Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze konkursy TERMINY I ZASADY Elżbieta Książek, RPK Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze konkursy TERMINY I ZASADY Elżbieta Książek, RPK Poznań"— Zapis prezentacji:

1 Pierwsze konkursy TERMINY I ZASADY Elżbieta Książek, RPK Poznań

2 Plan wystąpienia Ogólne zasady konkursów Terminy konkursowe
Przygotowanie i złożenie wniosku – wymogi formalne Ocena i kryteria oceny Kontrakt i realizacja

3 Co to jest konkurs? Wnioski mogą być składane i rozpatrywane tylko i wyłącznie w ramach otwartego konkursu Zaproszenie do składania wniosków, oficjalny dokument prawny. Publikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich: data publikacji zakres (tematyczny, rodzaje projektów) data składania wniosków

4 Rodzaje konkursów Zamknięty (fixed deadline) Jednostopniowy
Otwarty (open) Dwustopniowy Zgłaszanie propozycji (EoI)

5 Jak odszukać właściwy konkurs
W Dzienniku Urzędowym Na stronach CORDIS Najbliższy punkt kontaktowy Wcześniej? Terminarz w dokumencie programowym (workprogramme) Zapowiedzi w biuletynie KPK i na stronach internetowych KPK

6 WORKPROGRAMME Podstawowy dokument każdej akcji 6PR
Szczegółowy zakres tematyczny Terminarz konkursu i podział budżetu (prognozowanie szans) Szczegółowe kryteria Obecnie dokumenty te są właśnie zatwierdzane, wersje robocze w KPK lub …..

7 Terminarz konkursów We wszystkich akcjach planowane jest ogłoszenie 17 grudnia 2002 (nie wszędzie cały zakres) Pierwsze terminy planowane – druga połowa marca-pierwsza połowa kwietnia 2003 Rzeczywisty termin – po ogłoszeniu konkursu

8 Środowisko – pierwszy konkurs
Zmiany globalne i ekosystemy Jeden konkurs rocznie (2002, 2003, 2004) oraz konkurs otwarty na SSA przez cały 6PR Pierwszy konkurs: Termin dla wniosków: Przewidywany budżet: 170 mln euro, z czego: 145 mln euro (85%) na nowe instrumenty 25 mln euro (15%) na tradycyjne instrumenty (20 mln) i akcje wspierające (5 mln)

9 IST Przewiduje się 3 konkursy fixed dla wszystkich instrumentów (70% budżetu przeznaczono na nowe instrumenty) Pierwszy konkurs – otwarcie , termin , budżet 850 mln euro Drugi konkurs – otwarcie , termin , budżet 850 mln euro Trzeci konkurs , tematyka i budżet ustalone później Konkurs w trybie ciągłym: FET (technologie przyszłości) – otwarcie grudzień 2002, zamknięcie grudzień 2004

10 SOCIO - Obywatele i rządzenie …
65% budżetu przeznaczono na nowe instrumenty, osobne tematy dla nowych i osobne dla tradycyjnych instrumentów Pierwszy konkurs, ogłoszenie , 2 terminy: , wszystkie instrumenty (budżet 55 mln euro) , nowe instrumenty (budżet 44 mln euro) Drugi konkurs, ogłoszenie , termin , wszystkie instrumenty (budżet 110 mln euro)

11 Nanotechnologie … W grudniu 2002 zostaną ogłoszone trzy konkursy:
1. Budżet 330 mln euro (240 mln–nowe instrumenty, 90 mln - tradycyjne instrumenty)składania a) dla nowych instrumentów - pierwszy etap - drugi etap c) dla pozostałych instrumentów 2. Konkurs IMS (wspólnie z IST), budżet 75 mln euro (60 mln –nowe instrumenty) - pierwszy etap - drugi etap – ?.??.2003 c) dla pozostałych instrumentów 3. Na projekty zintegrowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, budżet 40 mln euro - pierwszy termin 14 maj 2003 - drugi termin wrzesień 2003

12 Małe i średnie przedsiębiorstwa
CRAFT, budżet 295 mln euro, otwarty konkurs ogłoszony , , , Collective Research, budżet 100 mln euro, otwarty konkurs ( ) ( ) ( ) ETI – budżet 36 mln euro, pierwszy konkurs (15 mln euro) grudzień

13 Procedura konkursowa (1)
Ogłoszenie konkursu (termin składania) Ocena projektu przez ekspertów (3-5 lub więcej), w Komisji Europejskiej lub poza nią Konsensus pomiędzy ekspertami Sesja panelowa z opcjonalnym przesłuchaniem wniosku (projekty zintegrowane i sieci doskonałości) Sporządzenie ostatecznej listy rankingowej, wysyłka raportów oceny do wnioskodawców, negocjacje kontraktu Lista projektów odrzuconych

14 Procedura konkursowa (2)
2 Tryby oceniania wniosków Jeden etap – pełna propozycja, pełen zestaw kryteriów (pierwsze konkursy) Dwa etapy - krótka propozycja (10 – 15 stron), niektóre kryteria, wybór najlepszych projektów na indywidualne przesłuchania, następnie tak jak powyżej

15 Dokumentacja konkursu
Tekst konkursu Dokument programowy (Worksprogramme) danej akcji Przewodnik dla wnioskodawców Formularze i instrukcji i dodatkowo Podręcznik oceny

16 Wysyłka wniosku (1) Części wniosku: Uproszczona część administracyjna:
(dane dotyczące partnerów, zestawienie kosztów w ujęciu na działania np. badania, szkolenie, transfer technologii, a nie na typ kosztu np. personel, podróże) Opis planu działań, partnerów projektu, brak anonimowości W jednym z 11 oficjalnych języków, ale najlepiej w języku angielskim

17 Wysyłka wniosku (2) Wysyłka wniosku – 4 możliwości:
Przygotowanie off-line, wysyłka on-line Przygotowanie on-line, wysyłka on-line Przygotowanie off-line, wysyłka na CD lub dyskietce Przygotowanie off-line, wysyłka w wersji papierowej

18 Ewaluacja wniosku (1) Kryteria Formalne: otrzymanie wniosku na czas,
minimalna ilość partnerów niezależność partnerów, kompletność wniosku inne wymagania określone w konkursie

19 Ewaluacja wniosku (2) 2. Merytoryczne
różne w zależności od typu projektu, obszaru będą sprecyzowane w planach pracy (workprogrammes) kwestie etyczne wyrównanie szans między płciami różne wagi i minimalne progi w ocenie wniosku zagadnienia łączące naukę i społeczeństwo

20 Ewaluacja wniosku (3) Przykład: Projekty zintegrowane
Zgodność z celami programu Potencjalny wpływ Doskonałość naukowo-techniczna Jakość konsorcjum Jakość zarządzania Mobilizacja zasobów

21 Realizacja projektu Elastyczność – partnerzy, plan pracy (nowe instrumenty), podział środków, brak kategorii kosztów Umowa konsorcjum – ważna i obowiązkowa Finansowanie z góry Uproszczone zasady IPR PO CO SIĘ MARTWIĆ Z GÓRY …


Pobierz ppt "Pierwsze konkursy TERMINY I ZASADY Elżbieta Książek, RPK Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google