Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego należy rozwijać opiekę paliatywną-hospicyjną u osób starszych Wielkopolskie Hospicjum dla Dorosłych przy WSWOP Hospicjum Domowe w Poznaniu Anna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego należy rozwijać opiekę paliatywną-hospicyjną u osób starszych Wielkopolskie Hospicjum dla Dorosłych przy WSWOP Hospicjum Domowe w Poznaniu Anna."— Zapis prezentacji:

1 Dlaczego należy rozwijać opiekę paliatywną-hospicyjną u osób starszych Wielkopolskie Hospicjum dla Dorosłych przy WSWOP Hospicjum Domowe w Poznaniu Anna Jakrzewska-Sawinska, Krzysztof Sawinski, Sylwia Dzięgielewska Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Ewa Muszyńska

2 Wielkopolskie Hospicjum dla Dorosłych przy WSWOP Hospicjum Domowe w Poznaniu obejmuje domową opieką paliatywno-hospicyjną pacjentów, u których zakończono leczenie przyczynowe. Zgodnie ze współczesną definicją opieki paliatywnej przyjmujemy pacjentów bez względu na rodzaj schorzenia.

3 Wielkopolskie Hospicjum dla Dorosłych w okresie ostatnich 22 miesięcy /2006-2007/ przyjęło 397 osób, w tym 322 /81,1%/ powyżej 65 roku życia.

4 Pacjenci: charakterystyka /1/ Grupy wiekowe

5 Pacjenci: płeć

6 Rozkład wieku pacjentów znajdujących się pod opieką hospicjum

7 1. Odleżyny 2. Zaburzenia połykania 3. Odwodnienie 4. Wyniszczenie 5. Ślinotok 6. Trudny do uśmierzenia ból 7. Otępienie byli to pacjenci leżący, często bez kontaku Pacjenci nieonkologiczni - Bezpośrednie przyczyny zgłoszenia

8 Owrzodzenie odleżynowe 64,0% Miażdżyca33,0% Choroba Alzheimera 16,5% Cukrzyca15,5% Otępienie naczyniowe 14,6% Choroba Parkinsona 10,7% Niewydolność serca 9,7% Następstwa chorób naczyń mózgowych 8,7% Samoistne (pierwotne) nadciśnienie 7,8% Udar, nie określony jako krwotoczny lub zawałowy 7,8% Pacjenci nieonkologiczni – najczęstsze rozpoznania

9 Najczęściej spotykane problemy: U większości nietrzymanie moczu i kału U większości nietrzymanie moczu i kału Zaburzenia połykania Zaburzenia połykania Nudności Nudności Wymioty Wymioty Gastrostomia Gastrostomia Sonda Sonda

10 1. Zejściowa postać choroby Alzheimera: Odleżyny Odleżyny Nietrzymanie moczu, zaburzenia połykania Nietrzymanie moczu, zaburzenia połykania Czas opieki hospicyjnej: od 1-8 miesięcy Czas opieki hospicyjnej: od 1-8 miesięcy 2. Zejściowe stany po udarach mózgu: Odleżyny Odleżyny Nietrzymanie moczu Nietrzymanie moczu Cukrzyca powikłana /martwica stopy/ Cukrzyca powikłana /martwica stopy/ Ślinotok Ślinotok Pacjent leżący z przykurczami Pacjent leżący z przykurczami Inne powikłania: złamania szyjki kości udowej Inne powikłania: złamania szyjki kości udowej Czas opieki hospicyjnej: od 2-8 miesięcy Czas opieki hospicyjnej: od 2-8 miesięcy

11 3. Różne postacie choroby i zespołu Parkinsona Odleżyny Odleżyny Nietrzymanie moczu Nietrzymanie moczu Ślinotok Ślinotok Pacjent leżący Pacjent leżący Inne powikłania: zaburzenia połykania, ślinotok sztywność mięśni, zaburzenia równowagi, infekcje płucne Inne powikłania: zaburzenia połykania, ślinotok sztywność mięśni, zaburzenia równowagi, infekcje płucne Czas opieki hospicyjnej: od 1-12 miesięcy Czas opieki hospicyjnej: od 1-12 miesięcy 4. Cukrzyca i jej powikłania Odleżyny Nietrzymanie moczu Ból Inne powikłania: niewydolność nerek, udar mózgu, zespół stopy cukrzycowej, owrzodzenie stóp, miażdżyca tętnic kończyn dolnych, encefalopatia Czas opieki hospicyjnej: od 1-12 miesięcy

12 Pacjenci onkologiczni Pacjenci nie-onkologiczni Średni czas opieki /miesięcy/ 3,66,4 Średni czas opieki powyżej 12 miesięcy 2,0%19,0% Pacjenci – czas opieki

13 Wielkim problemem dotyczącym opieki paliatywnej jest jej niewystarczająca dostępność dla ludzi, którzy tej opieki potrzebują. Dotyczy to głównie starszych pacjentów z przewlekłymi, postępującymi, nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu schorzeniami. Pacjentami tymi z konieczności zajmują się lekarze POZ lub lekarze na oddziałach chorób wewnętrznych, którzy nie zawsze posiadają odpowiednie przygotowanie do prowadzenia tej opieki. Wielkim problemem dotyczącym opieki paliatywnej jest jej niewystarczająca dostępność dla ludzi, którzy tej opieki potrzebują. Dotyczy to głównie starszych pacjentów z przewlekłymi, postępującymi, nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu schorzeniami. Pacjentami tymi z konieczności zajmują się lekarze POZ lub lekarze na oddziałach chorób wewnętrznych, którzy nie zawsze posiadają odpowiednie przygotowanie do prowadzenia tej opieki. Brak im również wsparcia zespołu hospicyjnego składającego się z psychologa, rehabilitanta, pracownika socjalnego i wolontariuszy. Brak im również wsparcia zespołu hospicyjnego składającego się z psychologa, rehabilitanta, pracownika socjalnego i wolontariuszy. W znacznie bardziej uprzywilejowanej sytuacji są pacjenci z chorobami nowotworowymi, gdyż ci mogą stanowić większość (80%) chorych objętych opieką paliatywną. W znacznie bardziej uprzywilejowanej sytuacji są pacjenci z chorobami nowotworowymi, gdyż ci mogą stanowić większość (80%) chorych objętych opieką paliatywną.

14 Uważamy, że pacjenci starsi, zarówno ci z chorobami nowotworowymi i nienowotworowymi wymagają specjalistycznej holistycznej opieki nastawionej na likwidowanie objawów chorobowych wpływających negatywnie na ich jakość życia. Uważamy, że pacjenci starsi, zarówno ci z chorobami nowotworowymi i nienowotworowymi wymagają specjalistycznej holistycznej opieki nastawionej na likwidowanie objawów chorobowych wpływających negatywnie na ich jakość życia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele z występujących objawów jest wspólnych zarówno dla schyłkowego okresu stadiów nowotworów jak i zaawansowanych stadiów chorób przewlekłych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele z występujących objawów jest wspólnych zarówno dla schyłkowego okresu stadiów nowotworów jak i zaawansowanych stadiów chorób przewlekłych.

15 Według Cartwright'a i Welsh'a dokuczliwy ból występuje Według Cartwright'a i Welsh'a dokuczliwy ból występuje u 75% pacjentów z nowotworami i u 68% osób starszych z przewlekłymi schorzeniami nienowotworowymi. u 75% pacjentów z nowotworami i u 68% osób starszych z przewlekłymi schorzeniami nienowotworowymi. I choć ból w chorobach nowotworowych uważa się za silniejszy, to ból towarzyszący chorobom przewlekłym u pacjentów z chorobą nienowotworową trwa dłużej. I choć ból w chorobach nowotworowych uważa się za silniejszy, to ból towarzyszący chorobom przewlekłym u pacjentów z chorobą nienowotworową trwa dłużej.

16 Do innych objawów charakterystycznych dla obu grup pacjentów należą: zaburzenia wydzielania śliny, zaburzenia połykania, nietrzymanie moczu i/lub stolca oraz odleżyny. Do innych objawów charakterystycznych dla obu grup pacjentów należą: zaburzenia wydzielania śliny, zaburzenia połykania, nietrzymanie moczu i/lub stolca oraz odleżyny. Leczeniem tych objawów zajmuje się medycyna paliatywna. Leczeniem tych objawów zajmuje się medycyna paliatywna. W przypadku występowania ich u osób starszych wymagana jest dodatkowo znajomość medycyny geriatrycznej. W przypadku występowania ich u osób starszych wymagana jest dodatkowo znajomość medycyny geriatrycznej.

17 Opieka paliatywna nad pacjentem geriatrycznym jest bardzo dużym wyzwaniem dla całego zespołu opieki paliatywnej. Wymaga wiedzy, doświadczenia i zdrowego rozsądku. Opieka paliatywna nad pacjentem geriatrycznym jest bardzo dużym wyzwaniem dla całego zespołu opieki paliatywnej. Wymaga wiedzy, doświadczenia i zdrowego rozsądku. U pacjentów tych występuje wielochorobowość, bardzo często polipragmazja, zwiększone ryzyko interakcji lekowych, często trudne do przewidzenia niepożądane objawy uboczne. U pacjentów tych występuje wielochorobowość, bardzo często polipragmazja, zwiększone ryzyko interakcji lekowych, często trudne do przewidzenia niepożądane objawy uboczne. Również leczenie bólu w podeszłym wieku wymaga kompleksowego modelu opieki np. występujący u niektórych pacjentów ból, który daje poczucie bólu fizycznego ma często podłoże psychiczne i nie poddaje się farmakoterapii natomiast często podatny jest na psychoterapię. Również leczenie bólu w podeszłym wieku wymaga kompleksowego modelu opieki np. występujący u niektórych pacjentów ból, który daje poczucie bólu fizycznego ma często podłoże psychiczne i nie poddaje się farmakoterapii natomiast często podatny jest na psychoterapię.

18 Wielkopolskie Hospicjum Domowe podjęło próbę zbudowania skutecznego modelu opieki paliatywnej-hospicyjnej nad ludźmi starszymi, który spełniałby podstawowe kryteria: kompleksowości i dostępności. Wielkopolskie Hospicjum Domowe podjęło próbę zbudowania skutecznego modelu opieki paliatywnej-hospicyjnej nad ludźmi starszymi, który spełniałby podstawowe kryteria: kompleksowości i dostępności. Próbujemy zapewnić naszym podopiecznym holistyczną opiekę w oparciu o współczesne standardy medycyny paliatywnej, która zajmuje się nie tylko pacjentami z chorobami nowotworowymi, ale wszystkimi chorymi w zaawansowanym stadium przewlekłej choroby somatycznej, u których zaniechano leczenia przyczynowego. Próbujemy zapewnić naszym podopiecznym holistyczną opiekę w oparciu o współczesne standardy medycyny paliatywnej, która zajmuje się nie tylko pacjentami z chorobami nowotworowymi, ale wszystkimi chorymi w zaawansowanym stadium przewlekłej choroby somatycznej, u których zaniechano leczenia przyczynowego.

19 Działamy w oparciu o zespół wyjazdowy, który stanowi: lekarz specjalista z medycyny paliatywnej lub z geriatrii, pielęgniarka specjalizująca się w geriatrii i /lub medycynie paliatywnej, psycholog, pracownik socjalny i rehabilitant. Działamy w oparciu o zespół wyjazdowy, który stanowi: lekarz specjalista z medycyny paliatywnej lub z geriatrii, pielęgniarka specjalizująca się w geriatrii i /lub medycynie paliatywnej, psycholog, pracownik socjalny i rehabilitant. Współpracujemy również z farmaceutą i dietetykiem jak również z lekarzami innych specjalności. Współpracujemy również z farmaceutą i dietetykiem jak również z lekarzami innych specjalności. Zespół wspiera grupa przygotowanych do pracy w hospicjum wolontariuszy. Zespół wspiera grupa przygotowanych do pracy w hospicjum wolontariuszy.

20 Wielkopolskie Hospicjum Dla Dorosłych pomaga każdemu pacjentowi - bez względu na wiek i rodzaj schorzenia. Wielkopolskie Hospicjum Dla Dorosłych pomaga każdemu pacjentowi - bez względu na wiek i rodzaj schorzenia. Nie etykietujemy pacjenta, ale opracowujemy programy pomocy i staramy się POMAGAĆ. Nie etykietujemy pacjenta, ale opracowujemy programy pomocy i staramy się POMAGAĆ. Chory nie jest procedurą !!! Jest człowiekiem z krwi i kości ! Chory nie jest procedurą !!! Jest człowiekiem z krwi i kości ! a jego systematyczność wpłat na składkę zdrowotną często jest zapominana! a jego systematyczność wpłat na składkę zdrowotną często jest zapominana!


Pobierz ppt "Dlaczego należy rozwijać opiekę paliatywną-hospicyjną u osób starszych Wielkopolskie Hospicjum dla Dorosłych przy WSWOP Hospicjum Domowe w Poznaniu Anna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google