Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona Środowiska, a Zdrowie Człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona Środowiska, a Zdrowie Człowieka"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona Środowiska, a Zdrowie Człowieka
Prezentacja na konkurs Ekologiczno-chemiczny Prezentację stworzył i opracował: Jonasz Delimata

2 Zanieczyszczenia środowiska, to substancje stałe, ciekłe lub gazowe, które występują w naszym otoczeniu w szkodliwych ilościach i mogą powodować zagrożenie zdrowia człowieka. Zdrowie człowieka zależy od wielu czynników, między innymi od: - czynników fizycznych - jak temperatura, wilgotność, - ciśnienia atmosferycznego, - czynników chemicznych - naturalnych składników gleby, powietrza, wody oraz składników wytworzonych w wyniku działalności człowieka, powodujących zanieczyszczenie tych środowisk, - czynników biologicznych - drobnoustrojów chorobotwórczych, bakterii, wirusów, grzybów chorobotwórczych, pasożytów zwierzęcych.

3 Rodzaje zanieczyszczeń środowiska:
Zanieczyszczenie powietrza Zanieczyszczenia wody Zanieczyszczenia gleby Skażenia promieniotwórcze

4 Skutki zanieczyszczeń środowiska:
Globalne ocieplenie Dziura ozonowa Smog Hałas Ozon przygruntowy Kwaśne deszcze

5 Dziura ozonowa: Przyczyny: Skutki:
-emitowanie gazów do atmosfery -emisja freonu, metanu, tlenków azotu -pochodne metanu i etanu uwalniane do atmosfery -chlor wchodzący w reakcje z ozonem Skutki: -szkodliwe promieniowanie UV na organizmy żywe -duża porcja promieni UV docierających do ziemi -zmiany nowotworowe u ludzi i zwierząt -zakłócenie równowagi całych ekosystemów - przyspieszenie procesów starzenia się skóry - zwiększenie ryzyka zarażenia chorobami wirusowymi i pasożytniczymi

6 Kwaśne Deszcze: Przyczyny: zanieczyszczenia atmosfery,
przenikające do atmosfery tlenki siarki, szkodliwe substancje emitowane m.in przez elektrownie, zakłady przemysłowe, nadmierne ilości spalin samochodowych, Skutki: niszczące działanie na materię ożywioną i nieożywioną uszkodzenie błon śluzowych u ludzi częste występowanie u ludzi chorób układu oddechowego niszczenie świata roślin niszczenie świata zwierząt wodnych zwiększające się zakwaszanie gleb powodują uszkodzenia różnych budowli

7 W zanieczyszczonym powietrzu znajdują się: gazy, pyły, drobnoustroje.
Gazy obecne w powietrzu to: a) dwutlenek siarki (SO2): działa drażniąco na górne drogi oddechowe, płuca, oczy; b) tlenek węgla (CO): wywołuje bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, może spowodować śmierć; c) tlenki azotu (NO i NO2): wywołują zapalenie oskrzeli i oskrzelików. Pyły, czyli drobne cząsteczki, przedostając się do oskrzeli i pęcherzyków płucnych wywołują pylicę. Pyły radioaktywne, powstałe na skutek wybuchów jądrowych, mieszają się z powietrzem, dostają się do gleby i roślin. Przyczyniają się w ten sposób do powstawania chorób nowotworowych. Drobnoustroje: bakterie, wirusy, zarodniki pleśni są źródłem występowania wielu chorób zakaźnych, np.: ospy, odry, gruźlicy płuc, nieżytów nosa i gardła, zapalenia oskrzeli. Przyczyniają się również do występowania alergii, czyli uczuleń.

8 Sposoby ochrony środowiska:
-racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju -przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, -utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego, -recykling.

9 W jaki sposób każdy z nas może chronić środowisko?
- Gaszenie światła po wyjściu z pokoju, wyłączanie sprzętów elektronicznych, gdy nikt z nich nie korzysta, - Dbanie o czystość środowiska, nie wyrzucanie śmieci na ulicę, ani do wody, a także segregowanie odpadów, - Korzystanie z ekologicznych środków transportu (np. rower), - Zabieranie na zakupy własnej torby, aby nie pakować produktów w plastikowe torebki ze sklepu, - Zwracanie większej uwagi na kupowane produkty. Jeśli są oznakowane symbolami, które świadczą o ich pozytywnym wpływie na środowisko naturalne (np. opakowanie nadające się do recyklingu; nie testowane na zwierzętach, itp.) są to wówczas produkty ekologiczne, - Zakręcanie wody, gdy nie jest już potrzebna, dokręcanie kranów, - Nie rozpalanie ognisk w lasach lub na polach w czasie podwyższonego zagrożenia pożarowego, - Używanie antyperspirantów w kulkach, nie dezodorantów w sprayach zawierających freony.

10 KONIEC


Pobierz ppt "Ochrona Środowiska, a Zdrowie Człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google