Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK NAS WIDZĄ? Prezentacja wyników badań TNS OBOP dla miasta Gdańsk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK NAS WIDZĄ? Prezentacja wyników badań TNS OBOP dla miasta Gdańsk"— Zapis prezentacji:

1 JAK NAS WIDZĄ? Prezentacja wyników badań TNS OBOP dla miasta Gdańsk
Warszawa, luty 2008

2 Diagnoza obecnej sytuacji Badania reprezentatywne w Polsce (n=1005),
Desk Research Diagnoza obecnej sytuacji Badania reprezentatywne w Polsce (n=1005), Niemczech (n=1018), Szwecji (n=1018), Wielkiej Brytanii (n=1003) 8 projektów badawczych Prawie respondentów z różnych krajów Możliwość raportowania w różnych grupach demograficznych Listopad, Grudzień 2007 Sonda uliczna w Gdańsku z mieszkańcami: Niemiec (n=100), Szwecji (n=100), Wielkiej Brytanii (n=100) Europejskie biura podróży Styczeń, Luty 2008 Weryfikacja założeń strategii, pozycjonowania, komunikacji Eksperci

3 Polacy

4 ? Znajomość spontaniczna miast leżących w Polsce północnej
Proszę wymienić co najmniej trzy miasta leżące w Polsce północnej? Polska; N=1005. Na wykresie przedstawiono miasta o łącznej liczbie wskazań 5% i więcej. (Odpowiedzi nie sumują się do 100 % , ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedno miasto.)

5 ? Pobyt w Gdańsku <1 1-3 3-10 >10 Ponad 4 320 000 osób
Kiedy ostatnim razem był/a Pan/i w Gdańsku? Ponad osób Mobilność, ile % z trojmiasta + wojewodztwa <1 1-3 3-10 >10 Polska; N=618, osoby, które były w Gdańsku

6 Przyjazd do Gdańska ? Czy zamierza Pan/i wybrać się do Gdańska w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Trojmiasto + wojewiodztwo Polska; N=985

7 Ranking miast (Ulubione miasto)
? Gdyby miał/a Pan/i pełną swobodę wyboru, to w którym z Polskich miast chciał/a/by Pan/i mieszkać? Polska; N=1005. Na wykresie nie przedstawiono miast o liczbie wskazań poniżej 3%.

8 Ranking miast (Atrakcyjność gospodarcza)
Proszę sobie wyobrazić, iż jest Pan/i przedsiębiorcą zamierzającym otworzyć działalność nową działalność gospodarczą w jednym z polskich miast. W którym mieście otworzył/a/by Pan/i tę firmę? ? Polska; N=1005 Na wykresie nie przedstawiono miast o liczbie wskazań poniżej 3%. (Odpowiedzi nie sumują się do 100 % , ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedno miasto.)

9 Ranking miast (Atrakcyjność gospodarcza)
? Gdyby Pana/i przyjaciel/ółka miał/a zamiar otworzyć działalność gospodarczą w Gdańsku czy poparł/a/by Pan/i jego pomysł czy też odradzał/a tego kroku? Poparł/a/bym pomysł otwarcia działalności gospodarczej w Gdańsku Odradził/a/bym pomysłu otwarcia działalności gospodarczej w Gdańsku Polska; N=1005

10 Ranking miast (Atrakcyjność turystyczna)
? Które miasta według Pan/i są najbardziej atrakcyjne turystycznie w Polsce? Polska; N=1005 Na wykresie nie przedstawiono miast o liczbie wskazań poniżej 3%. (Odpowiedzi nie sumują się do 100 % , ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedno miasto.)

11 Ranking miast (Atrakcyjność turystyczna)
? A które są atrakcyjne turystycznie w skali świata? Polska; N=1005 Na wykresie nie przedstawiono miast o liczbie wskazań poniżej 3%. (Odpowiedzi nie sumują się do 100 % , ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedno miasto.)

12 Badania zrealizowane w krajach: Wielka Brytania Szwecja Niemcy

13 Brytyjczycy

14 Znajomość marki Gdańsk
? Czy słyszał/a Pan/i kiedykolwiek o Gdańsku? < < Wielka Brytania; N=1003

15 ? Pobyt w Gdańsku < <
Czy był/a Pan/i kiedykolwiek w Polsce, w Gdańsku? < < Przelicz. Na populacje Wielka Brytania; N=1003 Wielka Brytania; N=80, Brytyjczycy, którzy byli w Polsce

16 ? Przyjazd do Gdańska < <
Czy Gdańsk jest dla Pana/Pani atrakcyjną lokalizacją by pojechać do niego za własne pieniądze? < < Przelicz. Na populacje Wielka Brytania; N=1003

17 Pozycjonowanie Gdańska w Europie Środkowo Wschodniej
Gdyby wygrał/a Pan/i wycieczkę do krajów Europy Środkowo Wschodniej i mógł/a odwiedzić 5 miast, to które miasta by Pan/i odwiedził/a? ? < < Wielka Brytania; N=1003. Na wykresie przedstawiono miasta o łącznej liczbie wskazań powyżej 10 % + Gdańsk.

18 Pozycjonowanie Gdańska w Polsce
? Gdyby wygrał/a Pan/i wycieczkę do Polski i mógł/a odwiedzić 5 miast, to które miasta by Pan/i odwiedził/a? < < Wielka Brytania; N=1003

19 Szwedzi

20 Znajomość marki Gdańsk
? Czy słyszał/a Pan/i kiedykolwiek o Gdańsku? > > Szwecja; N=1003

21 ? Pobyt w Gdańsku > >
Czy był/a Pan/i kiedykolwiek w Polsce, w Gdańsku? > > Przelicz. Na populacje Szwecja; N=1018 Szwecja; N=270, Szwedzi, którzy byli w Polsce

22 ? Przyjazd do Gdańska > <
Czy Gdańsk jest dla Pana/Pani atrakcyjną lokalizacją by pojechać do niego za własne pieniądze? > < Szwecja; N=1018

23 Pozycjonowanie Gdańska w Europie Środkowo Wschodniej
Gdyby wygrał/a Pan/i wycieczkę do krajów Europy Środkowo Wschodniej i mógł/a odwiedzić 5 miast, to które miasta by Pan/i odwiedził/a? ? > < Szwecja; N=1018. Na wykresie przedstawiono miasta o łącznej liczbie wskazań powyżej 10 % + Gdańsk.

24 Pozycjonowanie Gdańska w Polsce
? Gdyby wygrał/a Pan/i wycieczkę do Polski i mógł/a odwiedzić 5 miast, to które miasta by Pan/i odwiedził/a? > > Szwecja; N=1018.

25 Niemcy

26 Znajomość marki Gdańsk
? Czy słyszał/a Pan/i kiedykolwiek o Gdańsku? > < Niemcy; N=1003

27 ? Pobyt w Gdańsku > <
Czy był/a Pan/i kiedykolwiek w Polsce, w Gdańsku? > < Przelicz. Na populacje Niemcy; N=1018 Niemcy; N=359, Niemcy, którzy byli w Polsce

28 ? Przyjazd do Gdańska > >
Czy Gdańsk jest dla Pana/Pani atrakcyjną lokalizacją by pojechać do niego za własne pieniądze? > > Niemcy; N=1018

29 Pozycjonowanie Gdańska w Europie Środkowo Wschodniej
Gdyby wygrał/a Pan/i wycieczkę do krajów Europy Środkowo Wschodniej i mógł/a odwiedzić 5 miast, to które miasta by Pan/i odwiedził/a? ? > > Niemcy; N=1018. Na wykresie przedstawiono miasta o łącznej liczbie wskazań powyżej 10 %.

30 Pozycjonowanie Gdańska w Polsce
? Gdyby wygrał/a Pan/i wycieczkę do Polski i mógł/a odwiedzić 5 miast, to które miasta by Pan/i odwiedził/a? > < Niemcy; N=1018.

31 Główne wnioski

32 Podsumowanie badanie w Polsce
Gdańsk jest najbardziej znanym miastem północnej Polski. Polacy wymieniają go o 29 punktów procentowych częściej niż jakiekolwiek inne miasto (znajomość spontaniczna). Chęć przyjazdu do Gdańska w najbliższym roku wyraża co piąty Polak (21%). Jest to tyle samo osób, ile odwiedziło Gdańsk w ostatnim roku, ponad Gdańsk zajmuje drugie miejsce w rankingu miast, w których Polacy chcieliby mieszkać. Pod względem atrakcyjności turystycznej wśród polskich miast Gdańsk został umiejscowiony na drugim miejscu po Krakowie. Gdańsk znajduje się w ścisłej czołówce polskich miast pod względem atrakcyjności gospodarczej i plasuje się na pierwszym miejscu wśród miast Polski Północnej. Pomysł otwarcia działalności gospodarczej w Gdańsku poparłoby 73% Polaków.

33 Podsumowanie badania w Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii
Gdańsk cechuje się wysoką znajomością rozpoznawalności marki we wszystkich badanych krajach (Wielka Brytania: 63%, Szwecja: 89%, Niemcy: 78%). Prawie połowa Niemców (30 milionów) i Szwedów (3 miliony) i ponad ¼ Brytyjczyków (10 milionów) deklaruje chęć odwiedzenia Gdańska. Gdańsk to trzecie polskie miasto, po Warszawie i Krakowie, które znajduje się na trasie wycieczkowej Szwedów i Brytyjczyków. Wśród Niemców zajmuje drugą pozycję, po Warszawie. Co czwarty Niemiec jako miejsce swojej wycieczki do miast Europy Środkowo – Wschodniej wybrałby Gdańsk. Dla Brytyjczyków i Szwedów jest to destynacja, którą wybiera niemal co dziesiąty z nich.

34 Dodatkowe konkluzje

35 Dodatkowe konkluzje Oferta turystyczna w opinii Polaków postrzegana jest przez pryzmat „morza i lata”. Niemcy przyjechaliby do Gdańska w celach turystycznych oraz specjalnie nad morze. Natomiast Szwedzi i Brytyjczycy w celach turystycznych i na zakupy.

36 Dodatkowe konkluzje Gdańsk jest miastem dla młodych. Plany odwiedzenia Gdańska w ciągu najbliższego roku deklaruje ok. 25% ludzi młodych (do 40 roku życia), 33% ludzi z wyższym wykształceniem, 32% kierowników, 28% uczniów i studentów.

37 Dodatkowe konkluzje Czas pobytu. Miasto cieszy się stosunkowo długim czasem pobytu wśród odwiedzających go Polaków. Jedynie 28% badanych deklaruje, że ostatni pobyt w Gdańsku trwał tylko jeden dzień. Druga co do częstości wskazań grupa deklaruje, że pobyt w Gdańsku trwał tydzień – dwa.

38 Dodatkowe konkluzje Gastronomia. Obcokrajowców, którzy odwiedzili Gdańsk w przeważającej większości ocenili jakość usług gastronomicznych jako dobrą i bardzo dobrą.

39 Dodatkowe konkluzje Atuty. Badanie potwierdziło powszechnie znane atuty Gdańska, takie jak znane miejsca (Starówka, Westerplatte, Stocznia), wydarzenia (Sierpień 80, obrona Westerplatte), ludzie (Lech Wałęsa jako ikona) oraz imprezy (Jarmark Św. Dominika, Festiwal Gwiazd).

40 Dziękujemy!


Pobierz ppt "JAK NAS WIDZĄ? Prezentacja wyników badań TNS OBOP dla miasta Gdańsk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google