Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Zielińska Tomasz Rojszyczyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Zielińska Tomasz Rojszyczyk"— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Zielińska Tomasz Rojszyczyk
Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Uni Europejskiej. Katarzyna Zielińska Tomasz Rojszyczyk

2 „Zjednoczona Europa naszą przyszłością”
Logo debaty Hasło debaty: „Zjednoczona Europa naszą przyszłością”

3 Uczestnicy debaty Pan Bogdan Sośniak – wójt naszej gminy,
Pan Grzegorz Zmorek - Dyrektor naszej szkoły, Pan Tomasz Macherzyński - nauczyciel historii, radny, przewodniczący komisji oświaty, członek Powiatowego Zarządu Ligii Obrony Kraju, Pani Małgorzata Sławuta – nauczyciel języka angielskiego i współopiekun Szkolnego Klubu Europejskiego Pani Agata Jabłońska – nauczyciel języka angielskiego, Pani Monika Cipcińska – starszy referent gimnazjum, uczestniczka wizyty studyjnej w Bawarii, nasz ekspert, Pani Izabela Olczyk – skarbnik komitetu rodzicielskiego, Oraz uczniowie

4 Sandra śpiewa … „Dla ukojenia naszych nerwów” nasza koleżanka z klasy 2c wprowadza nas w nastój liryczny.

5 Ranking korzyści płynących z członkostwa w UE
Według naszych gości i zebranej publiczności ustaliliśmy następującą kolejność Zniesienie granic, Fundusze unijne, Praca, Projekty unijne Nauka, Obywatelstwo europejskie, Turystyka, Demokracja, Awans społeczny, Ochrona zdrowia.

6 Patryk prezentuje… Nasz kolega zrobił nam fajną prezentacje o tym jak uczymy się w naszej szkole o Europie: Konkursy, językowe, o Unii Europejskiej itp. Wycieczki za granicę, Kuchnie Europy, Dzień Europy, Nasze wyjazdy do Parlamentu Europejskiego w Brukseli Spotkania z wolontariuszami AISAC

7 Jak nasza gmina korzysta z funduszy unijnych
Wójt mówił jakie warunki musi spełnić nasza gmina żeby mogła otrzymać fundusze unijne: Przygotowanie dokumentów Spełnienie wymogów formalnych Wkład własny „Unia Europejska dużo dała dla naszej gminy” Tak powiedział nasz wójt Bogdan Sośniak Dotacje do infrastruktury dróg Rozwój edukacji i wyposażenia sal lekcyjnych

8 Dlaczego nie korzystamy z dofinansowania unijnego tak jak chcemy?
Mało czasu na przygotowanie dokumentów Ograniczony zasób własnych funduszy Słaba wiedza na temat pisania projektów Słabe zainteresowanie projektami unijnymi Zbyt duże oczekiwania

9 Co zrobić, żeby zachęcić do korzystania z funduszy unijnych
Organizować szkolenia Informować o funduszach Organizować spotkania z ludźmi korzystającymi z funduszy Zachęcać do rozwijania umiejętności językowych Zachęcać do udziału w projektach

10 Szukamy pozytywnych działań
Nasz radny Tomasz Macherzyński zwrócił uwagę, że wiele projektów wynika z potrzeb mieszkańców, m.in. orkiestra strażacka wzbogaciła się o instrumenty muzyczne zakupione ze środków unijnych

11 O czym myśli nasz dyrektor?
Najwięcej radości sprawiają mu zajęcia unijne prowadzone w naszej szkole. A dlaczego? Bo : Dostaliśmy 15 nowych laptopów 2 tablice interaktywne 2 projektory multimedialne Pomoce dydaktyczne do nauki różnych przedmiotów Co nam jeszcze obiecano: Nowoczesną pracownie do nauki języków obcych

12 Z czego się cieszą nasze koleżanki i koledzy?
Z atrakcyjnego cateringu Z ciekawych wycieczek unijnych po regionie Z poznawania interesujących zawodów. Z rozwijania własnych zainteresowań.

13 NAJBARDZIEJ zaintrygowało nas wystąpienie Pani Moniki Cipcińskiej, która okazała się super ekspertem w pisaniu projektów unijnych. Wyjechała na wizytę studyjna w Bawarii. W ramach programu „Uczenie się przez całe życie „ uczestniczyła w wizycie studyjnej w bawarskim miasteczku Wasserburg. Jest to program wymiany doświadczenia osób zaangażowanych w edukacje

14 Dlaczego uczymy się języków obcych?
Bo są nam potrzebne w codziennym użyciu W kontaktach z rówieśnikami z poza kraju Do poprawnej obsługi komputera Do swobodnego poruszania się po świecie Świetnie zdanego egzaminu gimnazjalnego z języków obcych W taki sposób zachęcały nas i nasza publiczność nauczycielki uczące języków obcych

15 Rodzice mają głos Pani Izabela Olczyk porównała, co zmieniło się w sytuacji młodzieży przed i po wejściu polski do UE: Łatwiejszy dostęp do edukacji, Mamy większe szanse na znalezienie pracy, Lepsza znajomość języka, Dostęp do Internetu i nowych technologii, Możemy podróżować po świecie bez przeszkód.

16 Mieszkańcy gminy Mieszkańcy gminy reprezentowani przez Tomasza Macherzyńskiego i Izabelę Olczyk, częściowo korzystają z inwestycji finansowanych z funduszy unijnych, tj. kanalizacja, droga gminna

17 Ewaluacja Jakie wrażenia odniosła publiczność z naszej debaty?
Poznała zasady dobrej debaty Zapoznała się z przykładami dobrych praktyk Wymieniła się z nami swoim doświadczeniem Dowiedziała się czegoś fajnego o Europie Spędziła z nami fajne czas

18 Do jakich wniosków doprowadziła nas praca w grupach?
Pomogła nam wypracować wnioski z debaty, Lepiej nam się debatowało, Wspólnie wykonywaliśmy ćwiczenia aktywizujące, Dobrze się bawiliśmy

19 Spróbuj rozwiązać :D

20 Kto nam jeszcze umilał debatowanie.
Taniec Ady, Weroniki, Martyny i Patrycji. Pokaz jak ułożyć kostkę Rubika.

21 Wnioski z debaty 1 Gmina ma wiele korzyści z członkostwa Polski w UE .
2 Głównie wykorzystujemy fundusze unijne na inwestycje w drogi i infrastrukturę. 3 Przed nasza gmina stoi wiele szans związanych z członkostwem w UE. 4 Wart o zachęcać mieszkańców gminy do korzystania z projektów unijnych. 5 Zachęcanie do korzystania z dotacji może się odbywać przez: - Organizowanie kursów szkoleń, - Informowanie ludzi o możliwości otrzymania funduszy, - Pomaganie w wypełnianiu i kompletowaniu dokumentów. 6 Szkoła ma wiele korzyści z funduszy unijnych. 7 Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i rozwijać swoje kompetencje interpersonalne . Organizowane są wycieczki studyjne. 8 Szkoła dzięki Zajęciom unijnym otrzymała nowoczesne laptopy , a od września zostanie uruchomiona pracownia językowa na 24 stanowiska. 9 Każdy obywatel Uni Europejskiej może napisać własny może napisać własny projekt i starać się o dofinansowanie z UE. 10 Według uczestników debaty największą korzyścią płynącą z członkostwa jest demokracja i zniesienie granic. 11 Najmniejsze znaczenie dla debatujących ma obywatelstwo europejskie, oraz awans społeczny.

22 12 Trzeba uświadamiać ludzi nt. korzyści płynących z członkostwa w UE.
13 Będziemy rozmawiać z uczniami w szkole nt : Czy wiecie jakie mamy korzyści z członkostwa w UE. 14 Ogłosimy konkurs na najfajniejszy plakat pokazujący nasze korzyści płynące z Uni oraz ilustrujące temat co dają nam języki. 15 Zorganizujemy Tydzień europejski. Od poniedziałku do piątku w naszej szkole będą odbywać się konkursy o tematyce europejskiej ,spotkania z uczniami naszej szkoły. 16 W naszej szkole mamy wiele okazji aby uczyć się o Europie. 17 Organizowane są wycieczki do Paryża i Londynu. 18 Co roku organizujemy w naszej szkole konkurs wiedzy o Uni europejskiej. W nagrodę jeździmy do Brukseli. 19 Języki dają nam wiele możliwości. Możemy podróżować po całym świecie, mieć lepszą pracę, swobodnie porozumiewać się z innymi , poznawać ludzi z całego świata. 20 Przeprowadzimy ankiety wśród uczniów nt :Co dają nam języki oraz Nasze korzyści z członkostwa w UE. 21 Zorganizujemy konkurs języka niemieckiego. 22 Wyjazdy studyjne dają możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań, dlatego warto brać w nich udział. 23 Nawiążemy współpracę ze szkołą w Niemczech i zorganizujemy polsko- niemiecka wymianę młodzieży

23 Dziękujemy: Zaproszonym gościom, Publiczności i uczestnikom,
Pani Elżbiecie Smolińskiej – za pomoc, wsparcie i ,,nocowanie’’ z nami w szkole, Pani Aleksandrze Rojszczyk – za pomoc w sytuacjach kryzysowych, Sekretarzom – Sandrze i Gosi, Fotografom – Ani i Dominice, Kamerzyście - Patrykowi.


Pobierz ppt "Katarzyna Zielińska Tomasz Rojszyczyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google