Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja zmian w dokumencie Zasady i tryb postępowania akredytacyjnego Bohdan Macukow.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja zmian w dokumencie Zasady i tryb postępowania akredytacyjnego Bohdan Macukow."— Zapis prezentacji:

1 Propozycja zmian w dokumencie Zasady i tryb postępowania akredytacyjnego Bohdan Macukow

2 2 Lublin 26-28 października 2011 r. §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Celem Komisji jest ustalenie ogólnych standardów jakości kształcenia w wyższych uczelniach technicznych, stymulowanie podnoszenia jakości kształcenia i stworzenie systemu akredytacji kierunków studiów wyższych i podyplomowych, studiów doktoranckich oraz podstawowych jednostek organizacyjnych szkół wyższych, a ponadto opiniowanie poziomu jakości kształcenia w podstawowych jednostkach organizacyjnych bez przeprowadzania procedury akredytacyjnej. Zmiany

3 3 Bohdan Macukow Lublin 26-28 października 2011 r. §7 ust. 1 pkt.e) otrzymuje brzmienie: e) podejmuje decyzje o wszczęciu postępowania akredytacyjnego lub opiniowania poziomu jakości kształcenia dla zgłoszonego przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni kierunku studiów wyższych lub podyplomowych, studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej lub akredytacji podstawowej jednostki organizacyjnej, Zmiany

4 4 Bohdan Macukow Lublin 26-28 października 2011 r. §7 ust. 1 dodaje się pkt. i): i) formułuje opinie dotyczące poziomu jakości kształcenia, W §7 ust. 1 punkty i) oraz j) otrzymują oznaczenia odpowiednio j) oraz k) Zmiany

5 5 Bohdan Macukow Lublin 26-28 października 2011 r. W §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Decyzje w sprawie postępowania akredytacyjnego komisja podejmuje bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Decyzje w sprawie opiniowania poziomu jakości kształcenia komisja podejmuje bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. Zmiany

6 6 Bohdan Macukow Lublin 26-28 października 2011 r. W §11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Kadencja Zespołu Oceniającego kończą się po zakończeniu procedur akredytacyjnych lub opiniodawczych, do których Zespół został powołany. Zmiany

7 7 Bohdan Macukow Lublin 26-28 października 2011 r. W §16 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 6. Procedura opiniodawcza obejmuje wymienione w ust. 1 pkt a) – i), po których komisja formułuje opinię na posiedzeniu plenarnym. Od sformułowanej opinii nie przysługuje odwołanie. Zmiany

8 8 Bohdan Macukow Lublin 26-28 października 2011 r. §17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Dokumentacja, przebieg i wyniki postępowania akredytacyjnego oraz opiniodawczego są poufne. Zasady poufności nie stosuje się wobec podstawowej jednostki organizacyjnej i kierownictwa jej szkoły wyższej, której dotyczy postępowanie akredytacyjne. Zmiany

9 9 Bohdan Macukow Lublin 26-28 października 2011 r. §18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Postępowanie akredytacyjne oraz opiniodawcze jest odpłatne. Wysokość opłaty, na wniosek Komisji, określa KRPUT. Opłaty są wnoszone wraz wnioskami o akredytację lub opinię. Zmiany


Pobierz ppt "Propozycja zmian w dokumencie Zasady i tryb postępowania akredytacyjnego Bohdan Macukow."

Podobne prezentacje


Reklamy Google