Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dariusz Więcek Konferencja Przyszłość Rynku Medialnego w Polsce, Poznań Media Expo, 9.04.2014 Możliwości przyszłego wykorzystania pasma radiodyfuzyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dariusz Więcek Konferencja Przyszłość Rynku Medialnego w Polsce, Poznań Media Expo, 9.04.2014 Możliwości przyszłego wykorzystania pasma radiodyfuzyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Dariusz Więcek Konferencja Przyszłość Rynku Medialnego w Polsce, Poznań Media Expo, 9.04.2014 Możliwości przyszłego wykorzystania pasma radiodyfuzyjnego dla potrzeb naziemnych emisji cyfrowych

2 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek AGENDA 1.Gospodarka widmem radiowym pasm radiodyfuzyjnych 2.Aktualny stan planów i sieci multipleksów 3.Możliwości uruchomienia kolejnych multipleksów na bazie Planu GE06 4.Nowe techniki zwiększania efektywności wykorzystania widma radiowego 5.Ocena skutków dyskutowanych propozycji w sprawie przyszłych przeznaczeń pasma 700 MHz dla systemów mobilnych (tzw. dywidenda cyfrowa 2) 6.Propozycje rozwiązań dla przyszłych multipleksów 7.Podsumowanie

3 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek Gospodarka widmem radiowym Częstotliwości radiowe stanowią unikalny, odnawialny, skończony i cenny zasób państwowy zarządzany na szczeblu krajowym (UKE, KRRiT) i międzynarodowym (ITU, CEPT) Zarządzanie widmem radiowym wykorzystuje ramowy podział zasobów radiowych na typy służb radiowych, rezerwacje i przydziały częstotliwości, który definiują Krajowe Tablice Przeznaczeń Częstotliwości (KTPCz) i RR ITU Zasoby widma radiowego stanowią cenne źródło stanowiące o wpływach budżetowych (ze sprzedaży, licencjonowania, pozwoleń radiowych) mający często też znaczny wpływ np. na wycenę wartości poszczególnych firm Tradycyjne sposoby licencjonowania: sprzedaż, dzierżawa, aukcja. Ustalanie szczegółowych warunków technicznych wynikających z kompatybilności elektromagnetycznej

4 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek Widmo radiowe pasm radiodyfuzyjnych Pasma radiodyfuzyjne przeznaczone dla radiodyfuzji naziemnej: – Pasmo III (VHF): zakres częstotliwości 174-230 MHz – Pasmo IV i V (UHF): zakres częstotliwości 470-862 MHz Pasma VHF i UHF są dziś współużytkowane z innymi systemami: – PMSE (Programme Making and Special Events) – Radioastronomia (604-608 MHz) – ARNS (systemy krajów b. Układu Warszawskiego: RSBN/PRMG, SOD, RSP) – Systemy radarowe – Systemy radia kognitywnego (Cognitive Radio) wykorzystujące tzw. białe przestrzenie widma (TV White Spaces) Pasmo UHF (ok. 400-1000 MHz) stanowi najcenniejszy zasób widma radiowego ze względu na unikalne cechy fizyczne (duże zasięgi, niskie koszty budowy sieci, penetracja w budynkach, małe anteny o dobrym zysku) Przeznaczenie części pasma UHF na potrzeby telewizji pozwala na współużytkowanie widma, przeznaczenie dla operatorów komórkowych oznacza de facto wyłączność w użytkowaniu i oddanie pasma operatorom komórkowym

5 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek Podstawy regulacyjne pasm telewizyjnych Porozumienie RRC ITU w Genewie w 2006 (kraje Europy, Afryki, Bliski Wschód i kraje byłego ZSRR), tzw. GE06 – Zasady planowania i kryteria techniczne kompatybilności sieci (radiodyfuzyjne i inne) – Plany częstotliwości cyfrowy i analogowy – Warunki modyfikacji Planu – Terminy zaprzestania ochrony TV analogowej (17.06.2015r) ITU WRC 07 – Przeznaczenie 790-862 MHz dla systemów mobilnych na zasadzie pierwszej ważności (tzw. dywidenda cyfrowa, pasmo 800 MHz), Decyzja Komisji Europejskiej z 2010r. 2010/267 /EC w sprawie przeznaczenia zakresu 790-862 MHz (tzw. Dywidenda cyfrowa) – wymóg KE w sprawie zwolnienia pasma przez systemy telewizyjne, implementacja do 2013r. ITU WRC 12 – Uchwała w sprawie podjęcia prac dotyczących użytkowania zakresu 694(8)-790 MHz (pasmo 700 MHz, tzw. Druga dywidenda cyfrowa) przez systemy mobilne (do dyskusji i decyzji podczas WRC 15), prace w JTG 4-5-6-7 Mandat KE do CEPT w sprawie prac nad zagadnieniami kompatybilności pasma 700 MHz (CEPT CPG PTD) Porozumienia bilateralne administracji (np. z Rosją, Ukrainą)

6 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek OBSZARY REZERWACJI WEDŁUG PLANU GE06: PASMO VHF: 174-230 MHz DAB+ MUX1 MUX8 DVB-T DAB+ MUX2 DAB+ MUX3

7 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek Wykorzystanie pasma VHF Wolne zasoby częstotliwości, które są i będą dostępne dla telewizji w długim okresie czasu Możliwy jest jeden multipleks ogólnopolski DVB-T (MUX8) i trzy multipleksy DAB+ Nieco niższa dostępna przepływność DVB-T (ok. 22 Mb/s) Nieco większe problemy planowania sieci DVB-T (duże obszary rezerwacji), brak przeznaczeń dla konkretnych stacji w GE06 (implementacja za pomocą sieci SFN) Niektórzy odbiorcy TV będą musieli zamontować dodatkową antenę odbiorczą na pasmo VHF

8 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek OBSZARY REZERWACJI WEDŁUG PLANU GE06: PASMO UHF: 470-862 MHz

9 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek MULTIPLEKSY DVB-T AKTUALNIE DOSTĘPNE PASMO UHF: 470-790 MHz

10 Post switch-off (31.07.2013) situation 10 MUX1 MUX2 MUX3 MUX 4 – odbiór mobilny, miasta MUX 5, 6 ? Odbiór stacjonarny ~95% Stacjonarny + przenośny 98% Obecny stan sieci DVB-T Odbiór stacjonarny ~95% Dodatkowe emisje lokalne (spoza GE06)

11 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek Obecne multipleksy DVB-T - kanały w paśmie 700 MHz (tzw. dywidenda cyfrowa 2)

12 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek Dywidenda cyfrowa 2 - utrata pasma 700 MHz Utrata 2 multipleksów wg GE06 (MUX5, MUX6) MUX5 DVB-T (poza GE06) - wymaga planowania i koordynacji międzynarodowej

13 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek Radio kognitywne (Cognitive Radio, TV White Spaces) jako technika (np. w służbie drugiej ważności) wykorzystująca w sposób niezakłócający (tzw. oportunistyczny) pasma telewizyjne wykorzystywane obecnie przez inne służby Wykorzystanie zasady BSO (Beneficial Sharing Opportunities) promowanej przez KE Nie ma konieczności zmiany planów DVB-T Aplikacje: np. dostęp do Internetu, Internet Rzeczy (Machine-to-Machine), Inteligentne liczniki 13 Nowe techniki zwiększania efektywności wykorzystania widma radiowego

14 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek Pasmo 700 MHz a systemy TV WS 14 Kanały 21-60 Kanały 21-48 Żródło: IŁ-PIB, ECC Raport 185

15 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek Pasmo 700 MHz dla systemów mobilnych: konsekwencje Utrata 2 pełnych pokryć DVB-T GE06 (MUX5, MUX6) Utrzymanie MUX1-MUX4 możliwe bez większych zmian Planu i większych problemów koordynacji międzynarodowej (Konieczna współpraca międzynarodowa i wielostronne modyfikowanie Planu GE06 (zmiana niektórych kanałów) Brak możliwości wykorzystania współużytkowania pasma 700 MHz przez innych – Idea KE - BSO (Beneficial Sharing Opportunity) ? – Brak możliwości wykorzystywania systemów Cognitive Radio TV WS w paśmie 700 MHz – Mniej dostępnych kanałów TV spoza GE06 na emisje lokalne Problemy przygraniczne z systemami ARNS (wschód) Znaczne problemy zakłóceń LTE700 do DVB-T (klasyczny uplink i downlink FDD) Przygotowania do wdrożenia i uzgodnienia międzynarodowe mogą zająć wiele lat Różne potrzeby i oczekiwania różnych krajów UE (konieczność wyłączania DVB-T w niektórych krajach) Utrzymanie 5-6 pokryć DVB-T wymaga istotnej zmiany Planu GE06 i koordynacji międzynarodowej

16 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek Ocena możliwości utrzymania 6 multipleksów w sytuacji utraty pasma 700 MHz

17 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek Warunki i efekty modyfikacji Planu GE06 Zgoda na wielostronną modyfikację Planu przez kraje sąsiednie (najlepiej konferencja ITU, CEPT) Możliwe zastosowanie większych obszarów rezerwacji niż w GE06 Korzystne zastosowanie transmisji DVB-T2 lub kolejnej wersji standardu Utrzymanie 6 multipleksów DVB-T2 w paśmie UHF nawet po przekazaniu pasma 700 MHz dla operatorów mobilnych (w DVB-T do 5 multipleksów) Zapewnienie atrakcyjnej oferty naziemnej telewizji na dłuższy czas (możliwość rozwoju HD, UHD, 4k, 8k, 3D, dodatkowe usługi, telewizja holograficzna itp.)

18 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek PODSUMOWANIE Obecnie są wolne i dostępne zasoby pasm telewizyjnych VHF i UHF, które pozwalają na uruchomienie kolejnych multipleksów DVB-T i DAB+: – MUX5 i MUX6 DVB-T w paśmie UHF – MUX8 DVB-T VHF – 3 multipleksy DAB+ w paśmie VHF (1 przydzielony dla Polskiego Radia, 2 wolne) Oceniamy, że zasoby UHF (470-790 MHz) pozostaną w Polsce praktycznie dostępne na potrzeby telewizji przynajmniej do 2020r. W sytuacji przyszłej zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz dla systemów mobilnych możliwe będzie takie zmodyfikowanie planu GE06, aby utrzymać 6 multipleksów w paśmie UHF (470-694 MHz) w DVB-T2 (lub 5 multipleksów w DVB-T) Zapewnienie przyszłej atrakcyjnej oferty telewizji naziemnej (np. programy HD, UHD, nowe programy) i radiowej (nowe programy, nowe usługi, duże zasięgi) jest możliwe dzięki uruchomieniu kolejnych multipleksów, dla których istnieją wolne zasoby częstotliwości zarówno w paśmie UHF jak i VHF

19 9.04.2014 | Poznań Media Expo | Dariusz Więcek Dziękuję za uwagę d.wiecek@il.wroc.pl


Pobierz ppt "Dariusz Więcek Konferencja Przyszłość Rynku Medialnego w Polsce, Poznań Media Expo, 9.04.2014 Możliwości przyszłego wykorzystania pasma radiodyfuzyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google