Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

2 OPIEKUN NAUKOWY SKN: MGR M. DZIURA LICZBA STUDENTÓW NALEŻĄCYCH DO SKN BIOLOGICZNO-MEDYCZNEGO: Studenci IV roku: Gazda Paulina Janik Magdalena Błaż Monika Gonet Anna Pelczar Anna Zawadzka Wioletta Studenci III roku: Kłosowicz Kamil Sikorski Jacek

3 Studenci I roku: Cypcarz Kamila Skarbnik Niepokój Agnieszka Sekretarz Wiernasz Paulina Węgrzyn Anna Makowicz Dawid Prezes SKN Obuch Urszula Opałka Marta Przewoźnik Barbara Świszcz Mateusz Śliwa Natalia

4 DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W 2013 ROKU

5 R EGIONALNA S TUDENCKA K ONFERENCJA N AUKOWO - S ZKOLENIOWA W Ż YTOMIERZU (U KRAINA ) Studenci studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo tj. : Kłosowicz Kamil i Niepokój Agnieszka, uczestniczyli czynnie w Regionalnej Studenckiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Zarządzenie w pielęgniarstwie. Problemy i perspektywy, w Żytomierzu (na Ukrainie) w dniach 24 – 27 luty 2013 roku, organizowanej przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia i Żytomierski Instytut Pielęgniarstwa. Studenci przedstawili trzy prezentacje w języku angielskim: Kwalifikacje i kompetencje pielęgniarki i magistra pielęgniarstwa Jakość opieki pielęgniarskiej, akredytacje placówek opieki zdrowotnej oraz Terapia śmiechem w pediatrii.

6 Aula w żytomierskim Instytucie Pielęgniarstwa

7

8 Prezentacja pracy pt. Terapia śmiechem w pediatrii.

9 N OC N AUKI (9 KWIETNIA 2013) Udział w organizowanej przez PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie NOCY NAUKI w dniu 9 kwietnia 2013r. Studenci w salach praktycznej nauki zawodu Zakładu Pielęgniarstwa pomagali w pomiarach zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokolajzera i dokonywali pomiarów zawartości glukozy we krwi włośniczkowej oraz pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

10 I M IĘDZYNARODOWA K ONFERENCJA Z IOŁOLECZNICTWO, BIOKOSMETYKA I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA W KROŚNIE Czynne uczestnictwo studenta III roku studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo tj. : Kłosowicz Kamil, w I Międzynarodowej Konferencji Ziołolecznictwo, biokosmetyka i żywność funkcjonalna odbywającej się w murach naszej uczelni w dniach 18-19 kwietnia 2013r. Student przedstawił prezentację pt. Właściwości lecznicze miodu w opinii studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

11

12 Występ Kamila Kłosowicza

13 IV S TUDENCKA K ONFERENCJA N AUKOWO -S ZKOLENIOWA W S ANOKU Czynne uczestnictwo studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo tj. : Makowicz Dawid, Obuch Urszula, Opałka Marta, Przewoźnik Barbara, Świszcz Mateusz, Niepokój Agnieszka oraz opiekuna SKN - mgr M. Dziura, na IV Studenckiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sanoku w dniu 27 czerwca 2013 roku. Studenci prezentowali pracę pt.: Ocena opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów.

14

15

16 Reprezentacja PWSZ z Krosna wraz z Panią dr Renatą Rabiasz

17 K ARPACKIE K LIMATY (24-25 SIERPNIA 2013) Udział SKN w Karpackich Klimatach: 24-25 sierpnia 2013r. Studenci Zakładu Pielęgniarstwa dokonywali : pomiaru poziomu glukozy we krwi włośniczkowej, pomiaru wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz uczestniczyli w pokazach ratownictwa medycznego.

18

19

20 DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2014

21 III M IĘDZYNARODOWA K ONFERENCJA N AUKOWA S TUDENCKICH K ÓŁ N AUKOWYCH P IELĘGNIARSTWA W R ZESZOWIE Czynne uczestnictwo studentów II roku Pielęgniarstwa tj.: Anna Węgrzyn, Agnieszka Niepokój, Natalia Śliwa, Mateusz Świszcz i Dawid Makowicz w III Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pielęgniarstwa Badania w pielęgniarstwie a podnoszenie jakości opieki pielęgniarskiej, która odbyła się 15 listopada 2013 roku w Rzeszowie. Zostały zaprezentowane dwie prace Poradnik żywieniowy dla dziecka chorego na cukrzycę oraz Postawa pielęgniarek i studentów wobec honorowego dawstwa krwi.

22 II O GÓLNOPOLSKA K ONFERENCJA M EDYCZNYCH S TUDENCKICH K ÓŁ N AUKOWYCH W R ZESZOWIE Czynne uczestnictwo studentów tj.: Anna Węgrzyn, Agnieszka Niepokój, Paulina Wiernasz, Natalia Śliwa, Mateusz Świszcz i Dawid Makowicz, w II Ogólnopolskiej Konferencji Medycznych Studenckich Kół Naukowych w Rzeszowie w dniu 6 grudnia 2013r. Studenci przedstawili pracę badawczą: Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

23 Dziękuję za uwagę Przygotowała: Agnieszka Niepokój sekretarz SKN


Pobierz ppt "DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google