Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze konkursy TERMINY I ZASADY Elżbieta Książek, RPK Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze konkursy TERMINY I ZASADY Elżbieta Książek, RPK Poznań"— Zapis prezentacji:

1 Pierwsze konkursy TERMINY I ZASADY Elżbieta Książek, RPK Poznań elzbieta.ksiazek@ppnt.poznan.pl

2 Plan wystąpienia Ogólne zasady konkursów Terminy konkursowe Przygotowanie i złożenie wniosku – wymogi formalne Ocena i kryteria oceny Kontrakt i realizacja

3 Co to jest konkurs? Wnioski mogą być składane i rozpatrywane tylko i wyłącznie w ramach otwartego konkursu Zaproszenie do składania wniosków, oficjalny dokument prawny. Publikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich: – data publikacji – zakres (tematyczny, rodzaje projektów) – data składania wniosków

4 Rodzaje konkursów Zamknięty (fixed deadline) Jednostopniowy Otwarty (open) Dwustopniowy Zgłaszanie propozycji (EoI)

5 Jak odszukać właściwy konkurs W Dzienniku Urzędowym Na stronach CORDIS http://www.cordis.lu/fp6/calls.htm http://www.cordis.lu/fp6/calls.htm Najbliższy punkt kontaktowy Wcześniej? Terminarz w dokumencie programowym (workprogramme) Zapowiedzi w biuletynie KPK i na stronach internetowych KPK

6 WORKPROGRAMME Podstawowy dokument każdej akcji 6PR Szczegółowy zakres tematyczny Terminarz konkursu i podział budżetu (prognozowanie szans) Szczegółowe kryteria Obecnie dokumenty te są właśnie zatwierdzane, wersje robocze w KPK lub http://www.kowi.de …..http://www.kowi.de

7 Terminarz konkursów We wszystkich akcjach planowane jest ogłoszenie 17 grudnia 2002 (nie wszędzie cały zakres) Pierwsze terminy planowane – druga połowa marca-pierwsza połowa kwietnia 2003 Rzeczywisty termin – po ogłoszeniu konkursu

8 Środowisko – pierwszy konkurs Zmiany globalne i ekosystemy Jeden konkurs rocznie (2002, 2003, 2004) oraz konkurs otwarty na SSA przez cały 6PR Pierwszy konkurs: 17.12.2002 Termin dla wniosków: 14.03.2003 Przewidywany budżet: 170 mln euro, z czego: – 145 mln euro (85%) na nowe instrumenty – 25 mln euro (15%) na tradycyjne instrumenty (20 mln) i akcje wspierające (5 mln)

9 IST Przewiduje się 3 konkursy fixed dla wszystkich instrumentów (70% budżetu przeznaczono na nowe instrumenty) Pierwszy konkurs – otwarcie 1.12.2002, termin 24.04.2003, budżet 850 mln euro Drugi konkurs – otwarcie 15.06.2003, termin 15.10.2003, budżet 850 mln euro Trzeci konkurs - 2004, tematyka i budżet ustalone później Konkurs w trybie ciągłym: FET (technologie przyszłości) – otwarcie grudzień 2002, zamknięcie grudzień 2004

10 SOCIO - Obywatele i rządzenie … 65% budżetu przeznaczono na nowe instrumenty, osobne tematy dla nowych i osobne dla tradycyjnych instrumentów Pierwszy konkurs, ogłoszenie 17.12.2002, 2 terminy: – 19.03.2003, wszystkie instrumenty (budżet 55 mln euro) – 17.02.2003, nowe instrumenty (budżet 44 mln euro) Drugi konkurs, ogłoszenie 15.11.2004, termin 15.11.2004, wszystkie instrumenty (budżet 110 mln euro)

11 Nanotechnologie … W grudniu 2002 zostaną ogłoszone trzy konkursy: 1. Budżet 330 mln euro (240 mln–nowe instrumenty, 90 mln - tradycyjne instrumenty)składania a) dla nowych instrumentów - pierwszy etap 17.03.2003 - drugi etap 9.07.2003 c) dla pozostałych instrumentów 22.04.2003 2. Konkurs IMS (wspólnie z IST), budżet 75 mln euro (60 mln –nowe instrumenty) a) dla nowych instrumentów - pierwszy etap 24.04.2003 - drugi etap – ?.??.2003 c) dla pozostałych instrumentów 24.04.2003 3. Na projekty zintegrowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, budżet 40 mln euro - pierwszy termin 14 maj 2003 - drugi termin 15 wrzesień 2003

12 Małe i średnie przedsiębiorstwa CRAFT, budżet 295 mln euro, otwarty konkurs ogłoszony 17.12.2002 – 25.03.2003, 27.11.2003, 25.11.2004, 24.11.2005 Collective Research, budżet 100 mln euro, otwarty konkurs 17.12.2002 – 25.03.2003 (10.09.2003) – 11.02.2004 (15.09.2004) – 9.02.2005 (14.09.2005) ETI – budżet 36 mln euro, pierwszy konkurs (15 mln euro) grudzień – 10.04.2003

13 Procedura konkursowa (1) Ogłoszenie konkursu (termin składania) Ocena projektu przez ekspertów (3-5 lub więcej), w Komisji Europejskiej lub poza nią Konsensus pomiędzy ekspertami Sesja panelowa z opcjonalnym przesłuchaniem wniosku (projekty zintegrowane i sieci doskonałości) Sporządzenie ostatecznej listy rankingowej, wysyłka raportów oceny do wnioskodawców, negocjacje kontraktu Lista projektów odrzuconych

14 Procedura konkursowa (2) 2 Tryby oceniania wniosków Jeden etap – pełna propozycja, pełen zestaw kryteriów (pierwsze konkursy) Dwa etapy - krótka propozycja (10 – 15 stron), niektóre kryteria, wybór najlepszych projektów na indywidualne przesłuchania, następnie tak jak powyżej

15 Dokumentacja konkursu Tekst konkursu Dokument programowy (Worksprogramme) danej akcji Przewodnik dla wnioskodawców Formularze i instrukcji i dodatkowo Podręcznik oceny

16 Wysyłka wniosku (1) Części wniosku: Uproszczona część administracyjna: (dane dotyczące partnerów, zestawienie kosztów w ujęciu na działania np. badania, szkolenie, transfer technologii, a nie na typ kosztu np. personel, podróże) Opis planu działań, partnerów projektu, brak anonimowości W jednym z 11 oficjalnych języków, ale najlepiej w języku angielskim

17 Wysyłka wniosku (2) Wysyłka wniosku – 4 możliwości: 1. Przygotowanie off-line, wysyłka on-line 2. Przygotowanie on-line, wysyłka on-line 3. Przygotowanie off-line, wysyłka na CD lub dyskietce 4. Przygotowanie off-line, wysyłka w wersji papierowej

18 Ewaluacja wniosku (1) Kryteria 1. Formalne: - otrzymanie wniosku na czas, - minimalna ilość partnerów - niezależność partnerów, - kompletność wniosku - inne wymagania określone w konkursie

19 Ewaluacja wniosku (2) 2. Merytoryczne - różne w zależności od typu projektu, obszaru - będą sprecyzowane w planach pracy (workprogrammes) - kwestie etyczne - wyrównanie szans między płciami - różne wagi i minimalne progi w ocenie wniosku - zagadnienia łączące naukę i społeczeństwo

20 Ewaluacja wniosku (3) Przykład: Projekty zintegrowane - Zgodność z celami programu - Potencjalny wpływ - Doskonałość naukowo-techniczna - Jakość konsorcjum - Jakość zarządzania - Mobilizacja zasobów

21 Realizacja projektu Elastyczność – partnerzy, plan pracy (nowe instrumenty), podział środków, brak kategorii kosztów Umowa konsorcjum – ważna i obowiązkowa Finansowanie z góry Uproszczone zasady IPR PO CO SIĘ MARTWIĆ Z GÓRY …


Pobierz ppt "Pierwsze konkursy TERMINY I ZASADY Elżbieta Książek, RPK Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google