Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa metoda pakowania żywych karpi podczas sprzedaży detalicznej Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu Henryk Białowąs.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa metoda pakowania żywych karpi podczas sprzedaży detalicznej Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu Henryk Białowąs."— Zapis prezentacji:

1 Nowa metoda pakowania żywych karpi podczas sprzedaży detalicznej Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu Henryk Białowąs

2 15 grudnia 2009 r. ukazał się komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej. Jednym z nowych zaleceń odnośnie sprzedaży żywych ryb jest sposób ich pakowania. Zalecaną metodą pakowania żywych karpi jest umieszczenie ich w pojemniku, wiaderku, ewentualnie w reklamówce napełnionymi odpowiednią ilością wody z dostępem powietrza.

3 Przepisy krajowe i unijne nie zabraniają sprzedaży detalicznej żywych ryb - oficjalne stanowisko Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW z 2007 roku w sprawie przepisów mających zastosowanie podczas sprzedaży detalicznej żywych karpi Należy zaznaczyć, że w przepisach nie określono szczegółowo warunków i sposobu, w jakich powinny być one transportowane (przenoszone) przez klientów detalicznych

4 Wady sprzedaży w wiaderkach: o Uniemożliwienie przyjęcia naturalnej pozycji przez ryby o Uniemożliwienie swobodnego ruchu o Ograniczona ilość tlenu w wodzie o W przypadku zamknięcia wiaderka ograniczona ilość powietrza o Wzrost kosztów sprzedaży detalicznej o Co najmniej dwukrotny wzrost masy ryb z opakowaniem

5 Wady opakowania: o Ograniczona ilość tlenu w wodzie o Podatność na uszkodzenia mechaniczne o Co najmniej dwukrotny wzrost masy ryb z opakowaniem

6 Zmiany nasycenia wody tlenem w wiaderkach z żywymi karpiami. Stosunek masy ryb do objętości wody wynosił około 1:2. Linią kropkowaną zaznaczono krytyczny poziom nasycenia wody tlenem

7 Zalecana metoda pakowania żywych karpi do pojemników, wiaderek, ewentualnie reklamówek napełnionych odpowiednią ilością wody z dostępem powietrza dobrze pełni swoją rolę tylko do momentu obniżenia nasycenia wody tlenem do poziomu krytycznego, czyli biorąc pod uwagę realia sprzedaży detalicznej (ilość nalewanej wody i poziom nasycenia jej tlenem) przez kilkanaście - kilkadziesiąt minut. Po tym czasie ryby duszą się i sną.

8 Zmiany odczynu pH tkanki mięśniowej u karpi przetrzymywanych w workach foliowych bez wody niezwiązanych i związanych oraz w wiaderkach z wodą w temperaturze 1-5ºC. Stosunek masy ryb do objętości wody wynosił około 1:2.

9 Zmiany poziomu kortyzolu (hormonu stresu) w surowicy krwi u karpi przetrzymywanych w workach foliowych bez wody niezwiązanych i związanych oraz w wiaderkach z wodą w temperaturze 1-5ºC

10 Wnioski z przeprowadzonych badań: o Przetrzymywanie ryb w workach bez wody zawiązanych spowodowało znaczne obniżenie zawiązanych spowodowało znaczne obniżenie odczynu tkanki mięśniowej, co wskazuje na duży odczynu tkanki mięśniowej, co wskazuje na duży udział procesów beztlenowych w metabolizmie. udział procesów beztlenowych w metabolizmie. Zawiązanie worków zamknęło swobodny Zawiązanie worków zamknęło swobodny dostęp powietrza i uniemożliwiło wymianę dostęp powietrza i uniemożliwiło wymianę gazową przez skórę i wilgotne skrzela gazową przez skórę i wilgotne skrzela o Nieznaczne zmiany pH u karpi przetrzymywanych w workach bez wody przetrzymywanych w workach bez wody niezwiązanych i wiaderkach z wodą sugerują, niezwiązanych i wiaderkach z wodą sugerują, że procesy beztlenowe jeszcze się nie że procesy beztlenowe jeszcze się nie rozpoczęły bądź miały charakter marginalny rozpoczęły bądź miały charakter marginalny o Nie stwierdzono istotnych różnic między tymi metodami pakowania w badanym zakresie czasowym metodami pakowania w badanym zakresie czasowym

11 Ryby posiadają zdolność oddychania przez skórę. U karpia jej udział wynosi około 30% całości wymiany gazowej. U karpi sprzedawanych w workach niezwiązanych część skóry z dolnej i bocznych części ciała styka się z folią, co uniemożliwia wymianę gazową w tych miejscach. Wniosek: Należy odsunąć folię od skóry tych części ciała tak by i przez nią mogła być prowadzona wymiana gazowa. Jak to zrobić?

12 Karp w torbie foliowej

13 Karp w torbie foliowej wyposażonej w doświadczalną konstrukcję nazwaną koszykiem

14 Zmiany odczynu pH tkanki mięśniowej u karpi przetrzymywanych w workach foliowych i workach foliowych z koszykiem w temperaturze 11-15ºC

15 Zmiany poziomu kortyzolu (hormonu stresu) w surowicy krwi u karpi przetrzymywanych w workach foliowych i workach foliowych z koszykiem w temperaturze 11-15ºC

16 Wnioski z drugiego doświadczenia: o Zmiany odczynu pH tkanki mięśniowej u karpi przetrzymywanych w workach z koszykiem miały przetrzymywanych w workach z koszykiem miały mniejszy zakres, co sugeruje większy udział mniejszy zakres, co sugeruje większy udział procesów tlenowych w metabolizmie procesów tlenowych w metabolizmie o Niższy poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, w surowicy krwi u karpi przetrzymywanych w surowicy krwi u karpi przetrzymywanych w torbach z koszykami wskazuje na mniejszą w torbach z koszykami wskazuje na mniejszą siłę stresu jakiemu zostały poddane karpie w siłę stresu jakiemu zostały poddane karpie w przypadku tego opakowania przypadku tego opakowania

17 Zalety koszyka: oKarp oddycha praktycznie całą powierzchnią ciała oKoszyk stanowi dodatkową ochronę ryb przed urazami mechanicznymi oKoszyk dodatkowo wzmacnia opakowanie oKoszyk nie powoduje kilkukrotnego wzrostu masy ryb wraz z opakowaniem tak jak w przypadku wiaderek i toreb foliowych z wodą onie wymaga atestu na kontakt z żywnością

18 Mankamentem konstrukcji doświadczalnej jest stosunkowo duży rozmiar koszyka, mogący powodować wysoki koszt transportu i składowania. Konsultacje ze specjalistami z zakresu produkcji opakowań z tworzyw sztucznych zaowocowały powstaniem koszyka wykonanego z folii typu PET. Ma on postać korytka o ścianach bocznych i dnie wyposażonych w ożebrowanie odsuwające ciało karpia od ścian i dna.

19 Nowe opakowanie dla żywego karpia - koszyk z folii PET

20

21

22 Zmiany odczynu pH tkanki mięśniowej u karpi przetrzymywanych w torbach foliowych oraz torbach foliowych wyposażonych w koszyki PET w temperaturze 11-15ºC

23 Zmiany poziomu kortyzolu (hormonu stresu) w surowicy krwi u karpi przetrzymywanych w torbach foliowych oraz torbach foliowych wyposażonych w koszyki PET w temperaturze 11-15ºC

24 Wnioski z trzeciego doświadczenia: o Mniejszy zakres zmian odczynu pH tkanki mięśniowej u karpi przetrzymywanych w workach mięśniowej u karpi przetrzymywanych w workach z koszykami PET sugeruje większy udział z koszykami PET sugeruje większy udział procesów tlenowych w metabolizmie procesów tlenowych w metabolizmie o Niższy poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, w surowicy krwi u karpi przetrzymywanych w surowicy krwi u karpi przetrzymywanych w torbach z koszykami PET wskazuje na w torbach z koszykami PET wskazuje na mniejszą siłę stresu jakiemu zostały poddane mniejszą siłę stresu jakiemu zostały poddane karpie w tym opakowaniu karpie w tym opakowaniu

25 Zalety koszyka z folii PET: o Karpie utrzymują pozycję pionową – dzięki temu nie skaczą, co także ułatwi ważenie podczas sprzedaży detalicznej o Niski koszt produkcji o Niewielka objętość koszyków podczas transportu i składowania, po włożeniu jeden w drugi

26 Dziękuję za uwagę Prezentacja przygotowana w ramach projektu: NOWA METODA PAKOWANIA ŻYWYCH KARPI PRZY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ realizowanego przez: - Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu - Towarzystwo Promocji Ryb PAN KARP


Pobierz ppt "Nowa metoda pakowania żywych karpi podczas sprzedaży detalicznej Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu Henryk Białowąs."

Podobne prezentacje


Reklamy Google