Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza ekonomiczno – finansowa Zajęcia 1 – Zasady współpracy i zaliczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza ekonomiczno – finansowa Zajęcia 1 – Zasady współpracy i zaliczenia."— Zapis prezentacji:

1 Analiza ekonomiczno – finansowa Zajęcia 1 – Zasady współpracy i zaliczenia

2 Wstęp Zajęcia mają formę konserwatorium – 30h; Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktyką analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, banków i zakładów ubezpieczeniowych.

3 Literatura Obowiązkowa: Sierpińska, Jachna; Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, 2008; Ustawa o Rachunkowości. Dodatkowa: Pomykalska, Pomykalski; Analiza finansowa przedsiębiorstwa, 2008.

4 Kontakt Strona internetowa: http://coin.wne.uw.edu.pl/msylwestrzak;http://coin.wne.uw.edu.pl/msylwestrzak Mail: msylwestrzak@wne.uw.edu.pl;msylwestrzak@wne.uw.edu.pl Dyżur: termin podany w trzecim tygodniu semestru letniego.

5 Bloki tematyczne na zajęciach Analiza bilansu; Analiza rachunku zysków i strat; Analiza przepływów środków pieniężnych; Analiza zmian w kapitale własnym; Analiza wskaźnikowa; Analiza rentowności na podstawie wybranych modeli.

6 Zasady zaliczenia Obecność na zajęciach - nieobowiązkowa; Przygotowanie analizy ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa w formie raportu; Przygotowanie prezentacji wybranego przedsiębiorstwa na zajęciach; Krótkie prace pisemne na zajęciach z wiadomości przekazanych do tej pory.

7 Zasady zaliczenia – raport Lista przedsiębiorstw do wyboru będzie podana na pierwszych zajęciach; Zmiana spółki możliwa do trzecich zajęć włącznie; Raport jest przygotowywany samodzielnie; Raport musi spełniać określone wymagania edytorskie (*) – raport nie spełniający wymagań nie zostanie oceniony; Raporty należy przesłać elektronicznie i dostarczyć w wersji papierowej, w nieprzekraczalnym terminie do 09.06.2014 r. – włącznie. (*) Wymagania edytorskie – jak do pracy magisterskiej.

8 Zasady zaliczenia – raport (2) Objętość – racjonalna; Okres poddany badaniu (3-5 lat) – uwzględnieniem lat 2010 – 2012; Wymagane bloki tematyczne: 1.Podstawowe informacje o spółce / branży; 2.Analiza bilansu; 3.Analiza rachunku zysków i strat; 4.Analiza przepływu środków pieniężnych; 5.Analiza zestawienia zmian w kapitale własnym; 6.Analiza wskaźnikowa; 7.Model DuPonta.

9 Zasady zaliczenia – prezentacja Prezentacja musi być przedstawiona w wybranym / podanym terminie; Oprócz wybranego bloku tematycznego każda prezentacja ma zawierać blok tematyczny: Podstawowe informacje o spółce / branży. Prezentacje należy wysłać najpóźniej do soboty przed terminem wystąpienia – za niewysłanie prezentacji w terminie obowiązuje obniżenie oceny o pół stopnia.

10 Zasady zaliczenia – prezentacja (2) Po każdym zakończonym bloku tematycznym na następnym konserwatorium będzie możliwość zaprezentowania części analizy ekonomiczno-finansowej wybranej spółki; Czas na prezentację: 25 minut, jeżeli liczba prezentacji jest nie większa niż trzy.

11 Zasady zaliczenia – prace pisemne Krótkie prace pisemne na zajęciach z wiadomości przekazanych do tej pory; Max liczba prac pisemnych – 4; Prace pisemne mogą być (ale nie muszą) w formie testu jednokrotnego wyboru; Zakres tematyczny nie musi dotyczyć ostatniego omówionego bloku tematycznego.

12 Udział procentowy Raport – 40%; Prezentacja – 40%; Krótkie prace pisemne – 20%.

13 Punktacja Uzyskany wynik końcowy (w %)Ocena Poniżej 502 51 – 603 61 – 703,5 71 – 804 81 – 904,5 91 – 1005


Pobierz ppt "Analiza ekonomiczno – finansowa Zajęcia 1 – Zasady współpracy i zaliczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google