Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Zmiany w podatkach od kwietnia 2014 r. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Zmiany w podatkach od kwietnia 2014 r. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Zmiany w podatkach od kwietnia 2014 r. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 41

2 Wykorzystanie samochodu do celów innych niż działalność gospodarcza Planowane jest odstąpienie od obowiązku rozliczania podatku VAT z tytułu wykorzystywania przez podatnika na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia do wysokości 50% lub 60%, jednak nie więcej niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł, czyli ograniczeniem stosowanym na podstawie dotychczasowych przepisów. W ten sposób unikniemy podwójnego opodatkowania ww. pojazdów, ponieważ użytek prywatny został już skalkulowany w ograniczeniu odliczenia tych pojazdów. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Ewidencja przebiegu pojazdu i informacja VAT-26 Pojazdy samochodowe nabyte, importowane lub wytworzone przez podatnika, lub używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze przed 1 kwietnia 2014 r.: ewidencję przebiegu pojazdu prowadzi się począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy, od dnia 1 kwietnia 2014 r., wydatek związany z tymi pojazdami, informację VAT-26 (informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej) składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy, od dnia 1 kwietnia 2014 r., wydatek związany z tymi pojazdami. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Dodatkowe badania techniczne Ponieważ zmianie uległ katalog pojazdów, co do których stwierdzenie spełnienia technicznych warunków dokonywane było na podstawie dodatkowego badania technicznego, zaświadczenia wydane na tę okoliczność do 1 kwietnia 2014 r. tracą co do zasady swoją moc. W związku z tym nowe dodatkowe badania techniczne powinny być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, jednak nie później niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli z końcem czerwca 2014 r.). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Dodatkowe badania techniczne - wyjątek WYJĄTEK: Ww. Regulacjom nie podlegają pojazdy sprzedane przed określonymi wcześniej terminami., wówczas dodatkowe badanie techniczne powinno zostać przeprowadzone nie później niż przed dokonaniem dostawy. Natomiast dla pojazdów samochodowych, które wymienione były dotychczas w katalogu pojazdów w art. 86a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT i nadal mieszczą się w katalogu pojazdów, o którym mowa w nowym art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a, o ile oczywiście w pojazdach tych nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia, zachowują ważność dotychczasowe zaświadczenia. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 System korekt VAT System korekt wprowadzany w art. 90b ustawy o VAT w odniesieniu do pojazdów nabywanych przed 1 kwietnia 2014 r ma mieć zastosowanie wyłącznie do pojazdów samochodowych nabytych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. WYJĄTEK: Sprzedaż samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których przed dniem wejścia w życie ustawy podatnikowi przysługiwało ograniczone do wysokości 50% lub 60% prawo do odliczenia (nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Odliczenie VAT od paliwa Biorąc pod uwagę skutki budżetowe wynikające z wprowadzenia możliwości odliczania 50% kwoty podatku naliczonego od nabywanych paliw silnikowych do napędu pojazdów wykorzystywanych do celów mieszanych, czyli do działalności gospodarczej oraz prywatnie, ustawodawca zaproponował ograniczenie tego prawa, poprzez pozostawienie do dnia 30 czerwca 2015 r. 100% zakazu odliczenia podatku dla nabywanych paliw do pojazdów objętych zasadą stand still, czyli zakaz dotyczyłby przede wszystkim samochodów osobowych. Wydatki na paliwa dotyczące pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej będą odliczane na zasadach ogólnych, tj. będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia, o ile spełnią warunki wskazane w proponowanym art. 86a ustawy o VAT. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Samochody będące przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu Zgodnie z przepisami podatnik zachowuje prawa nabyte w zakresie pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed 1 kwietnia 2014 r., w stosunku do których przysługiwało mu na dzień 31 marca 2014 r. nieograniczone prawo do odliczenia od czynszu i rat wynikających z takiej umowy. Warunkiem zachowania praw nabytych jest, aby pojazdy samochodowe będące przedmiotem tej umowy zostały wydane podatnikowi przed 1 kwietnia 2014 r. i umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 2 maja 2014 r. (1 maja jest dniem wolnym). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Samochody będące przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu – pozostałe wydatki Pozostałe wydatki związane z takimi pojazdami oraz wydatki związane z pojazdami używanymi na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, zawartych do końca marca 2014 r., w stosunku do których podatnikowi przysługiwało na dzień 31 marca ograniczone prawo do odliczenia, będą odliczane na nowych zasadach, czyli będzie w stosunku do nich przysługiwało pełne prawo do odliczenia lub ograniczone, w zależności od spełnienia warunków wskazanych w proponowanym art. 86a ustawy o VAT. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Zmiany w VAT a podatki dochodowe Nowe brzmienie przepisów będzie miało zastosowanie do samochodów osobowych nabytych od 1 kwietnia 2014 r. lub używanych na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej od 1 kwietnia br. Jednocześnie nowe przepisy dotyczące skutków w podatku dochodowym związanych z korektą podatku VAT, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 ustawy o VAT będą miały również zastosowanie - analogicznie jak w podatku VAT - do sprzedaży samochodów osobowych nabytych przed 1 kwietnia 2014 r. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

12 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Zmiany w podatkach od kwietnia 2014 r. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google