Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODZINY HARCERSTWA Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODZINY HARCERSTWA Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich."— Zapis prezentacji:

1 NARODZINY HARCERSTWA Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich

2 Skauting Twórcą skautingu był generał Robert Baden – Powell, brytyjski żołnierz, którzy podczas II wojny burskiej w Afryce, w trakcie obrony twierdzy Mafeking, z braku starszych, doświadczonych żołnierzy część zadań, łączników i zwiadowców, powierzał bardzo młodym chłopcom. Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich

3 Znakomite wywiązywanie się młodzieńców z ich obowiązków skłoniło, już po wojnie, generała do zorganizowanie doświad- czalnego obozu dla młodzieńców, a następnie do napisania książki Scouting for Boys, która w krótkim okresie czasu stała się swoistym vademecum skautingu, promując go na cały świat. Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich

4 Główną powinnością każdego młodego człowieka, jaką stawiał przed swoimi wychowankami generał Baden Powell był patriotyzm. Fundamentem, na którym miano natomiast tworzyć sylwetkę nieugiętego skauta była samodzielność. Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich

5 Na gruncie polskim, już na przełomie XIX i XX w
Na gruncie polskim, już na przełomie XIX i XX w. zaczęły powstawać instytucje młodzieżowe o różnym charakterze. Ze względu na ówczesna sytuację polityczną – rozbicie państwa przez trzech zaborców – znaczna część spośród tych organizacji charakteryzowała się głębokim nurtem niepodległościowym. Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich

6 Sokół - promował hasło „w zdrowym ciele, zdrowy duch”
Zarzewie - główny nacisk kładło na wychowanie fizyczne i przysposobienie obronne Sokół - promował hasło „w zdrowym ciele, zdrowy duch” Eleusis - w walce o lepszego człowieka i Polaka członkowie tego związku postulowali poczwórna wstrzemięźliwość: od tytoniu,alkoholu, kart i rozpusty. Odzyskanie sił do walki o niepodległość upatrywali bowiem w odrodzeni etycznym i moralnym narodu. Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich

7 Członkami poszczególnych organizacji niejednokrotnie byli ci sami ludzie. Najczęściej młodzi, gorliwi patrioci, którzy głęboko wierzyli, że nadciągająca wojenna zamieć będzie szansą dla ich ukochanej ojczyzny, na wyrwanie się z jarzma zaborców i ponowną wolność dla całego narodu. Największe swobody działania dla czysto polskich struktur przejawiała wówczas Galicja, dlatego też to właśnie Lwów stał się kolebką angielskiego skautingu, który przeszczepiony na polski grunt przyjął postać harcerstwa. Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich

8 Andrzej Małkowski Jak początki skautingu nierozerwalnie wiążą się z postacią generała Baden – Powella, tak spersonifikowana postać harcerstwa znajduje swoje ucieleśnienie w Andrzeju Małkowskim Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich

9 Był aktywnym członkiem zarówno Sokoła, jak i związku Eleusis.
Jego dobra znajomość języka angielskiego i spóźnienie na ćwiczenia wojskowe Zarzewia doprowadziły do kary w postaci przetłumaczenia dzieła gen. Baden Powella. Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich

10 Zafascynowany angielskim skautingiem Małkowski postanowił wziąć na własne barki próbę przeszczepienia go na polski grunt lutego 1911r. Przewodnictwo Związku Sokolego zatwierdziło uchwałę o wprowadzeniu drużyn harcerskich do Sokoła. Niespełna miesiąc później zaczął się natomiast pierwszy w Polsce, choć jeszcze ciemiężonej przez zaborców, kurs instruktorów skautowych. Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich

11 22 maja Andrzej Małkowski wydał pierwszy rozkaz, powołując do życia następujące lwowskie drużyny: 1 – im. Tadeusza Kościuszki, 2 – im. Jana Karola Chodkiewicza, 3 – im. Płk Emilii Plater (żeńska), i 4 – im. Szymona Mohorta. Wówczas zaczęła funkcjonować także Komenda Skautowa przy Zarządzie „Sokoła” . Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich

12 W podobnym okresie harcerstwo zaczęło rozwijać się także na terenie pozostałych zaborów. W zaborze rosyjskim pierwszy zastęp został zorganizowany już w 1909 r. W zaborze pruskim natomiast pierwsze drużyny wyłoniły się w 1911r. na Pomorzu, w Wielkopolsce w 1912, a na Śląsku w 1913r. (duże znaczenie miał plebiscyt) Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich

13 W podobnym okresie harcerstwo zaczęło rozwijać się także na terenie pozostałych zaborów. W zaborze rosyjskim pierwszy zastęp został zorganizowany już w 1909 r. W zaborze pruskim natomiast pierwsze drużyny wyłoniły się w 1911r. na Pomorzu, w Wielkopolsce w 1912, a na Śląsku w 1913r. (duże znaczenie miał plebiscyt) Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich

14 W listopadzie 1918r. organizacje skautowe trzech zaborów połączyły się tworząc związek Harcerstwa Polskiego, liczący wówczas 33 tys. harcerek i harcerzy. Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich

15 Narodziny harcerstwa nierozerwalnie związały się z odrodzeniem państwa Polskiego. Harcerze czynnie włączali się bowiem zarówno w walki zbrojne, jak i działania polityczne i społeczne mające na celu przywrócenie państwowości, a w dalszej perspektywie jej umacnianie. Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich

16 Okres dwudziestolecia międzywojennego, to czas tworzenia struktur, szkolenia kadr i umacniania podwalin, które do systemu wychowania młodego człowieka wprowadzili gen. Baden Powell i Andrzej Małkowski. Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich

17 Kolejne lata, to czas wzmożonej pracy i kształtowania młodych charakterów tych, którym najważniejszy życiowy sprawdzian przyszło zdawać w ogniu II wojny światowej. O tym, jak harcerstwo ich przygotowało najlepiej świadczy heroiczna postawa członków Szarych Szeregów. Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich


Pobierz ppt "NARODZINY HARCERSTWA Harcerskie.com – Twoja Księga Pomysłów Harcerskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google