Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka psychologiczna i medyczna dla firm

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka psychologiczna i medyczna dla firm"— Zapis prezentacji:

1 Opieka psychologiczna i medyczna dla firm
psycholog Wojciech Warecki psycholog Marek Warecki iPSYCHOLOGIST s.c.

2 Środowisko pracy Z naszych doświadczeń wynika, że środowisko pracy w Polsce należy do najtrudniejszych w naszym Europie. W Stanach Zjednoczonych 64% firm wspomaga swoich pracowników przeżywającym kłopoty osobiste poprzez zapewnienie fachowej pomocy psychologa. iPsychologist s.c.

3 Wstęp Z analizy około 101 badań obejmujących grupy różnej wielkości wynika: osoby targane chronicznym niepokojem, nastawione pesymistycznie, odczuwające przez dłuższy okres smutek, nieustanne napięcie albo nieprzemijająca wrogość, przesiąknięte cynizmem albo podejrzliwością narażone są na dwukrotnie większe ryzyko zapadnięcia na różne choroby w tym: astmę, artretyzm, wrzody, choroby serca i uporczywe bóle głowy. iPsychologist s.c.

4 Wstęp Ilość zachorowań spowodowanych nieumiejętnym radzeniem sobie ze stresem wśród polskich menadżerów jest zdumiewająca. Naturalnym pragnieniem każdego człowieka jest życie w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. Tymczasem zewsząd poddawani jesteśmy różnego rodzaju stresom. Jak sobie z nimi radzić? Jak radzić sobie z presją wyniku, coraz większym tempem i napięciem w pracy stał się nie tylko problem pracownika ale każdej firmy ponieważ nieumiejętne radzenie ze stresem w wymierny sposób odbija się na każdej firmie (pieniądze!). iPsychologist s.c.

5 Środowisko pracy zwiększonej absencji oraz niskiej efektywności pracy
Stres w miejscu pracy jest głównym powodem: zwiększonej absencji oraz niskiej efektywności pracy iPsychologist s.c.

6 Środowisko pracy Wypalenie pracownika
"Jedna czwarta pracowników postrzega swoją pracę jako największe źródło stresu w życiu” Northwestern National Life "Trzy czwarte pracowników jest przekonane, że w dzisiejszych czasach częściej odczuwa stres w pracy niż poprzednie pokolenie” Princeton Survey Research Associates iPsychologist s.c.

7 Środowisko pracy Wypalenie pracownika
"Problemy w pracy wynikają przede wszystkim z kondycji zdrowotnej niż z problemów finansowych, czy rodzinnych” St. Paul Fire and Marine Innsuance Co. "40% badanych ocenia swoją pracę jako bardzo stresującą” Northwestern National Live "29% badanych stwierdza, że odczuwa niewielki, bądź silny stres w pracy” Yale University (za placa.pl) iPsychologist s.c.

8 Nasz cel: Profilaktyka: psychologiczna i medyczna
Proponujemy profilaktykę i zapobieganie niż ponoszenie kosztów chorób i błędów powodowanych przez stres u pracowników. Uważamy, iż znacznie bardziej racjonalne jest spokojne i planowe przeciwdziałanie niż gaszenie pożarów wywołane przez stres, konflikty i choroby. iPsychologist s.c.

9 Metoda działania Określenie potrzeb firmy dotyczących profilaktyki psychologicznej; Grupowe przeszkolenie pracowników w metodach zapobiegania nadmiernemu stresowi; Konsultacje bieżące dla indywidualnych osób. iPsychologist s.c.

10 Metoda działania Określenie potrzeb firmy dotyczących profilaktyki psychologicznej następuję poprzez: Rozmowy z kierownictwem i pracownikami firmy Badanie kwestionariuszowe i testowe Rozmowy w niczym nie zakłócają pracy firmy Wyniki są objęte tajemnicą Wyniki przedstawiane są w formie raportu z zaleceniami dla kierownictwu firmy Na życzenie firmy rozpoznanie potrzeb można pominąć i dokonać już w toku konkretnych działań. iPsychologist s.c.

11 Metoda działania Szkolenie grupowe obejmuje:
Podstawowe informacje o stresie i jego wpływie na zdrowie i pracę Diagnoza własna Uczenie praktycznych metod radzenie sobie ze stresem iPsychologist s.c.

12 Zakres szkolenia zakres wiedzy
Zakres przekazywanej wiedzy i umiejętności jest dostosowany i zindywidualizowany w zależności od Potrzeb grupy, Ról jakie pełnią jej uczestnicy w strukturze przedsiębiorstwa (Odmiennego prowadzenia wymagają grupy: menedżerów, handlowców, negocjatorów, etc). iPsychologist s.c.

13 Indywidualne konsultacje
Mogą dotyczyć radzenia sobie ze stresem odnośnie danego człowieka w konkretnej sytuacji pracy Psychologicznego doradztwa menedżerskiego dotyczącego meritum wykonywanej funkcji Terapii dotyczącej zaburzeń psychosomatycznych (choroby serca, choroba wrzodowa) iPsychologist s.c.

14 Indywidualne konsultacje
Psychoterapii depresji, nerwic Problemów rodzinnych iPsychologist s.c.

15 Komplementarność działań medycznych i psychologicznych
Największa skuteczność w profilaktyce i leczeniu można uzyskać w warunkach zintegrowania oddziaływań lekarskich i psychologicznych Rozdzielanie tych dwóch działań zmniejsza ich skuteczność i efektywność iPsychologist s.c.

16 Wybór klienta Klient może zamówić dowolny element pakietu psychologicznego jaki uzna za interesujący bez względu na inne elementy oferty medycznej! iPsychologist s.c.

17 Specyfikacja usług Raport dotyczący poziomu stresu pracowników w organizacji Doradztwo w miejscu pracy Doradztwo organizacyjne Treningi (szkolenia) psychologiczne Terapia indywidualna i rodzinna Konsultacje psychologiczne Zalecenia indywidualne iPsychologist s.c.

18 Różnice między wariantami
Skalą kompleksowego podejścia. Różnice polegają na tym, ze generalnie rzecz biorąc usługa droższa jest ze swojej natury bardziej. Dostępnością i dyspozycyjnością. W razie konieczności psycholog indywidualnie pomaga pracownikom. Czasem. Ilością godzin poświęconych jednej osobie na opanowanie i wdrożenie w życie potrzebnych umiejętności. Elastycznością działań. Na podstawie uzyskanych danych można modyfikować z korzyścią dla organizacji niektóre procedury i zachowania organizacyjne iPsychologist s.c.

19 Dla kogo przeznaczony jest program?
Dla wszystkich typów firm bez względu na ich wielkość i rodzaj działania. Dla każdej organizacji znajdziemy i zastosujemy indywidualne podejście: najskuteczniejsze i najbardziej efektywne. iPsychologist s.c.

20 Korzyści płynące z programu
Zyski z tak przyjętego i przeprowadzonego planu działań można wskazać na wielu płaszczyznach: Począwszy od wymiernych efektów ekonomicznych (łatwo policzalnych) związanych z: Istotnym zwiększeniem stopnia lojalności wobec pracodawcy co w naszych warunkach ma szczególne znaczenie; niską absencją chorobową; małą rotacją pracowników zwykle (pociągająca za sobą poważne koszty). iPsychologist s.c.

21 Korzyści płynące z programu
Zyski z tak przyjętego i przeprowadzonego planu działań można wskazać na wielu płaszczyznach: zwiększoną wydajności pracy Lepszą jakość pracy (im praca ma bardziej złożony i zespołowy charakter np.: informatycy, lub jest bardziej stresogenna (handlowcy) czynnik ten ma większe znaczenie korzyści natury psychologicznej (spadek liczby konfliktów napięć Kluczowa rzecz: wysoki poziom motywacji do pracy iPsychologist s.c.

22 Podsumowanie Tego się możesz nauczyć!
Jakie sytuacje są najbardziej stresogenne? Fazy stresu, objawy na poziomie myślenia, ciała, emocji. Indywidualny profil reagowania na stres Metody radzenia sobie ze stresem. Jak asertywność może pomóc w radzeniu sobie ze stresem? Co to jest inteligencja emocjonalna a problematyka stresu Emocje - złość, wściekłość, lęk, niepokój, martwienie się – jak sobie z tym radzić? konflikty a stres Metody kognitywne radzenia sobie ze stresem (Seligman, Beck, Ellis) Lęk, strach, depresja iPsychologist s.c.

23 Podsumowanie Tego się możesz nauczyć!
Infostres, technostres Planowanie czasu i stres Metody relaksu: Bierne i aktywne Bardzo szybkie i wymagające więcej czasu (m. in.: Vittoza Bensona) Relaks na poziomie ciała Relaksacja i techniki wizualizacyjne Metody oddechowe Rola wysiłku fizycznego iPsychologist s.c.

24 Prowadzący zajęcia Wojciech Warecki
Psycholog, realizator i twórca projektów szkoleniowych w zakresie kierowania zespołami pracowniczymi, zarządzania zmianą w firmie, optymalizacji procesów decyzyjnych etc. Zainteresowany wdrażaniem psychologii stosowanej w obszary biznesu; usługami za pośrednictwem internetu. Od roku 1989 zajmuje się zależnościami pomiędzy procesami psychicznymi i zaburzeniami somatycznymi. Autor artykułów w takich pismach jak SPOTKANIA, WPROST, ŻYCIE, BUSINESSMAN. iPsychologist s.c.

25 Prowadzący zajęcia Marek Warecki
Psycholog, realizator i twórca szkoleń w zakresie: zarządzania konfliktami, efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem w organizacji, kreatywności, podejmowania decyzji etc. Specjalista w zakresie zarządzania relacjami pracowniczymi. Zainteresowany praktyczną terapią, szczególnie depresją oraz związkami pomiędzy stanem psychicznym człowieka a jego zdrowiem. Doświadczenia nabyte w tym obszarze mają również zastosowanie w prowadzonych szkoleniach. Autor artykułów w takich pismach jak SPOTKANIA, WPROST, ŻYCIE, BUSINESSMAN. iPsychologist s.c.

26 W poniższych firmach realizowaliśmy treningi antystresowe i inne działania doradcze:
LOT GROUND SERVICES sp. z o. o. INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN S.A. BERENDSEN Poland sp. z o.o. INTERSOURCE sp. z o.o. LUCENT TECHNOLOGIES Poland S.A. ARBET s.c. BUSINESS CENTRE CLUB HESTIA s.a. NATIONALE – NEDERLANDEN s.a. SODEXHO - PASS Poland S.A. BANK POCZTOWY s.a. TCHIBO POLSKA S.A. ERNST & YOUNG , PHILIPS Poland S.A. JABIL CIRCUIT Poland S.A.P. Z O.O. iPsychologist s.c.

27 Kontakt z nami: psycholog Wojciech Warecki psycholog Marek Warecki
iPSYCHOLOGIST s.c. DEOTYMY 45/41 WARSZAWA TEL , FAX (0 PREFIX 22) , iPsychologist s.c.


Pobierz ppt "Opieka psychologiczna i medyczna dla firm"

Podobne prezentacje


Reklamy Google