Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autoprezentacja i umiejętność poruszania się po rynku pracy – zajęcia pozalekcyjne nastawione na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów rudzkich szkół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autoprezentacja i umiejętność poruszania się po rynku pracy – zajęcia pozalekcyjne nastawione na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów rudzkich szkół"— Zapis prezentacji:

1 Autoprezentacja i umiejętność poruszania się po rynku pracy – zajęcia pozalekcyjne nastawione na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnychAutoprezentacja i umiejętność poruszania się po rynku pracy – zajęcia pozalekcyjne nastawione na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów rudzkich szkół ponadgimnazjalnych PROJEKT JEST REALIZOWANY I WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

2 Charakterystyka projektu Uczestnicy projektu – uczniowie ostatnich klas rudzkich szkół ponadgimnazjalnych Projektem objęto 11 szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Ogółem w projekcie uczestniczyło (wraz z realizatorami) 551 osób Czas trwania projektu od 01-09-2009 r. do 31-03-2010 r.

3 Cel ogólny programu Celem projektu są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nastawione na rozwój kompetencji kluczowych i rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem edukacyjno-zawodowym.

4 Cele szczegółowe rozwój kompetencji kluczowych (przedsiębiorczość, umiejętność skutecznej komunikacji i autoprezentacji własnej osoby przed przyszłym pracodawcą, aktywne poszukiwanie pracy), nabycie wiedzy niezbędnej do skutecznego planowania własnej kariery zawodowej i koniecznej do kierowania własną sytuacją zawodową (z zakresu psychologii społecznej, komunikacji interpersonalnej, wpływu społecznego), wzrost poczucia kompetencji, pewności siebie i wpływu na planowanie własnej przyszłości zawodowej,

5 Przebieg projektu Wrzesień 2009 r. – szkolenie realizatorów, rekrutacja uczestników Październik 2009 r. – luty 2010 r. – realizacja zajęć Marzec 2010 r. – działania podsumowujące projekt

6 Przebieg zajęć Wypełnienie pretestu Zajęcia właściwe – 2 spotkania po 4 godziny każde Wypełnienie posttestu Dokładne scenariusze zajęć zamieszczono w materiałach dla realizatorów na stronie internetowej - http://poradnia-pp.mzopo.pl

7 Analiza ankiet Analizy dokonywano porównując wyniki w pretestach i posttestach Wyniki przedstawiono w formie tabel i wykresów Kolejność analizy zgodna jest z kolejnością pytań w testach

8 Pytanie 1: Czy Twoim zdaniem łatwo jest odbyć rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy ? Pretest: TAKNIENIE WIEM 9740435 Posttest : TAKNIENIE WIEM 22726816

9 Pytanie 1: Czy Twoim zdaniem łatwo jest odbyć rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy ? Przed zajęciami większość uczestników stwierdziła, iż rozmowa kwalifikacyjna byłaby dla nich trudna. Po zajęciach odsetek osób, które twierdziły, iż rozmowa taka byłaby łatwa wzrósł ponad dwukrotnie. Wniosek : Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do zwiększenia pewności siebie i poprawiły samoocenę w sytuacji poszukiwania pracy.

10 Pytanie 2: Czy Twoim zdaniem umiał(a)byś odpowiednio się zaprezentować na takiej rozmowie ? Pretest: TAKNIENIE WIEM 22523972 Posttest : TAKNIENIE WIEM 4235434

11 Pytanie 2: Czy Twoim zdaniem umiał(a)byś odpowiednio się zaprezentować na takiej rozmowie ? Przed zajęciami większość uczestników (45%) stwierdziła, iż umiałaby się odpowiednio zaprezentować na takiej rozmowie, przy czym prawie ta sama liczba uczestników (42%) stwierdziła, że nie umiałaby się zaprezentować. Po zajęciach odsetek osób, które twierdziły, iż potrafiłyby się odpowiednio zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej wzrósł do 82%. Wniosek : Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do wzrostu umiejętności autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacynej.

12 Pytanie 3: Czy posiadasz wiedzę jak zachować się szukając pracy ? Pretest: TAKNIENIE WIEM 22928027 Posttest : TAKNIENIE WIEM 458458

13 Pytanie 3: Czy posiadasz wiedzę jak zachować się szukając pracy ? Przed zajęciami większość uczestników (52%) stwierdziła, iż nie posiada wiedzy jak zachować się w trakcie szukania pracy. Po zajęciach zdecydowana więksość osób (89%) stwierdziła, iż posiada taką wiedzę. Wniosek : Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do zdecydowanego wzrostu wiedzy dotyczącej odpowiedniego zachowania w trakcie poszukiwania pracy i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

14 Pytanie 4: Czy posiadasz umiejętności potrzebne do zdobycia pracy bez skorzystania z cudzej pomocy ? Pretest: TAKNIENIE WIEM 7943126 Posttest : TAKNIENIE WIEM 28319236

15 Pytanie 4: Czy posiadasz umiejętności potrzebne do zdobycia pracy bez skorzystania z cudzej pomocy ? Przed zajęciami większość uczestników (80%) stwierdziła, iż nie posiada odpowiednich umiejętności potrzebnych do zdobycia pracy. Po zajęciach ponad połowa uczestników (55%) stwierdziła, iż posiada takie umiejętności. Wniosek : Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do zdecydowanego wzrostu poziomu kompetencji uczestników dotyczącej odpowiedniego zachowania się w trakcie poszukiwania pracy i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

16 Pytanie 5: Czy posiadasz umiejętności potrzebne do zdobycia pracy bez skorzystania z cudzej pomocy – jeśli tak to jakie ? Pretesty71 Posttesty260 Ze względu na fakt, iż nie wszyscy uczestnicy zdecydowali się odpowiedzieć na pytanie 5, w poniższej tabeli oraz wykresie zobrazowano stosunek liczby odpowiedzi przed i po przeprowadzonych zajęciach.

17 Pytanie 5: Czy posiadasz umiejętności potrzebne do zdobycia pracy bez skorzystania z cudzej pomocy – jeśli tak to jakie ? Ze względu na fakt, iż odpowiedzi uczestników znacząco się między sobą różniły postanowiono zgrupować je w 11 kategorii. Poniżej przedstawiono przykładowe odpowiedzi, które zakwalifikowano do odpowiednich kategorii : Korzystanie z mediów – umiejętność korzystania z internetu, prasy, TV Wiedza o zachowaniu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – formy rozmowy kwalifikacyjnej, znajomość możliwych pytań i odpowiedzi w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Znajomość zasad komunikacji – dbanie o właściwą wymowę, kontakt wzrokowy, zwracanie uwagi na mowę ciała Kultura osobista – zadbanie o higienę osobistą i odpowiedni ubiór Przygotowanie dokumentacji – wiedza o dokumentacji potrzebnej do rozmowy kwalifikacyjnej i znajomość zasad przygotowania CV i listu motywacyjnego Panowanie nad stresem Posiadanie odpowiednich cech osobowości – najczęściej wskazywano na : pewność siebie, kreatywność, otwartość, szczerość, samodzielność, pracowitość Autoprezentacja Łatwość nawiązywania kontaktów Wolontariat Posiadanie dobrych kontaktów z ludźmi – posiadanie znajomości

18 Pytanie 5: Czy posiadasz umiejętności potrzebne do zdobycia pracy bez skorzystania z cudzej pomocy – jeśli tak to jakie ? Umiejętności potrzebne do zdobycia pracy wg uczestników projektu Pretesty Panowanie nad stresem 1 Wolontariat 4 Przygotowanie dokumentacji 6 Posiadanie dobrych kontakt z ludźmi 21 Korzystanie z mediów 13 Posiadanie odpowiednich cech osobowości 33 Wiedza o zachowaniu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 8 Łatwość nawiązywania kontaktów 0

19 Pytanie 5: Czy posiadasz umiejętności potrzebne do zdobycia pracy bez skorzystania z cudzej pomocy – jeśli tak to jakie ? Umiejętności potrzebne do zdobycia pracy wg uczestników projektu Posttesty Korzystanie z mediów 42 Wiedza o zachowaniu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 116 Przygotowanie dokumentacji 64 Znajomość zasad komunikacji 33 Kultura osobista 48 Posiadanie odpowiednich cech osobowości 15 Panowanie nad stresem 27 Autoprezentacja29 Łatwość nawiązywania kontaktów 27

20 Pytanie 5: Czy posiadasz umiejętności potrzebne do zdobycia pracy bez skorzystania z cudzej pomocy – jeśli tak to jakie ? Przed zajęciami bardzo mała liczba uczestników (71 osób) była w stanie wskazać konkretne umiejętności potrzebne w zdobyciu pracy Po zajęciach liczba osób, które były w stanie to zrobić wzrosła prawie czterokrotnie Analiza odpowiedzi uczestników wskazuje, iż znacząco zmienił się także sposób postrzegania własnych możliwości przed zajęciami wskazywali przede wszystkim na posiadanie różnych cech osobowości oraz kontaktów z innymi ludźmi jako umiejętności potrzebne do zdobycia pracy po zajęciach uczestnicy potrafili już wymienić bardzo konkretne umiejętności potrzebne w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, a także ją poprzedzające

21 Pytanie 5: Czy posiadasz umiejętności potrzebne do zdobycia pracy bez skorzystania z cudzej pomocy – jeśli tak to jakie ? Wniosek : Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do zdecydowanego wzrostu poziomu kompetencji uczestników dotyczącej odpowiedniego zachowania się w trakcie poszukiwania pracy i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

22 Pytanie 6: Czy uważasz, że korzystnym byłoby / było uczestnictwo w zajęciach dotyczących umiejętności autoprezentacji i poruszania się po rynku pracy ? Pretest: TAKNIENIE WIEM 516128 Posttest : TAKNIENIE WIEM 50335

23 Pytanie 6: Czy uważasz, że korzystnym byłoby / było uczestnictwo w zajęciach dotyczących umiejętności autoprezentacji i poruszania się po rynku pracy ? Przed zajęciami większość uczestników (97%) stwierdziła, iż uczestnictwo w zajęciach będzie dla nich korzystne.. Po zajęciach podobny procent uczestników (98%) ocenił je jako korzystne dla siebie. Wniosek : W ocenie młodzieży ponadgimnazjalnej istnieje duże zapotrzebowanie na zdobycie wiedzy z zakresu autoprezentacji oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy. Większość uczestników ocenia jako przydatne umiejętności zdobyte w trakcie zajęć.

24 Pytanie 7: Jak oceniasz przygotowanie i sposób prowadzenia zajęć na wyżej wymieniony temat ? Posttest : DOBRZEŹLENIE WIEM 487024

25 Pytanie 7: Jak oceniasz przygotowanie i sposób prowadzenia zajęć na wyżej wymieniony temat ? Po zajęciach poproszono uczestników o ocenę przygotowania i prowadzenia zajęć. 95% młodzieży oceniło zajęcia jako dobre lub bardzo dobre. 5% z nich nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Wniosek : W ocenie młodzieży ponadgimnazjalnej przeprowadzone zajęcia były przygotowane i prowadzone we właściwy sposób. Zdecydowana większość z nich wyraża zadowolenie z treści i formy zajęć.

26 Wnioski Przeprowadzone zajęcia spowodowały, iż: Uczestnicy zajęć posiedli umiejętność skutecznej komunikacji i autoprezentacji własnej osoby przed przyszłym pracodawcą, są w stanie aktywnie poszukiwać pracy, Uczestnicy nabyli wiedzę niezbędną do skutecznego planowania własnej kariery zawodowej i koniecznej do kierowania własną sytuacją zawodową (z zakresu psychologii społecznej, komunikacji interpersonalnej, wpływu społecznego), Wyraźnie wzrosło u nich poczucie kompetencji, pewności siebie i wpływu na planowanie własnej przyszłości zawodowej,


Pobierz ppt "Autoprezentacja i umiejętność poruszania się po rynku pracy – zajęcia pozalekcyjne nastawione na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów rudzkich szkół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google