Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku KRONIKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku KRONIKA"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku KRONIKA
Projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pt. „Aktywna integracja w powiecie płockim” Projekt i wykonanie kroniki: Anna Sobocińska

2 2011 rok Głównym celem projektu w roku 2011, podobnie jak w ubiegłych, jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, osób będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Grupy docelowe tegorocznej edycji projektu: - ON - osoby niepełnosprawne - 24 osoby - ONZ - osoby nieaktywne zawodowo ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny - 10 osób - OND -niepełnosprawne dzieci i młodzież - 16 osób - WR -pełnoletni wychowankowie zastępczych form opieki oraz młodzież przebywająca w zastępczych formach opieki - 5 osób - OU - osoby opuszczające zastępcze formy opieki - osoby usamodzielniane - 15 osób - otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące lub zatrudnione w środowisku osób wykluczonych społecznie. W sumie w projekcie w roku 2011 udział weźmie 70 osób. Projekt „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Powiatu Płockiego. W roku 2011 – tak jak w ubiegłych latach – realizatorem działań podejmowanych w ramach projektu będzie Powiat Płocki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. Projekt ten wpisuje się w działania priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3 KWIECIEŃ Początek roku 2011 upłynął na przygotowywaniu tegorocznej edycji projektu. W kwietniu odbyła się rekrutacja, w wyniku której zakwalifikowano łącznie 70 osób osób niepełnosprawnych oraz 20 pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki.

4 Dodatkowe zajęcia poprowadzili pracownicy PCPR w Płocku: Pani Urszula Zadrożna - Masłowska - Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej, przybliżyła osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom zasady korzystania z warsztatów terapii zajęciowej oraz zasady umieszczania w domach pomocy społecznej. Pani Anna Lipińska - pracownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - przedstawiła zasady przyznawania dofinansowań z PFRON. Pani Agnieszka Rzepecka - pracownik socjalny Działu Pomocy Rodzinie - zapoznała wychowanków z kolejnym z etapów projektu; omówiła kwestie dotyczące kursów zawodowych oraz zasady udzielania wsparcia na usamodzielnianie. Dodatkową atrakcją były warsztaty fotograficzne prowadzone pod kierownictwem Pani Anny Sobocińskiej - pracownika Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, która dodatkowo zajmuje się promocją projektu. Uczestnicy bardzo szybko się zapoznali i zintegrowali, wymieniali własne doświadczenia związane z niepełnosprawnością. Doskonałą okazją do integracji był grill połączony z zabawą taneczną zorganizowany wieczorem pierwszego dnia pobytu. Ponadto uczestnikom zapewnione zostały: bezpłatne wyżywienie, nocleg i dowóz do miejsca warsztatów CZERWIEC 7 – 8 czerwca w Ośrodku Szkoleniowo -Wypoczynkowym "MAZOWSZE" w Soczewce k/Płocka pani doradca zawodowy i pani psycholog przeprowadziły warsztaty dotyczące analizy lokalnego rynku pracy, odkrywania własnych kompetencji i predyspozycji zawodowych, metod poszukiwania pracy, zasad sporządzania życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego, analizy obrazu samego siebie w kategoriach mocnych i słabych stron, ustalenia celów rozwoju osobistego i zawodowego. Dodatkowo organizatorzy zapewnili konsultacje i wykłady z prawnikiem z zakresu praw osób niepełnosprawnych oraz innych kwestii prawnych interesujących uczestników spotkania.

5 Foto –wspomnienie z warsztatów w Soczewce 7-8 czerwca
Oficjalne rozpoczęcie warsztatów

6 Foto –wspomnienie z warsztatów w Soczewce 7-8 czerwca
Psycholog – Elżbieta Bentlewska Doradca zawodowy – Iwona Świtalska Radca prawny – Katarzyna Szewczyk - Osowicz Urszula Zadrożna - Masłowska

7 Foto –wspomnienie z warsztatów w Soczewce 7-8 czerwca
Anna Sobocińska Anna Lipińska

8 Foto –wspomnienie z warsztatów w Soczewce 7-8 czerwca

9 Foto –wspomnienie z warsztatów w Soczewce 7-8 czerwca

10 Foto –wspomnienie z warsztatów w Soczewce 7-8 czerwca

11 CZERWIEC Zajęcia prowadzone były w 3 grupach: 1) "rodziny zawodowe", 2) "dzieci 8-13 lat", 3) dzieci lat". Przez dwa dni Rodzice pracowali wspólnie z panią psycholog nad tematami dotyczącymi rodzin zrekonstruowanych, problemów wychowawczych, przemocy wobec dzieci, efektywnej komunikacji, wypalenia zawodowego itp. Druga grupa - dzieci w wieku 8-13 lat - uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez panią pedagog w zakresie określania mocnych i słabych stron, budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie z lękiem i stresem, asertywności, komunikacji interpersonalnej itp. Natomiast grupa nastolatków w wieku lat miała zajęcia z panią psycholog w zakresie samopoznania, wzmocnienia poczucia własnej wartości,. rozwinięcia umiejętności prospołecznych, itp. Organizatorzy zapewnili pełne wyżywienie, przerwy kawowe, oraz nocleg. Pierwszego dnia pobytu wieczorem odbył się integracyjny grill z zabawą taneczną. Ponadto uczestnicy mogli korzystać z basenu, bilardu, piłkarzyków, oraz pięknego terenu wokół ośrodka i świeżego powietrza lasu. Szkolenie okazało się nie tylko świetną okazją do poszerzenia wiedzy, podzielenia się doświadczeniami, ale również do integracji i lepszego poznania się rodzin. Drugim przedsięwzięciem zrealizowanym w czerwcu – 28 i 29 – było szkolenie w Ośrodku Rekreacji Rehabilitacji i Wypoczynku "12 DĘBÓW" w Zaździerzu w gminie Łąck dla rodziców z zawodowych rodzin zastępczych i Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Nowym Bronowie.

12 Foto –wspomnienie ze szkolenia w Zaździerzu 28-29 czerwiec

13 Foto –wspomnienie ze szkolenia w Zaździerzu 28-29 czerwiec

14 LIPIEC SIERPIEŃ W lipcu rozstrzygnięte zostały przetargi na 2 turnusy rehabilitacyjne. W sierpniu uczestnicy projektu wyjechali nad morze na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne - jedna grupa pojechała do Niechorza, druga – do Sarbinowa W sierpniu rozpoczęły się kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych i pełnoletnich wychowanków. W kursach udział weźmie łącznie 27 osób.. We wrześniu rozpoczną się zakupy dla pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki – będzie to pomoc na usamodzielnienie, zakupione zostaną podstawowe artykuły gospodarstwa domowego i meble itp.. Uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego w Sarbinowie Uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego w Niechorzu

15 WRZESIEŃ Tradycyjnie już wrzesień to miesiąc Środowiskowego Pikniku Integracyjnego. Od czterech lat w pierwszą lub drugą niedzielę września organizujemy tę dużą imprezę. W tym roku po raz drugi we współpracy z wójtem gminy Bielsk Piknik odbył się w Bielsku. I po raz drugi został zakończony sukcesem. Piknik rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku Od godziny do wieczora ponad 300 osób bawiło się na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury. W tym roku doskonałą zabawę zapewniły zespoły: cygański Romen, Corab, Masters, Quest, Quest Rewolution, Orkiestra OSP w Łącku, solistki: Patrycja Malinowska, Agnieszka Nadolska, solistka i skrzypaczka Monika Banaszczak, mieszkanka DPS w Goślicach Małgorzata Machalica Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR w Płocku oraz Pan Józef Jerzy Rozkosz – Wójt Gminy Bielsk Rozpoczęcie pikniku

16 Zaproszenie na piknik

17 Plakaty

18 Foto – wspomnienie Środowiskowego Pikniku Integracyjnego
Orkiestra OSP w Łącku Pani Krystyna Chyba – Sekretarz Gminy Bielsk Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR Orkiestra OSP w Łącku

19 Niewidoma Patrycja Malinowska zaśpiewała „Ave Maria” a capella
Osoby niepełnosprawne przekazały dary dla kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela Niewidoma Patrycja Malinowska zaśpiewała „Ave Maria” a capella

20 Orkiestra OSP w Łącku

21 Pan Piotr Zgorzelski – Starosta Płocki Honorowy Patron Pikniku
Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział 0280 Płock i 1200 gołębi wypuszczonych na znak jedności i równości

22 Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Płocku Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
DPS w Koszelewie DPS w Brwilnie

23 Regionalny Związek Pszczelarzy w Płocku
DPS w Goślicach Regionalny Związek Pszczelarzy w Płocku Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Miszewie „Studio Urody”

24 Irena Kwiatkowska, Jarosław Malarski Występ Patrycji Malinowskiej
Prowadzący imprezę: Irena Kwiatkowska, Jarosław Malarski Występ Patrycji Malinowskiej Występ Moniki Banaszczak

25 Zespół Tańca i Śpiewu Wisła

26 Zespół Corab Zespół Quest

27 Cygański zespół ROMEN

28 Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR oraz Krystyna Chyba – Sekretarz Gminy Bielsk Pokaz motocykli Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku


Pobierz ppt "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku KRONIKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google