Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU –ZDROJU Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU –ZDROJU Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój,"— Zapis prezentacji:

1 OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU –ZDROJU Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl www.sosw.busko.p l

2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl www.sosw.busko.pl OŚRODEK ISTNIEJE OD 1971 ROKU

3 NASZE SZKOŁY: 1. SZKOŁA PODSTAWOWA 2. GIMNAZJUM 3. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4. TECHNIKUM technik informatyk technik elektronik technik ekonomista technik mechanik 5. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA krawiec (jedyna taka szkoła w województwie świętokrzyskim ) ślusarz elektromechanik mechanik-monter maszyn i urządzeń 6. SZKOŁA POLICEALNA technik administracji technik informatyk technik BHP Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl

4 Nasz Ośrodek To placówka z ponad 40-letnią tradycją. Zapewnia optymalne warunki kształcenia i wychowania młodzieży z całej Polski. Do naszych szkół przyjmowana jest młodzież: niepełnosprawna ruchowo; niepełnosprawna ruchowo z upośledzeniem w stopniu lekkim; przejawiająca trudności w nauce, wymagająca indywidualizacji, pracy w małych grupach; Nasi uczniowie realizują taką samą podstawę programową jak w szkołach ogólnodostępnych, zdają takie same egzaminy (gimnazjalny, zawodowy, matura). Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl

5 Zapewniamy: całodobową pomoc wychowankom w czynnościach samoobsługowych; rehabilitację ruchową; terapię logopedyczną i pedagogiczną; neurologopedię; EEG Biofeedback; pomoc uczniom słabowidzącym i słabosłyszącym ; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; pomoc psychologiczno-pedagogiczną; szkolne doradztwo edukacyjno – zawodowe; dodatkowo: bezpłatne warsztaty przygotowujące do egzaminów zewnętrznych (gimnazjalnego, maturalnego, zawodowego) praktyki u pracodawców Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl

6 Internat oraz wszystkie formy pomocy uczniom są BEZPŁATNE! Opłata pobierana jest jedynie za wyżywienie. (Istnieje możliwość zwolnienia z opłat po spełnieniu odpowiednich warunków). W jednym obiekcie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy…) znajdują się: szkoły; warsztaty; dział sportowo-rehabilitacyjny; basen; internat; stołówka. Klasy liczą od 8 do 12 uczniów. Nasze mocne strony:

7 GIMNAZJUM Dla absolwentów szkoły podstawowej i szkoły podstawowej specjalnej. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem gimnazjalnym. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl

8 Szkoła trzyletnia dla absolwentów gimnazjum. Nauka kończy się egzaminem maturalnym. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl

9 Dla absolwentów gimnazjum, nauka trwa 4 lata, kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. technik informatyk technik mechanik technik elektronik technik ekonomista TECHNIKUM Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl

10 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Dla absolwentów gimnazjum i gimnazjum specjalnego. Nauka trwa 3 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. krawiec (jedyny kierunek w województwie świętokrzyskim) elektromechanik ślusarz mechanik-monter maszyn i urządzeń Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych lub w firmie Elporen i Elpoautomatyka Sp. z o. o. w Połańcu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl

11 SZKOŁA POLICEALNA Szkoła dzienna, bezpłatna dla absolwentów szkół średnich. Nauka trwa 2 lata (dla technika BHP - 1,5 roku) i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Kierunki: technik administracji technik informatyk technik BHP Młodzież uczy się do 24 roku życia. Zapewniamy całodobową pomoc uczniom w czynnościach samoobsługowych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl

12 Pracownie szkolne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl

13 Warsztaty szkolne Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl

14 Rewalidacja Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl

15 INTERNAT Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl W pokojach mieszka od 2 do 4 osób. Każda grupa ma przydzielonych 2 stałych wychowawców. Młodzież dodatkowo korzysta z opieki: lekarza, pielęgniarki, pedagoga, psychologa, psychoterapeuty, zajęć rewalidacji, rehabilitacji. Do dyspozycji wychowanków są udostępnione świetlice, pracownia komputerowa, biblioteka, czytelnia, boisko sportowe, sala gimnastyczna, siłownia. Wszystkie świadczenia poza wyżywieniem są bezpłatne.

16 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl Stołówka przygotowuje 4 posiłki dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolację). Na terenie Ośrodka znajduje się basen rehabilitacyjny.

17 Sport Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl

18 Ogólnopolskie Turnieje Piosenki Poetyckiej Naszymi gośćmi byli m.in.: Wojciech Młynarski Hanna Banaszak Jaga Kofta Jacek Cygan Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl

19 WYCIECZKI DYDAKTYCZNE Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl

20 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w naszym Ośrodku

21 Projekty realizowane w naszych szkołach: Edukacja zawodowa w praktyce Moje finanse Inwestuj w siebie 2 Inwestuj w siebie Równe szanse – lepsza przyszłość Młodzi dziennikarze w działaniu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl

22 Czekamy na Ciebie! www.sosw.busko.pl Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1 www.sosw.busko.pl tel./fax 41/ 378-41-19 lub 41/ 378-45-74e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl Pomagamy w formalnościach związanych z rekrutacją do szkół naszego Ośrodka.


Pobierz ppt "OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU –ZDROJU Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 28-100 Busko-Zdrój,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google