Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin zawodowy w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin zawodowy w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin zawodowy w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego
Podsumowanie sesji letniej 2011

2 Technik technologii żywności 321[09] wyniki ogólne
Etap pisemny (przystąpiło 50 osób): Etap pisemny zdało 21 osób (42%) Etapu pisemnego nie zdało 29 osób (58%) Etap praktyczny (przystąpiło 46 osób): Etapu praktycznego nie zdało 18 osób (39%) Etap praktyczny zdało 28 osób (61%)

3 Technik technologii żywności: ZSPS na tle OKE Kraków i kraju
Porównanie wskaźników zdawalności w sesjach 2008, 2009, 2010 i 2011

4 Kucharz 512[02] wyniki ogólne
Etap pisemny (przystąpiło 19 osób): Etap pisemny zdało 18 osób (95%) Etapu pisemnego nie zdała 1 osoba (5%) Etap praktyczny (przystąpiło 19 osób): Etapu praktycznego nie zdało 10 osób (53%) Etap praktyczny zdało 9 osób (47%)

5 Kucharz 512[02] ZSPS na tle OKE Kraków i kraju
Porównanie wskaźników zdawalności w sesji 2009, i 2011

6 Kucharz małej gastronomii 512[05] (wyniki ogólne)
Etap pisemny (przystąpiło 60 osób): Etap pisemny zdało 56 osób (93%) Etapu pisemnego nie zdało 4 osoby (7%) Etap praktyczny (przystąpiło 59 osób): Etap praktyczny zdało 59 osób (100%)

7 Kucharz małej gastronomii
Porównanie wskaźników zdawalności w sesji 2010 i 2011 w ZSPS na tle OKE Kraków i kraju

8 Zestawienie wyników egzaminu w zawodzie technik technologii żywności

9 Etap pisemny Część pierwsza

10 Umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych
1.1. STOSOWAĆ NAZWY, POJĘCIA I OKREŚLENIA STOSOWANE W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI 1.2. ROZPOZNAWAĆ SUROWCE, DODATKI DO ŻYWNOŚCI, MATERIAŁY POMOCNICZE I WYROBY GOTOWE 1.3. ROZPOZNAWAĆ OPERACJE I PROCESY JEDNOSTKOWE STOSOWANE W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI 1.4. ROZRÓŻNIAĆ METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI 1.5. ROZRÓŻNIAĆ MASZYNY I URZĄDZENIA STOSOWANE W PRZETWÓRSTWIE SPOŻYWCZYM 1.6. ROZRÓŻNIAĆ METODY ANALIZY ŻYWNOŚCI 1.7. ROZRÓŻNIAĆ SYSTEMY I METODY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

11 Porównanie poziomu opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

12 Umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych
2.1. DOBIERAĆ SUROWCE, MATERIAŁY POMOCNICZE, DODATKI DO ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW 2.2. DOBIERAĆ METODY UTRWALANIA PRODUKTÓW 2.3. DOBIERAĆ MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2.4. OBLICZAĆ ZAPOTRZEBOWANIE NA SUROWCE, OPAKOWANIA I DODATKI DO ŻYWNOŚCI 2.5. STOSOWAĆ INFORMACJE ZAWARTE W NORMACH, INSTRUKACJACH I PRZEPISACH ZWIĄZANYCH Z PRODUKCJĄ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2.6. DOBIERAĆ SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW POPRODUKCYJNYCH 2.7. KALKULOWAĆ KOSZTY PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2.8. DOBIERAĆ STRATEGIE MARKETINGOWE SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH DO SYTUACJI NA RYNKU I POTRZEB KONSUMENTÓW

13 Porównanie poziomu opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

14 Umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych
3.1. STOSOWAĆ PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM 3.2. WSKAZYWAĆ ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA PODCZAS WYKONYWANIA PRAC W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO ORAZ STOSOWAĆ PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 3.3. WSKAZYWAĆ SPOSOBY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANEMU PODCZAS PRAC Z ZAKRESU PRODUKCJI ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

15 Porównanie poziomu opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

16 Etap praktyczny

17 Umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych
1. TYTUŁ PRACY EGZAMINACYJNEJ 2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU REALIZACJI PRAC 3. WYKAZ ILOŚCIOWY SUROWCÓW, OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH I ZBIORCZYCH ORAZ KOSZT SUROWCÓW 4. DOBÓR METODY DO OZNACZANIA KWASOWOŚCI MĄKI Z WYKAZEM NIEZBĘDNYCH ODCZYNNIKÓW I SPRZĘTEM LABORATORYJNYM 5. WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ 6. SCHEMAT FERMENTACYJNY CIASTA NA 5 TON PIECZYWA 7. SCHEMAT BLOKOWY PROCESU TECHNOLOGICZNEGO PRODUKCJI CHLEBA ZAKOPIAŃSKIEGO 8. PRACA EGZAMINACYJNA JAKO CAŁOŚĆ

18 Porównanie średnich wyników, uzyskanych przez uczniów za poszczególne elementy pracy

19 Etap pisemny Część druga

20 Umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych
1.1. ROZRÓŻNIAĆ PODSTAWOWE POJĘCIA I TERMINY Z OBSZARU FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI ORAZ PRAWA PRACY, PRAWA PODATKOWEGO I PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PODEJMOWANIE I WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1.2. ROZRÓZNIAĆ DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM ORAZ PODEJMOWANIEM I WYKONYWANIEM DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ 1.3. IDENTYFIKOWAĆ I ANALIZOWAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKA, PRACODAWCY, BEZROBOTNEGO I KLIENTA 2.1. ANALIZOWAĆ INFORMACJE ZWIĄZANE Z PODNOSZENIEM KWALIFIKACJI, POSZUKIWANIEM PRACY I ZATRUDNIANIEM ORAZ PODEJMOWANIEM I WYKONYWANIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2.2. SPORZĄDZAĆ DOKUMENTY ZWIĄZANE Z POSZUKIWANIEM PRACY I ZATRUDNIENIEM ORAZ PODEJMOWANIEM I WYKONYWANIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2.3. ROZRÓŻNIAĆ SKUTKI WYNIKAJĄCE Z NAWIĄZANIA I ROZWIAZANIA STOSUNKU PRACY

21 Poziom opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych
Obszary Wynik średni TD - TTŻ TU - TTŻ TU - KUCHARZ CUKIERNIK PIEKARZ KMG 1.1 48 58 55 60 28 31 1.2 57 49 50 69 1.3 61 2.1 62 70 52 35 80 63 2.2 71 59 2.3 73 72 79

22 Kucharz Technikum Uzupełniające
Porównanie poziomu opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

23 Technik technologii żywności Technikum Uzupełniające
Porównanie poziomu opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

24 Technik technologii żywności Technikum Dzienne
Porównanie poziomu opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

25 Cukiernik Porównanie poziomu opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

26 Piekarz Porównanie poziomu opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

27 Kucharz małej gastronomii
Porównanie poziomu opanowania umiejętności określonych w standardzie wymagań egzaminacyjnych

28 Co ważniejsze dla sukcesu: talent czy pracowitość
Co ważniejsze dla sukcesu: talent czy pracowitość? A co ważniejsze w rowerze: przednie czy tylne koło? George Bernard Shaw

29 Uwagi do sesji letniej 2011 Uświadomienie potrzeby posiadania udokumentowanych kwalifikacji zawodowych i ich przydatności na rynku pracy. Zwrócenie uwagi uczniom na konieczność przystąpienia do obydwu części egzaminu. Skonsolidowanie działań dydaktyczno-wychowawczych zmierzających do podniesienia poziomu wyników egzaminu zawodowego poprzez: rygorystyczne przestrzeganie frekwencji, dogłębną analizę materiałów z ubiegłych sesji, ćwiczenie najprostszych obliczeń matematycznych (obliczenia procentowe, przeliczanie proporcji, stężenia procentowe) na zajęciach dydaktycznych z analizy, chemii, matematyki, technologii.

30 Opracowanie: Anna Matusz Mirlak Magdalena Nowak


Pobierz ppt "Egzamin zawodowy w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google