Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny Oddział Lubelski Prezentacja działalności do grudnia 2009 Prezentacja działalności do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny Oddział Lubelski Prezentacja działalności do grudnia 2009 Prezentacja działalności do."— Zapis prezentacji:

1 Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny Oddział Lubelski Prezentacja działalności do grudnia 2009 Prezentacja działalności do grudnia 2009

2 Oddział Lubelski Ostatnie wybory Zarządu - 27 kwietnia 2006r.: Prezes - Edyta Gałęziowska, Vice - Renata Domżał - Drzewicka, Skarbnik- Kinga Żurawska vel Dziurawiec, Sekretarz -Anna Irzmańska- Hudziak powołano 20 września 1992 roku

3 Obecnie Oddział liczy 23 członków – nauczycieli, w tym 8 instruktorów Obecnie Oddział liczy 23 członków – nauczycieli, w tym 8 instruktorów Działalność w organizacjach wspierających rodzinę: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny - vice prezes (2008) dr Alina Deluga Stowarzyszenie Liga Małżeństwo Małżeństwu - Agnieszka Zaremba (od 1995) Human Life International – Europa - Joanna Płońska (od 1998)

4 Praca w Radach Naukowych, Zespołach i Komisjach. Krajowy Zespół Promocji Naturalnego Planowania Rodziny - Krajowy Zespół Promocji Naturalnego Planowania Rodziny - członkami są dr Alina Deluga i dr Urszula Dudziak (od 2006) Zespół redakcyjny kwartalnika Życie i Płodność - członek dr Alina Deluga (od 2007) Życie i Płodność - członek dr Alina Deluga (od 2007)

5 Działalność naukowa Praca doktorska dr n. med. Aliny Delugi Praca doktorska dr n. med. Aliny Delugi uzyskana na podstawie rozprawy pt: Charakterystyka dwufazowych cykli miesiączkowych kobiet na podstawie parametrów dostępnych samoobserwacji, Charakterystyka dwufazowych cykli miesiączkowych kobiet na podstawie parametrów dostępnych samoobserwacji, w 2000 r., na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. (praca oparta o karty obserwacji cykli miesiączkowych – 1427) w 2000 r., na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. (praca oparta o karty obserwacji cykli miesiączkowych – 1427)

6 Działalność naukowa c.d. Prace magisterskie podejmujące tematykę NPR Prace magisterskie podejmujące tematykę NPR 1. INoR KUL 2004 - Kształtowanie się związków uczuciowych w małżeństwach stosujących naturalne metody planowania rodziny Kozikowski Jarosław 2. INoR KUL 2005 - Metody regulacji poczęć a komunikacja w małżeństwie bez dzieci. Na podstawie badań małżonków Wysocka Joanna 3. INoR KUL 2006 - Metody planowania rodziny w czasopismach kobiecych na przykładzie miesięcznika "Claudia" z roku 2004 Angielczyk Maria 4. INoR KUL 2006 - Czynniki wpływające na płodność człowieka na podstawie wypowiedzi maturzystów szkół lubelskich Stebelska Anna 5. AM Lublin 2009 - Motywy wyboru metod planowania rodziny przez studentów lubelskich uczelni 6. INoR KUL 2009 - Metody Naturalnego Planowania Rodziny w realizacji odpowiedzialnego rodzicielstwa małżeństw "Domowego Kościoła Kowalik Justyna 7. AM Lublin 2009/2010 - Wiedza kobiet w wieku rozrodczym na temat planowania rodziny

7 Nasi nauczyciele i instruktorzy pracują m.in. na uczelniach Lublina, prowadząc tam zajęcia z zakresu metod planowania rodziny dla studentów Instytutu Nauk o Rodzinie KUL, Wydziału Położnictwa oraz Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM, a także jako zajęcia fakultatywne dla studentów Wydziału Lekarskiego AM.

8 Wykłady i zajęcia z zakresu NPR prowadzone na lubelskich uczelniach: W latach 1999-2005 zajęcia dotyczące NPR (zasady w sytuacjach typowych oraz szczególnych) dla studentek położnictwa Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie, w ramach ćwiczeń z Pielęgniarstwa społecznego w wymiarze 8-12 godz. – prowadząca dr Edyta Gałęziowska W latach 1999-2005 zajęcia dotyczące NPR (zasady w sytuacjach typowych oraz szczególnych) dla studentek położnictwa Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie, w ramach ćwiczeń z Pielęgniarstwa społecznego w wymiarze 8-12 godz. – prowadząca dr Edyta Gałęziowska Od 2005 wykłady dla pielęgniarek na studiach zaocznych pomostowych na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w ramach przedmiotu Podstawowa Opieka Zdrowotna z NPR w wymiarze - 5 godz, – prowadząca dr Alina Deluga Od 2005 wykłady dla pielęgniarek na studiach zaocznych pomostowych na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w ramach przedmiotu Podstawowa Opieka Zdrowotna z NPR w wymiarze - 5 godz, – prowadząca dr Alina Deluga

9 Wykłady i zajęcia z zakresu NPR prowadzone na lubelskich uczelniach c.d. Zajęcia z położnymi z NPR na specjalizacji z Pielęgniarstwa położniczego i Pielęgniarstwa ginekologicznego AM oraz z położnymi na kursie dla położnych rodzinnych (2008) – prowadząca mgr Katarzyna Kanadys Zajęcia z położnymi z NPR na specjalizacji z Pielęgniarstwa położniczego i Pielęgniarstwa ginekologicznego AM oraz z położnymi na kursie dla położnych rodzinnych (2008) – prowadząca mgr Katarzyna Kanadys Od 2001 ćwiczenia Metody planowania rodziny dla studentów INoR KUL w wymiarze 60 godz. – prowadzące dr Urszula Dudziak, mgr Ewelina Flader, mgr Renata Krupa, mgr Joanna Płońska, mgr Agnieszka Zaremba Od 2001 ćwiczenia Metody planowania rodziny dla studentów INoR KUL w wymiarze 60 godz. – prowadzące dr Urszula Dudziak, mgr Ewelina Flader, mgr Renata Krupa, mgr Joanna Płońska, mgr Agnieszka Zaremba

10 Ćwiczenia "Metody planowania rodziny" dla studentów INoR KUL W roku 2001 wprowadzono dla studentów INoR KUL ćwiczenia "Metody planowania rodziny". Początkowo były to zajęcia fakultatywne dla IV r., ale zainteresowanie studentów sięgało niemal 100%. Następnie przy poparciu Ks. bp. S. Stefanka wskazującego na potrzebę odpowiedniego przygotowania studentów do praktyk z narzeczonymi podjęto decyzję by zajęcia były obligatoryjne. Przeniesiono je na III rok studiów, a obecnie - II licencjacki. W roku 2001 wprowadzono dla studentów INoR KUL ćwiczenia "Metody planowania rodziny". Początkowo były to zajęcia fakultatywne dla IV r., ale zainteresowanie studentów sięgało niemal 100%. Następnie przy poparciu Ks. bp. S. Stefanka wskazującego na potrzebę odpowiedniego przygotowania studentów do praktyk z narzeczonymi podjęto decyzję by zajęcia były obligatoryjne. Przeniesiono je na III rok studiów, a obecnie - II licencjacki. W związku z tym, że w tym roku przypada 10-lecie istnienia INoR, a na każdym roku jest ok. 80-100 studentów, możemy mówić o kilkuset osobach przeszkolonych w zakresie metod planowania rodziny. Do tej pory kilkakrotnie przeprowadzany był egzamin I stopnia każdorazowo zapisywało się nań kilkadziesiąt chętnych studentów, zdawało ok. 90%. W ubiegłym roku po raz pierwszy odbył się egzamin II stopnia, w którym uczestniczyło 22 osoby - wszystkie zdały. W związku z tym, że w tym roku przypada 10-lecie istnienia INoR, a na każdym roku jest ok. 80-100 studentów, możemy mówić o kilkuset osobach przeszkolonych w zakresie metod planowania rodziny. Do tej pory kilkakrotnie przeprowadzany był egzamin I stopnia każdorazowo zapisywało się nań kilkadziesiąt chętnych studentów, zdawało ok. 90%. W ubiegłym roku po raz pierwszy odbył się egzamin II stopnia, w którym uczestniczyło 22 osoby - wszystkie zdały.

11 Program zajęć MPR dla studentów INoR KUL Cel ogólny: przygotowanie do roli nauczyciela NPR Cele szczegółowe: Znać: - psychofizjologię procesów rozrodczych - metodę angielską na poziomie pozwalającym na zaliczenie egzaminu I stopnia - historię metod planowania rodziny - wszystkie metody planowania rodziny, ich wady i zalety oraz inne metody regulacji poczęć i regulacji urodzeń - twórców metod NPR, współczesną literaturę i środki ułatwiające stosowanie NPR

12 Cele szczegółowe c.d: Umieć: Stosować u siebie metodę angielską wielowskaźnikową Stosować u siebie metodę angielską wielowskaźnikową Nauczać innych stosowania tej metody Nauczać innych stosowania tej metody Uzasadniać stosowanie NPR i odpowiedzieć na pytania dotyczące metod Uzasadniać stosowanie NPR i odpowiedzieć na pytania dotyczące metod Aktualizować swoją wiedzę z zakresu metod planowania rodziny Aktualizować swoją wiedzę z zakresu metod planowania rodziny

13 Cele szczegółowe c.d: Być osobą: 1. Przejawiającą szacunek wobec płciowości 2. Umiejącą twórczo przeżywać swoją płciowość 3. Dokładną i solidną w prowadzeniu obserwacji 4. Odpowiedzialną w udzielaniu innym porad z zakresu planowania rodziny Literatura tematyczna obowiązkowa i uzupełniająca. Autorki programu: Renata Krupa, Joanna Płońska, Ewelina Flader. Literatura tematyczna obowiązkowa i uzupełniająca. Autorki programu: Renata Krupa, Joanna Płońska, Ewelina Flader.

14 Kursy dla studentów różnych kierunków RokI – stopień/l.osóbII –stopień/l.osób Kurs dla użytkownika - 8 godz studenci z uczelni lubelskich 199618 199726 199824 199920 200128 200232-KUL12-KUL 20078-KUL6-KUL, 6-AM 200827-KUL22 200828-Sandomierz 200962-KUL20-KUL ogółe m 15772138 Osoby prowadzące: dr n.med A.Deluga, dr Edyta Gałęziowska, dr Urszula Dudziak, mgr Agnieszka Zaremba, położna E. Sadecka (Sandomierz)

15 Działalność Oddziału Lubelskiego PSNNPR - szkolenia w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin Liczba osób przeszkolonych Kursy dla użytkownika Lata 1989 – 1991……….... 58 osób Lata 1991 – 1993……… …44 osoby Lata 1993 – 1995………….52 osoby Lata 1995 – 1997……… …57 osób Lata 1997 – 1999……… …52 osoby Lata 1999 – 2001……… …51 osób Lata 2001 – 2003……….…44 osób Lata 2003 – 2005………….34 osób Lata 2005 – 2007…….…....38 osób Lata 2007 – 2009……….…45 osób Razem …475 osób Razem …475 osób

16 Działalność Oddziału Lubelskiego PSNNPR - szkolenia w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin c.d. 2. Kursy I stopnia: 1991 r. …….…11 osób 1993 r. …….. 18 osób 1994 r. ……….15 osób 1996 r. ……….24 osoby 1997 r. ……….21 osób 1998 r. ……….21 osób Razem….110 osób

17 Działalność Oddziału Lubelskiego PSNNPR - szkolenia w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin c.d. 3. Kursy II stopnia: 1994 r. …………14 osób 1994 r. …………14 osób 1996 r. ………….23 osoby 1996 r. ………….23 osoby 1997 r. …………..21 osób 1997 r. …………..21 osób 1998 r. ………….9 osób 1998 r. ………….9 osób Razem……..67 osób Razem……..67 osób

18 Działalność Oddziału Lubelskiego PSNNPR - szkolenia w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin c.d. 4. Warsztaty dla Doradców Życia Rodzinnego w latach 2003 – 2006 ( z powodu wprowadzenia nowych reguł ) 5. Opracowanie materiałów: * zeszyt ćwiczeń Naturalne planowanie Rodziny. Cykle miesiączkowe – obserwacja i interpretacja PSNNPR Oddział Lubelski * zeszyt obserwacji objawów płodności Naturalne Planowanie Rodziny. Metoda objawowo- termiczna * zeszyt obserwacji objawów płodności Naturalne Planowanie Rodziny. Metoda objawowo- termiczna 6. W czasie ww. 20 lat, co roku dla każdego VI roku kleryków odbywała się prelekcja nt. Naturalnego Planowania Rodziny. 7. Ponadto były prowadzone indywidualne konsultacje dotyczące NPR.

19 Zajęcia i konsultacje z NPR w poradni przy Duszpasterstwie Akademickim KUL Od 2000 wykłady z NPR w ramach kursu dla narzeczonych na KUL - prowadząca dr Alina Deluga Od 2000 wykłady z NPR w ramach kursu dla narzeczonych na KUL - prowadząca dr Alina Deluga Poradnia Rodzinna i Punkt Planowania Rodziny czynne co roku od października do czerwca dwa razy w tygodniu po 2 godziny. W poradni pracują nauczyciele, którzy uzyskali kwalifikacje w Lubelskim Oddziale PSNNPR Poradnia Rodzinna i Punkt Planowania Rodziny czynne co roku od października do czerwca dwa razy w tygodniu po 2 godziny. W poradni pracują nauczyciele, którzy uzyskali kwalifikacje w Lubelskim Oddziale PSNNPR

20 Sympozja Ważnym wydarzeniem zainicjowanym przez Oddział Lubelski PSNNPR wraz z Katedrą Środowiskowej Opieki Zdrowotnej AM w Lublinie oraz Urzędem Wojewódzkim w Lublinie było zorganizowanie w marcu 2005 roku jednodniowego sympozjum naukowego "Zdrowie kobiety a nowe trendy i technologie w metodach rozpoznawania płodności". Ważnym wydarzeniem zainicjowanym przez Oddział Lubelski PSNNPR wraz z Katedrą Środowiskowej Opieki Zdrowotnej AM w Lublinie oraz Urzędem Wojewódzkim w Lublinie było zorganizowanie w marcu 2005 roku jednodniowego sympozjum naukowego "Zdrowie kobiety a nowe trendy i technologie w metodach rozpoznawania płodności".

21 Sympozja Innym wielkim przedsięwzięciem na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat NPR było sympozjum naukowe Innym wielkim przedsięwzięciem na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat NPR było sympozjum naukowe Naturalne planowanie rodziny- szansa rozwoju człowieka czy moralny balast przeszłości? zorganizowane przez Instytut Nauk o Rodzinie KUL 9 grudnia 2008 r. zorganizowane przez Instytut Nauk o Rodzinie KUL 9 grudnia 2008 r.

22 Tematyka sympozjum na KUL Biomedyczne i psychologiczne podstawy NPR Biomedyczne i psychologiczne podstawy NPR Rola NPR w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób Rola NPR w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób NaProTECHNOLOGY jako narzędzie do diagnostyki i leczenia chorób NaProTECHNOLOGY jako narzędzie do diagnostyki i leczenia chorób Trudności w stosowaniu metod NPR i ich przezwyciężanie Trudności w stosowaniu metod NPR i ich przezwyciężanie Warsztaty tematyczne dla uczestników Warsztaty tematyczne dla uczestników Promocja literatury, pomocy dydaktycznych Promocja literatury, pomocy dydaktycznych

23 Słuchacze sympozjum Sympozjum zgromadziło ok. 500 słuchaczy z całej Polski Sympozjum zgromadziło ok. 500 słuchaczy z całej Polski Wśród nich znaleźli się lekarze, nauczyciele, wychowawcy, małżonkowie, młodzież szkolna i studencka Wśród nich znaleźli się lekarze, nauczyciele, wychowawcy, małżonkowie, młodzież szkolna i studencka Wydawnictwa i stowarzyszenia prezentowały swoje bogate oferty Wydawnictwa i stowarzyszenia prezentowały swoje bogate oferty

24 Prelegenci bp S. Stefanek, dr A. Deluga, mgr R. Krupa

25 Ks. Bp S. Stefanek i dr W. Półtwska

26 Panel dyskusyjny dr M. Szczawińska i dr P. Klimas

27 Stoiska

28 Podczas sympozjum miała miejsce promocja książki Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych Wszystkie panie redaktorki są członkami PSNNPR Książka jest skierowana zarówno do tych, którzy pragną poszerzyć swój naukowy warsztat, jaki i praktyków zainteresowanych tą tematyką. Autorzy 35 artykułów, reprezentujący różne dziedziny nauki, ze swojej perspektywy analizowali tematykę metod rozpoznawania płodności. Dzięki temu udało się osiągnąć dużą wartość publikacji: poznawczą - jako źródło wiedzy i praktyczną - ukazującą metody pracy z rodziną. Książka jest skierowana zarówno do tych, którzy pragną poszerzyć swój naukowy warsztat, jaki i praktyków zainteresowanych tą tematyką. Autorzy 35 artykułów, reprezentujący różne dziedziny nauki, ze swojej perspektywy analizowali tematykę metod rozpoznawania płodności. Dzięki temu udało się osiągnąć dużą wartość publikacji: poznawczą - jako źródło wiedzy i praktyczną - ukazującą metody pracy z rodziną.

29 Niektórzy członkowie naszego Oddziału prowadzą działalność naukową w zakresie problematyki NPR, której wyrazem są wydawane przez nich publikacje i artykuły. Niektórzy członkowie naszego Oddziału prowadzą działalność naukową w zakresie problematyki NPR, której wyrazem są wydawane przez nich publikacje i artykuły. Oto niektóre z nich:

30 Książki promujące NPR U. Dudziak, Wychowanie do miłości. Materiały dla nastolatków, ich rodziców i nauczycieli, Częstochowa 2000 i 2002, U. Dudziak, Wychowanie do miłości. Materiały dla nastolatków, ich rodziców i nauczycieli, Częstochowa 2000 i 2002, U. Dudziak, Miłość, małżeństwo i co dalej, Częstochowa 2001, U. Dudziak, Miłość, małżeństwo i co dalej, Częstochowa 2001, Naturalne planowanie rodzin - wybrane zagadnienia, (red.) U. Dudziak i A. Deluga, Szczecinek 2006, Naturalne planowanie rodzin - wybrane zagadnienia, (red.) U. Dudziak i A. Deluga, Szczecinek 2006, R. Domżał-Drzewicka i E. Gałęziowska, Nowoczesne metody rozpoznawania płodności, Lublin 2007, R. Domżał-Drzewicka i E. Gałęziowska, Nowoczesne metody rozpoznawania płodności, Lublin 2007, A. i B. Zarembowie, Szkoła miłości czyli jak po ślubie nie być samotnym?, Lublin 2007, A. i B. Zarembowie, Szkoła miłości czyli jak po ślubie nie być samotnym?, Lublin 2007, Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych, (red.) ks. W. Wieczorek, E. Flader, R. Krupa, J. Płońska, A. Zaremba, Lublin 2008, Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych, (red.) ks. W. Wieczorek, E. Flader, R. Krupa, J. Płońska, A. Zaremba, Lublin 2008, U. Dudziak, Życie Rodzina Wychowanie, Warszawa 2009 U. Dudziak, Życie Rodzina Wychowanie, Warszawa 2009

31 Naturalne planowanie rodzin - wybrane zagadnienia, (red.) U. Dudziak i A. Deluga, Szczecinek 2006,

32 Renata Domżał-Drzewicka i Edyta Gałęziowska Nowoczesne metody rozpoznawania płodności, Lublin 2007 Zainteresowanie środowisk medycznych tematyką książki powinno być spotęgowane faktem iż systematycznie wzrasta liczba osób świadomych swojej płodności, które wiedzą, że płodność można kontrolować wykorzystując prowadzone na co dzień obserwacje cyklu miesiączkowego bez konieczności używania do tego celu specjalistycznego, drogiego sprzętu medycznego. Zamysłem Autorów jest wykorzystanie informacji zawartych w tej książce do nawiązania współpracy pomiędzy środowiskiem medycznym a kobietami, które zgłaszają się ze swoimi obserwacjami w celu zweryfikowania obaw i zdiagnozowania występujących w cyklu miesiączkowym ewentualnych nieprawidłowości. Zainteresowanie środowisk medycznych tematyką książki powinno być spotęgowane faktem iż systematycznie wzrasta liczba osób świadomych swojej płodności, które wiedzą, że płodność można kontrolować wykorzystując prowadzone na co dzień obserwacje cyklu miesiączkowego bez konieczności używania do tego celu specjalistycznego, drogiego sprzętu medycznego. Zamysłem Autorów jest wykorzystanie informacji zawartych w tej książce do nawiązania współpracy pomiędzy środowiskiem medycznym a kobietami, które zgłaszają się ze swoimi obserwacjami w celu zweryfikowania obaw i zdiagnozowania występujących w cyklu miesiączkowym ewentualnych nieprawidłowości.

33 Artykuły Irzmańska A., Deluga A., Zagadnienie naturalnego planowania rodziny w przygotowaniu studentów Wydziału Pielęgniarskiego do promowania zdrowia, Pielęgniarstwo – nowe obszary i nowe problemy, Materiały z Konf. Nauk., Lublin 1995, s. 149-152. Irzmańska A., Deluga A., Zagadnienie naturalnego planowania rodziny w przygotowaniu studentów Wydziału Pielęgniarskiego do promowania zdrowia, Pielęgniarstwo – nowe obszary i nowe problemy, Materiały z Konf. Nauk., Lublin 1995, s. 149-152. Deluga A., Szymański Z., Nauczanie samoobserwacji cykli miesiączkowych kobiet szansą dla rozpowszechniania planowania rodziny przez położne, Materiały z Konferencji Naukowej Położnictwo u progu XXI wieku, Lublin 19-20 marca 1999, Iwanowicz-Palus G.,(red.)s. 230-232 Deluga A., Szymański Z., Nauczanie samoobserwacji cykli miesiączkowych kobiet szansą dla rozpowszechniania planowania rodziny przez położne, Materiały z Konferencji Naukowej Położnictwo u progu XXI wieku, Lublin 19-20 marca 1999, Iwanowicz-Palus G.,(red.)s. 230-232 Deluga A., Charakterystyka dwufazowych cykli miesiączkowych kobiet na podstawie parametrów dostępnych samoobserwacji, Naturalne Planowanie Rodziny, 2000, 6, s. 8. Deluga A., Charakterystyka dwufazowych cykli miesiączkowych kobiet na podstawie parametrów dostępnych samoobserwacji, Naturalne Planowanie Rodziny, 2000, 6, s. 8. Deluga A., Szymański Z., Charakterystyka fazy płodności w cyklach miesiączkowych w zależności od wieku kobiet na podstawie objawów dostępnych samoobserwacji, Medycyna Wieku Rozwojowego, 2001, suplement I do nr 4, s. 89 – 92. Deluga A., Szymański Z., Charakterystyka fazy płodności w cyklach miesiączkowych w zależności od wieku kobiet na podstawie objawów dostępnych samoobserwacji, Medycyna Wieku Rozwojowego, 2001, suplement I do nr 4, s. 89 – 92.

34 Artykuły c.d. Gałęziowska E., NPR w treściach kształcenia pielęgniarek rodzinnych, Naturalne planowanie Rodziny, 2001 R.9 nr 6, s.5-6 Gałęziowska E., NPR w treściach kształcenia pielęgniarek rodzinnych, Naturalne planowanie Rodziny, 2001 R.9 nr 6, s.5-6 Gałęziowska E., Promocja naturalnego planowania rodziny - wyzwaniem dla położnych, Medycyna Wieku Rozwojowego 2001 t. 5 nr 4 supl. 1, s. 239-247 Gałęziowska E., Promocja naturalnego planowania rodziny - wyzwaniem dla położnych, Medycyna Wieku Rozwojowego 2001 t. 5 nr 4 supl. 1, s. 239-247 Gałęziowska E., Nauczanie naturalnego planowania rodziny, Pielęg. i Położ. 2002 nr 3, s. 10-11 Gałęziowska E., Nauczanie naturalnego planowania rodziny, Pielęg. i Położ. 2002 nr 3, s. 10-11 Deluga A., Wykorzystanie wyników badań z zakresu cyklu miesiączkowego kobiet w edukacji zdrowotnej, Zdrowie Publiczne (3/4), 113, 2003, s. 272-276. Deluga A., Wykorzystanie wyników badań z zakresu cyklu miesiączkowego kobiet w edukacji zdrowotnej, Zdrowie Publiczne (3/4), 113, 2003, s. 272-276. Deluga A, Szymański Z., Obserwacja bólu i plamienia owulacyjnego w cyklu miesiączkowym kobiety, Annales, Vol. LIX, Suppl. XIV, N 1, Lublin 2004, s. 396-401. Deluga A, Szymański Z., Obserwacja bólu i plamienia owulacyjnego w cyklu miesiączkowym kobiety, Annales, Vol. LIX, Suppl. XIV, N 1, Lublin 2004, s. 396-401. Deluga A., Szymański Z., Metodyka samoobserwacji objawów cyklu miesiączkowego, w: Płodność i planowanie rodziny. (red.) Z. Szymański, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin 2004,s.65–76. Deluga A., Szymański Z., Metodyka samoobserwacji objawów cyklu miesiączkowego, w: Płodność i planowanie rodziny. (red.) Z. Szymański, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin 2004,s.65–76.

35 Artykuły c.d. Deluga A, Kachaniuk H, Haber A., Knowledge of natural Family planning methods among engaged couples as a determinant of health promotion programme realized by a family/community nurse/midwiew, Health promotion. Theoretical and practical aspects. Red. N. Gazdek, M. Sygit, Lublin 2005, s. 367-371 Deluga A, Kachaniuk H, Haber A., Knowledge of natural Family planning methods among engaged couples as a determinant of health promotion programme realized by a family/community nurse/midwiew, Health promotion. Theoretical and practical aspects. Red. N. Gazdek, M. Sygit, Lublin 2005, s. 367-371 Deluga A., Metody planowania rodziny oparte na samoobserwacji objawów płodności. Prezentacja badań cyklu miesiączkowego, w: Naturalne planowanie rodziny. Wybrane zagadnienia, (red.), U. Dudziak, A. Deluga, Fundacja "Nasza Przyszłość", Szczecinek 2006 Deluga A., Metody planowania rodziny oparte na samoobserwacji objawów płodności. Prezentacja badań cyklu miesiączkowego, w: Naturalne planowanie rodziny. Wybrane zagadnienia, (red.), U. Dudziak, A. Deluga, Fundacja "Nasza Przyszłość", Szczecinek 2006 Gałęziowska E., Domżał-Drzewicka R., Oleszczuk J., Dodatkowa owulacja w świetle współczesnej wiedzy o kobiecej płodności i jej powiązania z kalendarzykiem małżeńskim. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 2, s. 178-181 Gałęziowska E., Domżał-Drzewicka R., Oleszczuk J., Dodatkowa owulacja w świetle współczesnej wiedzy o kobiecej płodności i jej powiązania z kalendarzykiem małżeńskim. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 2, s. 178-181 Gałęziowska E., Stasiak E., Domżał-Drzewicka R., Oleszczuk J., Jakie korzyści na co dzień można uzyskać, stosując samoobserwację głównych objawów płodności?. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 2, s. 182-185 Gałęziowska E., Stasiak E., Domżał-Drzewicka R., Oleszczuk J., Jakie korzyści na co dzień można uzyskać, stosując samoobserwację głównych objawów płodności?. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 2, s. 182-185

36 Artykuły c.d. Gałęziowska E., Domżał-Drzewicka R., Oleszczuk J., Wstępna diagnostyka cyklu miesiączkowego - na podstawie analizy głównych objawów płodności. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 2, s. 186-189 Gałęziowska E., Domżał-Drzewicka R., Oleszczuk J., Wstępna diagnostyka cyklu miesiączkowego - na podstawie analizy głównych objawów płodności. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 2, s. 186-189 Gałęziowska E., Domżał-Drzewicka R., Oleszczuk J., Znaczenie obserwacji głównych objawów płodności w okresie planowania ciąży. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 2, s. 190-192 Gałęziowska E., Domżał-Drzewicka R., Oleszczuk J., Znaczenie obserwacji głównych objawów płodności w okresie planowania ciąży. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 2, s. 190-192 Deluga A. Rola pielęgniarek i położnych w promocji metod NPR, Naturalne Planowanie Rodziny, 2006, 5-6, s.11. Deluga A. Rola pielęgniarek i położnych w promocji metod NPR, Naturalne Planowanie Rodziny, 2006, 5-6, s.11. Dudziak U, Naturalne planowanie rodziny integralną częścią Nauk o Rodzinie. W: Nauki o Rodzinie. Tradycje i perspektywy edukacyjne. (Red.) G. Koszałka i M. Stopikowska. Gdańsk 2007 s. 197-215 Dudziak U, Naturalne planowanie rodziny integralną częścią Nauk o Rodzinie. W: Nauki o Rodzinie. Tradycje i perspektywy edukacyjne. (Red.) G. Koszałka i M. Stopikowska. Gdańsk 2007 s. 197-215 A. Deluga, Biomedyczne aspekty NPR. Samoobserwacja, w: Naturalne Planowanie Rodziny, red. Ks. W. Wieczorek i wsp. Publikacja z serii Centrum Badań nad Rodziną, Tom II, wyd. Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2008, s. 151-160. A. Deluga, Biomedyczne aspekty NPR. Samoobserwacja, w: Naturalne Planowanie Rodziny, red. Ks. W. Wieczorek i wsp. Publikacja z serii Centrum Badań nad Rodziną, Tom II, wyd. Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2008, s. 151-160.

37 Artykuły c.d. Kanadys K., Pilewska-Kozak A.B., Bałanda A.: Naturalne planowanie rodziny. W: Stadnicka G.(red.): Opieka przedkoncepcyjna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009,s.52-67 Kanadys K., Pilewska-Kozak A.B., Bałanda A.: Naturalne planowanie rodziny. W: Stadnicka G.(red.): Opieka przedkoncepcyjna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009,s.52-67 Dudziak U., Planowanie rodziny: prawda i mity, przyjmowane postawy, potrzeba odpowiedzialności. W: Rodzina wartością – wartości rodzinne. Red. A. Drożdż, P. Kurzela. Katowice 2009, s. 158-198. Dudziak U., Planowanie rodziny: prawda i mity, przyjmowane postawy, potrzeba odpowiedzialności. W: Rodzina wartością – wartości rodzinne. Red. A. Drożdż, P. Kurzela. Katowice 2009, s. 158-198.

38 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny Oddział Lubelski Prezentacja działalności do grudnia 2009 Prezentacja działalności do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google