Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

egzaminu gimnazjalnego 2010/2011 w Miejskim Gimnazjum nr 4

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "egzaminu gimnazjalnego 2010/2011 w Miejskim Gimnazjum nr 4"— Zapis prezentacji:

1 egzaminu gimnazjalnego 2010/2011 w Miejskim Gimnazjum nr 4
Podsumowanie wyników egzaminu gimnazjalnego 2010/2011 w Miejskim Gimnazjum nr 4

2 Czynniki wpływające na wyniki egzaminu a ocena efektywności nauczania
EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA Pojęcie EWD wywodzi się z ekonomii, gdzie - w pewnym uproszczeniu - wartość dodana to tyle co, przyrost wartości dóbr w wyniku danego procesu produkcyjnego. Analogicznie edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. Czynniki wpływające na wyniki egzaminu a ocena efektywności nauczania

3 TRZYLETNI WSKAŹNIK EWD
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA      Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 164.

4 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
     Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 164.

5 TRZYLETNI WSKAŹNIK EWD W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE OKRESY
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Wskaźniki z lat Liczba wyników egzaminacyjnych: 164. Wskaźniki z lat Liczba wyników egzaminacyjnych: 177. Wskaźniki z lat Liczba wyników egzaminacyjnych: 183. Wskaźniki z lat Liczba wyników egzaminacyjnych: 201.

6 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
Wskaźniki z lat Liczba wyników egzaminacyjnych: 164.      Wskaźniki z lat Liczba wyników egzaminacyjnych: 177. Wskaźniki z lat Liczba wyników egzaminacyjnych: 183. Wskaźniki z lat Liczba wyników egzaminacyjnych: 201.

7 PRZEDZIAŁY UFNOŚCI Przedział ufności to przedział liczbowy, który z określonym z góry prawdopodobieństwem (najczęściej bliskim jedności), będzie zawierał nieznaną, prawdziwą wartość szacowanego parametru z populacji generalnej. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

8 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

9 ROZKŁAD RESZT W metodzie EWD reszta to różnica między realnym wynikiem ucznia na egzaminie gimnazjalnym a wartością oczekiwaną obliczoną na podstawie wyniku na sprawdzianie i wartości zmiennych kontrolnych - płci i dysleksji. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

10 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

11 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

12 ROZKŁAD STANINOWY Staniny to umowne przedziały na jakie dzielimy dużą populację. Staniny służą do porównywania wyników w ramach konkretnego badania.

13 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

14 PORÓWNANIE EWD WSZYSTKICH KNUROWSKICH GIMNAZJÓW
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA MG1 MG2 MG3 MG4

15 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
MG1 MG2 MG3 MG4

16 WSKAŹNIK ŁATWOŚCI Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W MIEJSKIM GIMNAZJUM NR 4 Łatwość zestawu zadań wyrażana jest za pomocą wskaźnika łatwości (p). Jest on stosunkiem sumy punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań do liczby punktów możliwych do uzyskania. Wskaźnik łatwości przyjmuje wartości z przedziału 0-1.

17 PORÓWNANIE WSKAŹNIKA ŁATWOŚCI Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W LATACH 2009/ /2011 W MIEJSKIM GIMNAZJUM NR 4

18 PORÓWNANIE WSKAŹNIKA ŁATWOŚCI DLA SZKOŁY, GMINY, POWIATU ORAZ WOJEWÓDZTWA

19 PORÓWNANIE WSKAŹNIKA ŁATWOŚCI DLA WSZYSTKICH KLAS III

20 PORÓWNANIE WSKAŹNIKA ŁATWOŚCI DLA WSZYSTKICH KLAS III WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW EGZAMINACYJNYCH CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

21 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

22 CZĘŚĆ JĘZYKOWA – JĘZYK NIEMIECKI

23 ŚREDNIA PUNKTÓW Z POSZCEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

24 Część matematyczno-przyrodnicza Część językowa - język niemiecki
PORÓWNANIE WYNIKÓW NA SKALI STANINOWEJ Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W LATACH 2009/ /2011 W MIEJSKIM GIMNAZJUM NR 4 Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Część językowa - język niemiecki Rok 2010 średni niski Rok 2011 wyżej średni niżej średni

25  MOCNE STRONY MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 4 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
redagowanie podania zgodnego z tematem polecenia redagowanie rozprawki na temat patriotyzmu i jego miejsca w czasach współczesnych rozpoznanie symbolicznego znaczenia elementu architektonicznego

26 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
określenie problemu badawczego obliczenie masy cząsteczkowej związku chemicznego obliczanie liczb na podstawie jej procentu obliczanie jakim ułamkiem jednej liczby jest druga wskazywanie konsekwencji ruchu obiegowego przetwarzanie i interpretowanie informacji z mapy obliczanie czasu obrotu Ziemi wokół własnej osi o podany kąt wskazywanie miejsc występowania zjawisk przyrodniczych wykorzystywanie zasady zachowania ładunku elektrycznego do objaśnienia zjawiska wskazanie w jakim celu wykonuje się badania EKG nazywanie procesu rozpadu kwasów, zasad, soli na jony pod wpływem wody ustalanie liczby jonów w roztworze kwasowym

27 CZĘŚĆ JĘZYKOWA – JĘZYK NIEMIECKI
stwierdzenie, czy tekst zawiera określone informacje oraz określenie głównej myśli tekstu określanie kontekstu sytuacyjnego przetwarzanie treści przedstawionych w materiale ikonograficznym i wyrażania ich w języku obcym

28 SŁABE STRONY MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 4
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA dostrzeganie i analizowanie kontekstu historycznego niezbędnego do interpretacji tekstu - rozpoznanie właściwego ciągu chronologicznego oraz rozpoznanie znanego tekstu ikonicznego rozpoznanie postaci historycznych spełniających warunki wskazane w poleceniu formułowanie argumentów uzasadniających podane stanowisko - poprawne wskazanie czasu i zdarzeń potwierdzających, że każda z podanych postaci zasłużyła na miano patrioty dokonywanie celowych operacji na tekście - poprawne przekształcenie zdania pojedynczego w zdanie złożone z uwzględnieniem poprawnej interpunkcji budowanie wypowiedzi poprawnej pod względem językowym oraz ortograficznym

29 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
wyjaśnianie przyczyn zahamowania wzrostu roślin wskazanie wyrażenia odpowiadającego treści zadania porównywanie obwodów figur interpretowanie informacji z tekstu i tabeli wskazanie różnic w budowie komórek bakterii i organizmu jądrowego wskazanie odpowiedniej grupy organizmów wskazywanie zależności między działalnością człowieka a przyrodniczymi warunkami tej działalności podanie nazw wielkości fizycznych i ich jednostek w układzie SI rozwiązywanie zadania opisującego sytuację problemową nazywanie procesów w obiegu węgla w przyrodzie tworzenie i realizowanie planu rozwiązania zapisywanie nazwy produktów i równania reakcji chemicznej

30 CZĘŚĆ JĘZYKOWA – JĘZYK NIEMIECKI
selekcjonowanie konkretnych informacji rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu właściwe reagowanie językowe w określonych kontekstach sytuacyjnych w celu uzyskania lub udzielenia informacji.

31  WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY – CZYLI NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ !!!
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA konsekwentnie egzekwować i utrwalać wiedzę historyczną uczniów kształcić umiejętność rozpoznawania i przekształcania zdań pojedynczych na złożone ćwiczyć interpunkcję zdania złożonego kształcić umiejętność poprawnego redagowania tekstu pod względem ortograficznym i językowym

32 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
nieustannie ćwiczyć umiejętności określone we wszystkich standardach konsekwentnie ćwiczyć zadania wieloczynnościowe utrzymać listopadowy termin egzaminu próbnego w klasach III

33 CZĘŚĆ JĘZYKOWA – JĘZYK NIEMIECKI
kształtowanie umiejętności sprawdzanych na egzaminie od początku nauczania języka niemieckiego w gimnazjum kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wymagających selekcjonowania informacji ćwiczenie umiejętności rozpoznawania związków między poszczególnymi częściami tekstu czytanego oraz właściwego reagowania w odpowiednich kontekstach sytuacyjnych w języku obcym jak najczęstsze wykorzystywanie na zajęciach, autentycznych tekstów słuchanych i czytanych zapoznawanie uczniów z rozmaitymi technikami pracy z tekstem – nie zawsze wystarczy zrozumieć słowa klucze – dla prawidłowego rozwiązania zadania ważne jest również zrozumienie szerszego kontekstu wprowadzenie i automatyzowanie struktur leksykalno-gramatycznych potrzebnych do efektywnej komunikacji, z którą uczniowie mają najwięcej kłopotów


Pobierz ppt "egzaminu gimnazjalnego 2010/2011 w Miejskim Gimnazjum nr 4"

Podobne prezentacje


Reklamy Google