Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja podsumowująca realizację projektu pn

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja podsumowująca realizację projektu pn"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja podsumowująca realizację projektu pn
Konferencja podsumowująca realizację projektu pn.: "Aktywna integracja w powiecie płockim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Płock, 06 grudnia 2013 roku

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
KRONIKA 2013 projektu systemowego pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE PŁOCKIM” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie „Aktywna integracja w powiecie płockim”

3 O projekcie w 2013 Rok 2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku rozpoczęło kolejną, już szóstą edycją projektu "Aktywna integracja w powiecie płockim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetowych Powiatu Płockiego. Projekt stanowi element działania priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

4 Zadania zrealizowane w 2013 roku
Impreza środowiskowa dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, Konferencja dot. rodzicielstwa zastępczego w ramach PAL, Piknik integracyjny dla rodzin zastępczych w ramach PAL, Pomoc rzeczowa dla 3 osób usamodzielnianych, Sfinansowanie części turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, Sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, Sfinansowanie kosztów dojazdu uczestników projektu dla osób niepełnosprawnych i osób usamodzielnianych, Sfinansowanie terapii psychologicznej, psychospołecznej dla 10 wychowanków z rodzin zastępczych w ramach PAL, Sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia dla 1 wychowanka rodziny zastępczej, Szkolenia i kursy zawodowe dla 7 osób usamodzielnianych i 5 osób niepełnosprawnych,

5 Warsztaty z autoprezentacji, wsparcia i aktywizacji,
Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym dla rodzin zastępczych w ramach PAL, Wsparcie grupowe z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem, Wsparcie indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem, Wyjazd połączony z warsztatem podstawowych kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawnych, Wyjazd połączony z warsztatem z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym dla 5 osób niepełnosprawnych i 10 osób usamodzielnianych, Forum dotyczące praw i obowiązków dla rodzin zastępczych w ramach PAL.

6 Rekrutacja do Projektu trwała od stycznia do końca lutego 2013 r.
W jej rezultacie wyłoniono 89 uczestników: 56 osób niepełnosprawnych w wieku lata; 18 rodzin zastępczych w ramach Programu Aktywności Lokalnej; 10 pełnoletnich wychowanków opuszczających zastępcze formy opieki; 5 osób niepełnosprawnych w ramach kontraktu socjalnego.

7 Na przełomie marca i kwietnia 2013 roku przeprowadziliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wyłoniono wykonawców na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, konferencyjnych i rekreacyjnych dla uczestników Projektu podczas warsztatów wyjazdowych

8 FOTOGALERIA Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym dla Beneficjentów projektu Ciechocinek, maja 2013 roku; Łysomice k. Torunia maja 2013 roku Warsztat z psychologiem obejmował zakres radzenia sobie ze stresem, asertywności i rozwijania umiejętności interpersonalnych Zajęcia z doradcą zawodowym dotyczyły kompetencji i predyspozycji zawodowych, a także umiejętności sporządzenia życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego i metod poszukiwania pracy W Ciechocinku uczestnicy mieli okazję zwiedzić Ciechocinek, natomiast w Łysomicach k. Torunia wziąć udział w wieczorku tanecznym poprzedzonym uroczystą kolacją

9 Ciechocinek, 08-09 maja 2013 roku

10 Łysomice k. Torunia, 25-26 maja 2013 roku

11 Otrębusy, 03-04 czerwca 2013 roku
Warsztaty z autoprezentacji, wsparcia i aktywizacji dla pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki i rodzin zastępczych Otrębusy, czerwca 2013 roku

12 Szkolenia z zakresu autoprezentacji i savoir-vivre`u przeprowadzili trenerzy eksperci z firmy szkoleniowej HUMAN SKILLS z Warszawy Warsztaty zostały przeprowadzone z wykorzystaniem interesujących technik i metod m.in.: paneli dyskusyjnych, ćwiczeń grupowych i indywidualnych, symulacji – odgrywania ról, analizy przypadków oraz wymiany doświadczeń

13 Szkolenia dotyczyły m.in.:
budowania swojego wizerunku; zasad obowiązujących w komunikacji interpersonalnej; zasad savoir-vivre; asertywności; radzeniem sobie ze stresem

14 Beneficjenci projektu mieli szansę wykorzystać umiejętności zdobyte na warsztatach podczas wyjścia do teatru na spektakl pt.: „Mayday 2” grany na scenie warszawskiego Och-teatru. Sztuka, która jest uważana za jedną z najlepszych komedii na świecie, została pozytywnie odebrana przez uczestników i wprawiała wszystkich w dobre nastroje.

15 Forum „Prawa i obowiązki rodzin zastępczych” połączone ze szkoleniem
pn.: „Dziecko krzywdzone” Płock, 13 czerwca 2013 roku Szkolenie skierowane było do rodzin zastępczych oraz Gminnych i Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Celem forum było przybliżenie zgromadzonym gościom zagadnień związanych z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

16 Forum zostało rozszerzone o zagadnienia związane z:
krzywdzeniem dzieci; wykorzystywaniem seksualnym dzieci z uwzględnieniem charakterystyki wykorzystywania seksualnego wewnątrz rodziny; terapią dzieci wykorzystywanych seksualnie; skutkami wykorzystywania seksualnego; interwencją na rzecz dzieci wykorzystywanych seksualnie. Wykład oraz panel dyskusyjny poprowadziła Pani Beata Ciejka – pedagog, socjo i psychoterapeuta – specjalistka Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje, która od wielu lat specjalizuje się w pracy klinicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

17 Łysomice k. Torunia, 14-15 czerwca 2013 roku
Warsztaty podstawowych kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawnych Łysomice k. Torunia, czerwca 2013 roku Wykłady oraz ćwiczenia poprowadził doświadczony pedagog i psycholog, a ich zakres obejmował kompetencje komunikacyjne, emocje i ich kontrolę, asertywność i własny wizerunek. Wszyscy uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach, które były prowadzone w profesjonalny sposób z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy.

18 Beneficjenci wraz z opiekunami mieli okazję przepłynąć statkiem toruński odcinek Wisły, podziwiając przy tym panoramę Torunia. Uczestnicy wzięli również udział w lekcji historii podczas wycieczki na Zamek w Golubiu, gdzie strzelali z kuszy historycznej do tarczy, rzucali toporem i podkową oraz wzięli udział w pokazie z wystrzałami salw armatnich i skosztowali tradycyjnych potraw.

19 Budy Lucieńskie k. Gostynina, 01-02 lipca 2013 roku
Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych dla rodzin zastępczych i ich otoczenia Budy Lucieńskie k. Gostynina, lipca 2013 roku Warsztaty prowadzili specjaliści z I Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ąę” w Płocku, którzy przeprowadzili warsztaty dla trzech grup: - grupy rodziców zastępczych, - grupy dzieci i grupy młodzieży.

20 Rodziny zastępcze zdobywały wiedzę o kompetencjach społecznych, metodach rozwiązywania konfliktów, formach radzenia sobie ze stresem, z uczuciami smutku i złości, o treningu zastępowania agresji oraz instytucjach i osobach udzielających pomocy i wsparcia w sytuacjach problemowych. Młodzież uczyła się kształtować swoje zachowanie oraz kontrolować je w taki sposób, aby nawiązywać prawidłowe relacje z osobami bliskimi oraz osobami z dalszego otoczenia. Dla grupy najmłodszych zajęcia prowadzone były przez zabawy integracyjne. Dzieci uczyły się nawiązywać i podtrzymywać pozytywne relacje, budować pozytywny obraz siebie, wyrażać uczucia i emocje oraz reagować z empatią i zrozumieniem na potrzeby innych.

21

22 Turnus rehabilitacyjny Jarosławiec, 06-19 lipca 2013 roku
W Pomorskim Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody Szpitalu-Sanatorium „Panorama Morska” w Jarosławcu odbył się czternastodniowy turnus rehabilitacyjny dla 76 osób, w tym 56 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów- uczestników projektu.

23 Beneficjenci spędzali każdy dzień turnusu na rehabilitacji zdrowotnej i społecznej, na:
indywidualnych zabiegach rehabilitacyjnych, kąpielach w Aquaparku, aerobiku wodnym z instruktorem, inhalacji w tężniach solankowych, siłowni, przejażdżkach rowerowych, zajęciach sportowych i plastycznych, hipoterapii, nordic walking, koncertach, zabawach prowadzonych przez profesjonalnych animatorów kultury, karaoke, występach cyrkowych, imprezach tematycznych.

24

25 Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych i ich otoczenia
Płock, 30 sierpnia 2013 roku Piknik integracyjny połączony był z warsztatem psychoedukacyjnym dla rodzin zastępczych i ich otoczenia w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Celem imprezy była aktywizacja i integracja beneficjentów projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zapewniło przybyłym gościom wspaniałą zabawę i wypełniło czas pikniku grami, zabawami i konkursami nie tylko dla najmłodszych jego uczestników.

26 Celem warsztatu psychoedukacyjnego było:
doskonalenie prawidłowych relacji rodzic – dziecko/dziecko – rodzic, podtrzymywanie pozytywnych postaw rodzicielskich, zmniejszanie poczucia rodzicielskiej bezradności, odkrywanie w sobie potencjału rodzicielskiego, integracja z innymi rodzicami. Rodzice zastępczy dzięki ćwiczeniom praktycznym, uczyli się jak dotrzeć do dziecka i wypracować nowe sposoby postępowania, korzystając przy tym z doświadczeń innych rodziców.

27 Warsztat łączył w sobie edukację oraz zabawę.
Główną atrakcją dla dzieci był program pn.: „Morska Przygoda” – przygotowany przez firmę RECON z Płocka specjalizującą się w organizacji spotkań integracyjnych. Program wypełniony był atrakcjami, konkursami i zabawami o charakterze animatorskim oraz artystyczno-plastycznym.

28 Dzieci mogły brać udział w turnieju piłkarzyków stołowych oraz korzystać z zamku dmuchanego – „Zamek wyspa hawajska”.

29 Środowiskowy Piknik Integracyjny
Bielsk, 08 września 2013 roku W drugą niedzielę września 2013 roku zorganizowaliśmy z udziałem Władz Gminy Bielsk oraz Radnych Powiatu Płockiego Środowiskowy Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się z rodzin zastępczych.

30 Pan Michał Boszko – Starosta Płocki objął piknik honorowym patronatem.
Wspólne świętowanie i zabawę, jak co roku, rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pw. Jana Chrzciciela w Bielsku w intencji osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych.

31 Po mszy św. goście przeszli na plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku, przy akompaniamencie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku pod batutą kapelmistrza Jana Wojtasa

32 Przybyłych gości uroczyście powitali: Koordynator Projektu Pani Małgorzata Lewandowska oraz Wójt Gminy Bielsk Pan Józef Jerzy Rozkosz.

33 Gwiazdy Pikniku SKALAR SHARIE DELVA QUEST

34 Artyści z Gminnego Ośrodka Kultury
w Bielsku HOLIDAY

35 Organizatorzy zapewnili uczestnikom obsługę medyczną
Organizatorzy zapewnili uczestnikom obsługę medyczną. Czynne były także punkty informacyjne: KRUS, PUP w Płocku, WUP Filia w Płocku, a Domy pomocy społecznej z terenu powiatu wystawiły wyroby rękodzieła.

36 Organizatorzy zapewnili także pyszny poczęstunek …

37 … oraz liczne atrakcje dla wszystkich uczestników pikniku.

38 Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych
Toruń, września 2013 roku Warsztaty odbyły się podczas dwudniowego wyjazdu do Torunia, a zorganizowano je dla pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki.

39 Zajęcia prowadzili: psycholog - na temat rozwoju osobistego i samooceny, pedagog - na temat tolerancji, pracownik socjalny - na temat zadań zrealizowanych dotychczas w projekcie w ramach pracy socjalnej.

40 Podczas dwudniowego pobytu w Toruniu organizatorzy zapewnili uczestnikom projektu atrakcje w postaci zwiedzania Starego Miasta, wizyty w Muzeum Piernika oraz seansu pn.: „Lato pod gwiazdami" w toruńskim Planetarium.

41 Warsztaty z autoprezentacji dla osób niepełnosprawnych
Łysomice k. Torunia, września 2013 roku 56 osób niepełnosprawnych z 20 opiekunami wzięło udział w warsztatach z autoprezentacji w Łysomicach koło Torunia, podczas których skorzystało z praktycznych porad i zajęć teoretycznych, które prowadzili wykwalifikowani trenerzy z wieloletnim doświadczeniem.

42 Uczestnicy przyswajali wiedzę dotyczącą podstawowych zasad dobrych manier, etykiety, istniejących zwyczajów, ceremonii towarzyskiej, reguł grzecznościowych, a także dbania o swój wizerunek. Ponadto mogli skorzystać z porad prawnika, który drugiego dnia warsztatów poprowadził wykład z zakresu praw osób niepełnosprawnych.

43 Atrakcję w tegorocznej edycji warsztatów stanowiła uroczysta kolacja, podczas której wszyscy sprawdzili praktyczną wiedzę z savoir vivre…

44 …oraz pokaz historycznego wypieku pierników w Muzeum Piernika w Toruniu.

45 Płock, 18 października 2013 roku
Konferencja dla rodzin zastępczych pn.:„ Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży” Płock, 18 października 2013 roku Celem konferencji była profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży. Warsztaty prowadziła pani Joanna Łukjaniuk – doświadczony specjalista w dziedzinie zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.

46 Tematyką spotkania były:
Charakterystyka zachowań ryzykownych, ich rodzaje i przyczyny takich zachowań wśród dzieci i młodzieży; Uzależnienia dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych; Uzależnienie od komputera; Cyberprzemoc; Profilaktyczny Kodeks Rodzicielski.

47 W ramach Projektu w roku 2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zorganizowało dla Beneficjentów: bezpłatne kursy zawodowe z zakresu: prawa jazdy kat. B – 6 osób prawa jazdy kat. B dla niepełnosprawnych kursantów – 1 osoba prawa jazdy kat. C – 3 osoby komputerowy – 1 osoba kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 3 osoby spawanie metodą TIG – 1 osoba języka angielskiego - poziom średniozaawansowany – 2 osoby grafiki komputerowej – 1 osoba kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kat. C – 2 osoby pomoc rzeczową polegającą na zakupie mebli oraz sprzętu AGD dla 3 wychowanków zastępczych form opieki terapię psychologiczno-psychospołeczną dla 10 wychowanków zastępczych form opieki bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne dla 56 osób niepełnosprawnych

48


Pobierz ppt "Konferencja podsumowująca realizację projektu pn"

Podobne prezentacje


Reklamy Google