Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy pacjentów wieku podeszłego z perspektywy PTG Katarzyna Wieczorowska-Tobis Przewodnicząca zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy pacjentów wieku podeszłego z perspektywy PTG Katarzyna Wieczorowska-Tobis Przewodnicząca zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologiczne."— Zapis prezentacji:

1 Problemy pacjentów wieku podeszłego z perspektywy PTG Katarzyna Wieczorowska-Tobis Przewodnicząca zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologiczne Warszawa, 20.03.2014

2 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA … G

3 Kto jest potencjalnym beneficjentem konsultacji geriatrycznej? ……… POPULACJA 65+ Sprawność funkcjonalna

4 Geriatria (def. UEMS-GS; porozumienie: Malta 03.05.2008, uzupełnienie Kopenhaga 06.09.2008) Geriatria to specjalność medycyny związana z fizycznymi, psychicznymi, funkcjonalnymi i społecznymi aspektami opieki nad starszymi pacjentami ….. Pacjentów, którymi zajmuje się lekarz geriatra charakteryzuje zespół kruchości oraz współistnienie licznych aktywnych patologii, wymagających holistycznego podejścia do terapii. U tych pacjentów choroby mogą mieć odmienny przebieg; są trudne do diagnozowania, a odpowiedź na leczenie może być opóźniona; występuje też często potrzeba wsparcia społecznego. Geriatria ….. (oferuje) holistyczną opiekę zespołu multidiscyplinarnego. Jej głównym celem jest optymalizacja stanu funkcjonalnego osób starszych i ich samodzielności oraz poprawa jakości życia. Nie jest ona precyzyjnie zdefiniowana przez wiek pacjenta. Koncentruje się na schorzeniach typowych dla osób starszych, w większości w wieku ponad 65 lat, ale problemy, w których rozwiązywaniu geriatria się specjalizuje, są znacznie bardziej powszechne w grupie wiekowej 80+.

5 Wiek: 70 lat Cukrzyca Niewydolność serca Osteoporoza Choroba zwyrodnieniowa stawów Zapalenie płuc Wiek: 85 lat Cukrzyca Niewydolność serca Osteoporoza Choroba zwyrodnieniowa stawów Przewlekły zespół bólowy Choroba Parkinsona Niedożywienie Depresja Zaburzenia poznawcze Upadki Znaczne ryzyko niesprawności WIELOCHOROBOWOŚĆ Zespół kruchości WZG

6 Przypadek 79-letniej kobiety chorującej na: przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cukrzycę typu II osteoporozę nadciśnienie tętnicze chorobę zwyrodnieniową stawów leczenie zgodnie ze standardami dla poszczególnych chorób wymagało stosowania 12 różnych leków w 19 dawkach, w 5 różnych porach dnia. Boyd i wsp. JAMA 2005 Wielochorobowość Wielolekowość Polipragmazja

7 STAN FUNKCJONALNY samodzielność w zakresie czynności życiowych Stan psychiczny Całościowa ocena geriatryczna Funkcje poznawcze Nastrój - depresja Stan odżywienie Mobilność/ siła mięśniowa Ból Stan somatyczny ZESPÓŁ: Lekarz Pielęgniarka Psycholog Fizjoterapeuta Pacjent/opiekun Ryzyko odleżyn Ocena sytuacji środowiskowej i zapotrzebowania na wsparcie COG

8 Zadanie do rozwiązania: 1. Poprawa finansowania COG w oddziałach geriatrycznych 2. Wprowadzenie COG i zespołu geriatrycznego w poradniach

9 PODSTAWOWA WIEDZA i UMIEJĘTNOŚCI oraz KOMPETENCJE Z ZAKRESU GERIATRII SPECJALISTYCZNA WIEDZA i UMIEJĘTNOŚCI oraz KOMPETENCJE Z GERIATRII

10 Podstawową wiedzę z zakresu geriatrii powinna posiadać każda osoba pracująca w systemie z osobami starszymi KAŻDY LEKARZ Prognozy starzenia Europy 20102030 2050 EU (średnia) PL % społeczeństwa EDUKACJA PRZEDDYPLOMOWA EDUKACJA PODYPLOMOWA lekarzy różnych specjalności Według EUROSTAT

11 BIb EDUKACJA PRZEDDYPLOMOWA lekarzy Obowiązkowa edukacja w nowym systemie, ale…… Białystok Bydgoszcz Kraków Wrocław Łódź Katowice 1.Nie zdefiniowano liczby godzin 2.Nie zdefiniowano kto ma prowadzić zajęcia ? ? Dane dotyczące nauczania Myśliwiec M, Bień B, Więcek A. Nauczanie geriatrii na uniwersytetach medycznych w Polsce (w druku - rozdział w wydawnictwie ciągłym, J. Majkowski [red])

12 EDUKACJA PRZEDDYPLOMOWA: lekarzy Zadanie do rozwiązania: Konieczne jest zdefiniowanie realna liczba godzin geriatrii w programach Stworzenie jednostek geriatrycznych we wszystkich uczelniach medycznych kształcących lekarzy i wyposażenie ich w bazę łóżkową

13 Dziękuję za uwagę kwt@tobis.pl


Pobierz ppt "Problemy pacjentów wieku podeszłego z perspektywy PTG Katarzyna Wieczorowska-Tobis Przewodnicząca zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google