Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

2 Proces cyfryzacji Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, należy do jednego z najważniejszych projektów w sferze publicznej łączących zagadnienia społeczne, ekonomiczne i techniczne. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż 31 lipca 2013 r. Wdrożenie, opartej na standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting–Terrestrial), naziemnej telewizji cyfrowej stanowić będzie zasadniczy zwrot technologiczny. W chwili obecnej coraz bardziej zauważalne stają się ograniczenia obecnie wykorzystywanych analogowych telewizyjnych systemów transmisyjnych, które w porównaniu do innych współczesnych cyfrowych systemów łączności radiowej, wykorzystują niewspółmiernie dużo zasobów częstotliwości.

3 Cyfrowa technika nadawania sygnału telewizyjnego umożliwi:
nadawanie większej liczby programów telewizyjnych, poprawę jakości obrazu i dźwięku, wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition Television), równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych (np. w kilku językach oraz dźwięku przestrzennego). Cyfrowa technika nadawania sygnału telewizyjnego umożliwi:

4 Dlaczego cyfryzujemy telewizję naziemną (NTC)?
Lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów częstotliwości. Szansa na zwiększenie oferty programowej i poprawę jej jakości technicznej. Możliwość transmisji usług dodatkowych (m.in. elektroniczny przewodnik programowy, ułatwienia dla osób z wadami wzroku i słuchu, różne wersje językowe).

5 Przyczyny wyłączenia TV analogowej
Mamy międzynarodowe zobowiązania, aby wyłączyć TV analogową. W stosunku do innych krajów europejskich jesteśmy bardzo spóźnieni.

6 Na czym polega cyfryzacja telewizji naziemnej?
Dzięki technice cyfrowej możemy w jednym kanale telewizyjnym nadawać nie jeden, ale kilka programów TV, w tym również programy w jakości HD.

7 Jakie korzyści daje widzom cyfryzacja naziemnej telewizji?
Naziemna telewizja cyfrowa to oferta kilkunastu programów telewizyjnych, z których część nadawana jest także w systemie wysokiej rozdzielczości HD, z możliwością różnych wersji językowych i ułatwieniami odbioru dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku lub słuchu. Ponadto działać będzie elektroniczny przewodnik programowy, czyli informacja tekstowa o treści audycji i porach emisji.

8 Kto nie straci możliwości odbioru telewizji?
Abonenci sieci kablowych. Abonenci platform satelitarnych. Posiadacze nowoczesnych telewizorów z wbudowanym dekoderem DVB-T/MPEG-4 i Dolby Digital Plus. Posiadacze zewnętrznych dekoderów DVB-T/MPEG-4 i Dolby Digital Plus.

9 Jakie są zagrożenia związane z wyłączeniem naziemnych nadajników analogowych?
Najpoważniejszym zagrożeniem jest utrata możliwości odbioru programu telewizyjnego przez osoby, które, nie będąc abonentami telewizji kablowej lub satelitarnej, z powodu braku informacji lub fachowego wsparcia nie dostosowały swoich telewizorów i anten do zmiany systemu nadawania. Dotyczy to także gospodarstw domowych korzystających z tzw. anten zbiorczych, które wymagają modernizacji, co leży w obowiązkach gospodarza zasobów mieszkaniowych. Szczególnej uwagi w tej perspektywie wymagają osoby starsze, samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

10 Zagrożeniem jest także działalność oszustów wyłudzających bezprawne opłaty za telewizję cyfrową lub oferujących sprzęt do jej odbioru, który nie odpowiada wymogom technicznym. Podkreślić należy, że rząd nie przewiduje możliwości dofinansowania za środków publicznych zakupu telewizorów, dekoderów i anten przez obywateli

11 Terminy wyłączeo nadajników analogowych
Proces cyfryzacji telewizji naziemnej został w Polsce rozłożony na etapy. Naziemną telewizję cyfrową można odbierać już teraz, chodź nie wszędzie dostępna jest w pełnej ofercie programowej – to będzie możliwe dopiero po wyłączeniu nadajników analogowych. Harmonogram włączeń zaplanowany został na okres od do

12 Podsumowanie Z uwagi na to, że cyfryzacja telewizji naziemnej jest procesem nieuchronnym, konieczne jest dotarcie wszelkimi dostępnymi kanałami do społeczeństwa z informacją na ten temat. Według dostępnych badań, dla około jednej trzeciej gospodarstw domowych w Polsce nadajniki naziemne są jedynym źródłem sygnału telewizyjnego. Badania pokazują także, że dotyczy to w dużym stopniu osób mniej zamożnych, starszych, samotnych, a także znajdujących się w trudnym położeniu życiowym. Takie osoby potencjalnie zagrożone są cyfrowym wykluczeniem, czyli pozbawieniem możliwości odbioru programu telewizyjnego. Doświadczenia krajów bardziej zaawansowanych w procesie cyfryzacji pokazują, że przekaz informacji poprzez placówki oświatowe, niezależnie od prowadzonej w mediach kampanii, ma podwójnie duże znaczenie: sprzyja upowszechnieniu wiedzy, ale przede wszystkim uwrażliwia społeczeństwo, zwłaszcza młodych ludzi, na konieczność pomocy tym, którzy sami z różnych powodów nie mogą poradzić sobie z tym problemem.

13 Urządzenia niezbędne do odbioru NTC
•Dekoder DVB-T/MPEG-4 i Dolby Digital Plus wbudowany w nowoczesny telewizor lub jako samodzielna przystawka do starego telewizora •Sprawna instalacja antenowa

14 Sprzęt do odbioru NTC – telewizory i dekodery
Kupując nowy telewizor należy upewnić się, że ma on wbudowany dekoder DVB-T/MPEG-4 oraz Dolby Digital Plus. Sprzedawca jest zobowiązany poinformować klienta, że dany model odbiornika jest przystosowany – lub nie – do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie obowiązującym w Polsce (DVB-T/MPEG-4 oraz Dolby Digital Plus) - zgodnie z ustawą o cyfryzacji.

15 Sprzęt do odbioru NTC – telewizory i dekodery c.d.
Jeżeli chcemy wykorzystać stary telewizor bez wbudowanego dekodera, musimy kupić dekoder zewnętrzny (ang. STB – set-top box). Na rynku znajduje się wiele typów dekoderów różnych producentów – różnią się one możliwościami technicznymi, a co za tym idzie – ceną. Analogicznie, jak w przypadku telewizora z wbudowanym dekoderem, STB musi spełniać kryteria standardu DVB-T/MPEG-4 oraz Dolby Digital Plus.


Pobierz ppt "Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google