Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

jaka jest różnica między marzycielem a przedsiębiorcą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "jaka jest różnica między marzycielem a przedsiębiorcą"— Zapis prezentacji:

1 jaka jest różnica między marzycielem a przedsiębiorcą
Własna firma czyli jaka jest różnica między marzycielem a przedsiębiorcą mgr inż. Jakub Sosin

2 Przedsiębiorczość Umiejętność wykorzystywania czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) do wytwarzania nowych wyrobów lub usług. Przedsiębiorca dostrzega możliwości, których inni nie dostrzegają

3 Przedsiębiorczość Jest zjawiskiem nie ciągłym.
Pojawia się by zapoczątkować zmiany, następnie zanika do czasu, gdy pojawia się ponownie by zainicjować inne zmiany. W odróżnieniu od zarządzania wiąże się z inicjowaniem zmian.

4 Przedsiębiorca Ludzie zwykle boją się zmian, szukają spokoju, stabilizacji, bezpieczeństwa. Przedsiębiorca zawsze poszukuje zmiany, reaguje na nią i wykorzystuje ją jako okazję. Traktuje zmianę jako zjawisko normalne i zdrowe, chociaż zazwyczaj jej nie powoduje (zwykle nie jest wynalazcą).

5 Przedsiębiorca Potrafi do wytworzenia czegoś nowego wykorzystać ogólnie dostępną wiedzę. (np. Henry Ford nie wynalazł samochodu, ale zapoczątkował jego masową produkcję, wprowadzając podział pracy przy taśmie montażowej).

6 Cechy przedsiębiorcy Świadomość własnej wartości i pewność siebie
– jasne określenie swoich umiejętności zainteresowań, osiągniętych sukcesów, świadomość osobistej wartości i godności.

7 Cechy przedsiębiorcy Umiejętność negocjacji
- prowadzenie skutecznych rozmów, umiejętność przekonywania i argumentowania swoich racji, - umiejętność przekonywania do rzeczy nowych.

8 Cechy przedsiębiorcy Radzenie sobie w sytuacjach niepewnych
- umiejętność dostosowywania celów do zmieniających się okoliczności, - umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach niepewności i braku pełnej informacji.

9 Cechy przedsiębiorcy Planowanie działań
- umiejętność określania celu, środków do jego realizacji oraz kontrolowania i oceny postępów i efektywności prowadzonych działań.

10 Cechy przedsiębiorcy Akceptacja ryzyka
- umiejętność zaakceptowania faktu, że realizacja każdego, nawet najbardziej przemyślanego przedsięwzięcia gospodarczego może napotkać na trudności i przeszkody (bariery).

11 Cechy przedsiębiorcy Energia życiowa
- fizyczne i psychiczne przygotowanie do wykonywania ciężkiej i długotrwałej pracy, do pokonywania trudności - barier.

12 Cechy przedsiębiorcy Dojrzałość w kierowaniu samym sobą
- stosowanie samodyscypliny, przy jednoczesnym poczuciu komfortu psychicznego wynikającego z faktu bycia „swoim własnym szefem”.

13 Cechy przedsiębiorcy Wiara we własne siły i możliwości
- zdolność do realizacji własnych pomysłów i do przekonywania do nich innych.

14 Pytanie ? Czy warto być przedsiębiorcą ?

15 Dlaczego warto być przedsiębiorcą ?
Nienormowany czas pracy - pracuje kiedy chce i ile chce, - sam sobie wyznacza godziny pracy, - sam sobie daje urlop.

16 Dlaczego warto być przedsiębiorcą ?
Wolność, niezależność - sam określa zakres i tempo pracy i rozwoju - brak zależności służbowej – NIE MA SZEFA !!!

17 Dlaczego warto być przedsiębiorcą ?
Możliwość uzyskania wyższych dochodów - cena przysługuje niezależnie od nakładu pracy, - możliwość wykorzystywania pojawiających się okazji, - możliwość zarabiania na pracy innych.

18 Dlaczego warto być przedsiębiorcą ?
Możliwość realizacji własnych pomysłów - profity z nowych przedsięwzięć, - satysfakcja, samorealizacja, - prestiż społeczny, - poczucie wartości i niezależności.

19 Pytanie ? A minusy ? Bo może jednak nie warto … ?

20 Minusy  brak płatnego urlopu, (?) większa odpowiedzialność, (?)
brak ochrony socjalnej, (?) brak „świętego spokoju”- niepewność, (?) dochód zależny od kondycji firmy, (?) kontakty z urzędami, (?) ryzyko finansowe, …………….. ?

21 Pytanie ? To jaka jest różnica pomiędzy marzycielem a przedsiębiorcą ?

22 Różnica Przedsiębiorczość jest cechą ludzi odważnych, którzy potrafią marzyć. Różnica pomiędzy marzycielem a przedsiębiorcą polega jedynie na tym, że przedsiębiorca posiada umiejętność realizowania swoich marzeń bez względu na pojawiające się trudności.

23 Pamiętaj ! Tylko odważni jeźdźcy spadają z koni.
Ten co zawsze czołga się po ziemi, nigdy nie pozna smaku upadku …

24 Pamiętaj !  Nie ważne ile razy upadniesz.
Ważne ile razy potrafisz się podnieść.

25 Pamiętaj ! Niektórzy żyją tak ostrożnie, że umierają prawie jak nowi …

26 Pamiętaj ! Ci co nie mają marzeń są skazani na to, aby przez całe życie pracować dla tych, którzy je mają.

27    Miejcie marzenia ! Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "jaka jest różnica między marzycielem a przedsiębiorcą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google