Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja multimedialna na podsumowanie Ekologicznego Tygodnia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja multimedialna na podsumowanie Ekologicznego Tygodnia"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja multimedialna na podsumowanie Ekologicznego Tygodnia

2 Segregacja Odpadów

3 Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane; oddzielenie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.

4 Alternatywne źródła energii
Energia Wodna Energia Wiatru Technologia Słoneczna

5 Energia Wodna Pierwsze hydroelektrownie produkujące prąd powstawały już w 1880 r. Obecnie istnieją elektrownie rzeczne, szczytowe, szczytowo-pompowe, jak również elektrownie pływowe i falowe. Mimo, że każdy z tych typów jest inny, wszystkie działają na podobnej zasadzie. Urządzenie musi mieć jaz lub zaporę, która przetrzymuje wodę przed elektrownią lub też rezerwuar wodny, który umieszczony jest wyżej. Z tego miejsca woda przelewa się do rurociągu zasilającego turbinę wodną. Energia potencjalna lub kinetyczna, w zależności od rodzaju turbiny, porusza turbiną, podłączoną do generatora. Tutaj następuje przetworzenie energii mechanicznej w elektryczną. Kiedy woda przeszła już przez turbinę odprowadzana jest z powrotem i płynie z prądem rzeki, lub pozostaje w zbiorniku wyrównawczym.

6 Energia Wiatru Elektrownie wiatrowe działają na zasadzie siły aerodynamicznej. Wiatr uderza w śmigło wirnika, co powoduje dodatni nacisk na żagiel, podczas gdy nad żaglem istnieje ujemny nacisk. Ta różnica ciśnienia generuje siłę wypierającą w górę. Nowoczesne elektrownie wiatrowe wykorzystując ten ruch, produkują energię elektryczną.

7 Technologia Słoneczna
Istnieją różne sposoby wykorzystywania energii słonecznej. Tak zwana słoneczna energia cieplna uzyskiwana jest w wyniku transformacji ciepła słonecznego w ciepło, które możemy wykorzystać, np. do ogrzewania wody do kąpieli czy ogrzewania domu. Systemy fotowoltaiczne, z kolei, przetwarzają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną. Do tego celu stosuje się pojedyncze komórki słoneczne, które złożone razem tworzą moduły słoneczne.

8 Dziura Ozonowa Dziura Ozonowa
Oddziaływanie dziury ozonowej na żywe organizmy

9 Dziura Ozonowa Dziurą ozonową nazywa się zjawisko zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.

10 Oddziaływanie dziury ozonowej na żywe organizmy
Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca. Niektóre rodzaje promieniowania ultrafioletowego są szkodliwe dla organizmów żywych, ponieważ mogą uszkadzać komórki (oparzenia) oraz materiał genetyczny komórek. U ludzi i zwierząt mogą wywoływać zmiany nowotworowe (patrz: czerniak złośliwy). Organizm ludzki broni się przed ultrafioletem, wytwarzając barwnik (melanina), powodujący pochłanianie promieniowania w warstwie powierzchniowej skóry. Zawartość tego barwnika objawia się ciemnieniem skóry.

11 Efekt Cieplarniany Efekt cieplarniany - zjawisko zachodzące w atmosferze, powodujące wzrost temperatury planety, w tym i Ziemi. Efekt wywołują gazy atmosferyczne, zwane gazami cieplarnianymi, ograniczające promieniowanie cieplne powierzchni i dolnych warstw atmosfery do przestrzeni kosmicznej.

12 Globalne Ocieplenie Globalne ocieplenie - opisuje obserwowane w ostatnich dekadach ocieplenie średniej temperatury ziemskiej atmosfery i oceanów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości. Czwarty Raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu przewiduje, że globalne ocieplenie wyniesie od 1.1 do 6.4 °C pomiędzy 1990 i 2100 rokiem.

13 Stop wypalaniu traw!!! Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta, środowisko. Nikt nie wie dlaczego utrwaliło się przekonanie, że wypalenie nieskoszonych zeszłorocznych traw, resztek słomy, chwastów itp. poprawi jakość gleby i w jakimś stopniu ją użyźni. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Wysoka temperatura towarzysząca pożarowi wyjaławia glebę wskutek procesu sterylizacji termicznej. Całkowicie zamiera aktywność biologiczna w glebie a na jej wznowienie potrzeba nieraz wielu lat.

14 Kwaśne deszcze Kwaśne deszcze – opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym; zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw oraz różnego rodzaju produkcji przemysłowej.

15 Ekologiczne Zakupy i właściwe odżywianie

16 Ekologiczne zakupy Codziennie robisz zakupy. Produkty, które kupujesz są zapakowane w różnego rodzaju pudełka, kartoniki i woreczki, które po przyjściu do domu wyrzucasz, ponieważ nie są ci potrzebne. W ten sposób produkujesz odpady. Jak ich uniknąć? Dzięki przestrzeganiu kilku, prostych zasad możemy skutecznie obniżyć ilość opakowań, które wyrzucamy: Kiedy tylko możesz, nie kupuj żywności pakowanej. Sięgaj po produkty, których opakowania będziesz mógł sam jakoś wykorzystać. Kupuj produkty większe objętościowo. Lepiej kupić np. 1 paczkę proszku g. niż 5 paczek po 200 g.

17 Właściwe odżywianie Oznacza po prostu dostarczanie organizmowi możliwie najlepszych składników odżywczych, aby był zdrowy i funkcjonował tak dobrze, jak tylko potrafi. Właściwe odżywianie oznacza przyjmowanie składników odżywczych, które: Zapewniają dobrą sprawność umysłową i równowagę emocjonalną, Gwarantują dobrą kondycję, Zmniejszają ryzyko chorób, Uwzględniają maksymalną długość zdrowego życia.

18 Oszczędzanie wody Istnieją różnorodne sposoby oszczędzania wody w gospodarstwie domowym. Różnią się one dość znacznie dla gospodarstw miejskich i rolnych. Do podstawowych należą: Rbałość o jakość sieci wodnej, w szczególności: likwidacja przecieków montaż sprzętów ograniczających zużycie wody, jak np. podwójne spłuczki montaż perlatorów Racjonalne używanie wody w trakcie mycia się podczas zmywania naczyń i sprzątania do podlewania

19 Przyjazne dla środowiska podróżowanie
Ekoturystyka to ruch turystyczny, którego głównym celem jest zachowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju zasobów i walorów turystycznych poprzez: integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym, kształtowanie nowych postaw i zachowań turystów i organizatorów ruchu turystycznego, bazowanie na potencjale społecznym i gospodarczym danego obszaru .

20 Prezentację stworzył:
Łukasz Kowol


Pobierz ppt "Prezentacja multimedialna na podsumowanie Ekologicznego Tygodnia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google