Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Centrum Nauki Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Łódź, 2 marca 2012 Andrzej Jajszczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Centrum Nauki Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Łódź, 2 marca 2012 Andrzej Jajszczyk."— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Centrum Nauki Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Łódź, 2 marca 2012 Andrzej Jajszczyk

2 Plan prezentacji NCN – informacje podstawowe Misja Budżet Struktura Konkursy NCN Rodzaje Rozstrzygnięte Statystyki Liderzy Bieżące, ogłoszone i planowane Wybrane zmiany w warunkach konkursów 2 KRPUT, Łódź 2012

3 Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie 3 KRPUT, Łódź 2012

4 Budżet NCN 2011: prawie 508 mln zł (początkowo 304 mln zł), z tego ponad 470 mln zł na finansowanie grantów 2012: 900 mln zł, z tego 858 mln zł na finansowanie grantów 4 KRPUT, Łódź 2012

5 Porównanie obciążenia pracowników w instytucjach grantowych – 2011 r. ERC – European Research Council NSF – National Science Foundation (USA) NSERC – Natural Sciences and Engineering Research Council (Canada) ERC, NSF i NSERC: dane za 2010 r., NCN: dane za 2011 r. 5 KRPUT, Łódź 2012 Liczba wniosków (rok) Liczba zatrudnionych Liczba wniosków na pracownika ERC488231615,4 NSF40000210019,0 NSERC1000040025,0 NCN1491771210

6 Panele NCN 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach: HS Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce ST Nauki Ścisłe i Techniczne NZ Nauki o Życiu 6 KRPUT, Łódź 2012

7 Sposób oceny wniosków Ocena formalna przez Koordynatorów Dyscyplin Ocena przez Zespoły Ekspertów Etap 1 Etap 2 Ustalenie list rankingowych Ocena rzetelności i bezstronności opinii ekspertów przez Koordynatorów Dyscyplin Zatwierdzenie list przez Dyrektora NCN 7 KRPUT, Łódź 2012

8 Rodzaje konkursów OPUS Konkurs ogólny SONATA Konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową ze stopniem naukowym doktora PRELUDIUM Konkurs dla osób rozpoczynających karierę naukową bez stopnia naukowego doktora HARMONIA Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej MAESTRO Konkurs dla doświadczonych naukowców STAŻE PODOKTORSKIE 8 KRPUT, Łódź 2012

9 Statystyki rozstrzygniętych konkursów za rok 2011 (wnioski złożone/wnioski zakwalifikowane do finansowania) HSSTNZRazem OPUS (888) 253 (1632) 377 (1171) 271 (3691) 901 SONATA (411) 96 (575) 118 (429) 75 (1415) 289 PRELUDIUM (629) 169 (965) 262 (814) 182 (2408) 613 HARMONIA (42) 13 (171) 27 (99) 28 (312) 68 9 KRPUT, Łódź 2012

10 Konkurs MAESTRO (rozstrzygnięty w 2012) Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe Budżet 150 mln zł; projekt od 1 do 3 mln zł. Zakończenie naboru: 30.09.2011 – 488 wniosków HS: 73 ST: 244 NZ: 171 10 KRPUT, Łódź 2012

11 Liderzy MAESTRO (przyznane sumy) Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce Uniwersytet Warszawski (4,9 mln) Uniwersytet im. A. Mickiewicza (4,7 mln) Instytut Filozofii i Socjologii PAN (2,4 mln) Nauki Ścisłe i Techniczne Akademia Górniczo-Hutnicza (7,9 mln) Uniwersytet Warszawski (7 mln) Instytut Chemii Fizycznej PAN (5,8 mln) Nauki o Życiu Uniwersytet Jagielloński (7,8 mln) Gdański Uniwersytet Medyczny (6 mln) Uniwersytet Warszawski (5,9 mln) 11 KRPUT, Łódź 2012

12 Liderzy ogółem wszystkie konkursy OPUS, PRELUDIUM, SONATA, HARMONIA, MAESTRO liczba przyznanych grantów 1.Uniwersytet Warszawski (170) 2.Uniwersytet Jagielloński (w tym CMUJ) (165) 3.Uniwersytet im. A. Mickiewicza (79) 4.Akademia Górniczo-Hutnicza (66) 5.Politechnika Warszawska (57) 6.Uniwersytet Łódzki/Uniwersytet Wrocławski (55) 7.Politechnika Wrocławska (44) 8.Uniwersytet Gdański (39) 9.Uniwersytet Śląski/Uniwersytet M. Kopernika (37) 10.Politechnika Łódzka (35) 12 KRPUT, Łódź 2012

13 Liderzy wśród uczelni technicznych (przyznane sumy, przyznane granty) – wszystkie dotychczasowe konkursy NCN 1 Akademia Górniczo-Hutnicza30,97 mln zł66 2 Politechnika Warszawska24,77 mln zł57 3 Politechnika Wrocławska17,24 mln zł44 4 Politechnika Łódzka12,87 mln zł35 5 Politechnika Śląska8,28 mln zł31 6 Politechnika Gdańska7,40 mln zł28 7 Politechnika Poznańska6,52 mln zł19 8 Politechnika Krakowska5,75 mln zł11 9 Politechnika Białostocka1,20 mln zł9 10 Politechnika Lubelska1,28 mln zł5 Politechnika Rzeszowska1,48 mln zł3 13 KRPUT, Łódź 2012

14 Konkursy bieżące (w trakcie oceny) Konkursy w trakcie oceny: OPUS II edycja – 3100 wniosków Budżet: 250 mln zł PRELUDIUM II edycja – 2467 wniosków Budżet: 50 mln zł SONATA II edycja – 1036 wniosków Budżet: 100 mln zł Zamknięcie naboru wniosków: 15.12.2011 14 KRPUT, Łódź 2012

15 Konkursy ogłoszone i planowane 15 KRPUT, Łódź 2012 Ogłoszenie nowych konkursów –15 XII 2011: MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców HARMONIA – konkurs na projekty międzynarodowe Staże podoktorskie Termin zgłaszania wniosków: 15.03.2012 Planowane konkursy – ogłoszenie 15 III 2012 OPUS konkurs ogólny PRELUDIUM konkurs dla osób bez stopnia naukowego doktora SONATA konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

16 Wybrane zmiany w warunkach konkursów NCN Ułatwienia dla wnioskodawców Ujednolicono wybór języka wniosku. Począwszy od marca 2012, w konkursach wprowadzono sporządzenie skróconych opisów projektów badawczych w języku polskim. W przypadku szczegółowych opisów projektów, część panelu humanistycznego objęto natomiast możliwością wyboru języka (polski lub angielski). Doprecyzowano zakres informacji, dotyczących wniosków (określenie wnioskodawców w konkursach, skrócone opisy projektów, doprecyzowanie definicji – np. doświadczony naukowiec, zadanie badawcze). Udostępniono odrębne ścieżki procedowania (odrębnie dla wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa i podmioty złożone oraz dla wniosków złożonych przez jednostki naukowe). 16 KRPUT, Łódź 2012

17 Rozszerzenie zakresu konkursów Rozszerzono możliwy zakres przedmiotowy finansowania projektów (realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej – konkurs HARMONIA). Uszczelnianie procedur Usztywniono procedury konkursowe w celu zwiększenia ich efektywności i dopasowania do wnioskodawców. Zmiany te dotyczą doprecyzowania m.in. zawartości kosztorysów w składanych wnioskach, składu zespołów badawczych, treści ankiet dorobku naukowego, uniemożliwienia wyższej kadrze profesorskiej (opiekunów naukowych) konsumowania środków przeznaczonych na finansowanie badań ich doktorantów, unikania podwójnego finansowania zadań badawczych. 17 KRPUT, Łódź 2012 Wybrane zmiany w warunkach konkursów NCN

18 Podnoszenie jakości i rzetelności oceny Zinternacjonalizowano proces oceny wniosków. Zasadniczo jednolicie wprowadzono konieczność sporządzania szczegółowych opisów wniosków w języku angielskim. Wprowadzono nowe zasady wyboru ekspertów oceniających wnioski. Ściślej dopasowano procedury doboru Zespołów Eksperckich do przedmiotowej struktury wniosków (kompletowanie Zespołów po upływnie terminu składania projektów). Podniesiono poziom jakości i obiektywizmu przy ocenie wniosków. Zastosowano wymóg dokładniejszych opisów wniosków (zgodnie ze standardami Europejskiej Rady Badań) oraz położono nacisk na szczegółowość dyskusji Zespołów Eksperckich. 18 KRPUT, Łódź 2012 Wybrane zmiany w warunkach konkursów NCN

19 Uszczelnianie procesu oceny wniosków Usztywniono procedury oceny wniosków. Doprecyzowano zasady wieloetapowości oceny formalnej wniosków, zasady oceny merytorycznej, kryteria ocen. 19 KRPUT, Łódź 2012 Wybrane zmiany w warunkach konkursów NCN

20 Zapraszamy na stronę www www.ncn.gov.pl 20 KRPUT, Łódź 2012

21 Dziękuję bardzo za uwagę


Pobierz ppt "Narodowe Centrum Nauki Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Łódź, 2 marca 2012 Andrzej Jajszczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google