Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udział Biblioteki Narodowej w bieżących projektach Europeany

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udział Biblioteki Narodowej w bieżących projektach Europeany"— Zapis prezentacji:

1 Udział Biblioteki Narodowej w bieżących projektach Europeany
Katarzyna Ślaska Biblioteka Narodowa

2 Europeana „Europeana daje nam okazję do podróżowania w czasie, ponad granicami i w głąb nowych koncepcji dotyczących definicji naszej kultury. Co więcej, pozwala stworzyć więź między ludźmi i ich historią oraz, dzięki interaktywnym stronom i narzędziom, także budować więzi międzyludzkie.” Vivianne Reading, Komisarz UE ds. Społeczeństwa informacyjnego

3 Współpraca BN i Europeany
EDLnet: Thematic Networks ( ) Europeana v.1.0 ( ) EuropeanaTravel ( ) Europeana v.2.0 ( ) Europeana Newspapers Online ( )

4 Europeana v.2.0 Projekt finansowany w ramach ICT PSP Work Programme
Koordynatorem jest Europeana Foundation Realizowany w latach

5 Partnerzy projektu Europeana Foundation Biblioteka Brytyjska
Biblioteka Narodowa Austrii Uniwersytet Humboldta w Berlinie Ministerstwo Kultury, Hiszpania Biblioteka Narodowa Polski Instytut Audiowizualny, Holandia Narodowy Instytut Audiowizualny, Francja Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy Department of Tourism, Culture and Sport, Ireland

6 Cele projektu Europeana v.2.0
Rozwój portalu Europeana, wzbogacenie jego zawartości cyfrowej i poprawa funkcjonalności Poprawa satysfakcji użytkownika Lepsza koordynacja prac i poszerzenie sieci współpracujących z Europeaną instytucji i organizacji

7 European Cultural Commons
European Cultural Commons to strategia rozumiana jako zespół działań zakładający masowe udostępnianie cyfrowe dziedzictwa kulturowego Europy. Jest jednym z najważniejszych zadań zdefiniowanych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej 2020.

8 Różnorodność …

9 … i współdziałanie

10 Konferencja European Cultural Commons, 12.10.2011

11 Konferencja European Cultural Commons
Celem konferencji było wypracowanie wizji realizacji strategii European Cultural Commons poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do zdigitalizowanego dziedzictwa kulturowego, zaspokajającego potrzeby i oczekiwania zróżnicowanych grup użytkowników. Efektem prac ekspertów będzie analiza problemów w zakresie cyfrowego udostępniania dziedzictwa wraz z sugestiami sposobów ich rozwiązania.

12 Second European Cultural Commons Strategic Briefing
30 października 2012 Limassol, Cypr Kontynuacja dyskusji zainicjowanej na konferencji w Warszawie Przygotowanie rekomendacji do omówienia podczas Europeana Annual General Meeting

13 Projekt Europeana Newspapers online

14 Europeana Newspapers – dlaczego prasa?
„Gazety są wskazówką sekundową historii" Arthur Schopenhauer Dlaczego gazety? Interesujące dla różnych grup odbiorców Projekt wpisuje się w politykę UE oraz realizuje cele Europeany W bibliotekach czasopisma są pomiędzy: niebem = pełne ciągi zasobów, mikrofilmy wysokiej jakości i piekłem = niska jakość oryginałów, brakujące numery i dodatki, kopie mikrofilmowe złej jakości, prawa autorskie do współczesnych gazet

15 Europeana Newspapers: Plany i zamierzenia
Agregacja i poprawa jakości reprodukcji cyfrowych gazet w Bibliotece Europejskiej i w portalu Europeana Zastosowanie nowoczesnych narzędzi wspierających OCR, OLR (segmentacja tekstu na artykuły) i rozpoznawanie nazw własnych (NER) Biblioteki biorące udział w projekcie dostarczą do Europeany 18 milionów stron gazet Kolejne biblioteki będą zachęcane do przekazywania reprodukcji gazet do Biblioteki Europejskiej i Europeany

16 Założenia projektu Europeana Newspapers
Konsorcjum składa się z 17 partnerów reprezentujących 12 państw Biblioteki narodowe Biblioteki uniwersyteckie Inne jednostki Projekt zakłada zaangażowanie bibliotek nie wchodzących w skład konsorcjum Finansowany jest w ramach Best Practice Network programu ICT PSP Komisji Europejskiej Realizowany jest od lutego 2012 do lutego 2015 r.

17 Konsorcjum Europeana Newspapers
NLE NLF LIBER SUB HH NLL CCS USAL NLP BL SBB ONB KB NLT UIBK BnF UB LFT

18 Partnerzy projektu 9. Uniwersytet w Salford 10. CCS Content Conversion Specialists GmbH 11. LIBER 12. Biblioteka Narodowa Łotwy 13. Biblioteka Narodowa Turcji 14. Biblioteka Uniwersytecka w Belgradzie 15. Uniwersytet w Innsbrucku 16. Biblioteka Dr. Friedricha Tessmanna 17. Biblioteka Brytyjska 1. Biblioteka Państwowa w Berlinie (koordynator) 2. Biblioteka Narodowa Holandii 3. Biblioteka Narodowa Estonii 4. Biblioteka Narodowa Austrii 5. Biblioteka Narodowa Finlandii 6. Biblioteka Uniwersytecka w Hamburgu 7. Biblioteka Narodowa Francji 8. Biblioteka Narodowa Polski

19 Cele European Newspapers Online
1) Wybór, obróbka cyfrowa i agregacja prasy europejskiej Europeana stanie się największą biblioteką cyfrową gazet Wzbogacenie Europeany o 18 milionów stron gazet, w większości przeszukiwalnych pełnotekstowo Przeprowadzenie procesów OCR i segmentacji tekstu 2) Analiza istniejących zasobów prasy Zgromadzenie informacji o europejskich kolekcjach gazet 3) Przygotowanie rekomendacji i zestawu dobrych praktyk Opracowanie wzorcowej ścieżki digitalizacji prasy Przygotowanie rekomendacji dotyczących digitalizacji, obróbki cyfrowej, ścieżki digitalizacji, metadanych oraz narzędzi ewaluacyjnych 4) Udostęnienie gazet z możliwością przeszukiwania pełnotekstowego Poprawa dostępu do kolekcji prasy w Europeania

20 1) Wybór, obróbka cyfrowa i agregacja zasobów
Agregacja 18 milionów stron gazet do European oraz Biblioteki Europejskiej 8 milionów stron bez obróbki cyfrowej 10 milionów stron z przeprowadzonym procesem OCR (Uniwersytet w Insbrucku) 2 miliony stron z przeprowadzonym procesem OCR oraz OLR (segmentacja tekstu) (CCS, Germany) Analiza dostarczonych zasobów prasy w postaci cyfrowej i wybór tytułów, przeznaczonych do obróbki cyfrowej

21 1) Obróbka cyfrowa – OCR i OLR
10 milionów stron z OCR: Uniwersytet w Insbrucku 2 miliony stron z OCR iOLR (firma CCS) Uniwersytet w Insbrucku wzbogaca OCR o informacje strukturalne na podstawie Document Understanding Platform CCS wykonuje pliki OCR i weryfikuje rozpoznaje szpalt, strukturyzację, segmentację na artykuły i typ strony CCS dostarcza bibliotekom oprogramowanie umożliwiające wprowadzanie poprawek rozpoznawania tekstu i jego segmentacji CCS: Rozpoznawanie tekstu, segemntacja Innsbruck: Rozpoznawanie nagłówków i przypisów oraz spisów treści

22 1) Obróbka cyfrowa - Named Entity Recognition
Biblioteka Narodowa Holandii prowadzi badania w zakresie rozpoznawania nazw własnych (NER) dla zasobów prasy publikowanych w języku holenderskim, angielskim oraz niemieckim

23 2) Analiza istniejących zasobów prasy
Do połowy 2012 r. partnerzy projektu dokonają analizy zasobów czasopiśmienniczych w swoich zbiorach Dane zostaną udostępnione w “Zeitschriftendatenbank” (Centralnym Katalogu Czasopism) Biblioteki Państwowej w Berlinie Zaproponują również potencjalnych nowych partnerów projektu, którzy mogą swoimi zasobami wzbogacić kolekcję Europeana Newspapers Analiza będzie obejmowała również ocenę jakości technicznej zdigitalizowanych zasobów prasy i metadanych opisowych Kontaktowy adres mailowy dla instytucji zainteresowanych współpracą z projektem:

24 3) Przygotowanie rekomendacji i zestawu dobrych praktyk
Analiza formatów metadanych stosowanych przez partnerów projektu w opisie gazet i czasopism Zestawienie modeli metadanych ze standardami METS/ALTO i opracowanie rekomendacji dobrych praktyk w zakresie formatów stosowanych do opisu gazet i czasopism przeznaczonych do digitalizacji i obróbki cyfrowej Przygotowane rekomendacje zostaną przetestowane i poddane ewaluacji Przygotowanie rekomendacji i zestawu dobrych praktyk w zakresie obróbki cyfrowej reprodukcji cyfrowych gazet przeznaczonych do zamieszczania w portalu Europeana

25 4) Udostępnienie zasobów prasy
W ramach projektu w portalu TEL zostanie udostępniona przeglądarka umożliwiająca: Przeszukiwanie pełnotekstowe przez m.in. terminy wyszukiwawcze, nazwy własne, kolekcje gazet, daty …. Przeglądanie reprodukcji cyfrowych gazet Przejście do zasobów cyfrowych macierzystej biblioteki Po zakończeniu projektu przeglądarka zostanie przeniesiona do Europeany

26 Gazety polskie w Newspapers Online

27 Katarzyna Ślaska k.slaska@bn.org.pl
Dziękuję za uwagę! Katarzyna Ślaska


Pobierz ppt "Udział Biblioteki Narodowej w bieżących projektach Europeany"

Podobne prezentacje


Reklamy Google