 – 4 spotkania). Przed rozpoczęciem programu i w czasie jego trwania pod koniec każdego roku szkolnego wykonywane były badania przesiewowe mowy dzieci biorących udział w programie. W trakcie trwania programu prowadzone były zebrania i zajęcia z rodzicami dla każdej grupy wiekowej (2 razy w roku). Pierwsze zebranie dotyczyło charakterystyki rozwoju mowy u dzieci, natomiast drugie spotkanie miało charakter warsztatowy, na których to rodzice w sposób praktyczny otrzymywali różne ćwiczenia i zabawy do pracy z dzieckiem w domu. Po skończonych zajęciach często odbywały się indywidualne konsultacje terapeutą, w celu rozwiania różnych wątpliwości i rozwiązania bieżących problemów.

9 dla dzieci 4 letnich do badania wykorzystałam kwestionariusz obrazkowy G. Bilewicz i B. Zioło, dla dzieci starszych (5 i 6 latków) Test nazywania A. Balejko. Po badaniach analizowałam jakie problemy mają dzieci i w czym mogłabym im pomóc. Na tej podstawie ułożyłam tematykę zajęć dla każdej grupy wiekowej.

10 1. Stroimy miny 2. Znamy głosy naszych kolegów 3. Wesołe i smutne laleczki 4. Sprzątamy mieszkanko – świąteczne porządki 5. Ćwiczymy oddech 6. Malujemy własną postać 7. Jestem samodzielny w domu – 8. w kuchni i w łazience 9. Jestem pilnym uczniem i dobrym kolegą 10. Odgłosy zwierząt – naśladuję węża 11. Odgłosy przyrody – naśladuję szum drzew

11 1. Odgłosy z ulicy – naśladuję jadące auta 2. Odgłosy z podwórka – rozmawiamy z Kaczką Dziwaczką 3. Naśladujemy ruchy naprzemienne w zabawie Łokieć – kolano 4. Co to za przysłowie – pozwól pomyśleć głowie? 5. Czas na relaks i długi oddech 6. Co misie robią zimą? 7. Trzy kolory 8. Wiosna 9. Urodziny Renaty 10. Wycieczka pociągiem

12 1. Koniec wakacji 2. W lesie 3. Moje ciało 4. W sklepie spożywczym 5. Bajki 6. Sport 7. Muzyka 8. W kwiaciarni 9. Na wiejskim podwórku 10. Na placu zabaw

13 Dzieci opanowały w dobrym stopniu mowę polską. Badania przesiewowe wykazały, że z grup objętych programem profilaktycznym na konsultację logopedyczną skierowano tylko pojedyncze dzieci. Były to te dzieci, które miały złożoną wadę wymowy bądź znaczny opóźniony rozwój mowy Efektywna współpraca z rodzicami i wychowawcami grup i klas w ramach wspomagania rozwoju mowy dzieci Wzrost świadomości logopedycznej rodziców i nauczycieli Wyposażenie rodziców i nauczycieli w techniki pracy z dziećmi Dzieci potrafią prawidłowo oddychać i używać artykulatorów do poprawnej wymowy, dbają o swoje wypowiedzi, przez co tempo mówienia jest wolniejsze, mowa bardziej zrozumiała, zniknął problem zacinania się Realizacja programu Pięknie mówię spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony przedszkoli i szkół, obecnie trwa kolejna - VII edycja programu Promocja poradni na terenie miasta

14

15 dodatkowe korzyści wynikające z programu ułatwiony kontakt ze specjalistą warsztaty logopedyczne dla rodziców i nauczycieli systematyczne badania przesiewowe mowy, słuchu i wzroku

16


Pobierz ppt "Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gubinie, ul. Pułaskiego 1 tel. 68 4558252 mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google