Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Ślaska Biblioteka Narodowa Polskie i europejskie biblioteki cyfrowe 5-lecie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej, Białystok, 9.12.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Ślaska Biblioteka Narodowa Polskie i europejskie biblioteki cyfrowe 5-lecie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej, Białystok, 9.12.2011."— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Ślaska Biblioteka Narodowa Polskie i europejskie biblioteki cyfrowe 5-lecie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej, Białystok, 9.12.2011

2

3 Biblioteki cyfrowe Różnorodność instytucji prowadzących digitalizację swoich zasobów Rozproszenie inicjatyw digitalizacyjnych Poprawa współpracy między instytucjami kultury w ostatnich latach Udostępnianie głównie publikacji z domeny publicznej Zróżnicowane źródła finansowania Brak systemowych rozwiązań długookresowego przechowywania zasobów cyfrowych

4 Projekt NUMERIC (2007-2010)

5 Projekt Numeric Realizowany w latach 2007-2010 Cel: ocena i porównanie działalności digitalizacyjnej i jej kosztów w poszczególnych państwach członkowskich UE Reprezentatywna próba 1539 instytucji kultury (spośród 5752) W Polsce ankiety skierowane do 119 instytucji: 8 archiwów, 3 archiwów audiowizualnych, 18 muzeów i 90 bibliotek Odpowiedzi uzyskano z 32 instytucji (w Europie: 788 instytucji kultury)

6 Zbiory zdigitalizowane PolskaEU Biblioteki narodowe 1%3% Biblioteki akademickie 3%6% Biblioteki publiczne22%11% Biblioteki specjalne i naukowe 3%9%

7 Zbiory przeznaczone do digitalizacji PolskaEU Biblioteki narodowe 74%51% Biblioteki akademickie 21%29% Biblioteki publiczne15%32% Biblioteki specjalne i naukowe 55%47%

8 Zbiory nie przeznaczone do digitalizacji PolskaEU Biblioteki narodowe 25%46% Biblioteki akademickie 76%65% Biblioteki publiczne63%57% Biblioteki specjalne i naukowe 43%44%

9 Digitalizacja wewnątrz instytucji PolskaEU Biblioteki narodowe 100%55% Biblioteki akademickie 75%56% Biblioteki publiczne70%59% Biblioteki specjalne i naukowe 45%51%

10 Średni koszt skanu PolskaEU Biblioteki narodowe 0,25 euro1 euro Biblioteki akademickie 0,30 euro0,72 euro Biblioteki publiczne0,59 euro0,96 euro Biblioteki specjalne i naukowe b.d.1,03 euro

11 Teksty poddane procesowi OCR PolskaEU Biblioteki narodowe 11%50% Biblioteki akademickie 33%41% Biblioteki publiczne25%42% Biblioteki specjalne i naukowe 0%51%

12 Procent budżetu instytucji przeznaczony na digitalizację PolskaEU Biblioteki narodowe 1%5% Biblioteki akademickie 1%2% Biblioteki publiczne1%5% Biblioteki specjalne i naukowe 2%11%

13 Pracownicy bibliotek cyfrowych PolskaEU Biblioteki narodowe 1%4% Biblioteki akademickie 3%4% Biblioteki publiczne2%4% Biblioteki specjalne i naukowe 1%7%

14 Europeana

15 Polskie zbiory w Europeanie Stan na czerwiec 2010

16 Polskie projekty w Europeanie Biblioteka Narodowa – pierwszy polski partner projektu Europeana, współpracujący z Europeaną w projektach EDLnet, Europeana v.1.0, Europeana Travel oraz Europeana v.2.0 Federacja Bibliotek Cyfrowych - ponad 80 bibliotek, archiwów i muzeów cyfrowych, współpracujących z Europeaną w ramach projektu EuropeanaLocal Instytut Sztuki PAN – projekt Europeana Connect Żydowski Instytut Historyczny – projekt Judaica Europeana Narodowy Instytut Dziedzictwa – projekt CARARE Narodowy Instytut Audiowizualny Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS - projekt Athena

17 Szacunkowe koszty digitalizacji zbiorów bibliotecznych w Europie Liczba książek w bibliotekach europejskich przeznaczonych do digitalizacji jest szacowana na od 56 do 95 milionów Średni koszt digitalizacji 1 woluminu (ca 250 stron) – od 73 do 120 euro Koszt digitalizacji druków zwartych szacunkowo mieści się w przedziale między 7 a 16 miliardów euro Koszt digitalizacji wszystkich zbiorów bibliotecznych określono na 19 do 24 miliardów euro Koszt digitalizacji całości zasobów kultury oszacowano na 105 miliardów euro

18 Planowane koszty digitalizacji w Polsce (wybrane pozycje) Koszt całkowity 2011-2020 Środki z budżetu państwa Środki z UE Digitalizacja zasobów kultury nie będących materiałami audiowizualnymi 420 mln zł370 mln zł50 mln zł Budowa repozytoriów cyfrowych 230 mln zł180 mln zł50 mln zł Budowa pracowni digitalizacyjnych 238 mln zł138 mln zł50 mln zł Przechowywanie zasobów cyfrowych 300 mln zł50 mln zł Rejstracja zasobów internetowych 100 mln zł90 mln zł

19 W Programie digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020 koszty budowy infrastruktury, digitalizacji i archiwizacji polskich zasobów kultury do roku 2020 zostały oszacowane na ponad 2,3 miliarda złotych

20 Wieloletni Program Rządowy Kultura+, priorytet Digitalizacja Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, operator – Narodowy Instytut Audiowizualny Na cele digitalizacji rząd polski przeznaczył w latach 2011-2015 120 mln zł Do 2015 r. ze środków programu zostanie wykonanych ok. 15 mln skanów i 450-500 godzin nagrań audiowizulanych W 2011 r. na dotacje przeznaczono 25 mln zł Projekty rozpoczęło 40 beneficjentów

21 Wybrani beneficjenci WPR Kultura+ A.D. 2011 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi Książnica Pomorska w Szczecinie Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku Książnica Kopernikańska w Toruniu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

22 Fundusze strukturalne w bibliotekach cyfrowych Biblioteka Narodowa – Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych Academica NUKAT i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie – Autostrada Informacji Cyfrowej Biblioteka Jagiellońska – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Biblioteka Śląska – Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych

23 Symfonia niedokończona?

24 Dziękuję za uwagę! Katarzyna Ślaska k.slaska@bn.org.pl


Pobierz ppt "Katarzyna Ślaska Biblioteka Narodowa Polskie i europejskie biblioteki cyfrowe 5-lecie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej, Białystok, 9.12.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google