Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodyka poszukiwania pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodyka poszukiwania pracy"— Zapis prezentacji:

1 Metodyka poszukiwania pracy
Ostróda, r.

2 Zagadnienia Mój potencjał Aktywne metody poszukiwania pracy
Źródła informacji o miejscach pracy Zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych Rozmowa kwalifikacyjna Co robić, gdy nie zostanę zatrudniony

3 Odpowiednia praca Wypadkowa umiejętności , zainteresowań i wyznawanych wartości na tle jej własnej niepowtarzalnej osobowości

4 Kotwice kariery (według Scheina)
Profesjonalizm Przywództwo Autonomia i niezależność Bezpieczeństwo i stabilizacja Kreatywność i przedsiębiorczość Usługi i poświecenie dla innych Wyzwania Styl życia

5 Cechy osobowości 1. Neurotyczność Stabilność emocjonalna 2.
Ekstrawersja Introwersja 3. Otwartość na doświadczenia Niska otwartość na doświadczenia 4. Sumienność Chaotyczność 5. Ugodowość Nieustępliwość

6 Umiejscowienie kontroli
Wewnętrzne poczucie kontroli Zewnętrzne poczcie kontroli

7 Od czego zacząć? Przegląd swoich kwalifikacji i umiejętności
Analiza potrzeb rynku pracy ( przegląd potencjalnych pracodawców działających na interesującym nas obszarze)

8 Analiza SWOT Co robisz dobrze?
SILNE STRONY Co robisz dobrze? Jakie są twoje zalety, umiejętności i kompetencje? Za co chwalą cię inni? Co robisz lepiej od innych w twojej dziedzinie ? Co jest twoja najsilniejszą stroną?

9 Analiza SWOT Słabe strony Co robisz źle?
Jakich umiejętności i kompetencji Ci brakuje? Za co cię ganią inni? Co inni robią lepiej od ciebie w twojej dziedzinie? Co jest twoją najsłabszą stroną?

10 Analiza SWOT Szanse Kto ci sprzyja? Na kogo może liczyć?
Z pomocy jakich instytucji możesz skorzystać? Jakie masz możliwości ekonomiczne? Czy masz jakieś specjalne i rzadkie umiejętności, uprawnienia , możliwości?

11 Analiza SWOT zagrożenia Kto jest twoim wrogiem?
Kto może ci przeszkadzać? Czy w twojej branży może się zmienić na gorsze? Co jest niestabilne? Czego powinieneś unikać?

12 Metoda SMART Konkretne i jasno określone (Specyfic)
Mierzalne (Measurable) Osiągalne, ale również ambitne (Achievable) Realistyczne i możliwe do osiągnięcia (Realistic) Mające termin ich osiągnięcia (Timescale)

13 Cele Perspektywa Okres Cele Długoterminowa 5 – 10 lat lub więcej
- kontynuacja pracy na stanowisku kierowcy, - Własna firma transportowa, - Praca na stanowisku instruktora nauki jazdy. Średnioterminowa 2- 5 lat Praca na stanowisku kierowcy Ukończenie kursu instruktora nauki jazdy. Krótkoterminowa 1 rok Ukończenie kursu nauki jazdy Zdobycie innych kompetencji

14 Kreatywny plan poszukiwania pracy
Określenie celu – co chcę osiągnąć?, jaką pracę zdobyć? Wyeksponowanie swoich zalet – jakie są moje atuty, czym się różnię od innych kandydatów do pracy, w czym jestem lepszy, jak podkreślić swoje cechy, by znaleźć właściwego pracodawcę?

15 Kreatywny plan poszukiwania pracy
Dokładne określenie potencjalnego pracodawcy - jaki rodzaj firm, pracodawców może być zainteresowany takim pracownikiem jak ja, w jakim obszarze geograficznym?

16 Kreatywny plan poszukiwania pracy
Dokładne określenie potrzeb potencjalnego pracodawcy – jakie potrzeby (swoje , firmy) chce zaspokoić pracodawca, szukając pracownika na dane stanowisko; jaki jest Jeden podstawowy powód, dla którego powinien zatrudnić właśnie mnie, jak rozpraszać ewentualne zastrzeżenia dotyczące mojej osoby?

17 Cechy dobrego kandydata do pracy
Wiedza fachowa Samodzielność w podejmowaniu decyzji Chęć podnoszenia kwalifikacji Doświadczenie zawodowe Dyspozycyjność Umiejętność współpracy Lojalność wobec pracodawcy Umiejętność organizowania sobie pracy Umiejętność tworzenia dobrego obrazu firmy Umiejętności adaptacji Umiejętności kierowania ludźmi Komunikatywność

18 Kreatywny plan poszukiwania pracy
Przygotowanie strategii działania Znajdowanie pracodawców- w jaki sposób mogą się oni dowiedzieć że szukam pracy? (metody znajdowania ofert pracy); Metody prezentowania się pracodawcom – jakie metody prezentowania się pracodawcom pozwolą mi na wyeksponowanie moich zalet i przekonanie ich, że jestem najodpowiedniejszym kandydatem do pracy? ( życiorys,-CV, listy, telefonowanie, rozmowy)

19 Kreatywny plan poszukiwania pracy
Intensywność, ciągłość działania- jak intensywnie muszę prowadzić moje poszukiwania, aby w jak najkrótszym czasie znaleźć prace, jak podtrzymywać swój entuzjazm? Elastyczność działania- co robi konkurencja, jakie metody sa skuteczne w odniesieniu do danej kategorii pracodawców? Ulepszanie metod poszukiwania pracy- kontakt z klubem pracy.

20 Źródła informacji o pracy
Prasa codzienna, Prasa branżowa, Internet Audycje TV, Audycje radiowe.

21 Prasa Gazeta Olsztyńska dodatek „praca”- każdy poniedziałek,
Gazeta Wyborcza dodatek „Praca” – każdy poniedziałek,

22 Internet www.pracuj.pl www.jobaid.pl www.topjobs.pl
www. gazetapraca. pl i inne

23 Agencje zatrudnienia Agencje pośrednictwa pracy,
Agencje doradztwa personalnego, Agencje poradnictwa zawodowego, Agencje pracy tymczasowej.

24 Inne źródła informacji o pracy
Gminne centra informacji, Biura karier, Centra wolontariatu, Kluby pracy, Giełdy pracy, Znajomi, krewni.

25 Stopa bezrobocia maj 2011 Polska –12,2 % (maj 2011)
Województwo warmińsko – mazurskie– 19,5 %

26 Dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy
Życiorys /terminy wymienne CV, c.v., resume/, List motywacyjny.

27 Typy CV - wersja chronologiczna
Cechą charakterystyczną jest chronologiczne przedstawianie faktów, często w porządku odwróconym. Takie ułożenie pozwala na łatwą orientacje w tempie i jakości przebiegu kariery zawodowej, ale uwidacznia przerwy w edukacji bądź zatrudnieniu, wszelkie nieścisłości, brak doświadczenia lub częste zmiany miejsca pracy.

28 Typy CV – wersja funkcjonalna
Charakteryzuje się względnym brakiem chronologii. Stwarza możliwość uwypuklenia doświadczenia zawodowego, umiejętności i osiągnięć kandydata oraz zatuszowanianie nie urozmaiconego biegu kariery zawodowej lub długich przerw w zatrudnieniu.

29 CV / zawartość/ Imię, nazwisko, adres, numer telefonu,
Skrót informacji, Sprecyzowanie celu zawodowego, Informacja o wykształceniu, Prezentacja doświadczenia zawodowego, Wykaz dodatkowych umiejętności,

30 CV rady praktyczne CV powinno być krótkie, liczyć nie więcej niż dwie strony formatu A-4, Pisz językiem klarownym, unikaj niepotrzebnych ozdobników stylistycznych, złożonych konstrukcja zdaniowych, Korzystaj ze słowników językowych, Przeczytaj uważnie to co napisałeś. Poproś kogoś kompetentnego o przeczytanie Twego CV przemyśl uwagi tej osoby- szczególnie krytyczne.

31 Budowa listu motywacyjnego
Dane personalne, Adresat listu, Numer referencyjny, Przyczyny napisania listu, Kwalifikacje, Cel zawodowy, Zakończenie.

32 Znaczenie rozmowy kwalifikacyjnej w procesie rekrutacji
wezwanie na rozmowę kwalifikacyjną jest ostatnim i najważniejszym etapem w poszukiwaniu pracy i dlatego powinniśmy się do niej dobrze przygotować; rozmówcy mają konkretny cel – rozstrzygnąć czy zostaniesz nowym pracownikiem firmy ;

33 Znaczenie rozmowy kwalifikacyjnej w procesie rekrutacji
nawet jeżeli spotkanie nie zakończy się otrzymaniem pracy, zbliża nas do celu ponieważ: rozmawiając z wieloma pracodawcami, osiągamy mistrzostwo i po kilku rozmowach będziemy w stanie odpowiedzieć niemalże na każde ich pytanie; pracodawca, na którym zrobiliśmy dobre wrażenie, jest naszym potencjalnym "kontaktem" prowadzącym do innych pracodawców; otwieramy sobie szanse zatrudnienia w danej firmie w przyszłości.

34 Znaczenie rozmowy kwalifikacyjnej w procesie rekrutacji
na ogół osoby(a) prowadzące chcą potwierdzenia tego, co umieściłeś w swoim CV i liście motywacyjnym, czyli: czy Twoje kwalifikacje są prawdziwe i odpowiednie do danej pracy; czy Twoje doświadczenie zawodowe jest odpowiednie do pracy i takie jak sugeruje Twoje CV, jakie posiadasz doświadczenie; co pominąłeś w swojej aplikacji, co może być informacją korzystną lub niekorzystną; jakie są Twoje umiejętności interpersonalne, czy jako kandydat „pasujesz” do firmy, zespołu; czy możesz od razu rozpocząć nową pracę czy wymagasz przeszkolenia; jakie są Twoje umiejętności komunikowania się? Czy umiesz słuchać?

35 Typy rozmów rozmowa wstępna - prowadzona przez pracownika działu rekrutacji ma na celu określenie przede wszystkim cech osobowościowych, komunikatywności. Coraz częściej bywa to rozmowa prowadzona przez telefon; rozmowa specjalistyczna - prowadzona przez bezpośredniego przełożonego, ma na celu określenie umiejętności i kwalifikacji a także rozproszenie obaw; rozmowa hipotetyczna/sytuacyjna - pytania dotyczą głównie zachowania w różnych sytuacjach - pytania typu "co by Pan zrobił w następującej sytuacji..."

36 Typy rozmów rozmowa biograficzna - analiza poszczególnych elementów cv - dość często spotykana w małych firmach; rozmowa stresująca - może zawierać niespodziewane pytania i zwroty akcji - stosowana prawie wyłącznie w firmach handlowych, tam gdzie można spodziewać się stresującej pracy; wywiad epizodyczny - bardzo szczegółowa analiza jednego wybranego wydarzenia - epizodu z życia. Prowadzona przez psychologa, metodyka ogranicza bardzo możliwości kreowania własnego wizerunku.

37 Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną to już sukces - bądźcie tego świadomi. Pamiętajcie, że rozmowa to nie przesłuchanie - a dwustronna komunikacja z poszanowaniem praw obu stron - pracodawca podejmuje decyzje ale to wy możecie dostarczyć mu produktu, na którym mu zależy; rozmowa kwalifikacyjna często jest powtarzalna również w swojej formie, nie tylko w treści. Większość szkoleń z rekrutacji przewiduje, że: prowadzący rozmowę powinien najpierw postarać się rozładować napięcie i tremę, którą z założenia kandydat na pewno ma. Stąd na początku rozmowy pojawiają się pytania zupełnie oderwane od tematu.

38 Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej – przed rozmową
przygotuj teczkę z najważniejszymi dokumentami ( Cv, list motywacyjny , wszelkie referencje i certyfikaty ); w przypadku gdy coś pójdzie nie tak zawsze możesz zostawić swoje Cv; dowiedz się jak najwięcej o danej firmie oraz postaraj się poznać nazwisko osoby z która będziesz przeprowadzał rozmowę; koniecznie musisz wszystko zaplanować tak by dotrzeć na czas (mieć czas na nieprzewidziane wpadki, autobusy zawsze w taki dzień będą się spóźniały a miasto będzie zakorkowane); twój wygląd jest twoją wizytówką pamiętaj o odpowiednim stroju eleganckim i schludnym.

39 Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej – przed rozmową
zbierz maksimum informacji o firmie (od kiedy firma istnieje, czym się zajmuje, jaką ma pozycję na rynku, konkurencja, szanse rozwoju, ile zatrudnia osób i jaka jest rotacja pracowników ); zbierz informacje o stanowisku (zakres wiedzy potrzebny na tym stanowisku, rodzaj potrzebnego doświadczenia – rodzaj wykonywanej pracy, przydatne cechy psychologiczne - zdolności interpersonalne, zdolności komunikacyjne, zdolności kierownicze, umiejętność pracy w stresie itp.) ;

40 Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej – przed rozmową
przypomnij (uporządkuj) sobie wiedzę o sobie (miej w pamięci swoją drogę zawodową: nazwę poprzedniego miejsca pracy, stanowisko, podstawowe obowiązki, sukcesy i osiągnięcia z poprzednich miejsc pracy, zabierz ze sobą kopię wszystkich istotnych dokumentów - mogą się okazać potrzebne, spróbuj się zastanowić jakie Ty zadawałbyś pytania będąc na miejscu pracodawcy, zastanów się nad odpowiedziami - nie wolno unikać pytań trudnych i kłopotliwych); oczekiwania wobec rozmówcy i inne (zastanów się czego oczekujesz od rozmówcy, czego chciałbyś się dowiedzieć, o co zapytać - inteligentne i rozsądne pytania mogą wywrzeć dobre wrażenie na rozmówcy, upewnij się, jak dotrzeć do firmy, ile potrzeba na to czasu - nie wolno Ci się spóźniać, najlepiej gdybyś był parę minut przed czasem) .

41 Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej – podczas rozmowy
sposób zachowania się i rozmowy (sposób wypowiedzi); czego nie wolno robić; zachowania, które mogą prowadzić do porażki w trakcie rozmowy; autoprezentacja i zachowanie niewerbalne;

42 Podstawowe pytania w trakcie rozmowy (najczęściej zadawane).
Istnieje wiele przewodników podających bardzo szczegółowe pytania, które mogą paść w rozmowie kwalifikacyjnej. Pamiętaj jednak, że żaden z nich nie jest wyrocznią. Poznać pytania przed rozmową kwalifikacyjną to nie to samo co poznać pytania egzaminacyjne przed egzaminem. Nie ułatwią one znalezienia poprawnej odpowiedzi ponieważ takich odpowiedzi nie ma. Jedyna poprawna odpowiedź to taka, która jest oparta na twoich autentycznych doświadczeniach i osiągnięciach; Typy (rodzaje) pytań - pytania – omówienie cv, pytania – badanie cech pożądanych, pytania standardowe.

43 Pytania najczęściej zadawane przez pracodawców (przykłady)
Dlaczego Pan/i chce pracować w naszej firmie; Jak ocenia Pan produkty/usługi naszej firmy; Czy nie uważa Pan, że jest trochę za młody (stary) na to stanowisko; Dlaczego chciałby Pan/i pracować w naszej firmie; Jak wyglądała Pana/Pani dotychczasowa kariera zawodowa; Jakie ma Pan/i hobby; Co wie Pan/i o naszej firmie;

44 Pytania najczęściej zadawane przez pracodawców
Dlaczego wybrał/a Pan/i taki rodzaj pracy, kariery zawodowej; Jakie są Pana/ Pani kwalifikacje; Czy nie sądzi Pan, że pana kwalifikacje przewyższają oczekiwania związane z tym stanowiskiem; Wykonywanie jakich zadań sprawia Panu/Pani największą satysfakcję; Co zamierza Pan robić za 5 lat;

45 Pytania najczęściej zadawane przez pracodawców
Czego najbardziej obawia się Pan w nowej pracy; Czy ma Pan jakieś dodatkowe pytania; Jakie są Pana/Pani mocne i słabe strony; Jakie było Pana/ Pani poprzednie miejsce pracy; W jakim stopniu jest Pan dyspozycyjny.

46 Pytania które możesz zadawać (przykłady)
Jakie możliwości rozwoju daje firma; Jakie cechy wyróżniają tę firmę spośród innych z tej branży; Jaki będzie zakres moich obowiązków, co będzie je stanowiło; W jaki sposób pracownik jest oceniany i promowany; Jak wygląda program rozwoju i szkoleń pracowników; Jakie są cele firmy na najbliższe 5/10 lat; Jaka jest atmosfera w pracy, jak przedstawiają się relacje pomiędzy pracownikami; Jak wygląda dzień pracy na interesującym mnie stanowisku; Jakie wymagania są stawiane nowemu pracownikowi.

47 Wskazówki o tym jak skutecznie zaplanować poszukiwania pracy
- codziennie spisuj sobie listę "rzeczy do zrobienia" - zaplanuj sobie to, co masz zrobić by znaleźć pracę, - składaj swoje zgłoszenia wczesnym rankiem, to zrobi dobre wrażenie i da Ci czas na wypełnianie kwestionariuszy, stawianie się na rozmowy kwalifikacyjne, poddawanie się testom, - dzwoń do pracodawców, by dowiedzieć się, w jakich godzinach najlepiej pytać o pracę, niektóre firmy przyjmują podania tylko o pewnych godzinach i w wybrane dni tygodnia, - zapisuj sobie wszystkich pracodawców, z którymi się kontaktujesz, notuj daty zgłoszenia się do nich, nazwiska osób, z którymi rozmawiałeś i wszystkie specjalne uwagi o kontaktach,

48 Wskazówki o tym jak skutecznie zaplanować poszukiwania pracy
- jeśli tylko jest to możliwe, zgłaszaj się jednocześnie do kilku zakładów pracy w tym samym rejonie, oszczędzi Ci to czasu i pieniędzy, - bądź przygotowany, noś ze sobą "wzór" podania o życiorysu, długopis, adresy i informacje o wolnych miejscach pracy - nigdy nie wiadomo, kiedy "trafisz w dziesiątkę", - natychmiast chwytaj każdą możliwość, jeśli dowiesz się o wolnym miejscu pracy pod koniec godzin urzędowania, dzwoń od razu - nie czekaj do następnego dnia !

49 Wskazówki o tym jak skutecznie zaplanować poszukiwania pracy
- rozgłaszaj wieści, powiedz wszystkim znajomym, że szukasz pracy, utrzymuj kontakty z przyjaciółmi i z każdym, kto może Ci pomóc znaleźć pracę, natychmiast sprawdzaj wszystkie nowe możliwości, - czytaj broszury i inne publikacje o tym, jak znaleźć pracę, czas jaki spędzisz na czytaniu tych materiałów, zaoszczędzi Ci dużo czasu w trakcie poszukiwań. Sprawdź czy właśnie w taki sposób poszukujesz pracy - bądź ze sobą szczery!!!


Pobierz ppt "Metodyka poszukiwania pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google