Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy pacjentów wieku podeszłego z perspektywy PTG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy pacjentów wieku podeszłego z perspektywy PTG"— Zapis prezentacji:

1 Problemy pacjentów wieku podeszłego z perspektywy PTG
Katarzyna Wieczorowska-Tobis Przewodnicząca zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologiczne Warszawa,

2 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
SPECJALISTYCZNA OPIEKA G

3 Kto jest potencjalnym beneficjentem konsultacji geriatrycznej?
Sprawność funkcjonalna ……… POPULACJA 65+

4 Geriatria (def. UEMS-GS; porozumienie: Malta , uzupełnienie Kopenhaga ) Geriatria to specjalność medycyny związana z fizycznymi, psychicznymi, funkcjonalnymi i społecznymi aspektami opieki nad starszymi pacjentami ….. Pacjentów, którymi zajmuje się lekarz geriatra charakteryzuje zespół kruchości oraz współistnienie licznych aktywnych patologii, wymagających holistycznego podejścia do terapii. U tych pacjentów choroby mogą mieć odmienny przebieg; są trudne do diagnozowania, a odpowiedź na leczenie może być opóźniona; występuje też często potrzeba wsparcia społecznego. Geriatria ….. (oferuje) holistyczną opiekę zespołu multidiscyplinarnego. Jej głównym celem jest optymalizacja stanu funkcjonalnego osób starszych i ich samodzielności oraz poprawa jakości życia. Nie jest ona precyzyjnie zdefiniowana przez wiek pacjenta. Koncentruje się na schorzeniach typowych dla osób starszych, w większości w wieku ponad 65 lat, ale problemy, w których rozwiązywaniu geriatria się specjalizuje, są znacznie bardziej powszechne w grupie wiekowej 80+.

5 Zapalenie płuc Zespół kruchości Znaczne ryzyko niesprawności
Wiek: 85 lat Cukrzyca Niewydolność serca Osteoporoza Choroba zwyrodnieniowa stawów Przewlekły zespół bólowy Choroba Parkinsona Niedożywienie Depresja Zaburzenia poznawcze Upadki Wiek: 70 lat Cukrzyca Niewydolność serca Osteoporoza Choroba zwyrodnieniowa stawów WZG Zespół kruchości Znaczne ryzyko niesprawności WIELOCHOROBOWOŚĆ

6 Przypadek 79-letniej kobiety chorującej na:
przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cukrzycę typu II osteoporozę nadciśnienie tętnicze chorobę zwyrodnieniową stawów leczenie zgodnie ze standardami dla poszczególnych chorób wymagało stosowania 12 różnych leków w 19 dawkach, w 5 różnych porach dnia. Boyd i wsp. JAMA 2005 Wielochorobowość Wielolekowość Polipragmazja

7 w zakresie czynności życiowych
ZESPÓŁ: Lekarz Pielęgniarka Psycholog Fizjoterapeuta Pacjent/opiekun Całościowa ocena geriatryczna COG STAN FUNKCJONALNY samodzielność w zakresie czynności życiowych Ocena sytuacji środowiskowej i zapotrzebowania na wsparcie Stan odżywienie Mobilność/ siła mięśniowa Stan psychiczny Stan somatyczny Funkcje poznawcze Nastrój - depresja Ból Ryzyko odleżyn

8 Zadanie do rozwiązania: 1. Poprawa finansowania COG
w oddziałach geriatrycznych 2. Wprowadzenie COG i zespołu geriatrycznego w poradniach

9 PODSTAWOWA WIEDZA i UMIEJĘTNOŚCI oraz KOMPETENCJE Z ZAKRESU GERIATRII
SPECJALISTYCZNA WIEDZA i UMIEJĘTNOŚCI oraz KOMPETENCJE Z GERIATRII

10 Prognozy starzenia Europy
% społeczeństwa Prognozy starzenia Europy 2010 2030 2050 PL EU (średnia) Według EUROSTAT Podstawową wiedzę z zakresu geriatrii powinna posiadać każda osoba pracująca w systemie z osobami starszymi KAŻDY LEKARZ EDUKACJA PRZEDDYPLOMOWA EDUKACJA PODYPLOMOWA lekarzy różnych specjalności

11 EDUKACJA PRZEDDYPLOMOWA lekarzy
Obowiązkowa edukacja w nowym systemie, ale…… Nie zdefiniowano liczby godzin Nie zdefiniowano kto ma prowadzić zajęcia ? BIb Białystok Bydgoszcz ? Łódź Wrocław Katowice Kraków Dane dotyczące nauczania Myśliwiec M, Bień B, Więcek A. Nauczanie geriatrii na uniwersytetach medycznych w Polsce (w druku - rozdział w wydawnictwie ciągłym, J. Majkowski [red])

12 Zadanie do rozwiązania: Konieczne jest zdefiniowanie
EDUKACJA PRZEDDYPLOMOWA: lekarzy Zadanie do rozwiązania: Konieczne jest zdefiniowanie realna liczba godzin geriatrii w programach Stworzenie jednostek geriatrycznych we wszystkich uczelniach medycznych kształcących lekarzy i wyposażenie ich w bazę łóżkową

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Problemy pacjentów wieku podeszłego z perspektywy PTG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google