Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spis treści WYSTĘPOWANIE I LECZENIE KASZLU W POPULACJI 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spis treści WYSTĘPOWANIE I LECZENIE KASZLU W POPULACJI 2"— Zapis prezentacji:

0 Sposoby radzenia sobie z kaszlem
Raport z badania ilościowego przygotowany dla firmy Przygotowanie: Przemysław Frąk Warszawa, lipiec 2006

1 Spis treści WYSTĘPOWANIE I LECZENIE KASZLU W POPULACJI 2
Informacje o badaniu omnibusowym Wyniki badania omnibusowego SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z KASZLEM - BADANIE UŻYTKOWNICZEK LEKÓW NA KASZEL 9 Informacje o badaniu Dolegliwości związane z kaszlem i sposoby radzenia sobie z nimi 12 Postawy związane z kaszlem: segmentacja użytkowniczek leków 28 Cechy idealnego leku na kaszel Znajomość i użytkownictwo wybranych marek leków na kaszel 58 Stosowanie leków przy występowaniu kaszlu u dzieci 85 Flegamina: Użytkownictwo marki na tle konkurencji 95 Potencjał Flegaminy Mite i Flegaminy w tabletkach 133 Wizerunek Flegaminy na tle konkurencji Ocena hasła reklamowego Flegaminy Rekomendacje

2 WYSTĘPOWANIE I LECZENIE KASZLU W POPULACJI
Badanie ludności (próba omnibusowa N=1000) Maj 2006

3 Informacje o badaniu omnibusowym
Cele badania Określenie częstości występowania kaszlu w populacji Określenie najczęstszych sposobów radzenia sobie z kaszlem Identyfikacja marek leków stosowanych na kaszel Termin realizacji maja 2006 Dobór próby Reprezentatywna próba ludności Polski: Struktura próby generowana jest na podstawie wyników ostatniego mikrospisu przeprowadzonego przez GUS oraz na podstawie danych opublikowanych w ostatnim “Roczniku Statystycznym”. Próba ma charakter losowo-kwotowy. Losowanie gmin (miejskich i wiejskich) odbywa się z uwzględnieniem gęstości zaludnienia. Badana populacja jest reprezentatywna dla ludności naszego kraju ze względu na: makroregion, wielkość miejscowości, wiek, płeć i wykształcenie. W wylosowanych gminach dobierane są osoby spełniające ustalone kryteria. N=1000 Ogólnopolska reprezentatywna próbie dorosłych Polaków w wieku od 15 do 70 lat Rozmiar próby pozwoli na wyciąganie wniosków z maksymalnym błędem statystycznym ±3,2% Wielkość próby Technika badania Wywiad bezpośredni z kwestionariuszem papierowym - przeprowadzany w domu respondenta Opracowanie wyników Oprogramowanie statystyczne: Odin/ Diana i SPSS+

4 Wyniki badania omnibusowego
Kaszel jest zjawiskiem dość powszechnym i w czasie ostatniego roku występował u prawie połowy dorosłych Polaków. Częściej miało to miejsce wśród nastolatków i osób starszych powyżej 60-tego roku życia. Według deklaracji respondentów kobiety częściej (52%) cierpiały na kaszel niż mężczyźni (42%). Jak wynika z innych badań, mężczyźni częściej ignorują dolegliwości jeśli nie są one zbyt uciążliwe. Wśród osób, które odczuwały kaszel w ciągu ostatnich 12 miesięcy połowa stosowała leki na kaszel. Domowe sposoby stosował co piąty badany. Jak wynika z badania użytkowniczek leków na kaszel ta dolegliwość jest silnie związana z przeziębieniem, grypą i bólem gardła, dlatego też w czasie kaszlu stosowane były leki na te dolegliwości. Dolegliwości nie były leczone w przypadku 13% cierpiących na kaszel. Leki na gardło i przeziębienie częściej stosowały kobiety. Natomiast mężczyźni częściej ignorowali kaszel. Łącznie w próbie osób pomiędzy 15 a 70 rokiem życia jakiekolwiek leki na kaszel stosowało 41%. Flegamina jest najczęściej stosowanym lekiem w Polsce. W ciągu ostatniego roku stosowało ją 23% badanych. Pozostałe najczęściej stosowane leki to: Tussipect 11% syrop prawoślazowy 9% Mucosolvan 9% Drosetux 7% Ambrosol 7% Herbapect 7% Stodal 7% W stosowaniu leków wystąpiły różnice między kobietami a mężczyznami. Kobiety częściej niż mężczyźni stosowały syrop prawoślazowy i Flavamed.

5 Występowanie kaszlu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Ludność N=1000 Omnibus: Maj 2006

6 Sposoby radzenia sobie z kaszlem w populacji
CIERPIĄCY NA KASZEL N=472 Omnibus: Maj 2006

7 Marki leków stosowane w czasie trwania kaszlu
Ze względu na częste stosowanie stosowanie Coldrexu w przypadku przeziębień i grypy, prawdopodobnie mylnie interpretowana nazwa „Coldrex Broncho” jako „Coldrex” STOSUJĄCY LEKI NA KASZEL N=410 Omnibus: Maj 2006

8 Marki leków stosowane w czasie trwania kaszlu
Ze względu na częste stosowanie stosowanie Coldrexu w przypadku przeziębień i grypy, prawdopodobnie mylnie interpretowana nazwa „Coldrex Broncho” jako „Coldrex” Omnibus: Maj 2006

9 Stosował(a) leki na kaszel Nie stosował(a) leków na kaszel
Występowanie i leczenie kaszlu w populacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy Ludność w wieku lat 100% osób* (stan na 31 XII 2005 wg GUS) Cierpiał(a) na kaszel 47,2% ( osób*) Nie miał(a) kaszlu 52,8% ( osób*) Stosował(a) leki na kaszel 41% ( osób*) Nie stosował(a) leków na kaszel 6,2% ( osób*) Trudno oszacować jaki odsetek populacji był reprezentowany w przeprowadzonym badaniu użytkowniczek leków na kaszel, ponieważ dodatkowym kryterium było samodzielne podejmowanie decyzji o wyborze. Kobiety 23,4% ( osób*) Mężczyźni 17,6% ( osób*) * Uwaga: Szacowanie obarczone błędem statystycznym ±3,2% w stosunku do całej próby Omnibus: Maj 2006

10 SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z KASZLEM
Badanie użytkowniczek leków na kaszel (N=804) Czerwiec 2006

11 Informacje o badaniu Cele badania Termin realizacji Próba
Identyfikacja potrzeb i oczekiwań klientów w stosunku do leków na kaszel Analiza użytkowania preparatów na kaszel Określenie wizerunku Flegaminy na tle konkurencji Ocena komunikacji Flegaminy oraz jej wpływu na wizerunek marki Szczegółowy opis segmentów aktualnych i potencjalnych klientów Flegaminy Identyfikacja i charakterystyka optymalnej grupy docelowej dla Flegaminy Określenie pozycji na rynku poszczególnych marek leków na kaszel (silne i słabe strony, szansy i zagrożenia dla Flegaminy) Termin realizacji czerwca 2006 Próba N=804 ogólnopolska próba kobiet w wieku lat, które: cierpiały na kaszel w ciągu ostatnich 12 miesięcy używały leków na kaszel decydowały samodzielnie o wyborze leku bądź konsultowały to z lekarzem/ farmaceutą Dobór próby: losowo-celowy Technika badania Wywiad bezpośredni z kwestionariuszem (PAPI) w domu respondentki Opracowanie wyników Oprogramowanie statystyczne: Odin/ Diana i SPSS+

12 Dolegliwości związane z kaszlem i sposoby radzenia sobie z nimi

13 Skojarzenia związane z kaszlem i rodzaje kaszlu
Kaszel jest silnie kojarzony i związany z przeziębieniem, problemami z gardłem i chorobą ogólnie. Już w czasie rekrutacji dały się zaobserwować główne przyczyny i dolegliwości towarzyszące kaszlowi. Najczęstszym jego powodem były przeziębienie i grypa w czasie, których występowały również katar i ból gardła. W czasie trwania samodzielnego kaszlu jego najczęstszymi objawami były dolegliwości typowe dla problemów z gardłem takie jak: drapanie w gardle, ból gardła, suchość w gardle. Dotyczy to przede wszystkim pierwszych objawów, postrzeganych jako kaszel suchy. Główne skojarzenia jakie wywołuje słowo „kaszel” duszności/ brak oddechu (24%) uciążliwość/ dyskomfort (9%) zmęczenie/ brak sił (8%) przeziębienie (24%) choroba/ zły stan zdrowia (17%) ból gardła (23%) drapanie/ kłucie w gardle (16%) ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z KASZLEM ZWIĄZANE Z PRZEZIĘBIENIEM ZWIĄZANE Z GARDŁEM Spontaniczny podział rodzajów kaszlu odczuwanych w ciągu ostatniego roku KASZEL SUCHY/ DRAPIĄCY (77%) Pojawiający się zazwyczaj na początku choroby, był najczęstszym rodzajem kaszlu wymienianym przez respondentki Pojawiał się nieznacznie rzadziej (68%) niż mokry przy przeziębieniu lub grypie, ale częściej występował jako samodzielny objaw (51%). KASZEL MOKRY /WYKRZTUŚNY (58%) Jego występowanie częściej było spowodowane przeziębieniem lub grypą (w 79% przypadków). Znacznie rzadziej pojawiał się jako samodzielny objaw (29%) w porównaniu z kaszlem suchym. Pozostałe wskazania (nie wyższe niż 5%) obejmowały opisy uciążliwości bądź przyczyn kaszlu odczuwanego w ciągu ostatniego roku np.: duszący/ dławiący męczący przeziębieniowy papierosowy przewlekły

14 Przebyte dolegliwości i stosowane rodzaje leków w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Zarówno dolegliwości związane z kaszlem jak i stosowanie leków na kaszel, były kryteriami rekrutacyjnymi do badania. N=804 RODZAJE STOSOWANYCH LEKÓW Leki na przeziębienie i grypę oraz leki na gardło, częściej stosowały w ciągu ostatniego roku użytkowniczki Ambrosolu, Drosetuxu i Flegaminy N=804

15 Najczęstsze skojarzenia związane z kaszlem

16 Rodzaje kaszlu odczuwane w ciągu ostatnich 12 miesięcy (spontanicznie)
SUCHY: wyższe wykształcenie (86%) miasto tys. (83%) Użytkowniczki: Pastylek wykrztuśnych (91%) Herbapectu (87%) Tymianku i podbiału (85%) MOKRY: miasto powyżej 200 tys. (68%) Użytkowniczki: Ambrosolu (73%) N=804

17 Powody kaszlu odczuwanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Jako jeden z kilku objawów przeziębienia lub grypy, kaszel częściej występował: w gospodarstwach o dochodach poniżej 1000 zł (89%) w rodzinach 4-ro osobowych (82%) w segmencie Przewrażliwionych (81%) Jako samodzielny objaw, kaszel częściej występował w grupach: o dochodach powyżej 3000 zł (64%) kobiet mieszkających samotnie (67%) Jako skutek palenia papierosów, kaszel częściej występował: w grupie kobiet w wieku lat (16%) w segmencie Samodzielnych (16%)

18 Najczęstsze dolegliwości związane z kaszlem
Kaszel jest dolegliwością o dynamicznym przebiegu. Odczuwanie i pojawianie się się kolejnych objawów, ich uciążliwość i sposoby zapobiegania są różne na poszczególnych jego etapach. W początkowej fazie nacechowanej dolegliwościami gardła, częste są domowe sposoby, tabletki do ssania i wszystko co może złagodzić ból i nawilżyć gardło. Syropy na kaszel zaczynają być stosowane najczęściej w momencie pojawiania się ataków kaszlu - najbardziej uciążliwego objawu. KOLEJNOŚĆ WYSTĘPOWANIA WYSTĘPOWANIE W PRÓBIE UCIĄŻLIWOŚĆ (% zdecydowanie) LECZENIE DRAPANIE W GARDLE PIERWSZA DRUGA TRZECIA CZWARTA PIĄTA 73% 67% 53% 75% 32% 51% 24% 23% 27% 30% 28% 33% 32% 52% 38% 45% 47% 39% 31% DOMOWE SPOSOBY I TABLETKI DO SSANIA NA GARDŁO BÓL GARDŁA SUCHOŚĆ W GARDLE ATAKI KASZLU SYROPY NA KASZEL BÓL W OSKRZELACH TRUDNOŚCI Z ODKASZLNIĘCIEM PROBLEMY Z ODDYCHANIEM DUSZNOŚCI ZALEGANIE WYDZIELINY ODRYWANIE SIĘ WYDZIELINY

19 Dolegliwości odczuwane podczas kaszlu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

20 Uciążliwość odczuwanych dolegliwości

21 Kolejność pojawiania się dolegliwości podczas ostatniego kaszlu
OSTATNIA PIERWSZA KASZEL SUCHY OKRES PRZEJŚCIOWY KASZEL MOKRY

22 Występowanie dolegliwości i ich uciążliwość podczas ostatniego kaszlu
KASZEL SUCHY OKRES PRZEJŚCIOWY KASZEL MOKRY

23 Stosowane środki zapobiegawcze
Tak jak w przypadku badania na próbie ludności, kobiety w badanej próbie stosowały często oprócz syropów i tabletek na kaszel wszelkie możliwe sposoby radzenia sobie z objawami przeziębienia i grypy, dotyczy to nie tylko kompleksowych środków na te dolegliwości ale także domowych sposobów, tabletek na gardło i wszelkich leków wspomagających. Syropy częściej stosowały kobiety z najmłodszej grupy wiekowej (20-29 lat), natomiast najstarsza grupa (50-55 lat) częściej od pozostałych stosowała sposoby domowe. W przypadku występowania kaszlu jako samodzielnej dolegliwości spada częstość stosowania innych środków niż syropy i tabletki na kaszel. Mimo to jeszcze stosowane były inne środki towarzyszące: 20% domowe sposoby 15% tabletki do ssania na gardło 11% leki wspomagające (typu Rutinoscorbin) 10% witaminy (C lub A+E) Jako główny powód stosowania leków na kaszel, połowa badanych wskazała chęć zatrzymania dolegliwości na etapie kaszlu suchego. Częściej były to kobiety młodsze (20-29 lat). Wśród pozostałych kobiet (43%) leki są stosowane po to by kaszel suchy zamienił się w mokry. Częściej taką postawę deklarują kobiety starsze z rodzin wieloosobowych, sięgające po Flavamed i Flegaminę.

24 Stosowane sposoby leczenia kaszlu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Częściej lat (93%) Częściej lat (59%) Częściej lat (23%) N=804

25 Stosowane sposoby leczenia kaszlu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

26 Główny powód stosowania leków na kaszel
Częściej: kobiety z rodzin 5 lub więcej osób (51%) użytkowniczki Flavamedu (59%) użytkowniczki Flegaminy (47%) Częściej: kobiety w wieku lat (55%) Rzadziej: kobiety w wieku lat (43%) N=804

27 Leki stosowane przez męża/ partnera
CZY ZAMIESZKUJE PANI WSPÓLNIE Z MĘŻEM/ PARTNEREM? CZY MĄŻ/ PARTNER W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA KASZLU...? N=804 CZY MĄŻ/ PARTNER W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA KASZLU...? N=529 N=284

28 Postawy wobec kaszlu Segmentacja użytkowniczek leków

29 Postawy wobec kaszlu N=804

30 Segmentacja użytkowniczek leków na kaszel
Opis ogólny dokonanej segmentacji W oparciu o baterię 17 stwierdzeń dotyczących postaw wobec dolegliwości związanych z kaszlem została dokonana, metodą analizy skupień (K-Means Cluster), segmentacja użytkowniczek leków na kaszel. Uzyskany podział odzwierciedla przede wszystkim: Powagę traktowania określonych dolegliwości związanych z kaszlem (bądź ich ignorowania) Ocenę stopnia uciążliwości objawów w percepcji respondentek Charakter podejmowanych działań zapobiegawczych i moment w przebiegu choroby, w którym te działania są podejmowane Poszczególne segmenty użytkowniczek leków na kaszel różnią się nie tylko pod względem postaw wobec dolegliwości, ale także pod względem socjodemograficznym i behawioralnym: W najmniejszym stopniu przejmują się kaszlem. Kiedy pojawią się inne objawy przeziębienia lub grypy leczą je domowymi sposobami, jeśli te zawiodą wtedy sięgają po leki Najpoważniej traktują wszelkie dolegliwości. Rozpoczynają leczenie gdy pojawią się pierwsze objawy. Częściej stosowały także leki na przeziębienie, grypę i na ból gardła w ciągu ostatnich 12 miesięcy Dolegliwości traktują poważnie ale po leki sięgają dopiero gdy objawy kaszlu się nasilą. Przy wyborze leków częściej kierują się własnym zdaniem N=804

31 Segmentacja użytkowniczek leków na kaszel
PRZEWRAŻLIWIONE (41%) SAMODZIELNE (26%) LEKCEWAŻĄCE (19%) Kaszel powoduje, że nie mogą normalnie funkcjonować. Większość dolegliwości jest dla nich uciążliwa. Częściej cierpiały na ataki kaszlu i problemy z oddychaniem Rozpoczynają leczenie kaszlu od razu gdy pojawiają się pierwsze jego objawy. Zaczynają kurację od leków na kaszel Przy wyborze leku zasięgają konsultacji farmaceuty lub lekarza Częściej stosowały leki na ból gardła Częściej niż pozostałe segmenty używały Bronchicum i Mucosolvan Młodsze, lepiej wykształcone, wyższy dochód rodziny. Rzadziej ze wsi, częściej z miast powyżej 200 tys. mieszkańców Kaszel powoduje, że nie mogą normalnie funkcjonować. Większość dolegliwości jest dla nich uciążliwa Rozpoczynają leczenie kaszlu gdy objawy kaszlu się nasilą. Zaczynają kurację od leków na kaszel Częściej same decydują o wyborze leku i rzadko zasięgają konsultacji farmaceuty lub lekarza Rzadziej stosowały leki na ból gardła Częściej niż pozostałe segmenty używały Flegaminę Segment średni demograficznie, lokujący się pośrodku między Przewrażliwionymi a Lekceważącymi. Kaszel w mniejszym stopniu utrudnia im życie. Dolegliwości odczuwają jako mnie uciążliwe niż Przewrażliwione i Samodzielne. Rzadziej cierpiały na ataki kaszlu i problemy z oddychaniem Rozpoczynają leczenie kaszlu gdy objawy kaszlu się nasilą lub, gdy pojawią się inne objawy przeziębienia lub grypy. Po leki na kaszel sięgają dopiero gdy zawiodą domowe sposoby leczenia. Przy wyborze leku zasięgają konsultacji farmaceuty lub lekarza Częściej stosowały domowe sposoby przy leczeniu kaszlu. Częściej niż pozostałe segmenty używały: syrop prawoślazowy, Tymianek i podbiał, Ambrosol. Starsze, gorzej wykształcone, niższy dochód rodziny. Częściej ze wsi, rzadziej z miast powyżej 200 tys. mieszkańców ODCZUWANIE DOLEGLIWOŚCI POCZĄTEK LECZENIA WYBÓR LEKU UŻYTKOWNICTWO DEMOGRAFIA

32 Segmenty użytkowników leków na kaszel - postawy

33 Segmenty użytkowniczek leków na kaszel - postawy

34 Charakterystyka segmentów
Wiek respondentki Wykształcenie Miejscowość

35 Charakterystyka segmentów
Przebyte dolegliwości w ciągu ostatnich 12 miesięcy (oprócz kaszlu) Rodzaje stosowanych leków (oprócz leków na kaszel) Osoba podejmująca decyzję o wyborze marki leku na kaszel

36 Charakterystyka segmentów - odczuwana uciążliwość dolegliwości

37 Charakterystyka segmentów - stosowane sposoby leczenia kaszlu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

38 Cechy idealnego leku na kaszel

39 Cechy idealnego leku na kaszel
Oczekiwane działania leku na kaszel Lek na kaszel zdaniem badanych kobiet ma przede wszystkim działać szybko i skutecznie, czyli leczyć kaszel w krótkim czasiel. Te cechy leku są dla badanych kobiet najważniejsze. Kolejne wymieniane spontanicznie działania to likwidowanie kaszlu i działanie wykrztuśne (ułatwianie odkrztuszania). Wymienione wyżej cechy były także najczęściej wskazywane jako najważniejsze przy pytaniach wspomaganych. Przy wskazaniu łącznie trzech najważniejszych cech działania leku za najważniejsze zostały uznane: działa skutecznie 59% działa szybko 47% likwiduje ból gardła 27% ułatwia odkrztuszanie 27% jest bezpieczny w stosowaniu 24% Spontanicznie wymieniane cechy idealnego leku na kaszel Oprócz skuteczności i szybkości działania idealny lek na kaszel powinien mieć odpowiedni smak, przystępną cenę i być bezpieczny w stosowaniu stosowania . Te cechy były najczęściej spontanicznie wymieniane przez badane kobiety: skuteczność działania 65% odpowiedni smak 40% szybkość działania 36% przystępna cena (tani) 23% bezpieczeństwo stosowania 19% Flegamina ma opinię leku skutecznego i sprawdzonego na rynku, szczególnie wśród aktualnych jej użytkowniczek. Dlatego w planowanej kampanii na pewno powinna zostać wykorzystana „skuteczność” leku tak często wskazywana spontanicznie przez badane kobiety.

40 Oczekiwane działania leku na kaszel [Jakiego działania oczekuje pani od leku na kaszel? Jakich efektów? Co ten lek ma powodować?”] N=804

41 Jak ważne jest, żeby idealny lek na kaszel...?

42 Hierarchia ważności cech działania leków na kaszel

43 Hierarchia ważności cech działania leków na kaszel [ŁĄCZNIE TRZY NAJWAŻNIEJSZE]

44 Cechy idealnego leku na kaszel [„Jaki powinien być leku na kaszel pani zdaniem? Proszę powiedzieć wszystko co Pani przychodzi do głowy?”] N=804

45 Najważniejsze czynniki decydujące o wyborze leku na kaszel
1. Cena leku (4,49) Cena stanowi na polskim rynku leków na kaszel najważniejszy czynnik decydujący o wyborze. Szczególnie często jest ona ważna dla kobiet najuboższych( z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym, z gospodarstw domowych wieloosobowych i tych o dochodach poniżej 1000 zł). Częściej od innych cenę wskazują także użytkowniczki Flavamedu, Deflegminu i Herbapectu. 2. Lek zarówno na kaszel suchy jak i mokry (4,20) Drugi pod względem ważności czynnik reprezentujący myślenie trochę życzeniowe bądź wynik kampanii marki Herbapect. Częściej wskazywany przez osoby z wykształceniem podstawowym, z gospodarstw domowych 3 osobowych oraz użytkowniczki Flegaminy, Guajazylu i Drosetuxu. 3. Polecenie lekarza (4,16) Czynnik prawie równie ważny jak drugi (lek na obydwa rodzaje kaszlu), wymieniany częściej przez użytkowniczki: Acodinu, Ambrosolu, Deflegminu, Herbapectu i Mucosolvanu. 4. Wcześniejsze używanie leku (4,02) Czynnik wskazujący na przywiązanie do leku i brak poszukiwania nowości, częściej wskazywany przez kobiety ze wsi z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Rzadziej wskazują go jako ważny respondentki z najmłodszej grupy wiekowej (20-29 lat) z wykształceniem średnim. 5. Polecenie farmaceuty (3,92) Czynnik wskazywany częściej jako ważny przez użytkowniczki Ambrosolu i Flegaminy 6. Smak (3,90) Ważny dla użytkowniczek Ambrsosolu i Bronchicum Mniej ważny dla użytkowniczek Herbapectu i kobiet w wieku lat i tych z wyższym wykształceniem

46 Drugorzędne czynniki decydujące o wyborze leku na kaszel
7. Gęstość syropu (3,85) 8. Lek zarówno dla dorosłych jak i dzieci (3,74) Częściej wskazywany przez osoby ze wsi i użytkowniczki Bronchicum 9. Długa obecność na rynku (3,73) Częściej wskazywany przez kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym i mieszkające samotnie 10. Polecenie znajomych/ rodziny (3,54) 11. Nowoczesność (3,52) Częściej wskazywane przez kobiety młodsze (20-29 lat), z gospodarstw domowych o dochodach powyżej 3000 zł, używających Herbapect. Rzadziej wskazywana przez kobiety używające aktualnie Flegaminę 12. Wygodne opakowanie (3,52) 13. Wielkość opakowania (3,52) Częściej wskazywana przez użytkowniczki Ambrosolu Pozostałe czynniki o najmniejszym znaczeniu TECHNICZNE: plastikowy korek (3,31); dołączona łyżeczka (3,05); plastikowa butelka (2,88) REKLAMA: w przychodni/ u lekarza (2,98); w aptece (2,97); w mediach (2,78) WYGLĄD: wygląd opakowania (2,67); kolor leku (2,51) Reklama pełni dla respondentek niewielką rolę przy wyborze leku, jednakże jak pokazały wyniki badania ma wpływ na sposób postrzegania marki. Leki, które są reklamowane, są postrzegane jako bardziej nowoczesne.

47 Ważność czynników wyboru decydujących o zakupie leków na kaszel

48 Ważność czynników wyboru w wyodrębnionych segmentach
Wykres przedstawia tylko te czynniki, przy których wystąpiły różnice między segmentami

49 Wizerunek emocjonalny idealnej marki leku na kaszel
Na podstawie analizy czynnikowej i analizy korelacji 65 cech opisujących osobowość marek, zostały wyodrębnione nadrzędne najważniejsze cechy emocjonalne przypisywane idealnemu lekowi na kaszel. Poniżej zostały one opisane według ważności: SKUTECZNOŚĆ 69% SKUTECZNA Solidna Kompetentna Zaradna BEZPIECZEŃSTWO 61% BEZPIECZNA Przyjazna Nie zagrażająca Zgodna/ niekonfliktowa TROSKLIWOŚĆ 61% OPIEKUŃCZA Życzliwa Rodzinna Dobrotliwa SIŁA PRZEBICIA 57% ODNOSZĄCA SUKCESY Silna Mocna Pewna siebie ŁAGODNOŚĆ 55% ŁAGODNA Delikatna Ciepła Czuła/ tkliwa AKTYWNOŚĆ 49% AKTYWNA Dynamiczna Pełna energii Energiczna/ żwawa OTWARTOŚĆ 36% OTWARTA NA LUDZI Sympatyczna Atrakcyjna Towarzyska OPANOWANIE 26% OPANOWANA Poważna Spokojna zrównoważona Uporządkowana

50 Wizerunek emocjonalny idealnego leku na kaszel (1/2)

51 Wizerunek emocjonalny idealnego leku na kaszel (2/2)

52 Wizerunek emocjonalny idealnego leku na kaszel według segmentów

53 Leki na kaszel najbliższe ideałowi
FLEGAMINA częściej dla kobiet: z wykształceniem zasadniczym zawodowym (34%) w wieku lat (32%) Częstość wymieniania poszczególnych leków jako najbliższych ideałowi jest bezpośrednio związana z listą leków używanych ostatnio. Użytkowniczki najczęściej wymieniały leki, których używały w ciągu ostatnich 12 miesięcy. N=804

54 Preferowana forma leku na kaszel
SYROP I TABLETKI Użytkowniczki: Pastylek wykrztuśnych (38%) Herbapectu (34%) Tymianku i Podbiału (33%) Mucosolvanu (25%) z segmentu Przewrażliwionych (24%) TABLETKI Kobiety z wyższym wykształceniem (16%) SYROP Gospodarstwa o dochodach powyżej 3000 zł (81%) z Wielkopolski (85%) segment Samodzielnych (79%) N=804

55 Powody wyboru określonych form leków na kaszel
SYROP: TABLETKI: N=582 N=74

56 Syropy: Preferowany smak i konsystencja
KONSYSTENCJA SYROPU 11% bardzo gęsta 76% średnio gęsta 12% rzadka/ mało gęsta Użytkowniczki: Herbapectu - 21% bardzo gęsta Mucosolvanu - 18% rzadka N=582

57 Sytuacje używania syropów i tabletek
TABLETKI: N=143 OSOBY PREFERUJĄCE SYROP I TABLETKI

58 Znajomość i użytkownictwo wybranych marek leków na kaszel

59 Znajomość i użytkownictwo marek leków na kaszel
Opis sytuacji na rynku Rynek leków na kaszel charakteryzuje duży stopień współużywania różnych leków. Podobnie jak w badaniu jakościowym respondentki sięgają po kilka syropów w ciągu roku. Największy stopień współużytkowania występuje wśród leków najbardziej znanych, najczęściej używanych. Część marek istniejących od dawna na rynku OTC wypierana jest przez leki nowe takie jak Mucosolvan. Uzyskane wyniki pokazują, że to po jaki lek sięgnie respondentka przy następnych kaszlu zależy przede od rodzaju kaszlu, jego etapu i uciążliwości odczuwanych objawów. Przy czym w pierwszej kolejności wybierane są leki znane. Radykalna zmiana leku może nastąpić pod wpływem polecenia lekarza lub w sytuacji stwierdzenia braku skuteczności leku, tak ważnej dla badanych. FLEGAMINA jest lekiem zarówno najbardziej znanym jak i najczęściej używanym. Jest jedynym lekiem spośród istniejących na rynku OTC od dawna leków, który utrzymuje stale silną pozycję wśród użytkowniczek. Kiedykolwiek używało jej 69% badanych kobiet a w ciągu ostatniego roku 48% (relatywny spadek użytkownictwa wyniósł 30%) Inne leki istniejące na rynku od dawna takie jak Tussipect czy Pini, mimo dość wysokiego poziomu znajomości (61%) straciły znacznie więcej użytkowników niż Flegamina w ciągu ostatnich lat: Tussipect, który używany był kiedykolwiek przez 43% badanych aktualnie używa tylko 13% (spadek o 70%!). Pini kiedykolwiek używało 37%, a w ciągu ostatniego roku tylko 11% (spadek o 70%!) Flegamina w ciągu ostatniego roku była najczęściej współużytkowana z najbardziej popularnymi lekami. Przy czym Flegamina jest lekiem tak powszechnie stosowanym na kaszel, że stosuje ją od 27% aktualnych użytkowniczek w przypadku syropu tymiankowego do 54% użytkowniczek w przypadku Flavamedu i Guajazylu. Kobiety, które używały w ciągu ostatniego roku Flegaminę na kaszel, najczęściej używały także Mucosolvan (18%) w tym okresie. Flegamina jest najrzadziej odrzucaną przez użytkowniczki leków na kaszel marką (5%), obok Mucosolvanu, Herbapectu i Stodalu. Najczęściej odrzucane marki w badanej próbie to: Pini (13%), Acodin (12%) i Contril (10%).

60 Znajomość marek leków na kaszel

61 Leki używane w badanej próbie
LEKI UŻYWANE NAJCZĘŚCIEJ N=804

62 Marki odrzucane i zmniejszenie użytkownictwa określonych marek
LEKI, KTÓRYCH RESPONDENTKI NIE ZAMIERZAJĄ UŻYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI SPADEK UŻYTKOWNICTWA LEKÓW [Stosunek używających w ciągu ostatniego roku do używających kiedykolwiek dany lek] N=804

63 Współużytkownictwo Flegaminy i innych leków w ciągu ostatnich 12 miesięcy
LEKI STOSOWANE PRZEZ UŻYTKOWNICZKI FLEGAMINY STOSOWANIE FLEGAMINY PRZEZ UŻYTKOWNICZKI INNYCH LEKÓW N=388

64 Znajomość i użytkownictwo wybranych marek leków na kaszel

65 Wiek używających wybrane marki leków na kaszel w ciągu ostatnich 12 miesięcy

66 Miejscowość używających wybrane marki leków na kaszel w ciągu ostatnich 12 miesięcy

67 Miejscowość używających wybrane marki leków na kaszel w ciągu ostatnich 12 miesięcy

68 Wykształcenie używających wybrane marki leków na kaszel w ciągu ostatnich 12 miesięcy

69 Dochód rodziny używających wybrane marki leków na kaszel w ciągu ostatnich 12 miesięcy

70 Leki stosowane przez męża/ partnera
JAKIE LEKI NA KASZEL STOSUJE MĄŻ/ PARTNER? N=804 Uzyskane wyniki pokazują, że na wybór leku w rodzinie (związku) mają wpływ kobiety. Można z dużą pewnością stwierdzić, że jeśli mężczyzna w rodzinie stosuje jakiekolwiek leki na kaszel, są to te same leki, które stosuje jego partnerka. N=23

71 Leki stosowane podczas ostatniego kaszlu
Dolegliwości a leki Przywiązanie do leku było dla badanych jednym z ważniejszych czynników decydujących o wyborze leku, dlatego też leki stosowane podczas ostatniego kaszlu to przede wszystkim te, które respondentka stosuje najczęściej. Wybór konkretnego rodzaju leku uzależniony jest od stopnia zaawansowania choroby, jej połączenia z przeziębieniem lub grypą oraz bólem gardła i uciążliwości odczuwanych objawów. FAZA WSTĘPNA - Kaszel suchy (Drapanie w gardle, ból gardła, suchość w gardle) tabletki do ssania na gardło (Cholinex, Strepsils, Tymianek i Podbiał) domowe sposoby (szczególnie w segmencie Lekceważących) syrop prawoślazowy (stosowany prawdopodobnie w celu nawilżenia gardła) NASILENIE OBJAWÓW - Ataki kaszlu zdecydowany początek stosowania syropów i tabletek na kaszel w celu szybkiego pozbycia się go bądź złagodzenia najbardziej uciążliwych dolegliwości przeważają: Flegamina, Mucosolvan, syrop prawoślazowy, Pini, Ambrosol, Flavamed FAZA PRZEJŚCIOWA - Ból w oskrzelach (piersiach), trudności z odkaszlnięciem, problemy z oddychaniem przeważają: Flegamina, Mucosolvan, syrop prawoślazowy, Pini, Tussipect, Herbapect i antybiotyki FAZA KOŃCOWA - Kaszel mokry (zaleganie wydzieliny w oskrzelach, odrywanie się wydzieliny) przeważają: Flegamina, Mucosolvan, syrop prawoślazowy, Ambrosol Szansą dla zwiększenia udziałów Flegaminy w rynku wydaje się komunikat informujący o jej łagodzącej objawy roli, już na pierwszym etapie dolegliwości: „Zamiast czekać, aż objawy się nasilą zapobiegaj rozwojowi choroby używając syropu na kaszel”

72 Leki stosowane podczas ostatniego kaszlu
Kobiety mieszkające samotnie (z 1 osobowych gospodarstw domowych) częściej od innych stosowały w czasie ostatniego kaszlu: Tymianek i Podbiał (15%) Flavamed (10%) N=804

73 Najczęściej stosowane środki przy pojawieniu się określonych dolegliwości
KASZEL SUCHY OKRES PRZEJŚCIOWY KASZEL MOKRY

74 Stosowane środki przy pojawieniu się drapania w gardle

75 Stosowane środki przy pojawieniu się bólu gardła

76 Stosowane środki przy pojawieniu się suchości w gardle

77 Stosowane środki przy pojawieniu się ataków kaszlu

78 Stosowane środki przy pojawieniu się bólu w piersiach/ oskrzelach

79 Stosowane środki przy pojawieniu się trudności z odkrztuszaniem

80 Stosowane środki przy pojawieniu problemów z oddychaniem

81 Stosowane środki przy pojawieniu się uczucia ciężkości w oskrzelach/ płucach

82 Stosowane środki przy pojawieniu się duszności

83 Stosowane środki przy zaleganiu wydzieliny w oskrzelach/ płucach

84 Stosowane środki przy początku odrywania się wydzieliny

85 Stosowanie leków przy występowaniu kaszlu u dzieci

86 Dzieci w gospodarstwie domowym
Czy w Pani gospodarstwie domowym są dzieci? N=804 Czy są to Pani dzieci? N=394

87 Leczenie dzieci w gospodarstwie domowym
Które ze stwierdzeń w największym stopniu pasuje do Pani domu? W zależności od wieku dziecka stosowane są częściej: dzieci do 6 lat - leki tylko dla dzieci dzieci lat - zarówno leki dla dorosłych jak i dzieci lat - leki dla dorosłych W zależności od wieku respondentki stosowane są: młodsze lat - leki tylko dla dzieci 67% średnie lat - zarówno leki dla dorosłych jak i dzieci (62%) starsze - leki dla dorosłych (21% i 33% w wieku 50-55lat) N=342

88 Rodzaje leków używanych przez dzieci
Wiek dziecka Wiek matki

89 Leki podawane dzieciom
SYROPY: TABLETKI: N=342 N=342

90 Leki najczęściej podawane dzieciom
SYROPY: TABLETKI:

91 Czynniki decydujące o wyborze leku dla dzieci [WSZYSTKIE WYMIENIONE]

92 Czynniki decydujące o wyborze leku dla dzieci [WSZYSTKIE WYMIENIONE]

93 Ważność czynników decydujących o wyborze leku dla dzieci [NAJWAŻNIEJSZE]

94 Ważność czynników decydujących o wyborze leku dla dzieci [TRZY NAJWAŻNIEJSZE ŁĄCZNIE]

95 Flegamina Użytkownictwo marki na tle konkurencji

96 Znajomość i użytkownictwo Flegaminy
Gospodarstwa domowe powyżej 4 osób (59%) wykształcenie zasadnicze zawodowe (56%) miasta tys. (55%) Kiedy ostatnio używała Pani Flegaminę? N=804 N=166 BYŁE UŻYTKOWNICZKI Gospodarstwa domowe 3-osobowe (22%)

97 Czas używania wybranych marek wśród aktualnych użytkowniczek

98 Ostatnie używanie wybranych marek wśród byłych użytkowniczek

99 Byłe użytkowniczki Flegaminy (N=166)
POWODY REZYGNACJI CO SKŁONIŁOBY PANIĄ DO PONOWNEGO UŻYWANIA FLEGAMINY? Szczególnie użytkowniczki Mucosolvanu (59%)

100 Powody rezygnacji wśród byłych użytkowniczek

101 Co skłoniłoby Panią do ponownego sięgnięcia po ten lek (byłe użytkowniczki)

102 Jakim lekiem zastąpiła Pani Flegaminę?
Mucosolvan Flavamed Herbapect Flegamina 33 30 1 4 3 8 13 6 12 BYŁE UŻYTKOWNICZKI N=166

103 Powody nie używania Flegaminy wśród tylko znających markę
DLACZEGO NIE UŻYWAŁA PANI DOTYCHCZAS FLEGAMINY? CO SKŁONIŁOBY PANIĄ DO SIĘGNIĘCIA PO FLEGAMINĘ? N=130

104 Stosowane formy leków na kaszel [AKTUALNE UŻYTKOWNICZKI]
Flegaminę w syropie miętowym stosuje częściej Segment Lekceważących (79%) Flegaminę w tabletkach stosuje częściej Segment Przewrażliwionych (26%) Mylony prawdopodobnie z Ambrosanem Nazwa mylona prawdopodobnie zarówno z syropem tymiankowym jak i podbiałowym

105 Zadowolenie ze stosowanych form leków na kaszel [BYŁE I AKTUALNE UŻYTKOWNICZKI]

106 Zadowolenie ze stosowanych form leków na kaszel
5 - Zdecydowanie zadowolona 1 - Zdecydowanie niezadowolona

107 Flegamina miętowa: Silne strony

108 Flegamina miętowa: Słabe strony

109 Flegamina Mite: Silne strony

110 Flegamina Mite: Słabe strony

111 Flegamina w tabletkach: Silne strony

112 Flegamina w tabletkach: Słabe strony

113 Flavamed syrop: Silne strony

114 Flavamed syrop: Słabe strony

115 Flavamed w tabletkach: Silne i słabe strony
SILNE STRONY SŁABE STRONY UŻYWAJĄCE KIEDYKOLWIEK N=17

116 Herbapect syrop: Silne strony

117 Herbapect syrop: Słabe strony

118 Herbapect Junior: Silne i słabe strony
SILNE STRONY SŁABE STRONY UŻYWAJĄCE KIEDYKOLWIEK N=14

119 Herbapect w tabletkach: Silne i słabe strony
SILNE STRONY SŁABE STRONY UŻYWAJĄCE KIEDYKOLWIEK N=10

120 Mucosolvan syrop: Silne strony

121 Mucosolvan syrop: Słabe strony

122 Mucosolvan w tabletkach: Silne i słabe strony
SILNE STRONY SŁABE STRONY UŻYWAJĄCE KIEDYKOLWIEK N=29

123 Zamiary na przyszłość dotyczące Flegaminy
Dalsze używanie Flegaminy w przyszłości deklarują najczęściej kobiety: z wykształceniem zasadniczym zawodowym (średnia 4,06) z gospodarstw domowych co najmniej 4-ro osobowych (średnie: 4,01 do 4,14) z gospodarstw od dochodach poniżej 1000 zł netto (średnia 4,13) z segmentu Samodzielnych (średnia 4,07) CZY ZAMIERZA PANI W PRZYSZŁOŚCI STOSOWAĆ FLEGAMINĘ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KASZLU?

124 Zamiary na przyszłość dotyczące wybranych leków na kaszel [AKTUALNE UŻYTKOWNICZKI]
Czy zamierza Pani w przyszłości stosować ten lek w przypadku wystąpienia kaszlu?

125 Zamiary na przyszłość dotyczące wybranych leków na kaszel
5 - Zdecydowanie zamierza używać 1 - Zdecydowanie nie zamierza używać

126 Analiza schodkowa marek leków na kaszel
Flegamina Mucosolvan Flavamed Herbapect Zamiary korzystania w przyszłości Korzystanie obecnie (ostatnie 12 miesięcy) Korzystanie kiedykolwiek Znajomość marki -4% FLEGAMINA MUCOSOLVAN FLAVAMED HERBAPECT -5% -38% -37% 85% 69% 48% 46% Znajomość marki Korzystanie obecnie Zamiary korzystania w przyszłości Korzystanie kiedykolwiek 30% 19% 18% 29% 13% 7% 5% 28% 14% 8% -(85-69)/85 -(69-48)/69 -(48-46)/48 Współczynnik straty -30% -19% -55% -46% -29% -50% -43% -13% N=804

127 Stosowanie Flegaminy przez inne osoby w gospodarstwie domowym
Czy w Pani domu inne osoby używały Flegaminę w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

128 Stosowane formy Flegaminy przez inne osoby w gospodarstwie domowym

129 Stosowanie tych samych leków przez inne osoby w gospodarstwie domowym
AKTUALNE UŻYTKOWNICZKI LEKU ZNAJĄCE DANY LEK

130 Stosowanie leków przez inne osoby w gospodarstwie domowym
Jakie osoby w Pani domu inne osoby używały ten lek w ciągu ostatnich 12 miesięcy? UŻYTKOWNICZKI ZNAJĄCE DANY LEK

131 Stosowanie innych leków przez inne osoby w gospodarstwie domowym
Czy w Pani domu są osoby nie używały Flegaminy tylko innych leków w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

132 Leki stosowane przez inne osoby w gospodarstwie domowym [UŻYTKOWNICZKI FLEGAMINY]

133 Potencjał Flegaminy Mite i Flegaminy w tabletkach

134 Flegamina Mite: Znajomość i powody nieużywania [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAJĄCE FLEGAMINY MITE] Czy słyszała Pani o Flegaminie w syropie o smaku truskawkowym? Dlaczego nie używała Pani Flegaminy w syropie o smaku truskawkowym? N=97

135 Ocena atrakcyjności Flegaminy Mite (syrop o smaku truskawkowym) [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAJĄCE FLEGAMINY MITE] Na ile atrakcyjna wydaje się Pani Flegamina w syropie o smaku truskawkowym?

136 Ocena atrakcyjności Flegaminy Mite (syrop o smaku truskawkowym) [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAJĄCE FLEGAMINY MITE] N=552 56% 7% DLACZEGO? DLACZEGO? 26% N=310 N=38 N=143

137 Poziom zainteresowania Flegaminą Mite (syrop o smaku truskawkowym) [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAJĄCE FLEGAMINY MITE] Jak się Pani wydaje, czy w przyszłości będzie Pani zainteresowana zakupem Flegaminy w syropie o smaku truskawkowym? Najwyższe zainteresowanie zakupem Flegaminy Mite deklarują kobiety z grup: w wieku lat 3,40 o dochodach rodziny poniżej 1000 zł 3,30 wykształcenia zasadniczego zawodowego 3,29 rodzin 3-osobowych 3,29 aktualnych użytkowniczek: Stodalu 3,56 Drosetuxu 3,51 Flavamedu 3,33 Ambrosolu 3,32

138 Flegamina Mite: Polecenie komuś innemu w domu [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAJĄCE FLEGAMINY MITE] Czy poleciłaby Pani komuś w swoim domu Flegaminę w syropie o smaku truskawkowym. Jakiej osobie poleciłaby Pani Flegaminę o smaku truskawkowym? N=185

139 Flegamina w tabletkach: Znajomość i powody nieużywania [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAŁY FLEGAMINY W TABLETKACH] Czy słyszała Pani o Flegaminie w tabletkach? Dlaczego nie używała Pani Flegaminy w tabletkach? N=196

140 Ocena atrakcyjności Flegaminy w tabletkach [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAŁY FLEGAMINY W TABLETKACH] Na ile atrakcyjna wydaje się Pani Flegamina w tabletkach?

141 Ocena atrakcyjności Flegaminy w tabletkach [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAŁY FLEGAMINY W TABLETKACH] N=566 21% 26% DLACZEGO? DLACZEGO? 35% N=143 N=115 N=198

142 Poziom zainteresowania Flegaminą w tabletkach [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAŁY FLEGAMINY W TABLETKACH] Jak się Pani wydaje, czy w przyszłości będzie Pani zainteresowana zakupem Flegaminy w tabletkach? Wyższe od średniej zainteresowanie zakupem Flegaminy w tabletkach deklarują kobiety z grup: o dochodach rodziny zł 2,67 rodzin 3-osobowych 2,57 w wieku lat 2,52 oraz aktualnych użytkowniczek: Pastylek wykrztuśnych 2,83 Herbapectu 2,77 Mucosolvanu 2,56

143 Flegamina w tabletkach: Polecenie komuś innemu w domu [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAŁY FLEGAMINY W TABLETKACH] Czy poleciłaby Pani komuś w swoim domu Flegaminę w syropie o smaku truskawkowym. Jakiej osobie poleciłaby Pani Flegaminę tabletkach? N=62

144 Wizerunek Flegaminy na tle marek konkurencyjnych

145 Wizerunek emocjonalny idealnej marki leku na kaszel
Na podstawie analizy korelacji 65 cech opisujących osobowość marek, zostały wyodrębnione najważniejsze nadrzędne cechy emocjonalne przypisywane idealnemu lekowi na kaszel. Poniżej zostały one opisane według ważności: SKUTECZNOŚĆ 69% SKUTECZNA Solidna Kompetentna Zaradna BEZPIECZEŃSTWO 61% BEZPIECZNA Przyjazna Nie zagrażająca Zgodna/ niekonfliktowa TROSKLIWOŚĆ 61% OPIEKUŃCZA Życzliwa Rodzinna Dobrotliwa SIŁA PRZEBICIA 57% ODNOSZĄCA SUKCESY Silna Mocna Pewna siebie ŁAGODNOŚĆ 55% ŁAGODNA Delikatna Ciepła Czuła/ tkliwa AKTYWNOŚĆ 49% AKTYWNA Dynamiczna Pełna energii Energiczna/ żwawa OTWARTOŚĆ 36% OTWARTA NA LUDZI Sympatyczna Atrakcyjna Towarzyska OPANOWANIE 26% OPANOWANA Poważna Spokojna/ zrównoważona Uporządkowana

146 Wizerunek emocjonalny Flegaminy

147 Wizerunek emocjonalny Flegaminy

148 Wizerunek emocjonalny Flegaminy na tle głównych konkurentów [ZNAJĄCY DANĄ MARKĘ LEKU]
Analiza czynnikowa

149 Wizerunek emocjonalny idealnego leku na kaszel

150 I. Wizerunek Flegaminy [ODSETEK WSKAZAŃ]

151 I. Wizerunek Flegaminy na tle głównych konkurentów [[ODSETEK WSKAZAŃ: ZNAJĄCY DANĄ MARKĘ LEKU]

152 I. Wizerunek Flegaminy na tle głównych konkurentów [WYNIKI ANALIZY KORESPONDENCJI WŚRÓD ZNAJĄCYCH DANĄ MARKĘ] 30% 58%

153 I. Wizerunek Flegaminy na tle głównych konkurentów [WYNIKI ANALIZY KORESPONDENCJI WŚRÓD UŻYWAJĄCYCH DANĄ MARKĘ] 26% 42%

154 II. Wizerunek Flegaminy

155 II. Wizerunek Flegaminy na tle głównych konkurentów [ZNAJĄCY DANĄ MARKĘ LEKU]

156 II. Wizerunek Flegaminy na tle głównych konkurentów [WYNIKI ANALIZY KORESPONDENCJI WŚRÓD ZNAJĄCYCH DANĄ MARKĘ] 9% 87%

157 II. Wizerunek Flegaminy na tle głównych konkurentów [WYNIKI ANALIZY KORESPONDENCJI WŚRÓD UŻYWAJĄCYCH DANĄ MARKĘ] 15% 53%

158 Wizerunek Flegaminy - podsumowanie
Cechy wyróżniające FLEGAMINA MUCOSOLVAN HERBAPECT Skuteczna Bezpieczna Opiekuńcza Rodzinna Łagodna / Delikatna Życzliwa SKUTECZNA Ułatwia oddychanie Nawilża śluzówkę gardła i przełyku Ułatwia odkrztuszanie Powoduje przejście kaszlu suchego w mokry Jest długo na rynku Używana od dawna Dla dorosłych i dla dzieci Polecana przez lekarzy Polecana przez znajomych/ rodzinę Ma atrakcyjną cenę Zarówno na kaszel suchy jak i mokry Ma dobry smak Aktywny Zaradny Silny Atrakcyjny Pewny siebie SKUTECZNY Działa szybko Odkaża/ niszczy wirusy w drogach oddechowych Likwiduje ból gardła Polecany przez lekarzy Ma odpowiednią konsystencję Jest lekiem nowoczesnym Ma atrakcyjne opakowanie NIESKUTECZNY Bezpieczny FLAVAMED Reklamowany w mediach Jest lekiem nowoczesnym

159 Ocena hasła reklamowego Flegaminy

160 Kontakt z hasłem reklamowym Flegaminy
Czy słyszała Pani hasło reklamowe Flegaminy? N=684 Jak brzmiało to hasło? Częściej lat (14%) N=199

161 Ocena atrakcyjności hasła: „Kaszel minie po Flegaminie”
20% 72% DLACZEGO? DLACZEGO? N=139 N=485

162 Ocena atrakcyjności hasła: „Nie eksperymentuj na rodzinie, kaszel minie po Flegaminie”
15% 47% DLACZEGO? DLACZEGO? 31% nie ma sensu eksperymentować, szukać czegoś innego, stosuj tylko Flegaminę nie ma sensu eksperymentować, szukać czegoś innego, stosuj tylko Flegaminę choroba to nie eksperyment, nikt nie eksperymentuje z lekami/ to poważne sprawy N=107 N=214 N=312

163 Ocena haseł reklamowych Flegaminy

164 Rekomendacje

165 Rekomendacje dotyczące komunikacji
Przygotowana komunikacja powinna uwzględniać silną pozycję Flegaminy na rynku ze względu na długą obecność, największą liczbę użytkowników oraz wysoką skuteczność leku przypisywaną mu przez użytkowniczki. Sama komunikacja pozwoli na przypomnienie marki oraz sprawi, że będzie postrzegana jako bardziej nowoczesna, co przy nie zmieniającym się rynku może pozwolić na zatrzymanie użytkowniczek odchodzących do marek reklamowanych. Mimo iż kaszel jest silnie kojarzony i związany z przeziębieniem oraz problemami gardła, w celu wyróżnienia się na tle kompleksowych preparatów oraz leków na gardło, komunikacja powinna skupiać się przede wszystkim na akcentowaniu kaszlu i skuteczności działania Flegaminy na te objawy. Pozwoli to na przejrzystość komunikatu reklamowego Z powodu znacznej uciążliwości kaszlu suchego oraz faktu, iż jest to najczęściej moment rozpoczęcia leczenia (ataki kaszlu) należy skupić się na komunikowaniu skuteczności Flegaminy już przy pierwszych objawach. Flegamina jako najpopularniejszy w Polsce preparat na kaszel, adresowana powinna być do szerokiego grona konsumentów. W komunikacji należy jednak skupić się na przeciętnej polskiej rodzinie a w szczególności kobiecie, która odgrywa największą rolę w podejmowaniu decyzji o zakupie leków zarówno dla męża jak i dla dzieci: Flegamina miętowa: komunikacja jako niezawodny lek dla dorosłych Flegamina Mite: komunikacja unikalnego smaku z przeznaczeniem dla dzieci Flegamina w tabletkach: podkreślenie wygody stosowania leku poza domem i w pracy. Komunikacja do wyodrębnionych segmentów Przewrażliwione - podkreślić skuteczność działania Flegaminy już na wczesnym etapie występowania kaszlu oraz informacje o tabletkach ze wskazaniem, że jest to lek silny, skuteczny i działa szybko Samodzielne - zachęcenie do stosowania Flegaminy na etapie pierwszych objawów W komunikacji należy pokazywać konsumentów ze średniego segmentu dochodów gospodarstw domowych, skupiając się raczej na użytkowniku z wykształceniem średnim, z miast między 50 a 200 tys. mieszkańców w celu uniknięcia kanibalizacji Ambrosolu.

166 Rekomendacje dotyczące komunikacji
W komunikacji konieczne jest pokazanie 3 form leku co pozwoli objąć szeroką grupę potencjalnych użytkowników oraz: Skuteczność (bardzo ważna dla użytkowników) Bezpieczeństwo Długoletnią pozycję na rynku Rekomendacje lekarzy i farmaceutów Preparat zarówno dla dorosłych jak i dzieci Smak leku: dorośli: unikalny odświeżający smak mięty dzieci: smak truskawkowy Komunikowane korzyści wynikające ze stosowania Flegaminy: działa skutecznie ułatwia odkrztuszanie ułatwia oddychanie nawilża drogi oddechowe przynosi ulgę już na wczesnych etapie dolegliwości Tak przygotowana komunikacja powinna zatrzymać obecnych użytkowników marki oraz przyciągnąć potencjalnych klientów, którzy zapomnieli o Flegaminie, mają negatywne skojarzenia z przeszłości, bądź nie znają wszystkich 3 form leku.

167 IQS and QUANT Group ul. Lekarska 7 00-410 Warszawa
tel. +48 (22) fax +48 (22)


Pobierz ppt "Spis treści WYSTĘPOWANIE I LECZENIE KASZLU W POPULACJI 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google