Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposoby radzenia sobie z kaszlem Raport z badania ilościowego przygotowany dla firmy Warszawa, lipiec 2006 Przygotowanie: Przemysław Frąk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposoby radzenia sobie z kaszlem Raport z badania ilościowego przygotowany dla firmy Warszawa, lipiec 2006 Przygotowanie: Przemysław Frąk."— Zapis prezentacji:

1 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Raport z badania ilościowego przygotowany dla firmy Warszawa, lipiec 2006 Przygotowanie: Przemysław Frąk

2 1 1 1 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Spis treści WYSTĘPOWANIE I LECZENIE KASZLU W POPULACJI 2 –Informacje o badaniu omnibusowym 3 –Wyniki badania omnibusowego 4 SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z KASZLEM - BADANIE UŻYTKOWNICZEK LEKÓW NA KASZEL 9 –Informacje o badaniu10 –Dolegliwości związane z kaszlem i sposoby radzenia sobie z nimi12 –Postawy związane z kaszlem: segmentacja użytkowniczek leków28 –Cechy idealnego leku na kaszel38 –Znajomość i użytkownictwo wybranych marek leków na kaszel58 –Stosowanie leków przy występowaniu kaszlu u dzieci85 –Flegamina: Użytkownictwo marki na tle konkurencji95 –Potencjał Flegaminy Mite i Flegaminy w tabletkach133 –Wizerunek Flegaminy na tle konkurencji144 –Ocena hasła reklamowego Flegaminy159 –Rekomendacje164

3 WYSTĘPOWANIE I LECZENIE KASZLU W POPULACJI Badanie ludności (próba omnibusowa N=1000) Maj 2006

4 3 3 3 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Termin realizacji Dobór próby Informacje o badaniu omnibusowym maja 2006 Technika badania Wywiad bezpośredni z kwestionariuszem papierowym - przeprowadzany w domu respondenta Opracowanie wyników Oprogramowanie statystyczne: Odin/ Diana i SPSS+ Reprezentatywna próba ludności Polski: Struktura próby generowana jest na podstawie wyników ostatniego mikrospisu przeprowadzonego przez GUS oraz na podstawie danych opublikowanych w ostatnim Roczniku Statystycznym. Próba ma charakter losowo-kwotowy. Losowanie gmin (miejskich i wiejskich) odbywa się z uwzględnieniem gęstości zaludnienia. Badana populacja jest reprezentatywna dla ludności naszego kraju ze względu na: makroregion, wielkość miejscowości, wiek, płeć i wykształcenie. W wylosowanych gminach dobierane są osoby spełniające ustalone kryteria. N=1000 Ogólnopolska reprezentatywna próbie dorosłych Polaków w wieku od 15 do 70 lat Rozmiar próby pozwoli na wyciąganie wniosków z maksymalnym błędem statystycznym ±3,2% Wielkość próby Cele badania Określenie częstości występowania kaszlu w populacji Określenie najczęstszych sposobów radzenia sobie z kaszlem Identyfikacja marek leków stosowanych na kaszel

5 4 4 4 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Wyniki badania omnibusowego Kaszel jest zjawiskiem dość powszechnym i w czasie ostatniego roku występował u prawie połowy dorosłych Polaków. Częściej miało to miejsce wśród nastolatków i osób starszych powyżej 60-tego roku życia. Według deklaracji respondentów kobiety częściej (52%) cierpiały na kaszel niż mężczyźni (42%). Jak wynika z innych badań, mężczyźni częściej ignorują dolegliwości jeśli nie są one zbyt uciążliwe. Wśród osób, które odczuwały kaszel w ciągu ostatnich 12 miesięcy połowa stosowała leki na kaszel. Domowe sposoby stosował co piąty badany. Jak wynika z badania użytkowniczek leków na kaszel ta dolegliwość jest silnie związana z przeziębieniem, grypą i bólem gardła, dlatego też w czasie kaszlu stosowane były leki na te dolegliwości. Dolegliwości nie były leczone w przypadku 13% cierpiących na kaszel. Leki na gardło i przeziębienie częściej stosowały kobiety. Natomiast mężczyźni częściej ignorowali kaszel. Łącznie w próbie osób pomiędzy 15 a 70 rokiem życia jakiekolwiek leki na kaszel stosowało 41%. Flegamina jest najczęściej stosowanym lekiem w Polsce. W ciągu ostatniego roku stosowało ją 23% badanych. Pozostałe najczęściej stosowane leki to: Tussipect11% syrop prawoślazowy 9% Mucosolvan 9% Drosetux 7% Ambrosol 7% Herbapect 7% Stodal 7% W stosowaniu leków wystąpiły różnice między kobietami a mężczyznami. Kobiety częściej niż mężczyźni stosowały syrop prawoślazowy i Flavamed.

6 5 5 5 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Występowanie kaszlu w ciągu ostatnich 12 miesięcy Ludność N=1000 Omnibus: Maj 2006

7 6 6 6 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Sposoby radzenia sobie z kaszlem w populacji CIERPIĄCY NA KASZEL N=472 Omnibus: Maj 2006

8 7 7 7 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Marki leków stosowane w czasie trwania kaszlu STOSUJĄCY LEKI NA KASZEL N=410 Ze względu na częste stosowanie stosowanie Coldrexu w przypadku przeziębień i grypy, prawdopodobnie mylnie interpretowana nazwa Coldrex Broncho jako Coldrex Omnibus: Maj 2006

9 8 8 8 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Marki leków stosowane w czasie trwania kaszlu Omnibus: Maj 2006 Ze względu na częste stosowanie stosowanie Coldrexu w przypadku przeziębień i grypy, prawdopodobnie mylnie interpretowana nazwa Coldrex Broncho jako Coldrex

10 9 9 9 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Występowanie i leczenie kaszlu w populacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy Ludność w wieku lat 100% osób* (stan na 31 XII 2005 wg GUS) Cierpiał(a) na kaszel 47,2% ( osób*) Nie miał(a) kaszlu 52,8% ( osób*) Stosował(a) leki na kaszel 41% ( osób*) Kobiety 23,4% ( osób*) Mężczyźni 17,6% ( osób*) * Uwaga: Szacowanie obarczone błędem statystycznym ±3,2% w stosunku do całej próby Nie stosował(a) leków na kaszel 6,2% ( osób*) Trudno oszacować jaki odsetek populacji był reprezentowany w przeprowadzonym badaniu użytkowniczek leków na kaszel, ponieważ dodatkowym kryterium było samodzielne podejmowanie decyzji o wyborze. Omnibus: Maj 2006

11 SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z KASZLEM Badanie użytkowniczek leków na kaszel (N=804) Czerwiec 2006

12 11 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Próba Informacje o badaniu Technika badania Wywiad bezpośredni z kwestionariuszem (PAPI) w domu respondentki Opracowanie wyników Oprogramowanie statystyczne: Odin/ Diana i SPSS+ N=804 ogólnopolska próba kobiet w wieku lat, które: –cierpiały na kaszel w ciągu ostatnich 12 miesięcy –używały leków na kaszel –decydowały samodzielnie o wyborze leku bądź konsultowały to z lekarzem/ farmaceutą Dobór próby: losowo-celowy Termin realizacji czerwca 2006 Identyfikacja potrzeb i oczekiwań klientów w stosunku do leków na kaszel Analiza użytkowania preparatów na kaszel Określenie wizerunku Flegaminy na tle konkurencji Ocena komunikacji Flegaminy oraz jej wpływu na wizerunek marki Szczegółowy opis segmentów aktualnych i potencjalnych klientów Flegaminy Identyfikacja i charakterystyka optymalnej grupy docelowej dla Flegaminy Określenie pozycji na rynku poszczególnych marek leków na kaszel (silne i słabe strony, szansy i zagrożenia dla Flegaminy) Cele badania

13 Dolegliwości związane z kaszlem i sposoby radzenia sobie z nimi

14 13 Sposoby radzenia sobie z kaszlem duszności/ brak oddechu(24%) uciążliwość/ dyskomfort (9%) zmęczenie/ brak sił (8%) przeziębienie (24%) choroba/ zły stan zdrowia (17%) ból gardła (23%) drapanie/ kłucie w gardle(16%) Skojarzenia związane z kaszlem i rodzaje kaszlu èKaszel jest silnie kojarzony i związany z przeziębieniem, problemami z gardłem i chorobą ogólnie. Już w czasie rekrutacji dały się zaobserwować główne przyczyny i dolegliwości towarzyszące kaszlowi. Najczęstszym jego powodem były przeziębienie i grypa w czasie, których występowały również katar i ból gardła. W czasie trwania samodzielnego kaszlu jego najczęstszymi objawami były dolegliwości typowe dla problemów z gardłem takie jak: drapanie w gardle, ból gardła, suchość w gardle. Dotyczy to przede wszystkim pierwszych objawów, postrzeganych jako kaszel suchy. Główne skojarzenia jakie wywołuje słowo kaszel ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z KASZLEM ZWIĄZANE Z PRZEZIĘBIENIEM ZWIĄZANE Z GARDŁEM Spontaniczny podział rodzajów kaszlu odczuwanych w ciągu ostatniego roku èPozostałe wskazania (nie wyższe niż 5%) obejmowały opisy uciążliwości bądź przyczyn kaszlu odczuwanego w ciągu ostatniego roku np.: –duszący/ dławiący –męczący –przeziębieniowy –papierosowy –przewlekły KASZEL SUCHY/ DRAPIĄCY (77%) Pojawiający się zazwyczaj na początku choroby, był najczęstszym rodzajem kaszlu wymienianym przez respondentki Pojawiał się nieznacznie rzadziej (68%) niż mokry przy przeziębieniu lub grypie, ale częściej występował jako samodzielny objaw (51%). KASZEL MOKRY /WYKRZTUŚNY (58%) Jego występowanie częściej było spowodowane przeziębieniem lub grypą (w 79% przypadków). Znacznie rzadziej pojawiał się jako samodzielny objaw (29%) w porównaniu z kaszlem suchym.

15 14 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Przebyte dolegliwości i stosowane rodzaje leków w ciągu ostatnich 12 miesięcy N=804 PRZEBYTE DOLEGLIWOŚCI RODZAJE STOSOWANYCH LEKÓW Leki na przeziębienie i grypę oraz leki na gardło, częściej stosowały w ciągu ostatniego roku użytkowniczki Ambrosolu, Drosetuxu i Flegaminy Zarówno dolegliwości związane z kaszlem jak i stosowanie leków na kaszel, były kryteriami rekrutacyjnymi do badania.

16 15 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Najczęstsze skojarzenia związane z kaszlem N=804

17 16 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Rodzaje kaszlu odczuwane w ciągu ostatnich 12 miesięcy (spontanicznie) N=804 SUCHY: wyższe wykształcenie (86%) miasto tys. (83%) Użytkowniczki: Pastylek wykrztuśnych (91%) Herbapectu (87%) Tymianku i podbiału (85%) MOKRY: miasto powyżej 200 tys. (68%) Użytkowniczki: Ambrosolu (73%)

18 17 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Powody kaszlu odczuwanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy Jako jeden z kilku objawów przeziębienia lub grypy, kaszel częściej występował: –w gospodarstwach o dochodach poniżej 1000 zł (89%) –w rodzinach 4-ro osobowych (82%) –w segmencie Przewrażliwionych (81%) Jako samodzielny objaw, kaszel częściej występował w grupach: –o dochodach powyżej 3000 zł (64%) –kobiet mieszkających samotnie (67%) Jako skutek palenia papierosów, kaszel częściej występował: –w grupie kobiet w wieku lat (16%) –w segmencie Samodzielnych (16%)

19 18 Sposoby radzenia sobie z kaszlem PIERWSZA DRUGA TRZECIA CZWARTA PIĄTA 73% 67% 53% 75% 32% 51% 24% 23% 27% 30% 28% 33% 32% 52% 38% 45% 47% 39% 31% DOMOWE SPOSOBY I TABLETKI DO SSANIA NA GARDŁO Najczęstsze dolegliwości związane z kaszlem Kaszel jest dolegliwością o dynamicznym przebiegu. Odczuwanie i pojawianie się się kolejnych objawów, ich uciążliwość i sposoby zapobiegania są różne na poszczególnych jego etapach. W początkowej fazie nacechowanej dolegliwościami gardła, częste są domowe sposoby, tabletki do ssania i wszystko co może złagodzić ból i nawilżyć gardło. Syropy na kaszel zaczynają być stosowane najczęściej w momencie pojawiania się ataków kaszlu - najbardziej uciążliwego objawu. DRAPANIE W GARDLE BÓL GARDŁA SUCHOŚĆ W GARDLE KOLEJNOŚĆ WYSTĘPOWANIA WYSTĘPOWANIE W PRÓBIE UCIĄŻLIWOŚĆ (% zdecydowanie) LECZENIE ATAKI KASZLU BÓL W OSKRZELACH TRUDNOŚCI Z ODKASZLNIĘCIEM PROBLEMY Z ODDYCHANIEM DUSZNOŚCI ZALEGANIE WYDZIELINY ODRYWANIE SIĘ WYDZIELINY SYROPY NA KASZEL

20 19 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Dolegliwości odczuwane podczas kaszlu w ciągu ostatnich 12 miesięcy N=804

21 20 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Uciążliwość odczuwanych dolegliwości

22 21 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Kolejność pojawiania się dolegliwości podczas ostatniego kaszlu PIERWSZA KASZEL SUCHY KASZEL MOKRY OKRES PRZEJŚCIOWY OSTATNIA

23 22 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Występowanie dolegliwości i ich uciążliwość podczas ostatniego kaszlu KASZEL SUCHY KASZEL MOKRY OKRES PRZEJŚCIOWY

24 23 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowane środki zapobiegawcze Tak jak w przypadku badania na próbie ludności, kobiety w badanej próbie stosowały często oprócz syropów i tabletek na kaszel wszelkie możliwe sposoby radzenia sobie z objawami przeziębienia i grypy, dotyczy to nie tylko kompleksowych środków na te dolegliwości ale także domowych sposobów, tabletek na gardło i wszelkich leków wspomagających. Syropy częściej stosowały kobiety z najmłodszej grupy wiekowej (20-29 lat), natomiast najstarsza grupa (50-55 lat) częściej od pozostałych stosowała sposoby domowe. W przypadku występowania kaszlu jako samodzielnej dolegliwości spada częstość stosowania innych środków niż syropy i tabletki na kaszel. Mimo to jeszcze stosowane były inne środki towarzyszące: –20% domowe sposoby –15% tabletki do ssania na gardło –11% leki wspomagające (typu Rutinoscorbin) –10% witaminy (C lub A+E) Jako główny powód stosowania leków na kaszel, połowa badanych wskazała chęć zatrzymania dolegliwości na etapie kaszlu suchego. Częściej były to kobiety młodsze (20-29 lat). Wśród pozostałych kobiet (43%) leki są stosowane po to by kaszel suchy zamienił się w mokry. Częściej taką postawę deklarują kobiety starsze z rodzin wieloosobowych, sięgające po Flavamed i Flegaminę.

25 24 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowane sposoby leczenia kaszlu w ciągu ostatnich 12 miesięcy N=804 Częściej lat (93%) Częściej lat (23%) Częściej lat (59%)

26 25 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowane sposoby leczenia kaszlu w ciągu ostatnich 12 miesięcy N=804

27 26 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Główny powód stosowania leków na kaszel N=804 Częściej: kobiety w wieku lat (55%) Rzadziej: kobiety w wieku lat (43%) Częściej: kobiety z rodzin 5 lub więcej osób (51%) użytkowniczki Flavamedu (59%) użytkowniczki Flegaminy (47%)

28 27 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Leki stosowane przez męża/ partnera N=804 CZY ZAMIESZKUJE PANI WSPÓLNIE Z MĘŻEM/ PARTNEREM? N=529 CZY MĄŻ/ PARTNER W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA KASZLU...? N=284 CZY MĄŻ/ PARTNER W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA KASZLU...?

29 Postawy wobec kaszlu Segmentacja użytkowniczek leków

30 29 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Postawy wobec kaszlu N=804

31 30 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Segmentacja użytkowniczek leków na kaszel W oparciu o baterię 17 stwierdzeń dotyczących postaw wobec dolegliwości związanych z kaszlem została dokonana, metodą analizy skupień (K-Means Cluster), segmentacja użytkowniczek leków na kaszel. Uzyskany podział odzwierciedla przede wszystkim: ÔPowagę traktowania określonych dolegliwości związanych z kaszlem (bądź ich ignorowania) ÔOcenę stopnia uciążliwości objawów w percepcji respondentek ÔCharakter podejmowanych działań zapobiegawczych i moment w przebiegu choroby, w którym te działania są podejmowane Poszczególne segmenty użytkowniczek leków na kaszel różnią się nie tylko pod względem postaw wobec dolegliwości, ale także pod względem socjodemograficznym i behawioralnym: Opis ogólny dokonanej segmentacji N=804 Najpoważniej traktują wszelkie dolegliwości. Rozpoczynają leczenie gdy pojawią się pierwsze objawy. Częściej stosowały także leki na przeziębienie, grypę i na ból gardła w ciągu ostatnich 12 miesięcy W najmniejszym stopniu przejmują się kaszlem. Kiedy pojawią się inne objawy przeziębienia lub grypy leczą je domowymi sposobami, jeśli te zawiodą wtedy sięgają po leki Dolegliwości traktują poważnie ale po leki sięgają dopiero gdy objawy kaszlu się nasilą. Przy wyborze leków częściej kierują się własnym zdaniem

32 31 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Segmentacja użytkowniczek leków na kaszel PRZEWRAŻLIWIONE (41%) LEKCEWAŻĄCE (19%) SAMODZIELNE (26%) Kaszel powoduje, że nie mogą normalnie funkcjonować. Większość dolegliwości jest dla nich uciążliwa. Częściej cierpiały na ataki kaszlu i problemy z oddychaniem Rozpoczynają leczenie kaszlu od razu gdy pojawiają się pierwsze jego objawy. Zaczynają kurację od leków na kaszel Przy wyborze leku zasięgają konsultacji farmaceuty lub lekarza Częściej stosowały leki na ból gardła Częściej niż pozostałe segmenty używały Bronchicum i Mucosolvan Młodsze, lepiej wykształcone, wyższy dochód rodziny. Rzadziej ze wsi, częściej z miast powyżej 200 tys. mieszkańców Kaszel w mniejszym stopniu utrudnia im życie. Dolegliwości odczuwają jako mnie uciążliwe niż Przewrażliwione i Samodzielne. Rzadziej cierpiały na ataki kaszlu i problemy z oddychaniem Rozpoczynają leczenie kaszlu gdy objawy kaszlu się nasilą lub, gdy pojawią się inne objawy przeziębienia lub grypy. Po leki na kaszel sięgają dopiero gdy zawiodą domowe sposoby leczenia. Przy wyborze leku zasięgają konsultacji farmaceuty lub lekarza Częściej stosowały domowe sposoby przy leczeniu kaszlu. Częściej niż pozostałe segmenty używały: syrop prawoślazowy, Tymianek i podbiał, Ambrosol. Starsze, gorzej wykształcone, niższy dochód rodziny. Częściej ze wsi, rzadziej z miast powyżej 200 tys. mieszkańców Kaszel powoduje, że nie mogą normalnie funkcjonować. Większość dolegliwości jest dla nich uciążliwa Rozpoczynają leczenie kaszlu gdy objawy kaszlu się nasilą. Zaczynają kurację od leków na kaszel Częściej same decydują o wyborze leku i rzadko zasięgają konsultacji farmaceuty lub lekarza Rzadziej stosowały leki na ból gardła Częściej niż pozostałe segmenty używały Flegaminę Segment średni demograficznie, lokujący się pośrodku między Przewrażliwionymi a Lekceważącymi. ODCZUWANIE DOLEGLIWOŚCI POCZĄTEK LECZENIA WYBÓR LEKU UŻYTKOWNICTWO DEMOGRAFIA

33 32 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Segmenty użytkowników leków na kaszel - postawy N=804

34 33 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Segmenty użytkowniczek leków na kaszel - postawy

35 34 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Charakterystyka segmentów Wiek respondentki Wykształcenie Miejscowość

36 35 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Charakterystyka segmentów Przebyte dolegliwości w ciągu ostatnich 12 miesięcy (oprócz kaszlu) Rodzaje stosowanych leków (oprócz leków na kaszel) Osoba podejmująca decyzję o wyborze marki leku na kaszel

37 36 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Charakterystyka segmentów - odczuwana uciążliwość dolegliwości

38 37 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Charakterystyka segmentów - stosowane sposoby leczenia kaszlu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

39 Cechy idealnego leku na kaszel

40 39 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Cechy idealnego leku na kaszel Oczekiwane działania leku na kaszel Lek na kaszel zdaniem badanych kobiet ma przede wszystkim działać szybko i skutecznie, czyli leczyć kaszel w krótkim czasiel. Te cechy leku są dla badanych kobiet najważniejsze. Kolejne wymieniane spontanicznie działania to likwidowanie kaszlu i działanie wykrztuśne (ułatwianie odkrztuszania). Wymienione wyżej cechy były także najczęściej wskazywane jako najważniejsze przy pytaniach wspomaganych. Przy wskazaniu łącznie trzech najważniejszych cech działania leku za najważniejsze zostały uznane: –działa skutecznie59% –działa szybko47% –likwiduje ból gardła27% –ułatwia odkrztuszanie27% –jest bezpieczny w stosowaniu 24% Spontanicznie wymieniane cechy idealnego leku na kaszel Oprócz skuteczności i szybkości działania idealny lek na kaszel powinien mieć odpowiedni smak, przystępną cenę i być bezpieczny w stosowaniu stosowania. Te cechy były najczęściej spontanicznie wymieniane przez badane kobiety: –skuteczność działania 65% –odpowiedni smak40% –szybkość działania36% –przystępna cena (tani)23% –bezpieczeństwo stosowania19% Flegamina ma opinię leku skutecznego i sprawdzonego na rynku, szczególnie wśród aktualnych jej użytkowniczek. Dlatego w planowanej kampanii na pewno powinna zostać wykorzystana skuteczność leku tak często wskazywana spontanicznie przez badane kobiety.

41 40 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Oczekiwane działania leku na kaszel [Jakiego działania oczekuje pani od leku na kaszel? Jakich efektów? Co ten lek ma powodować?] N=804

42 41 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Jak ważne jest, żeby idealny lek na kaszel...? N=804

43 42 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Hierarchia ważności cech działania leków na kaszel N=804

44 43 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Hierarchia ważności cech działania leków na kaszel [ŁĄCZNIE TRZY NAJWAŻNIEJSZE]

45 44 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Cechy idealnego leku na kaszel [Jaki powinien być leku na kaszel pani zdaniem? Proszę powiedzieć wszystko co Pani przychodzi do głowy?] N=804

46 45 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Najważniejsze czynniki decydujące o wyborze leku na kaszel Cena stanowi na polskim rynku leków na kaszel najważniejszy czynnik decydujący o wyborze. Szczególnie często jest ona ważna dla kobiet najuboższych( z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym, z gospodarstw domowych wieloosobowych i tych o dochodach poniżej 1000 zł). Częściej od innych cenę wskazują także użytkowniczki Flavamedu, Deflegminu i Herbapectu. Drugi pod względem ważności czynnik reprezentujący myślenie trochę życzeniowe bądź wynik kampanii marki Herbapect. Częściej wskazywany przez osoby z wykształceniem podstawowym, z gospodarstw domowych 3 osobowych oraz użytkowniczki Flegaminy, Guajazylu i Drosetuxu. Czynnik prawie równie ważny jak drugi (lek na obydwa rodzaje kaszlu), wymieniany częściej przez użytkowniczki: Acodinu, Ambrosolu, Deflegminu, Herbapectu i Mucosolvanu. Czynnik wskazujący na przywiązanie do leku i brak poszukiwania nowości, częściej wskazywany przez kobiety ze wsi z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Rzadziej wskazują go jako ważny respondentki z najmłodszej grupy wiekowej (20-29 lat) z wykształceniem średnim. Czynnik wskazywany częściej jako ważny przez użytkowniczki Ambrosolu i Flegaminy Ważny dla użytkowniczek Ambrsosolu i Bronchicum Mniej ważny dla użytkowniczek Herbapectu i kobiet w wieku lat i tych z wyższym wykształceniem 1. Cena leku (4,49) 2. Lek zarówno na kaszel suchy jak i mokry (4,20) 3. Polecenie lekarza (4,16) 4. Wcześniejsze używanie leku (4,02) 5. Polecenie farmaceuty (3,92) 6. Smak (3,90)

47 46 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Drugorzędne czynniki decydujące o wyborze leku na kaszel 7. Gęstość syropu (3,85) Częściej wskazywany przez osoby ze wsi i użytkowniczki Bronchicum 8. Lek zarówno dla dorosłych jak i dzieci (3,74) Częściej wskazywany przez kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym i mieszkające samotnie 9. Długa obecność na rynku (3,73) Częściej wskazywane przez kobiety młodsze (20-29 lat), z gospodarstw domowych o dochodach powyżej 3000 zł, używających Herbapect. Rzadziej wskazywana przez kobiety używające aktualnie Flegaminę 10. Polecenie znajomych/ rodziny (3,54) 11. Nowoczesność (3,52) 12. Wygodne opakowanie (3,52) 13. Wielkość opakowania (3,52) Częściej wskazywana przez użytkowniczki Ambrosolu Pozostałe czynniki o najmniejszym znaczeniu TECHNICZNE:plastikowy korek (3,31); dołączona łyżeczka (3,05); plastikowa butelka (2,88) REKLAMA:w przychodni/ u lekarza (2,98); w aptece (2,97); w mediach (2,78) WYGLĄD: wygląd opakowania (2,67); kolor leku (2,51) Reklama pełni dla respondentek niewielką rolę przy wyborze leku, jednakże jak pokazały wyniki badania ma wpływ na sposób postrzegania marki. Leki, które są reklamowane, są postrzegane jako bardziej nowoczesne.

48 47 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Ważność czynników wyboru decydujących o zakupie leków na kaszel N=804

49 48 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Ważność czynników wyboru w wyodrębnionych segmentach Wykres przedstawia tylko te czynniki, przy których wystąpiły różnice między segmentami

50 49 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Wizerunek emocjonalny idealnej marki leku na kaszel Na podstawie analizy czynnikowej i analizy korelacji 65 cech opisujących osobowość marek, zostały wyodrębnione nadrzędne najważniejsze cechy emocjonalne przypisywane idealnemu lekowi na kaszel. Poniżej zostały one opisane według ważności: SKUTECZNOŚĆ69% BEZPIECZEŃSTWO61% TROSKLIWOŚĆ61% SIŁA PRZEBICIA57% Kompetentna Zaradna SKUTECZNA Solidna ŁAGODNOŚĆ55% AKTYWNOŚĆ49% OTWARTOŚĆ36% OPANOWANIE26% Nie zagrażająca Zgodna/ niekonfliktowa BEZPIECZNA Przyjazna Rodzinna Dobrotliwa OPIEKUŃCZA Życzliwa Mocna Pewna siebie ODNOSZĄCA SUKCESY Silna Ciepła Czuła/ tkliwa ŁAGODNA Delikatna Pełna energii Energiczna/ żwawa AKTYWNA Dynamiczna Atrakcyjna Towarzyska OTWARTA NA LUDZI Sympatyczna Spokojna zrównoważona Uporządkowana OPANOWANA Poważna

51 50 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Wizerunek emocjonalny idealnego leku na kaszel (1/2) N=804

52 51 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Wizerunek emocjonalny idealnego leku na kaszel (2/2) N=804

53 52 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Wizerunek emocjonalny idealnego leku na kaszel według segmentów

54 53 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Leki na kaszel najbliższe ideałowi N=804 FLEGAMINA częściej dla kobiet: z wykształceniem zasadniczym zawodowym (34%) w wieku lat (32%) Częstość wymieniania poszczególnych leków jako najbliższych ideałowi jest bezpośrednio związana z listą leków używanych ostatnio. Użytkowniczki najczęściej wymieniały leki, których używały w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

55 54 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Preferowana forma leku na kaszel N=804 SYROP Gospodarstwa o dochodach powyżej 3000 zł (81%) z Wielkopolski (85%) segment Samodzielnych (79%) TABLETKI Kobiety z wyższym wykształceniem (16%) SYROP I TABLETKI Użytkowniczki: Pastylek wykrztuśnych (38%) Herbapectu (34%) Tymianku i Podbiału (33%) Mucosolvanu (25%) z segmentu Przewrażliwionych (24%)

56 55 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Powody wyboru określonych form leków na kaszel N=582 N=74 SYROP:TABLETKI:

57 56 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Syropy: Preferowany smak i konsystencja N=582 KONSYSTENCJA SYROPU 11% bardzo gęsta 76% średnio gęsta 12% rzadka/ mało gęsta Użytkowniczki: Herbapectu - 21% bardzo gęsta Mucosolvanu - 18% rzadka

58 57 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Sytuacje używania syropów i tabletek N=143 OSOBY PREFERUJĄCE SYROP I TABLETKI SYROP:TABLETKI:

59 Znajomość i użytkownictwo wybranych marek leków na kaszel

60 59 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Znajomość i użytkownictwo marek leków na kaszel Opis sytuacji na rynku Rynek leków na kaszel charakteryzuje duży stopień współużywania różnych leków. Podobnie jak w badaniu jakościowym respondentki sięgają po kilka syropów w ciągu roku. Największy stopień współużytkowania występuje wśród leków najbardziej znanych, najczęściej używanych. Część marek istniejących od dawna na rynku OTC wypierana jest przez leki nowe takie jak Mucosolvan. Uzyskane wyniki pokazują, że to po jaki lek sięgnie respondentka przy następnych kaszlu zależy przede od rodzaju kaszlu, jego etapu i uciążliwości odczuwanych objawów. Przy czym w pierwszej kolejności wybierane są leki znane. Radykalna zmiana leku może nastąpić pod wpływem polecenia lekarza lub w sytuacji stwierdzenia braku skuteczności leku, tak ważnej dla badanych. FLEGAMINA jest lekiem zarówno najbardziej znanym jak i najczęściej używanym. Jest jedynym lekiem spośród istniejących na rynku OTC od dawna leków, który utrzymuje stale silną pozycję wśród użytkowniczek. Kiedykolwiek używało jej 69% badanych kobiet a w ciągu ostatniego roku 48% (relatywny spadek użytkownictwa wyniósł 30%) Inne leki istniejące na rynku od dawna takie jak Tussipect czy Pini, mimo dość wysokiego poziomu znajomości (61%) straciły znacznie więcej użytkowników niż Flegamina w ciągu ostatnich lat: –Tussipect, który używany był kiedykolwiek przez 43% badanych aktualnie używa tylko 13% (spadek o 70%!). –Pini kiedykolwiek używało 37%, a w ciągu ostatniego roku tylko 11% (spadek o 70%!) Flegamina w ciągu ostatniego roku była najczęściej współużytkowana z najbardziej popularnymi lekami. Przy czym Flegamina jest lekiem tak powszechnie stosowanym na kaszel, że stosuje ją od 27% aktualnych użytkowniczek w przypadku syropu tymiankowego do 54% użytkowniczek w przypadku Flavamedu i Guajazylu. Kobiety, które używały w ciągu ostatniego roku Flegaminę na kaszel, najczęściej używały także Mucosolvan (18%) w tym okresie. Flegamina jest najrzadziej odrzucaną przez użytkowniczki leków na kaszel marką (5%), obok Mucosolvanu, Herbapectu i Stodalu. Najczęściej odrzucane marki w badanej próbie to: Pini (13%), Acodin (12%) i Contril (10%).

61 60 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Znajomość marek leków na kaszel

62 61 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Leki używane w badanej próbie N=804 LEKI UŻYWANE NAJCZĘŚCIEJ

63 62 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Marki odrzucane i zmniejszenie użytkownictwa określonych marek N=804 SPADEK UŻYTKOWNICTWA LEKÓW [Stosunek używających w ciągu ostatniego roku do używających kiedykolwiek dany lek] LEKI, KTÓRYCH RESPONDENTKI NIE ZAMIERZAJĄ UŻYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

64 63 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Współużytkownictwo Flegaminy i innych leków w ciągu ostatnich 12 miesięcy N=388 LEKI STOSOWANE PRZEZ UŻYTKOWNICZKI FLEGAMINY STOSOWANIE FLEGAMINY PRZEZ UŻYTKOWNICZKI INNYCH LEKÓW

65 64 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Znajomość i użytkownictwo wybranych marek leków na kaszel N=804

66 65 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Wiek używających wybrane marki leków na kaszel w ciągu ostatnich 12 miesięcy

67 66 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Miejscowość używających wybrane marki leków na kaszel w ciągu ostatnich 12 miesięcy

68 67 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Miejscowość używających wybrane marki leków na kaszel w ciągu ostatnich 12 miesięcy

69 68 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Wykształcenie używających wybrane marki leków na kaszel w ciągu ostatnich 12 miesięcy

70 69 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Dochód rodziny używających wybrane marki leków na kaszel w ciągu ostatnich 12 miesięcy

71 70 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Leki stosowane przez męża/ partnera N=804 JAKIE LEKI NA KASZEL STOSUJE MĄŻ/ PARTNER? N=23 Uzyskane wyniki pokazują, że na wybór leku w rodzinie (związku) mają wpływ kobiety. Można z dużą pewnością stwierdzić, że jeśli mężczyzna w rodzinie stosuje jakiekolwiek leki na kaszel, są to te same leki, które stosuje jego partnerka.

72 71 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Leki stosowane podczas ostatniego kaszlu Dolegliwości a leki Przywiązanie do leku było dla badanych jednym z ważniejszych czynników decydujących o wyborze leku, dlatego też leki stosowane podczas ostatniego kaszlu to przede wszystkim te, które respondentka stosuje najczęściej. Wybór konkretnego rodzaju leku uzależniony jest od stopnia zaawansowania choroby, jej połączenia z przeziębieniem lub grypą oraz bólem gardła i uciążliwości odczuwanych objawów. FAZA WSTĘPNA - Kaszel suchy (Drapanie w gardle, ból gardła, suchość w gardle) –tabletki do ssania na gardło (Cholinex, Strepsils, Tymianek i Podbiał) –domowe sposoby (szczególnie w segmencie Lekceważących) –syrop prawoślazowy (stosowany prawdopodobnie w celu nawilżenia gardła) NASILENIE OBJAWÓW - Ataki kaszlu –zdecydowany początek stosowania syropów i tabletek na kaszel w celu szybkiego pozbycia się go bądź złagodzenia najbardziej uciążliwych dolegliwości –przeważają: Flegamina, Mucosolvan, syrop prawoślazowy, Pini, Ambrosol, Flavamed FAZA PRZEJŚCIOWA - Ból w oskrzelach (piersiach), trudności z odkaszlnięciem, problemy z oddychaniem –przeważają: Flegamina, Mucosolvan, syrop prawoślazowy, Pini, Tussipect, Herbapect i antybiotyki FAZA KOŃCOWA - Kaszel mokry (zaleganie wydzieliny w oskrzelach, odrywanie się wydzieliny) –przeważają: Flegamina, Mucosolvan, syrop prawoślazowy, Ambrosol Szansą dla zwiększenia udziałów Flegaminy w rynku wydaje się komunikat informujący o jej łagodzącej objawy roli, już na pierwszym etapie dolegliwości: –Zamiast czekać, aż objawy się nasilą zapobiegaj rozwojowi choroby używając syropu na kaszel

73 72 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Leki stosowane podczas ostatniego kaszlu N=804 Kobiety mieszkające samotnie (z 1 osobowych gospodarstw domowych) częściej od innych stosowały w czasie ostatniego kaszlu: –Tymianek i Podbiał (15%) –Flavamed (10%)

74 73 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Najczęściej stosowane środki przy pojawieniu się określonych dolegliwości KASZEL SUCHYKASZEL MOKRYOKRES PRZEJŚCIOWY

75 74 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowane środki przy pojawieniu się drapania w gardle N=345

76 75 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowane środki przy pojawieniu się bólu gardła N=477

77 76 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowane środki przy pojawieniu się suchości w gardle N=217

78 77 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowane środki przy pojawieniu się ataków kaszlu N=324

79 78 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowane środki przy pojawieniu się bólu w piersiach/ oskrzelach N=105

80 79 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowane środki przy pojawieniu się trudności z odkrztuszaniem N=187

81 80 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowane środki przy pojawieniu problemów z oddychaniem N=73

82 81 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowane środki przy pojawieniu się uczucia ciężkości w oskrzelach/ płucach N=83

83 82 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowane środki przy pojawieniu się duszności N=73

84 83 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowane środki przy zaleganiu wydzieliny w oskrzelach/ płucach N=92

85 84 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowane środki przy początku odrywania się wydzieliny N=804

86 Stosowanie leków przy występowaniu kaszlu u dzieci

87 86 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Dzieci w gospodarstwie domowym N=394 N=804 Czy w Pani gospodarstwie domowym są dzieci? Czy są to Pani dzieci?

88 87 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Leczenie dzieci w gospodarstwie domowym N=342 Które ze stwierdzeń w największym stopniu pasuje do Pani domu? W zależności od wieku dziecka stosowane są częściej: dzieci do 6 lat - leki tylko dla dzieci dzieci lat - zarówno leki dla dorosłych jak i dzieci lat - leki dla dorosłych W zależności od wieku respondentki stosowane są: młodsze lat - leki tylko dla dzieci 67% średnie lat - zarówno leki dla dorosłych jak i dzieci (62%) starsze - leki dla dorosłych (21% i 33% w wieku 50-55lat)

89 88 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Rodzaje leków używanych przez dzieci Wiek dziecka Wiek matki

90 89 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Leki podawane dzieciom N=342 TABLETKI: SYROPY:

91 90 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Leki najczęściej podawane dzieciom TABLETKI:SYROPY:

92 91 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Czynniki decydujące o wyborze leku dla dzieci [WSZYSTKIE WYMIENIONE] N=342

93 92 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Czynniki decydujące o wyborze leku dla dzieci [WSZYSTKIE WYMIENIONE]

94 93 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Ważność czynników decydujących o wyborze leku dla dzieci [NAJWAŻNIEJSZE] N=342

95 94 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Ważność czynników decydujących o wyborze leku dla dzieci [TRZY NAJWAŻNIEJSZE ŁĄCZNIE]

96 Flegamina Użytkownictwo marki na tle konkurencji

97 96 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Znajomość i użytkownictwo Flegaminy N=166 BYŁE UŻYTKOWNICZKI Kiedy ostatnio używała Pani Flegaminę? N=804 Gospodarstwa domowe 3- osobowe (22%) Gospodarstwa domowe powyżej 4 osób (59%) wykształcenie zasadnicze zawodowe (56%) miasta tys. (55%)

98 97 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Czas używania wybranych marek wśród aktualnych użytkowniczek

99 98 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Ostatnie używanie wybranych marek wśród byłych użytkowniczek

100 99 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Byłe użytkowniczki Flegaminy (N=166) POWODY REZYGNACJI Szczególnie użytkowniczki Mucosolvanu (59%) CO SKŁONIŁOBY PANIĄ DO PONOWNEGO UŻYWANIA FLEGAMINY?

101 10 0 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Powody rezygnacji wśród byłych użytkowniczek

102 10 1 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Co skłoniłoby Panią do ponownego sięgnięcia po ten lek (byłe użytkowniczki)

103 10 2 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Jakim lekiem zastąpiła Pani Flegaminę? BYŁE UŻYTKOWNICZKI N=166 Mucosolvan Flavamed Herbapect Flegamina

104 10 3 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Powody nie używania Flegaminy wśród tylko znających markę N=130 DLACZEGO NIE UŻYWAŁA PANI DOTYCHCZAS FLEGAMINY? CO SKŁONIŁOBY PANIĄ DO SIĘGNIĘCIA PO FLEGAMINĘ?

105 10 4 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowane formy leków na kaszel [AKTUALNE UŻYTKOWNICZKI] Mylony prawdopodobnie z Ambrosanem Nazwa mylona prawdopodobnie zarówno z syropem tymiankowym jak i podbiałowym Flegaminę w syropie miętowym stosuje częściej Segment Lekceważących (79%) Flegaminę w tabletkach stosuje częściej Segment Przewrażliwionych (26%)

106 10 5 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Zadowolenie ze stosowanych form leków na kaszel [BYŁE I AKTUALNE UŻYTKOWNICZKI]

107 10 6 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Zadowolenie ze stosowanych form leków na kaszel 1 - Zdecydowanie niezadowolona 5 - Zdecydowanie zadowolona

108 10 7 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Flegamina miętowa: Silne strony

109 10 8 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Flegamina miętowa: Słabe strony

110 10 9 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Flegamina Mite: Silne strony

111 11 0 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Flegamina Mite: Słabe strony

112 11 1 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Flegamina w tabletkach: Silne strony

113 11 2 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Flegamina w tabletkach: Słabe strony

114 11 3 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Flavamed syrop: Silne strony

115 11 4 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Flavamed syrop: Słabe strony

116 11 5 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Flavamed w tabletkach: Silne i słabe strony SILNE STRONYSŁABE STRONY UŻYWAJĄCE KIEDYKOLWIEK N=17

117 11 6 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Herbapect syrop: Silne strony

118 11 7 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Herbapect syrop: Słabe strony

119 11 8 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Herbapect Junior: Silne i słabe strony SILNE STRONY SŁABE STRONY UŻYWAJĄCE KIEDYKOLWIEK N=14

120 11 9 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Herbapect w tabletkach: Silne i słabe strony SILNE STRONY SŁABE STRONY UŻYWAJĄCE KIEDYKOLWIEK N=10

121 12 0 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Mucosolvan syrop: Silne strony

122 12 1 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Mucosolvan syrop: Słabe strony

123 12 2 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Mucosolvan w tabletkach: Silne i słabe strony SILNE STRONY SŁABE STRONY UŻYWAJĄCE KIEDYKOLWIEK N=29

124 12 3 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Zamiary na przyszłość dotyczące Flegaminy CZY ZAMIERZA PANI W PRZYSZŁOŚCI STOSOWAĆ FLEGAMINĘ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KASZLU? Dalsze używanie Flegaminy w przyszłości deklarują najczęściej kobiety: –z wykształceniem zasadniczym zawodowym (średnia 4,06) –z gospodarstw domowych co najmniej 4-ro osobowych (średnie: 4,01 do 4,14) –z gospodarstw od dochodach poniżej 1000 zł netto (średnia 4,13) –z segmentu Samodzielnych (średnia 4,07)

125 12 4 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Zamiary na przyszłość dotyczące wybranych leków na kaszel [AKTUALNE UŻYTKOWNICZKI] Czy zamierza Pani w przyszłości stosować ten lek w przypadku wystąpienia kaszlu?

126 12 5 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Zamiary na przyszłość dotyczące wybranych leków na kaszel 1 - Zdecydowanie nie zamierza używać 5 - Zdecydowanie zamierza używać

127 12 6 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Analiza schodkowa marek leków na kaszel Znajomość marki Korzystanie obecnie (ostatnie 12 miesięcy) Zamiary korzystania w przyszłości FlegaminaMucosolvan Flavamed Herbapect Korzystanie kiedykolwiek -4% FLEGAMINA MUCOSOLVAN FLAVAMED HERBAPECT -5%-38%-37% 85%69%48%46% Znajomość marki Korzystanie obecnie Zamiary korzystania w przyszłości Korzystanie kiedykolwiek 48%30%19%18% 29%13%7%5% 28%14%8%7% -(85-69)/85-(69-48)/69-(48-46)/48 Współczynnik straty -30%-19% -55%-46%-29% -50%-43%-13% N=804

128 12 7 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowanie Flegaminy przez inne osoby w gospodarstwie domowym Czy w Pani domu inne osoby używały Flegaminę w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

129 12 8 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowane formy Flegaminy przez inne osoby w gospodarstwie domowym N=224

130 12 9 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowanie tych samych leków przez inne osoby w gospodarstwie domowym ZNAJĄCE DANY LEK AKTUALNE UŻYTKOWNICZKI LEKU

131 13 0 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowanie leków przez inne osoby w gospodarstwie domowym Jakie osoby w Pani domu inne osoby używały ten lek w ciągu ostatnich 12 miesięcy? UŻYTKOWNICZKI ZNAJĄCE DANY LEK

132 13 1 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Stosowanie innych leków przez inne osoby w gospodarstwie domowym Czy w Pani domu są osoby nie używały Flegaminy tylko innych leków w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

133 13 2 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Leki stosowane przez inne osoby w gospodarstwie domowym [UŻYTKOWNICZKI FLEGAMINY] N=214

134 Potencjał Flegaminy Mite i Flegaminy w tabletkach

135 13 4 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Flegamina Mite: Znajomość i powody nieużywania [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAJĄCE FLEGAMINY MITE] Czy słyszała Pani o Flegaminie w syropie o smaku truskawkowym? N=97 Dlaczego nie używała Pani Flegaminy w syropie o smaku truskawkowym?

136 13 5 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Ocena atrakcyjności Flegaminy Mite (syrop o smaku truskawkowym) [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAJĄCE FLEGAMINY MITE] Na ile atrakcyjna wydaje się Pani Flegamina w syropie o smaku truskawkowym?

137 13 6 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Ocena atrakcyjności Flegaminy Mite (syrop o smaku truskawkowym) [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAJĄCE FLEGAMINY MITE] N=310 DLACZEGO? 56% 7% N=38 N=552 N=143 26%

138 13 7 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Poziom zainteresowania Flegaminą Mite (syrop o smaku truskawkowym) [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAJĄCE FLEGAMINY MITE] Jak się Pani wydaje, czy w przyszłości będzie Pani zainteresowana zakupem Flegaminy w syropie o smaku truskawkowym? Najwyższe zainteresowanie zakupem Flegaminy Mite deklarują kobiety z grup: w wieku lat 3,40 o dochodach rodziny poniżej 1000 zł 3,30 wykształcenia zasadniczego zawodowego3,29 rodzin 3-osobowych3,29 aktualnych użytkowniczek: –Stodalu3,56 –Drosetuxu3,51 –Flavamedu3,33 –Ambrosolu3,32

139 13 8 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Flegamina Mite: Polecenie komuś innemu w domu [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAJĄCE FLEGAMINY MITE] Czy poleciłaby Pani komuś w swoim domu Flegaminę w syropie o smaku truskawkowym. N=185 Jakiej osobie poleciłaby Pani Flegaminę o smaku truskawkowym?

140 13 9 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Flegamina w tabletkach: Znajomość i powody nieużywania [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAŁY FLEGAMINY W TABLETKACH] Czy słyszała Pani o Flegaminie w tabletkach? N=196 Dlaczego nie używała Pani Flegaminy w tabletkach?

141 14 0 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Ocena atrakcyjności Flegaminy w tabletkach [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAŁY FLEGAMINY W TABLETKACH] Na ile atrakcyjna wydaje się Pani Flegamina w tabletkach?

142 14 1 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Ocena atrakcyjności Flegaminy w tabletkach [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAŁY FLEGAMINY W TABLETKACH] N=115 DLACZEGO? 21% 26% N=143 N=566 N=198 35%

143 14 2 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Poziom zainteresowania Flegaminą w tabletkach [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAŁY FLEGAMINY W TABLETKACH] Jak się Pani wydaje, czy w przyszłości będzie Pani zainteresowana zakupem Flegaminy w tabletkach? Wyższe od średniej zainteresowanie zakupem Flegaminy w tabletkach deklarują kobiety z grup: o dochodach rodziny zł 2,67 rodzin 3-osobowych2,57 w wieku lat 2,52 oraz aktualnych użytkowniczek: –Pastylek wykrztuśnych2,83 –Herbapectu2,77 –Mucosolvanu2,56

144 14 3 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Flegamina w tabletkach: Polecenie komuś innemu w domu [KOBIETY ZNAJĄCE FLEGAMINĘ, ALE NIGDY NIE UŻYWAŁY FLEGAMINY W TABLETKACH] Czy poleciłaby Pani komuś w swoim domu Flegaminę w syropie o smaku truskawkowym. N=62 Jakiej osobie poleciłaby Pani Flegaminę tabletkach?

145 Wizerunek Flegaminy na tle marek konkurencyjnych

146 14 5 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Wizerunek emocjonalny idealnej marki leku na kaszel Na podstawie analizy korelacji 65 cech opisujących osobowość marek, zostały wyodrębnione najważniejsze nadrzędne cechy emocjonalne przypisywane idealnemu lekowi na kaszel. Poniżej zostały one opisane według ważności: SKUTECZNOŚĆ69% BEZPIECZEŃSTWO61% TROSKLIWOŚĆ61% SIŁA PRZEBICIA57% Kompetentna Zaradna SKUTECZNA Solidna ŁAGODNOŚĆ55% AKTYWNOŚĆ49% OTWARTOŚĆ36% OPANOWANIE26% Nie zagrażająca Zgodna/ niekonfliktowa BEZPIECZNA Przyjazna Rodzinna Dobrotliwa OPIEKUŃCZA Życzliwa Mocna Pewna siebie ODNOSZĄCA SUKCESY Silna Ciepła Czuła/ tkliwa ŁAGODNA Delikatna Pełna energii Energiczna/ żwawa AKTYWNA Dynamiczna Atrakcyjna Towarzyska OTWARTA NA LUDZI Sympatyczna Spokojna/ zrównoważona Uporządkowana OPANOWANA Poważna

147 14 6 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Wizerunek emocjonalny Flegaminy

148 14 7 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Wizerunek emocjonalny Flegaminy

149 14 8 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Wizerunek emocjonalny Flegaminy na tle głównych konkurentów [ZNAJĄCY DANĄ MARKĘ LEKU] Analiza czynnikowa

150 14 9 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Wizerunek emocjonalny idealnego leku na kaszel

151 15 0 Sposoby radzenia sobie z kaszlem I. Wizerunek Flegaminy [ODSETEK WSKAZAŃ]

152 15 1 Sposoby radzenia sobie z kaszlem I. Wizerunek Flegaminy na tle głównych konkurentów [[ODSETEK WSKAZAŃ: ZNAJĄCY DANĄ MARKĘ LEKU]

153 15 2 Sposoby radzenia sobie z kaszlem I. Wizerunek Flegaminy na tle głównych konkurentów [WYNIKI ANALIZY KORESPONDENCJI WŚRÓD ZNAJĄCYCH DANĄ MARKĘ] 58% 30%

154 15 3 Sposoby radzenia sobie z kaszlem I. Wizerunek Flegaminy na tle głównych konkurentów [WYNIKI ANALIZY KORESPONDENCJI WŚRÓD UŻYWAJĄCYCH DANĄ MARKĘ] 42% 26%

155 15 4 Sposoby radzenia sobie z kaszlem II. Wizerunek Flegaminy

156 15 5 Sposoby radzenia sobie z kaszlem II. Wizerunek Flegaminy na tle głównych konkurentów [ZNAJĄCY DANĄ MARKĘ LEKU]

157 15 6 Sposoby radzenia sobie z kaszlem II. Wizerunek Flegaminy na tle głównych konkurentów [WYNIKI ANALIZY KORESPONDENCJI WŚRÓD ZNAJĄCYCH DANĄ MARKĘ] 87% 9%

158 15 7 Sposoby radzenia sobie z kaszlem II. Wizerunek Flegaminy na tle głównych konkurentów [WYNIKI ANALIZY KORESPONDENCJI WŚRÓD UŻYWAJĄCYCH DANĄ MARKĘ] 53% 15%

159 15 8 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Wizerunek Flegaminy - podsumowanie Cechy wyróżniające HERBAPECTFLEGAMINAMUCOSOLVAN NIESKUTECZNY Bezpieczny Skuteczna Bezpieczna Opiekuńcza Rodzinna Łagodna / Delikatna Życzliwa SKUTECZNA Ułatwia oddychanie Nawilża śluzówkę gardła i przełyku Ułatwia odkrztuszanie Powoduje przejście kaszlu suchego w mokry Jest długo na rynku Używana od dawna Dla dorosłych i dla dzieci Polecana przez lekarzy Polecana przez znajomych/ rodzinę Ma atrakcyjną cenę Zarówno na kaszel suchy jak i mokry Ma dobry smak Aktywny Zaradny Silny Atrakcyjny Pewny siebie SKUTECZNY Działa szybko Odkaża/ niszczy wirusy w drogach oddechowych Likwiduje ból gardła Polecany przez lekarzy Ma odpowiednią konsystencję Jest lekiem nowoczesnym Ma atrakcyjne opakowanie FLAVAMED Reklamowany w mediach Jest lekiem nowoczesnym

160 Ocena hasła reklamowego Flegaminy

161 16 0 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Kontakt z hasłem reklamowym Flegaminy N=199 N=684 Czy słyszała Pani hasło reklamowe Flegaminy? Jak brzmiało to hasło? Częściej lat (14%)

162 16 1 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Ocena atrakcyjności hasła: Kaszel minie po Flegaminie DLACZEGO? 20% 72% N=684 N=139 N=485

163 16 2 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Ocena atrakcyjności hasła: Nie eksperymentuj na rodzinie, kaszel minie po Flegaminie N=107 DLACZEGO? 15% 47% N=312 N=684 N=214 31% nie ma sensu eksperymentować, szukać czegoś innego, stosuj tylko Flegaminę choroba to nie eksperyment, nikt nie eksperymentuje z lekami/ to poważne sprawy

164 16 3 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Ocena haseł reklamowych Flegaminy N=684

165 Rekomendacje

166 16 5 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Rekomendacje dotyczące komunikacji Przygotowana komunikacja powinna uwzględniać silną pozycję Flegaminy na rynku ze względu na długą obecność, największą liczbę użytkowników oraz wysoką skuteczność leku przypisywaną mu przez użytkowniczki. Sama komunikacja pozwoli na przypomnienie marki oraz sprawi, że będzie postrzegana jako bardziej nowoczesna, co przy nie zmieniającym się rynku może pozwolić na zatrzymanie użytkowniczek odchodzących do marek reklamowanych. Mimo iż kaszel jest silnie kojarzony i związany z przeziębieniem oraz problemami gardła, w celu wyróżnienia się na tle kompleksowych preparatów oraz leków na gardło, komunikacja powinna skupiać się przede wszystkim na akcentowaniu kaszlu i skuteczności działania Flegaminy na te objawy. Pozwoli to na przejrzystość komunikatu reklamowego Z powodu znacznej uciążliwości kaszlu suchego oraz faktu, iż jest to najczęściej moment rozpoczęcia leczenia (ataki kaszlu) należy skupić się na komunikowaniu skuteczności Flegaminy już przy pierwszych objawach. Flegamina jako najpopularniejszy w Polsce preparat na kaszel, adresowana powinna być do szerokiego grona konsumentów. W komunikacji należy jednak skupić się na przeciętnej polskiej rodzinie a w szczególności kobiecie, która odgrywa największą rolę w podejmowaniu decyzji o zakupie leków zarówno dla męża jak i dla dzieci: Flegamina miętowa: komunikacja jako niezawodny lek dla dorosłych Flegamina Mite: komunikacja unikalnego smaku z przeznaczeniem dla dzieci Flegamina w tabletkach: podkreślenie wygody stosowania leku poza domem i w pracy. Komunikacja do wyodrębnionych segmentów –Przewrażliwione - podkreślić skuteczność działania Flegaminy już na wczesnym etapie występowania kaszlu oraz informacje o tabletkach ze wskazaniem, że jest to lek silny, skuteczny i działa szybko –Samodzielne - zachęcenie do stosowania Flegaminy na etapie pierwszych objawów W komunikacji należy pokazywać konsumentów ze średniego segmentu dochodów gospodarstw domowych, skupiając się raczej na użytkowniku z wykształceniem średnim, z miast między 50 a 200 tys. mieszkańców w celu uniknięcia kanibalizacji Ambrosolu.

167 16 6 Sposoby radzenia sobie z kaszlem Rekomendacje dotyczące komunikacji W komunikacji konieczne jest pokazanie 3 form leku co pozwoli objąć szeroką grupę potencjalnych użytkowników oraz: –Skuteczność (bardzo ważna dla użytkowników) –Bezpieczeństwo –Długoletnią pozycję na rynku –Rekomendacje lekarzy i farmaceutów –Preparat zarówno dla dorosłych jak i dzieci –Smak leku: dorośli: unikalny odświeżający smak mięty dzieci: smak truskawkowy Komunikowane korzyści wynikające ze stosowania Flegaminy: działa skutecznie ułatwia odkrztuszanie ułatwia oddychanie nawilża drogi oddechowe przynosi ulgę już na wczesnych etapie dolegliwości Tak przygotowana komunikacja powinna zatrzymać obecnych użytkowników marki oraz przyciągnąć potencjalnych klientów, którzy zapomnieli o Flegaminie, mają negatywne skojarzenia z przeszłości, bądź nie znają wszystkich 3 form leku.

168 IQS and QUANT Group ul. Lekarska Warszawa tel. +48 (22) fax +48 (22)


Pobierz ppt "Sposoby radzenia sobie z kaszlem Raport z badania ilościowego przygotowany dla firmy Warszawa, lipiec 2006 Przygotowanie: Przemysław Frąk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google