Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Phraseologismen mit Zahlen. Frazeologizmy z liczbami. Arkadiusz Więzowski

3 Czy czułeś się kiedyś, jakbyś był "w siódmym niebie"? A może masz wrażenie, że czasami "pracujesz za dwóch"? Czekałeś na coś "całą wieczność"? Czułeś się jak "piąte koło u wozu"? Tak..? A zastanawiałeś się kiedyś, jak to wszystko powiedzieć po niemiecku...? Dzięki tej lekcji związki frazeologiczne z liczbami w roli głównej nie będą dla Ciebie żadnym problemem! Phraseologismen mit Zahlen Frazeologizmy z liczbami A więc zaczynamy!

4 eins zwei drei gehen - iść raz dwa trzy (coś idzie nam szybko, dobrze) etwas aus erster Hand wissen - wiedzieć coś z pierwszej ręki die erste Geige spielen wollen - chcieć grać pierwsze skrzypce jmd. ist jmds. Ein und Alles - być dla kogoś wszystkim ein für alle Mal - raz na zawsze in einem fort - non stop, nieustannie Phraseologismen mit 1 Frazeologizmy z 1 Ich weiß es besser, ich habe Infos aus erster Hand! Wiem lepiej, mam informacje z pierwszej ręki!

5 Die Arbeit am Computer geht eins zwei drei. Praca przy komputerze idzie raz dwa trzy. Er will immer die erste Geige spielen! Das ärgert mich sehr! On zawsze chce grać pierwsze skrzypce! Bardzo mnie to złości! Meine Familie ist mein Ein und Alles! Moja rodzina jest dla mnie wszystkim! Du musst mit der Vergangenheit ein für alle Mal brechen! Musisz zerwać z przeszłością raz na zawsze! Es regnet in einem fort, deswegen müssen wir zu Hause bleiben. Non stop pada, dlatego musimy zostać w domu. Phraseologismen mit 1 Frazeologizmy z 1

6 für zwei arbeiten - pracować za dwóch zwei linke Hände haben - mieć dwie lewe ręce den zweiten vor dem ersten Schritt tun - robić coś w złej kolejności mit zweierlei Maß messen - mierzyć według różnych miar, niesprawiedliwie oceniać ein zweischneidiges Schwert sein - mieć dobre i złe strony (tzw. "miecz obosieczny") doppelt und dreifach erklären - powtarzać coś setki razy hoch zwei- Steigerung - do potęgi drugiej in die n-te Potenz - do potęgi n-tej Phraseologismen mit 2. Frazeologizmy z 2 zwischen zwei Stühlen sitzen być w kropce

7 Obwohl sie oft für zwei arbeitet, ist sie nicht müde. Pomimo tego że ona często pracuje za dwóch, nie jest zmęczona. Wer sich nicht entscheiden kann, sitzt am Ende zwischen zwei Stühlen. Kto nie potrafi się zdecydować, jest w końcu w kropce. Ich muss oft alles alleine machen, weil mein Ehemann zwei linke Hände hat. Często muszę robić wszystko sama, ponieważ mój mąż ma dwie lewe ręce. Tue nie den zweiten vor dem ersten Schritt! Nigdy nie rób czegoś w złej kolejności! (Nie rób drugiego kroku przed pierwszym!) Phraseologismen mit 2. Frazeologizmy z 2

8 Ich meine, man darf nicht mit zweierlei Maß messen. Uważam, że nie powinno się niesprawiedliwie oceniać. Das ist ein zweischneidiges Schwert. (Das hat Vor- und Nachteile.) To jest tzw. miecz obosieczny. (To ma zalety i wady.) Ich habe keine Lust mehr, alles doppelt und dreifach zu erklären! Nie mam już więcej ochoty powtarzać wszystkiego setki razy! Phraseologismen mit 2 Frazeologizmy z 2

9 nicht bis drei zählen können - nie umieć liczyć do trzech jmd. ist der lachende Dritte - gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta (osoba która osiąga profit kosztem innych) jeden Pfening dreimal umdrehen - liczyć się z każdym groszem jmdm. mit etw. drei Schritte vom Leibe bleiben - trzymać się z daleka drei Kreuze machen - cieszyć się, że ma się coś za sobą ewig und drei Tage - całą wieczność Phraseologismen mit 3 Frazeologizmy z 3 ein Gesicht machen wie drei Tage Regenwetter robić obrażoną minę, mieć minę jak chmura gradowa

10 Sie macht ein Gesicht, als könnte sie nicht bis drei zählen. Ona robi minę, jakby nie umiała zliczyć do trzech. Heutzutage muss man manchmal jeden Pfennig dreimal umdrehen. W dzisiejszych czasach trzeba czasami liczyć się z każdym groszem. Bleib mir drei Schritte vom Leibe! Trzymaj się ode mnie z daleka! Und ich muss wieder ewig und drei Tage warten, bis du fertig bist! I znowu muszę czekać wieczność, zanim będziesz gotowa! Warum machst du ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter? Dlaczego robisz taką minę jak chmura gradowa? Phraseologismen mit 3 Frazeologizmy z 3

11 alle viere vor sich strecken - wyciągnąć kopyta, rozciągnąć się, leżeć do góry brzuchem unter vier Augen sagen - powiedzieć w cztery oczy auf allen vieren kriechen - łazić na czworakach, czołgać się in vier Wänden bleiben - zostać w domu (w czterech ścianach) sich auf seine vier Buchstaben setzen - usiąść na swoje cztery litery Phraseologismen mit 4 Frazeologizmy z 4 Ich möchte manchmal alle viere von mir strecken. Czasami mam ochotę poleżeć do góry brzuchem.

12 Wenn du Tina liebst, sag es ihr unter vier Augen. Jeżeli kochasz Tinę, to powiedz jej to w cztery oczy. Nach der Hausrenovierung bin ich so müde, dass ich auf allen vieren krieche. Po remoncie domu jestem taka zmęczona, że od wczoraj chodzę "na czwrorakach". Ab und zu habe ich Lust, einfach in vier Wänden zu bleiben. Od czasu do czasu mam po prostu ochotę zostać w czterech ścianach. Kannst du dich bitte endlich mal auf deine vier Buchstaben setzen? Czy mógłbyś w końcu usiąść na swoje cztery litery? Phraseologismen mit 4 Frazeologizmy z 4

13 alle Fünfe gerade sein lassen - nie brać na poważnie, patrzeć na coś przez palce das fünfte Rad am Wagen sein - być piątym kołem u wozu Jeder sollte einfach mal alle fünfe gerade sein lassen. Każdy powinien czasami po prostu nie brać wszystkiego na poważnie. Phraseologismen mit 5 Frazeologizmy z 5 Ich fühle mich, als ob ich das fünfte Rad am Wagen wäre. Czuję się, jakbym była piątym kołem u wozu.

14 einen sechsten Sinn für etwas haben - mieć szósty zmysł Haben Hunde einen sechsten Sinn? Czy psy mają szósty zmysł? Manche Tiere haben einen sechsten Sinn. Niektóre zwierzęta mają szósty zmysł. Manche Leute glauben, dass sie einen sechsten Sinn haben. Niektórzy ludzie uważają, że posiadają szósty zmysł. Wir nennen die Intuition auch den sechsten Sinn oder unsere innere Stimme. Intuicję nazywamy również "szóstym zmysłem" lub naszym "głosem wewnętrznym". Phraseologismen mit 6 Frazeologizmy z 6

15 seine Siebensachen packen - pakować swoje manatki um/über sieben Ecken verwandt sein - siódma (dziesiąta) woda po kisielu, być daleko spokrewnionym auf Wolke sieben schweben - być w siódmym niebie ein Buch mit sieben Siegeln sein - być niezrozumiałym, wielką tajemnicą, zagadką Phraseologismen mit 7 Frazeologizmy z 7 Pack deine Siebensachen ein! Pakuj swoje manatki!

16 Ich würde dir raten, pack deine Siebensachen! Radziłbym ci spakować swoje manatki! Ich habe gehört, dass er mit Kopernikus um sieben Ecken verwandt ist. Słyszałam, że on jest daleko spokrewniony z Kopernikiem. Sie ist gerade auf Wolke sieben und total verliebt. Ona jest teraz w siódmym niebie i totalnie zakochana. Für meine Mutter ist der Computer ein Buch mit Sieben Siegeln. Dla mojej mamy komputer to wielka zagadka (coś niezrozumiałego). Phraseologismen mit 7 Frazeologizmy z 7

17 ach du grüne Neune! - rany boskie! o rany! rany Julek! kurka wodna! o kurcze! Ach du grüne Neune, was ist hier denn passiert? Rany boskie, co tutaj się stało? Ach du grüne Neune! Das war ja gar kein Traum! Kurka wodna! To nie był sen! Phraseologismen mit 9 Frazeologizmy z 9 Ach, Du grüne Neune! Morgen wieder zur Arbeit! O kurcze! Jutro znów do pracy!

18 keine zehn Pferde bringen mich etwas zu tun - żadna siła mnie nie zmusi żeby coś zrobić, za żadne skarby Wenn sie einen Fehler begangen hat, bringen sie keine zehn Pferde dazu, sich zu entschuldigen. Jeśli popełniła błąd, żadna siła jej nie zmusi, żeby przeprosiła. sich alle zehn Finger nach etwas lecken - ostrzyć sobie na coś pazury, mieć na coś ochotę Meine Eltern würden sich alle zehn Finger nach diesem Auto lecken. Moi rodzice ostrzyliby sobie pazury na to auto. Manche lecken sich alle zehn Finger nach einem einfachen aber glücklichen Leben. Niektórzy mają ochotę na proste ale szczęśliwe życie. Phraseologismen mit 10 Frazeologizmy z 10 Dazu bringen mich keine zehn Pferde! Żadna siła mnie do tego nie zmusi!

19 Nun schlägt's aber dreizehn! - Dosyć tego dobrego! Wystarczy! Jetzt schlägt's aber dreizehn! - Dosyć tego dobrego! Wystarczy! Jetzt schlägt's aber dreizehn! Der Typ macht mir Ärger! Dosyć tego dobrego! Ten gość sprawia mi tylko kłopoty! Jetzt schlägt's aber dreizehn! Der Computer ist schon wieder kaputt! Dosyć tego dobrego! Ten komputer znów się zepsuł! Phraseologismen mit 13 Frazeologizmy z 13


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google