Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejsce: Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie Data: 10.01.2014 r. Cele szkolenia: Dzielenie się doświadczeniem z Radą Pedagogiczną dot. pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejsce: Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie Data: 10.01.2014 r. Cele szkolenia: Dzielenie się doświadczeniem z Radą Pedagogiczną dot. pracy."— Zapis prezentacji:

1 Miejsce: Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie Data: 10.01.2014 r. Cele szkolenia: Dzielenie się doświadczeniem z Radą Pedagogiczną dot. pracy MRR W. Sherborne - teoretyczne i praktyczne przedstawienie metody w kontekście posługiwania się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadząca: Edyta Plucińska – Bednarkiewicz (pedagog specjalny, nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, ukończony kurs I stopnia z MRR W. Sherborne prowadzonego przez licencjonowanego trenera MRR - D. Okrzesika. Szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach WDN Temat: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - prezentacja metody i lekcja pokazowa

2 Sesja teoretyczna MRR Autorka MRR: Metoda Ruchu Rozwijającego została opracowana przez fizjoterapeutkę Weronikę Sherborne w Anglii. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (Sherborne Developmental Movement – SDM) jest to system ćwiczeń, a raczej zabaw – relacji. Cechuje ją wszechstronność, uniwersalność, prostota i naturalność. Założenia MRR: Głównym założeniem metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju. Cele MRR: Celem Metody Ruchu Rozwijającego jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku. Zastosowanie: MRR stosowana jest przede wszystkim w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci, stymulując rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy. Możliwości korzystania z metody są praktycznie nieograniczone, bowiem może być stosowana w każdym wieku i bez względu na poziom rozwoju umysłowego, fizycznego i ruchowego.

3 Pozwala poznać własne ciało, uczy rozpoznawać i nazywać jego części. Wytwarza poczucie tożsamości. Daje poczucie bezpieczeństwa. Rozwija umiejętności społeczne. Zaspokaja naturalne potrzeby ruchu, ekspresji emocji, relaksu, tworzenia. Uczy wrażliwości na potrzeby innych i liczenia się z ich uczuciami. Uczy komunikować własne potrzeby. Kruszy bariery między ludźmi i daje poczucie sukcesu. Podnosi poczucie własnej wartości i pomaga uwierzyć we własne siły. Uczy współpracy w grupie, daje poczucie przynależności do niej na równych warunkach. Uczy koncentracji na zadaniu. Rozwija język. Uczy odpowiedzialności za siebie i innych. Redukuje napięcie i stres. Integruje grupę. Jest bardzo diagnostyczna. Dostępna dla każdego, nie wymaga specjalnych umiejętności ani sprzętu. Sesja teoretyczna MRR DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ RUCH ROZWIJAJĄCY?

4 Sesja ruchowa z omówieniem Badam, doświadczam i współdziałam z innymi Scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Temat: Buduję relacje przez dotyk i ruch. Data: 03.01.2014 r. Prowadząca: Edyta Plucińska – Bednarkiewicz Wspierająca: Emilia Dębińska Grupa: I i VII Cele ogólne: wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci, stymulując rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy, rozwijanie świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej i usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku. integrowanie się we wspólnej zabawie, doskonalenie współdziałania w sytuacjach zabawowo – zadaniowych, stwarzanie okazji do wyrażania pozytywnych uczuć (radości), propagowanie zdrowego stylu życia i bezpiecznych zabaw ruchowych, ćwiczenie sprawności działania i komunikowania się w grupie.

5 CELE OPERACYJNE Dziecko: doskonali sprawność ruchową, wykonuje ćwiczenia wzbogacając w ten sposób doświadczenia ruchowe, porusza się po wyznaczonej przestrzeni doskonaląc w ten sposób orientację przestrzenną, doskonali koordynację wzrokowo – ruchową, wzmacnia poczucie własnej wartości, integruje się z grupą, odczuwa radość ze swoich osiągnięć i umiejętności, rozumie znaczenie ruchu dla zdrowia. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: piktogramy, odtwarzacz CD, utwory muzyczne, duży emblemat z symbolem MRR W. Sherborne, chustki, małe piłki jeżyki, chusta animacyjna, tunel z materiału, materace, chusta animacyjna, koce, pieczątki: smutne i wesołe buźki.

6 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodnie funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Dziecko: 1.1. Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, rozumie to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 1.2. Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 1.3. W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań; 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Dziecko: 5.1. Dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia; 5.3. Jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo; 5.4. Uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. Dziecko: 8.1. Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 8.2. Dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc; 8.3. Tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem; 8.4. W skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

7 Przebieg zajęć MRR ETAPY ZAJĘĆPRZEBIEG ZAJĘĆUwagi POWITANIE GRUPY Zabawa integracyjna Ludzie do ludzi D i DZ: na przerwę w muzyce (utwór T. Wojnowicza Pejzaż trochę rockowy) dzieci witają się wskazanymi przez nauczyciela częściami ciała. ŚWIADOMOŚĆ OSOBY Fotelik (I) D: siedzą w rozkroku na podłodze, obejmując rękoma siedzące przed nim dziecko młodsze. DZ: siedzą na podłodze przed dzieckiem starszym, odwrócone do niego plecami. R: obejmowanie i kołysanie dziecka przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej. ŚWIADOMOŚĆ SCHEMATU CIAŁA Moje - Twoje D: dzieci starsze siedzą w rozkroku na podłodze zwrócone przodem do siedzącego naprzeciw dziecka. DZ: dzieci młodsze siedzą przed starszymi pomiędzy jego nogami. R: dzieci po kolei wypowiadają jakaś część ciała i kładą ręce na tej części ciała u dziecka starszego i następnie zamiana ról. ŚWIADOMOŚĆ PRZESTRZENI Mosty – domki D: dzieci w klęku podpartym tworzą ze swoich ciał mosty/domki. DZ: dzieci młodsze siedzą na podłodze obok dzieci starszych (każde osobno). R: dzieci młodsze przechodzą pod, nad, obok… dzieci starszych. RELACJA Z – RELACJA OPIEKUŃCZA Podróże na kocu D: stoją przed leżącym na kocu dzieckiem i trzymają za brzeg koca. DZ: leżą lub siedzą na kocu (na brzuchu, na plecach...). Naleśniki D: stoją obok leżącego na kocu dziecka. DZ: leżą na kocu przy jednym z jego końców. R: dzieci młodsze zawijane są w koc - nie zawijając głowy, trzymając ręce wyciągnięte w górę nad głową. Potem naleśnik jest smarowany serem, dżemem… i na koniec rozwijany. Następnie zamiana ról.

8 Przebieg zajęć MRR ETAPY ZAJĘĆPRZEBIEG ZAJĘĆUwagi ĆWICZENIE RELAKSACYJNE,,Masaż piłką jeżykiem D i DZ: jedno dziecko leży na brzuchu, a drugie masuje piłką jeżykiem wskazane przez nauczyciela poszczególne części ciała drugiego dziecka nazywając je. R: wzajemny masaż ciała dzieci przy użyciu piłki jeżyka, RELACJA PRZECIWKO – RELACJA MOCY I ENERGII Kula u nogi D: dzieci stoją w lekkim rozkroku, DZ: dzieci młodsze siadają przy nodze dzieci starszych i obejmują je rękami i nogami. R: dzieci próbują poruszać się po sali z dzieckiem u nogi. ĆWICZENIE RELAKSACYJNE Ćwiczenia relaksacyjne Kolorowe chustki przy dźwiękach kołysanek Czułe przytulanki D i DZ: wszyscy siedzą w parach naprzeciwko siebie i wykonują kolejno poszczególne czynności: Mała chustka na szyi - głaszczą szyję Lekka chustka na policzku – głaszczą policzek Chustka miękka, miękka chustka – potrząsają chustką Mała chustka na nosie – muska nos Lekka chustka na uchu – głaszcze ucho Mała chustka na czole – muska czoło RELACJA RAZEM - PARTNERSKA Tunele D: tworzą tunel klęcząc obok siebie (bark w bark, biodro w biodro) i podpierając się rękoma. DZ: oczekują z jednej strony przy wejściu do tunelu. R: przechodzenie – przeczołgiwanie się dzieci na drugą stronę tunelu. Urozmaicenie zabawy – relacji: Tunel zostaje przykryty chustą animacyjną. Tunel zostaje wydłużony o tunel z materiału. Dzieci starsze trzymają rekwizyty, które tworzą tunele z koca. ĆWICZENIE RELAKSACYJNE Dziecięcy masażyk Bułeczki( zabawa włoska, oprac. M. Bogdanowicz)

9 Legenda: D - dzieci starsze DZ - dzieci młodsze R – ruch Przebieg zajęć MRR ETAPY ZAJĘĆPRZEBIEG ZAJĘĆUwagi POŻEGNANIE GRUPY Wachlowanie D i DZ: wszyscy siedzą w kręgu na podłodze, przykryci do pasa chustą animacyjną. R: wachlują chustą, cały czas trzymając ją nad kolanami słuchając lub śpiewając kołysankę Ach śpij kochanie M. Umer i G. Turnaua. Iskierka – zabawa integracyjna Ustawienie w kole, trzymanie się za ręce, na przemian siedzą rodzice i dzieci. Uściśnięcie dłoni osoby po lewej stronie, przekazanie uścisków aż wróci do pierwszej osoby. EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZAJĘĆ Dzieci otrzymują pieczątki ze smutną i wesołą buźką – jeżeli podobały im się zajęcia na dużym emblemacie z symbolem MRR stawiają pieczątkę z wesołą buźką, a jeśli nie ze smutną i uzasadniają swój wybór.

10 Propozycje wzbogacenia zajęć MRR Włączenie do zajęć prowadzonych MRR: Dziecięcych masażyków, czyli zabaw relacyjno – relaksacyjnych, Kołysanek i muzyki relaksacyjnej, Zabaw z rekwizytem typu: koc, chusta animacyjna, tunel, piłki jeżyki, wąż Grześ, chustki, piórka, materace, Piosenek i zabaw na powitanie i pożegnanie. Literatura: M. Bogdanowicz, D. Okrzesik, Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

11 Przykłady praktycznego wykorzystania MRR w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym – lekcja pokazowa

12 Realizacja cyklu zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne Badam, doświadczam i współdziałam z innymi – lekcja pokazowa


Pobierz ppt "Miejsce: Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie Data: 10.01.2014 r. Cele szkolenia: Dzielenie się doświadczeniem z Radą Pedagogiczną dot. pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google