Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK NAS WIDZĄ? Prezentacja wyników badań TNS OBOP dla miasta Gdańsk Warszawa, luty 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK NAS WIDZĄ? Prezentacja wyników badań TNS OBOP dla miasta Gdańsk Warszawa, luty 2008."— Zapis prezentacji:

1 JAK NAS WIDZĄ? Prezentacja wyników badań TNS OBOP dla miasta Gdańsk Warszawa, luty 2008

2 Badania reprezentatywne w Polsce (n=1005), Niemczech (n=1018), Szwecji (n=1018), Wielkiej Brytanii (n=1003) Desk Research Sonda uliczna w Gdańsku z mieszkańcami: Niemiec (n=100), Szwecji (n=100), Wielkiej Brytanii (n=100) Listopad, Grudzień 2007 Europejskie biura podróży 8 projektów badawczych Prawie 5 000 respondentów z różnych krajów Możliwość raportowania w różnych grupach demograficznych Diagnoza obecnej sytuacji Weryfikacja założeń strategii, pozycjonowania, komunikacji Eksperci Styczeń, Luty 2008

3 Polacy

4 4 Znajomość spontaniczna miast leżących w Polsce północnej Polska; N=1005. Na wykresie przedstawiono miasta o łącznej liczbie wskazań 5% i więcej. (Odpowiedzi nie sumują się do 100 %, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedno miasto.) Proszę wymienić co najmniej trzy miasta leżące w Polsce północnej? ?

5 5 Pobyt w Gdańsku Kiedy ostatnim razem był/a Pan/i w Gdańsku? ? Polska; N=618, osoby, które były w Gdańsku <1 1-3 3-10 >10 Ponad 4 320 000 osób

6 6 Przyjazd do Gdańska Polska; N=985 Czy zamierza Pan/i wybrać się do Gdańska w ciągu najbliższych 12 miesięcy? ?

7 7 Ranking miast (Ulubione miasto) Polska; N=1005. Na wykresie nie przedstawiono miast o liczbie wskazań poniżej 3%. Gdyby miał/a Pan/i pełną swobodę wyboru, to w którym z Polskich miast chciał/a/by Pan/i mieszkać? ?

8 8 Ranking miast (Atrakcyjność gospodarcza) Proszę sobie wyobrazić, iż jest Pan/i przedsiębiorcą zamierzającym otworzyć działalność nową działalność gospodarczą w jednym z polskich miast. W którym mieście otworzył/a/by Pan/i tę firmę? Polska; N=1005 Na wykresie nie przedstawiono miast o liczbie wskazań poniżej 3%. (Odpowiedzi nie sumują się do 100 %, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedno miasto.) ?

9 9 Ranking miast (Atrakcyjność gospodarcza) Gdyby Pana/i przyjaciel/ółka miał/a zamiar otworzyć działalność gospodarczą w Gdańsku czy poparł/a/by Pan/i jego pomysł czy też odradzał/a tego kroku? ? Polska; N=1005 Poparł/a/bym pomysł otwarcia działalności gospodarczej w Gdańsku Odradził/a/bym pomysłu otwarcia działalności gospodarczej w Gdańsku

10 10 Ranking miast (Atrakcyjność turystyczna) Które miasta według Pan/i są najbardziej atrakcyjne turystycznie w Polsce? ? Polska; N=1005 Na wykresie nie przedstawiono miast o liczbie wskazań poniżej 3%. (Odpowiedzi nie sumują się do 100 %, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedno miasto.)

11 11 Ranking miast (Atrakcyjność turystyczna) A które są atrakcyjne turystycznie w skali świata? ? Polska; N=1005 Na wykresie nie przedstawiono miast o liczbie wskazań poniżej 3%. (Odpowiedzi nie sumują się do 100 %, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedno miasto.)

12 Badania zrealizowane w krajach: Wielka Brytania Szwecja Niemcy

13 Brytyjczycy

14 14 Wielka Brytania; N=1003 Znajomość marki Gdańsk Czy słyszał/a Pan/i kiedykolwiek o Gdańsku? ? < <

15 15 Pobyt w Gdańsku Czy był/a Pan/i kiedykolwiek w Polsce, w Gdańsku? Wielka Brytania; N=80, Brytyjczycy, którzy byli w Polsce ? < < Wielka Brytania; N=1003

16 16 Przyjazd do Gdańska Wielka Brytania; N=1003 Czy Gdańsk jest dla Pana/Pani atrakcyjną lokalizacją by pojechać do niego za własne pieniądze? ? < <

17 17 Pozycjonowanie Gdańska w Europie Środkowo Wschodniej Wielka Brytania; N=1003. Na wykresie przedstawiono miasta o łącznej liczbie wskazań powyżej 10 % + Gdańsk. Gdyby wygrał/a Pan/i wycieczkę do krajów Europy Środkowo Wschodniej i mógł/a odwiedzić 5 miast, to które miasta by Pan/i odwiedził/a? ? < <

18 18 Pozycjonowanie Gdańska w Polsce Wielka Brytania; N=1003 Gdyby wygrał/a Pan/i wycieczkę do Polski i mógł/a odwiedzić 5 miast, to które miasta by Pan/i odwiedził/a? ? < <

19 Szwedzi

20 20 Szwecja; N=1003 Znajomość marki Gdańsk Czy słyszał/a Pan/i kiedykolwiek o Gdańsku? ? > >

21 21 Pobyt w Gdańsku Czy był/a Pan/i kiedykolwiek w Polsce, w Gdańsku? ? > > Szwecja; N=270, Szwedzi, którzy byli w Polsce Szwecja; N=1018

22 22 Szwecja; N=1018 > < Przyjazd do Gdańska Czy Gdańsk jest dla Pana/Pani atrakcyjną lokalizacją by pojechać do niego za własne pieniądze? ?

23 23 Szwecja; N=1018. Na wykresie przedstawiono miasta o łącznej liczbie wskazań powyżej 10 % + Gdańsk. > < Pozycjonowanie Gdańska w Europie Środkowo Wschodniej Gdyby wygrał/a Pan/i wycieczkę do krajów Europy Środkowo Wschodniej i mógł/a odwiedzić 5 miast, to które miasta by Pan/i odwiedził/a? ?

24 24 Szwecja; N=1018. > > Pozycjonowanie Gdańska w Polsce Gdyby wygrał/a Pan/i wycieczkę do Polski i mógł/a odwiedzić 5 miast, to które miasta by Pan/i odwiedził/a? ?

25 Niemcy

26 26 Niemcy; N=1003 Znajomość marki Gdańsk Czy słyszał/a Pan/i kiedykolwiek o Gdańsku? ? > <

27 27 Pobyt w Gdańsku Czy był/a Pan/i kiedykolwiek w Polsce, w Gdańsku? ? > < Niemcy; N=359, Niemcy, którzy byli w Polsce Niemcy; N=1018

28 28 Niemcy; N=1018 > > Przyjazd do Gdańska Czy Gdańsk jest dla Pana/Pani atrakcyjną lokalizacją by pojechać do niego za własne pieniądze? ?

29 29 Niemcy; N=1018. Na wykresie przedstawiono miasta o łącznej liczbie wskazań powyżej 10 %. > > Pozycjonowanie Gdańska w Europie Środkowo Wschodniej Gdyby wygrał/a Pan/i wycieczkę do krajów Europy Środkowo Wschodniej i mógł/a odwiedzić 5 miast, to które miasta by Pan/i odwiedził/a? ?

30 30 Niemcy; N=1018. > < Pozycjonowanie Gdańska w Polsce Gdyby wygrał/a Pan/i wycieczkę do Polski i mógł/a odwiedzić 5 miast, to które miasta by Pan/i odwiedził/a? ?

31 Główne wnioski

32 32 Podsumowanie badanie w Polsce Gdańsk jest najbardziej znanym miastem północnej Polski. Polacy wymieniają go o 29 punktów procentowych częściej niż jakiekolwiek inne miasto (znajomość spontaniczna). Chęć przyjazdu do Gdańska w najbliższym roku wyraża co piąty Polak (21%). Jest to tyle samo osób, ile odwiedziło Gdańsk w ostatnim roku, ponad 4 320 000. Gdańsk zajmuje drugie miejsce w rankingu miast, w których Polacy chcieliby mieszkać. Pod względem atrakcyjności turystycznej wśród polskich miast Gdańsk został umiejscowiony na drugim miejscu po Krakowie. Gdańsk znajduje się w ścisłej czołówce polskich miast pod względem atrakcyjności gospodarczej i plasuje się na pierwszym miejscu wśród miast Polski Północnej. Pomysł otwarcia działalności gospodarczej w Gdańsku poparłoby 73% Polaków.

33 33 Podsumowanie badania w Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii Gdańsk cechuje się wysoką znajomością rozpoznawalności marki we wszystkich badanych krajach (Wielka Brytania: 63%, Szwecja: 89%, Niemcy: 78%). Prawie połowa Niemców (30 milionów) i Szwedów (3 miliony) i ponad ¼ Brytyjczyków (10 milionów) deklaruje chęć odwiedzenia Gdańska. Gdańsk to trzecie polskie miasto, po Warszawie i Krakowie, które znajduje się na trasie wycieczkowej Szwedów i Brytyjczyków. Wśród Niemców zajmuje drugą pozycję, po Warszawie. Co czwarty Niemiec jako miejsce swojej wycieczki do miast Europy Środkowo – Wschodniej wybrałby Gdańsk. Dla Brytyjczyków i Szwedów jest to destynacja, którą wybiera niemal co dziesiąty z nich.

34 Dodatkowe konkluzje

35 Oferta turystyczna w opinii Polaków postrzegana jest przez pryzmat morza i lata. Niemcy przyjechaliby do Gdańska w celach turystycznych oraz specjalnie nad morze. Natomiast Szwedzi i Brytyjczycy w celach turystycznych i na zakupy.

36 Dodatkowe konkluzje Gdańsk jest miastem dla młodych. Plany odwiedzenia Gdańska w ciągu najbliższego roku deklaruje ok. 25% ludzi młodych (do 40 roku życia), 33% ludzi z wyższym wykształceniem, 32% kierowników, 28% uczniów i studentów.

37 Dodatkowe konkluzje Czas pobytu. Miasto cieszy się stosunkowo długim czasem pobytu wśród odwiedzających go Polaków. Jedynie 28% badanych deklaruje, że ostatni pobyt w Gdańsku trwał tylko jeden dzień. Druga co do częstości wskazań grupa deklaruje, że pobyt w Gdańsku trwał tydzień – dwa.

38 Dodatkowe konkluzje Gastronomia. Obcokrajowców, którzy odwiedzili Gdańsk w przeważającej większości ocenili jakość usług gastronomicznych jako dobrą i bardzo dobrą.

39 Dodatkowe konkluzje Atuty. Badanie potwierdziło powszechnie znane atuty Gdańska, takie jak znane miejsca (Starówka, Westerplatte, Stocznia), wydarzenia (Sierpień 80, obrona Westerplatte), ludzie (Lech Wałęsa jako ikona) oraz imprezy (Jarmark Św. Dominika, Festiwal Gwiazd).

40 Dziękujemy!


Pobierz ppt "JAK NAS WIDZĄ? Prezentacja wyników badań TNS OBOP dla miasta Gdańsk Warszawa, luty 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google