Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwiązywanie konfliktów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwiązywanie konfliktów"— Zapis prezentacji:

1 Rozwiązywanie konfliktów
temat

2 1. Przyczyny powstawania konfliktów w grupie
nieprawidłowa struktura grupy źle funkcjonujący system komunikacji różnice kulturowe sprzeczność wartości sprzeczność celów różnice ekonomiczne

3 2. Rodzaje konfliktów wewnętrzny osoby (motywacyjny, wynikający z pełnienia różnych ról społecznych) między osobami (kompetencyjny, walka o przywództwo) między jednostką a grupą (związany z wypełnianiem powierzonych ról) między grupami między organizacjami

4 3. Konflikty jako zjawisko niepożądane
utrudniają realizację zadań mogą prowadzić do rozpadu grupy nieuchronne konieczność kontrolowania i rozwiązywania

5 4. Sposoby rozwiązywania konfliktów grupowych
negocjacje mediacje arbitraż sąd

6 5. Negocjacje określenie interesów własnych i partnera
rozmowy podjęte dobrowolnie przez strony konfliktu określenie interesów własnych i partnera podanie pomysłów rozwiązań opracowanie sposobu wybrania wspólnego rozwiązania określenie przewidywanych skutków braku porozumienia sformułowanie propozycji porozumienia

7 6. Interes a stanowisko w negocjacjach
stanowisko negocjacyjne – żądanie dotyczące czegoś wymiernego i konkretnego interes – powód, który doprowadził do zajęcia danego stanowiska

8 7. Kompromis w negocjacjach
każda ze stron stopniowo rezygnuje ze swoich interesów dla dobra ostatecznego porozumienia porozumienie jako cel nadrzędny negocjacji

9 8. Mediacje alternatywa w stosunku do drogi sądowej
pośredniczy między stronami konfliktu musi cieszyć się szacunkiem i zaufaniem ustala terminy i procedury pomaga opracować rozwiązanie konfliktu alternatywa w stosunku do drogi sądowej próba rozwiązania konfliktu przez osobę trzecią (mediator)

10 9. Arbitraż zwrócenie się przez obie strony konfliktu do osoby lub instytucji niezależnej z prośbą o rozwiązanie konfliktu strony zobowiązują się do uznania werdyktu arbitra arbiter ma prawo wydawania orzeczeń z mocą prawa

11 10. Rozwiązanie konfliktu na drodze sądowej
rozwiązanie w przypadku fiaska negocjacji i mediacji w przeciwieństwie do arbitrażu wystarczy wniosek jednej strony sądy pracy (pracownik – pracodawca) sądy administracyjne (obywatel – urząd) sądy powszechne (obywatel – obywatel)

12 11. Obecne konflikty. polityczne i społeczne. oraz sposoby ich
11. Obecne konflikty polityczne i społeczne oraz sposoby ich rozwiązywania


Pobierz ppt "Rozwiązywanie konfliktów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google