Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narkomania wśród dzieci i młodzieży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narkomania wśród dzieci i młodzieży."— Zapis prezentacji:

1 Narkomania wśród dzieci i młodzieży

2 Co to jest narkomania? to choroba duszy i emocji;
najbardziej narażone osoby to te, które: cechuje brak pewności siebie oraz brak takich umiejętności jak: asertywność, konstruktywne radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, rozwiązywanie konfliktów, konstruktywne spędzanie wolnego czasu.

3 Przyczyny uzależnień:
Niedojrzałość emocjonalna Zaburzenia osobowości Poważne stresy i urazy (naruszające równowagę psychiczną) Negatywny wpływ środowiska Młodzieńcza potrzeba buntu (aprobata rówieśników i jednoczesne doprowadzenie rodziców do wściekłości)

4 Dlaczego młodzież/dzieci biorą?
Narkotyki poprawiają samopoczucie, sprawność działania, ułatwiają kontakty oraz rozwiązują problemy Zwykła bezmyślność Brak bliskich więzi z członkami rodziny

5 Co to jest uzależnienie?
jest chorobą duszy (psychiki) i emocji. Polega ono na utracie kontroli nad własnym życiem, braniu środków odurzających pomimo problemów, które one wywołują oraz na wzrastającej tolerancji organizmu. Osoba uzależniona czasami zdaje sobie sprawę z tego, ze środek odurzający jest przyczyną jej kłopotów, niszczy zdrowie, ale zamiast przestać go używać, bierze coraz więcej. Dzieje się tak dlatego, że nie kontroluje już swojego życia.

6 Objawy uzależnienia: występowanie poważnych problemów zdrowotnych
Destrukcyjność Zależność fizyczna - objawy abstynencyjne, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie wzrost tolerancji

7 Objawy w zachowaniu i wyglądzie osoby używającej środki odurzające:
Nagła zmiana postawy wobec nauki i szkoły – brak zainteresowania nauką, wagary, pogorszenie ocen. Zmiana środowiska przyjaciół i kolegów. Częste kontakty telefoniczne z próbą zachowania tajemnicy, izolowanie się od rodziny. Zmienność zachowania, od podsypiania przy stole do niezwykłego ożywienia, gadatliwości, drażliwości. Późne powroty do domu z objawami nietrzeźwości bez zapachu alkoholu. Brak apetytu, ewentualnie nadmierny apetyt na słodycze. Częste zmiany skórne szczególnie na rękach i twarzy, przypominające zmiany uczuleniowe, ślady po iniekcjach dożylnych. W domu można znaleźć sreberka (folie), rurki, torebki plastikowe, fajki.

8 Najczęściej używane środki narkotyczne:
Inhalanty – różnego rodzaju substancje chemiczne obecne w postaci lotnej w klejach, lakierach nitro, rozpuszczalnikach do farb i lakierów;

9 marihuana LSD haszysz środki halucynogenne – marihuana, haszysz, LSD, Psylocybina, PCP, niektóre grzyby

10 środki pobudzające – kokaina, crack, amfetamina
opium, morfina, heroina – działają opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy środki pobudzające – kokaina, crack, amfetamina amfetamina kokaina

11 leki psychotropowe: - środki uspokajające – benzodiazepiny; - barbiturany (Cyclobarbital, Luminal) tłumią aktywność centralnego układu nerwowego

12 Etapy leczenia odtrucia organizmu, długotrwały okres terapii
przywrócenie pacjentowi zdolności normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

13 Jak walczyć z nałogiem? Wspólne szukanie i rozwiązywanie problemów,
Dbanie o atmosferę w domu, klasie, szkole, tak aby wszyscy czuli się jednakowo ważni i potrzebni, Argumenty finansowe Dobry przykład (najlepiej własny)

14 Profilaktyka - uświadamianie
Ogólnodostępne materiały propagujące wiedzę o nałogach w postaci broszurek, ulotek, plakatów, wystaw; spotkań ze specjalistami w tych dziedzinach; projekcje filmów promujących zdrowy styl życia; imprezy i zawody sportowe, wycieczki i biwaki pod hasłem „Nie nałogom” itp.


Pobierz ppt "Narkomania wśród dzieci i młodzieży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google