Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
Agnieszka Perczak W prezentacji wykorzystano materiały dostępne na stronie

2 Kierunki realizacji polityki oświatowej
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

3 Co to jest EWD? EWD jest jedną z metod statystycznych analizowania wyników egzaminacyjnych. Efektem zastosowania metody są wskaźniki EWD. Wskaźniki EWD są miarą efektywności nauczania w danej szkole w zakresie sprawdzanym egzaminami zewnętrznymi. Wskaźniki EWD są jednym ze sposobów komunikowania wyników egzaminacyjnych.

4 "Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka" J. Ruskin

5

6

7

8 matura.ewd.edu.pl Trzyletnie wskaźniki EWD Kalkulator EWD 100
Jednoroczne wskaźniki EWD Kalkulator EWD 100 kalkulator dla maturalnej matematyki 2010, 2011, 2012 Trzyletnie wskaźniki EWD matura.ewd.edu.pl od 2012 roku trzyletnie wskaźniki: polonistyczny, humanistyczny, matematyczny, matematyczno-przyrodniczy

9 EWD jako… 1) trzyletnie wyniki uczniów z egzaminów zewnętrznych oraz wkład szkoły w ich uzyskanie 2) zależność pomiędzy wynikami uczniów z egzaminów zewnętrznych „na wejściu” (sprawdzian) i „na wyjściu” (egzamin gimnazjalny) 3) przeciętna dla danej szkoły różnica między wynikami rzeczywistymi a przewidywanymi dla jej uczniów… czyli średnia z reszt dla określonej grupy uczniów (np. dla szkoły, klasy, uczniów z dysleksją, ….) 4) miara efektywności pracy szkoły w danym okresie, niezależna od wyników, jakie otrzymują uczniowie na wejściu.

10 Co może być przedmiotem ewaluacji?
Zmienność wyników egzaminacyjnych w odstępie trzyletnim Uczniowie dyslektyczni w szkole Uczniowie o wysokich wynikach nie osiągają sukcesów Współpraca nauczycieli Czynniki efektywności nauczania Pomocne analizy przy użyciu: dodatkowej cechy przy importowaniu danych filtrów, grupowania

11

12 Do czego mogą się przydać wyniki egzaminacyjne/EWD?
Wymaganie Do czego mogą się przydać wyniki egzaminacyjne/EWD? Wskaźniki EWD/typ analizy 1 Szkoła realizuje koncepcję pracy szkoły ukierunkowaną na rozwój uczniów Ocena odpowiedniości uzyskanych wyników do zamierzonych trzyletnie wskaźniki EWD – porównanie z innymi szkołami o podobnych cechach w przypadku szkoły maturalnej - wybieralność przedmiotów 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Planowanie z uwzględnieniem analizy wyników egzaminów z poprzedniego etapu kształcenia Planowanie z uwzględnieniem rozpoznanych czynników efektywności dla danej szkoły potencjał edukacyjny na wejściu coroczne analizy z użyciem jednorocznych wskaźników EWD dla grup uczniowskich, w tym oddziałów klasowych

13 Do czego mogą się przydać wyniki egzaminacyjne/EWD?
Wymaganie Do czego mogą się przydać wyniki egzaminacyjne/EWD? Wskaźniki EWD/typ analizy 3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Egzamin krajowy jako zewnętrzne kryterium poziomu osiągnięć uczniów Monitorowanie efektów kształcenia Ocena skuteczności podejmowanych działań trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dynamika trzyletnich wskaźników EWD 6 Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Monitorowanie skuteczności podejmowanych działań w stosunku do określonych grup uczniowskich analizy jednorocznej EWD dla grup uczniowskich, także w podziale na płeć i dysleksję analizy jednorocznej EWD ze względu na potencjał na wejściu

14 Do czego mogą się przydać wyniki egzaminacyjne/EWD?
Wymaganie Do czego mogą się przydać wyniki egzaminacyjne/EWD? Wskaźniki EWD/typ analizy 7 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych EWD jest zaproszeniem do refleksji nad efektywnością kształcenia. Analiza wyników jest działaniem zespołowym i ma szanse przełożyć się na działania w szkole, jeśli wnioski są akceptowane przez wszystkich. trzyletnie i jednoroczne wskaźniki EWD 10 Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju Monitorowanie losów absolwentów szkół podstawowych na podstawie ich wyników/EWD w gimnazjum. Współpraca w gminie szkół podstawowych i gimnazjów. jednoroczne wskaźniki EWD wg szkoły podstawowej, którą ukończył uczeń gimnazjum jednoroczne wskaźniki EWD w grupie uczniów dojeżdżających trzyletnie wskaźniki EWD – porównanie z innymi szkołami w gminie

15 Do czego mogą się przydać wyniki egzaminacyjne/EWD?
Wymaganie Do czego mogą się przydać wyniki egzaminacyjne/EWD? Wskaźniki EWD/typ analizy 11 Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminacyjnych, badań zewnętrznych i wewnętrznych Szkoła prowadzi analizę wyników egzaminacyjnych ukierunkowaną na identyfikację mocnych i słabych stron, rozpoznanie czynników efektywności, doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. trzyletnie i jednoroczne wskaźniki EWD 12 Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi Obserwacje z analiz EWD są impulsem do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Proces analizy wyników jest w szkole zarządzany. Decyzje podejmowane są z uwzględnieniem wyników egzaminacyjnych i badań wewnętrznych trzyletnie i jednoroczne wskaźniki EWD

16 WARTO ZAPAMIĘTAĆ… EWD jest miarą względną.
EWD dla całej populacji wynosi zero. Prawdopodobieństwo uzyskania dodatniej lub ujemnej EWD jest takie samo dla każdej szkoły, niezależnie od wyników uczniów na sprawdzianie. EWD jest cechą szkoły. EWD dodatnie oznacza, że szkoła pracuje ponadprzeciętnie. EWD jest zmienną losową (niepewność pomiarowa) i należy ją komunikować w przedziale ufności. Długość przedziału ufności lub obszar powierzchni ufności zależy od liczby uczniów w szkole oraz od zróżnicowania ich wyników. Dwie szkoły mają porównywalną efektywność, jeśli ich przedziały/powierzchnie ufności zachodzą na siebie.

17 Dziękuję za uwagę Agnieszka Perczak


Pobierz ppt "Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google