Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nawiązano kontakt z dyrektorami placówek oświatowych, w celu poinformowania o posterunkach załóg policyjnych wydziału ruchu drogowego KPP we wskazanym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nawiązano kontakt z dyrektorami placówek oświatowych, w celu poinformowania o posterunkach załóg policyjnych wydziału ruchu drogowego KPP we wskazanym."— Zapis prezentacji:

1

2 Nawiązano kontakt z dyrektorami placówek oświatowych, w celu poinformowania o posterunkach załóg policyjnych wydziału ruchu drogowego KPP we wskazanym rejonie. Zadaniowano patrol szkolny, pod kątem działań prewencyjnych we wskazanym rejonie. Od poniedziałku do piątku w godzinach nauki szkolnej w ramach realizowanych zadań policjant ze strażnikiem miejskim patrolowali rejon parku miejskiego i okolice szkół przy ulicy Budowlanej w Mińsku Mazowieckim, Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KSP oraz Wydziału Ruchu Drogowego KPP Mińsk Mazowiecki w dniu 8 maja 2013 roku zorganizowali w Gimnazjum nr 2 przy ulicy Budowlanej turnieje i konkursy oraz spotkania profilaktyczne w ramach Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili pomiary prędkości w rejonie ulicy Budowlanej. Rejon ulicy Budowlanej w Mińsku Mazowieckim, jest stale sprawdzany i monitorowany przez policjantów wydziału ds. nieletnich i patologii, ogniwa patrolowo-interwencyjnego i wydziału ruchu drogowego, W 2013 roku w rejonie szkół przy ulicy Budowlanej w Mińsku Mazowieckim nie odnotowano poważnych zdarzeń drogowych z udziałem uczniów, W fazie opracowywania przez Zarząd Dróg Miejskich w Mińsku Mazowieckim jest projekt nowej organizacji ruchu w rejonie szkół na ulicy Budowlanej w Mińsku Mazowieckim. Nawiązano kontakt z dyrektorami placówek oświatowych, w celu poinformowania o posterunkach załóg policyjnych wydziału ruchu drogowego KPP we wskazanym rejonie. Zadaniowano patrol szkolny, pod kątem działań prewencyjnych we wskazanym rejonie. Od poniedziałku do piątku w godzinach nauki szkolnej w ramach realizowanych zadań policjant ze strażnikiem miejskim patrolowali rejon parku miejskiego i okolice szkół przy ulicy Budowlanej w Mińsku Mazowieckim, Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KSP oraz Wydziału Ruchu Drogowego KPP Mińsk Mazowiecki w dniu 8 maja 2013 roku zorganizowali w Gimnazjum nr 2 przy ulicy Budowlanej turnieje i konkursy oraz spotkania profilaktyczne w ramach Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili pomiary prędkości w rejonie ulicy Budowlanej. Rejon ulicy Budowlanej w Mińsku Mazowieckim, jest stale sprawdzany i monitorowany przez policjantów wydziału ds. nieletnich i patologii, ogniwa patrolowo-interwencyjnego i wydziału ruchu drogowego, W 2013 roku w rejonie szkół przy ulicy Budowlanej w Mińsku Mazowieckim nie odnotowano poważnych zdarzeń drogowych z udziałem uczniów, W fazie opracowywania przez Zarząd Dróg Miejskich w Mińsku Mazowieckim jest projekt nowej organizacji ruchu w rejonie szkół na ulicy Budowlanej w Mińsku Mazowieckim.

3 Zadaniowano policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego pod kątem zdecydowanej reakcji na przestępstwa i wykroczenia oraz wybryki chuligańskie, popełniane we wskazanym rejonie, Zwiększono liczbę policjantów skierowanych do służby patrolowej w Mińsku Mazowieckim, w 2013 roku skierowano do służby w Mińsku Mazowieckim 5435 policjantów, natomiast w 2012 roku 5192 policjantów, Zmniejszono o 3 minuty 19. sek. czas reakcji na zdarzenie. W 2013 roku wyniósł 8 minut 34 sek., Policjantów kierowano w rejon ulicy Licealnej, szczególnie w piątki i soboty, w rejon znajdującego się tam lokalu Pub Dujer. We wskazanym rejonie nie odnotowano zdarzeń o charakterze chuligańskim oraz zagrożenia związanego z uszkodzeniami mienia, Rejon ulicy Licealnej w Mińsku Mazowieckim, jest stale sprawdzany i monitorowany przez policjantów wydziału ds. nieletnich i patologii, a także ogniwa patrolowo- interwencyjnego, W 2013 roku w rejonie tej ulicy były podjęte tylko 3 interwencje publiczne, a w 2012 roku 5 interwencji publicznych. Zadaniowano policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego pod kątem zdecydowanej reakcji na przestępstwa i wykroczenia oraz wybryki chuligańskie, popełniane we wskazanym rejonie, Zwiększono liczbę policjantów skierowanych do służby patrolowej w Mińsku Mazowieckim, w 2013 roku skierowano do służby w Mińsku Mazowieckim 5435 policjantów, natomiast w 2012 roku 5192 policjantów, Zmniejszono o 3 minuty 19. sek. czas reakcji na zdarzenie. W 2013 roku wyniósł 8 minut 34 sek., Policjantów kierowano w rejon ulicy Licealnej, szczególnie w piątki i soboty, w rejon znajdującego się tam lokalu Pub Dujer. We wskazanym rejonie nie odnotowano zdarzeń o charakterze chuligańskim oraz zagrożenia związanego z uszkodzeniami mienia, Rejon ulicy Licealnej w Mińsku Mazowieckim, jest stale sprawdzany i monitorowany przez policjantów wydziału ds. nieletnich i patologii, a także ogniwa patrolowo- interwencyjnego, W 2013 roku w rejonie tej ulicy były podjęte tylko 3 interwencje publiczne, a w 2012 roku 5 interwencji publicznych.

4 Zadaniowano policjantów ogniwa patrolowo interwencyjnego i wydziału ruchu drogowego, pod kątem zwracania uwagi na tego typu sytuacje i zdecydowaną reakcję oraz dokładne legitymowanie oraz sprawdzanie osób oraz pojazdów. Nie stwierdzono występowania takiego zagrożenia we wskazanym rejonie. Zadaniowano policjantów ogniwa patrolowo interwencyjnego i wydziału ruchu drogowego, pod kątem zwracania uwagi na tego typu sytuacje i zdecydowaną reakcję oraz dokładne legitymowanie oraz sprawdzanie osób oraz pojazdów. Nie stwierdzono występowania takiego zagrożenia we wskazanym rejonie.

5 21 marca 2013 roku skierowano do placówek oświatowych w powiecie mińskim pismo dotyczące działań prewencyjnych, w związku z pierwszym dniem wiosny, w którym zwrócono szczególną uwagę na poszanowanie zabytków oraz miejsca pamięci narodowej i budowanie w szkołach szacunku dla takich miejsc i obiektów, W materiałach przekazywanych lokalnym tygodnikom prasowym, zwracano uwagę na poszanowanie miejsc i obiektów religijnych oraz historycznych, Policjantom udało się ustalić i zatrzymać między innymi sprawców uszkodzeń: -pomnika 1 PLM w Mińsku Mazowieckim, -bramy na terenie nekropolii żydowskiej w Mińsku Mazowieckim. Zlecono policjantom zadania stałe i doraźne dotyczące podejmowania działań, w celu przeciwdziałania opisywanym zjawiskom i podejmowanie skutecznych działań w kierunku ścigania i wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń. Policjanci stale monitorują zagrożenia dotyczące aktów wandalizmu w miejscach zagrożonych popełnianiem tego rodzaju czynów zabronionych. Policjanci monitorują szczególnie rejon cmentarza żydowskiego przy 1 PLM w Mińsku Mazowieckim oraz cmentarza żołnierzy radzieckich przy ulicy Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim, gdzie do tej pory nakładano grzywny w formie mandatów karnych na osoby spożywające tam alkohol. 21 marca 2013 roku skierowano do placówek oświatowych w powiecie mińskim pismo dotyczące działań prewencyjnych, w związku z pierwszym dniem wiosny, w którym zwrócono szczególną uwagę na poszanowanie zabytków oraz miejsca pamięci narodowej i budowanie w szkołach szacunku dla takich miejsc i obiektów, W materiałach przekazywanych lokalnym tygodnikom prasowym, zwracano uwagę na poszanowanie miejsc i obiektów religijnych oraz historycznych, Policjantom udało się ustalić i zatrzymać między innymi sprawców uszkodzeń: -pomnika 1 PLM w Mińsku Mazowieckim, -bramy na terenie nekropolii żydowskiej w Mińsku Mazowieckim. Zlecono policjantom zadania stałe i doraźne dotyczące podejmowania działań, w celu przeciwdziałania opisywanym zjawiskom i podejmowanie skutecznych działań w kierunku ścigania i wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń. Policjanci stale monitorują zagrożenia dotyczące aktów wandalizmu w miejscach zagrożonych popełnianiem tego rodzaju czynów zabronionych. Policjanci monitorują szczególnie rejon cmentarza żydowskiego przy 1 PLM w Mińsku Mazowieckim oraz cmentarza żołnierzy radzieckich przy ulicy Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim, gdzie do tej pory nakładano grzywny w formie mandatów karnych na osoby spożywające tam alkohol.

6 Zadaniowano policjantów stale i doraźnie pod kątem zwracania uwagi na tego typu sytuacje i zdecydowaną reakcję, Nawiązywano współpracę z lokalnymi mediami w celu zaktywizowania społeczności do współdziałania z Policją, Organizowano działania polegające na zwiększeniu liczby patroli w rejonach ogrodów działkowych, Policjanci dwukrotnie ustalili i zatrzymali sprawców, w lipcu i październiku 2013 roku, którym wstępnie udowodniono włamania i kradzieże na terenie ogrodów działkowych w Mińsku Mazowieckim oraz na terenie mińskiej gminy, Kierowano dzielnicowych i wywiadowców do służby w rejonach ogrodów działkowych, w celu przeciwdziałania włamaniom kradzieżom. Policjanci na bieżąco monitorują zagrożenia dotyczące włamań i kradzieży na terenach ogrodów działkowych. Zadaniowano policjantów stale i doraźnie pod kątem zwracania uwagi na tego typu sytuacje i zdecydowaną reakcję, Nawiązywano współpracę z lokalnymi mediami w celu zaktywizowania społeczności do współdziałania z Policją, Organizowano działania polegające na zwiększeniu liczby patroli w rejonach ogrodów działkowych, Policjanci dwukrotnie ustalili i zatrzymali sprawców, w lipcu i październiku 2013 roku, którym wstępnie udowodniono włamania i kradzieże na terenie ogrodów działkowych w Mińsku Mazowieckim oraz na terenie mińskiej gminy, Kierowano dzielnicowych i wywiadowców do służby w rejonach ogrodów działkowych, w celu przeciwdziałania włamaniom kradzieżom. Policjanci na bieżąco monitorują zagrożenia dotyczące włamań i kradzieży na terenach ogrodów działkowych.

7 W 2013 roku dzielnicowi przeprowadzili spotkania z mieszkańcami i sołtysami w podległych rejonach służbowych, a także spotkania z młodzieżą, Dzielnicowi dotarli do wszystkich sołtysów w powiecie mińskim w celu nawiązania współpracy i pozostawienia kontaktu do dzielnicowego, Dzielnicowi dyżurowali w punktach przyjęć dzielnicowych w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kopernika i w Siennicy, gdzie spotykali się z mieszkańcami, Dzielnicowi utrzymywali stały kontakt z administratorami oraz zarządcami budynków mieszkalnych oraz osiedli mieszkaniowych, W 2013 roku dzielnicowi odbyli 78 spotkań ze społeczeństwem, w tym 25 z samorządem lokalnym, natomiast w 2012 roku 54 spotkania w tym 16 z samorządem lokalnym. Podczas odpraw służbowych kadry kierowniczej i odpraw do służby policjantów dzielnicowych zwracano uwagę na potrzebę zwiększenie liczby spotkań ze społeczeństwem, Dzielnicowi byli zadaniowani do nawiązania kontaktów ze wszystkimi sołtysami i radami sołeckim w swoich rejonach służbowych. W 2013 roku dzielnicowi przeprowadzili spotkania z mieszkańcami i sołtysami w podległych rejonach służbowych, a także spotkania z młodzieżą, Dzielnicowi dotarli do wszystkich sołtysów w powiecie mińskim w celu nawiązania współpracy i pozostawienia kontaktu do dzielnicowego, Dzielnicowi dyżurowali w punktach przyjęć dzielnicowych w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kopernika i w Siennicy, gdzie spotykali się z mieszkańcami, Dzielnicowi utrzymywali stały kontakt z administratorami oraz zarządcami budynków mieszkalnych oraz osiedli mieszkaniowych, W 2013 roku dzielnicowi odbyli 78 spotkań ze społeczeństwem, w tym 25 z samorządem lokalnym, natomiast w 2012 roku 54 spotkania w tym 16 z samorządem lokalnym. Podczas odpraw służbowych kadry kierowniczej i odpraw do służby policjantów dzielnicowych zwracano uwagę na potrzebę zwiększenie liczby spotkań ze społeczeństwem, Dzielnicowi byli zadaniowani do nawiązania kontaktów ze wszystkimi sołtysami i radami sołeckim w swoich rejonach służbowych.

8 Zadaniowano policjantów stale i doraźnie do reagowania na przestępstwa i wykroczenia drogowe we wskazanym rejonie, Codziennie w ramach centralnej koordynacji obecny był tam patrol WRD, Policjanci przeprowadzali spotkania profilaktyczne w przedszkolach i szkołach, podczas których poruszali zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, Policjanci z WRD utrzymywali stały kontakt z Wójtem Gminy Dębe Wielkie Krzysztofem Kalinowskim, który podejmował starania i składał wnioski do GDDKiA o wprowadzenie rozwiązań mających poprawić bezpieczeństwo na drogach lokalnych, równoległych do DK nr 2, Włączono się w akcję informacyjną, aby podkreślić działania Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Dębem Wielkim. W związku z tym nawiązano kontakt z TVP INFO, gdzie 23.09.2013r. ukazał się materiał filmowy wyemitowany w Kurierze Mazowieckim, w którym wypowiadał się oficer prasowy podkom. Daniel Niezdropa, Rejon miejscowości Dębe Wielkie jest stale monitorowany i sprawdzany pod kątem występowania zagrożeń w ruchu drogowym, W 2013 roku odnotowano wzrost zdarzeń drogowych, w porównaniu z okresem 2012 roku, i tak w 2013 roku było 38 zdarzeń, a w 2012 roku 27 zdarzeń drogowych, odnotowano 14 kolizji więcej i 3 wypadki mniej niż w 2012 roku. W 2013 roku odnotowano jedną ofiarę śmiertelną (pieszego), GDDKiA opracowuje dokumentację związaną z wprowadzeniem progów zwalniających na drogach równoległych do DK nr 2 w Dębem Wielkim. Zadaniowano policjantów stale i doraźnie do reagowania na przestępstwa i wykroczenia drogowe we wskazanym rejonie, Codziennie w ramach centralnej koordynacji obecny był tam patrol WRD, Policjanci przeprowadzali spotkania profilaktyczne w przedszkolach i szkołach, podczas których poruszali zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, Policjanci z WRD utrzymywali stały kontakt z Wójtem Gminy Dębe Wielkie Krzysztofem Kalinowskim, który podejmował starania i składał wnioski do GDDKiA o wprowadzenie rozwiązań mających poprawić bezpieczeństwo na drogach lokalnych, równoległych do DK nr 2, Włączono się w akcję informacyjną, aby podkreślić działania Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Dębem Wielkim. W związku z tym nawiązano kontakt z TVP INFO, gdzie 23.09.2013r. ukazał się materiał filmowy wyemitowany w Kurierze Mazowieckim, w którym wypowiadał się oficer prasowy podkom. Daniel Niezdropa, Rejon miejscowości Dębe Wielkie jest stale monitorowany i sprawdzany pod kątem występowania zagrożeń w ruchu drogowym, W 2013 roku odnotowano wzrost zdarzeń drogowych, w porównaniu z okresem 2012 roku, i tak w 2013 roku było 38 zdarzeń, a w 2012 roku 27 zdarzeń drogowych, odnotowano 14 kolizji więcej i 3 wypadki mniej niż w 2012 roku. W 2013 roku odnotowano jedną ofiarę śmiertelną (pieszego), GDDKiA opracowuje dokumentację związaną z wprowadzeniem progów zwalniających na drogach równoległych do DK nr 2 w Dębem Wielkim.

9 Zadaniowano policjantów do reagowania na przestępstwa i wykroczenia drogowe we wskazanym rejonie, W obecnej chwili jest tam aktywny Fotoradar obsługiwany przez Straż Miejską w Mińsku Mazowieckim, Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego organizowali na ulicy Sosnkowskiego stałe posterunki, w ramach których prowadzono kontrole prędkości i badania stanu trzeźwości w ramach akcji Prędkość i Trzeźwy Kierowca oraz Trzeźwy Poranek. Zadaniowano policjantów do reagowania na przestępstwa i wykroczenia drogowe we wskazanym rejonie, W obecnej chwili jest tam aktywny Fotoradar obsługiwany przez Straż Miejską w Mińsku Mazowieckim, Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego organizowali na ulicy Sosnkowskiego stałe posterunki, w ramach których prowadzono kontrole prędkości i badania stanu trzeźwości w ramach akcji Prędkość i Trzeźwy Kierowca oraz Trzeźwy Poranek.

10 Zrealizowano spotkanie w dniu 5 marca 2013 roku z przedstawicielem Poradni Rodzinnej PCPR w Mińsku Mazowieckim psychologiem Marią Albrechcińską Oleksiuk, dla policjantów pionu prewencji, dotyczące właściwej oceny sytuacji osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Przedstawiciele KPP Mińsk Mazowiecki brali udział w konferencji zorganizowanej przez MOPS w Mińsku Mazowieckim 11 kwietnia 2013r. w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012-2016 w mieście Mińsk Mazowiecki zatytułowanej Wymiana doświadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zwiększyła się liczba sporządzanych niebieskich kart, w 2012 roku sporządzono ich 107, a w 2013 roku 259. Przeprowadzono szereg szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, dotyczących odpowiedniego przeprowadzania interwencji, związanych z przemocą w rodzinie. Komendanci Komisariatów, Naczelnicy Wydziału Prewencji i Kierownik Rewiru Dzielnicowych odbywali spotkaniach w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych. Kadra kierownicza brała udział w szkoleniach organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim oraz GOPS-y na terenie działania poszczególnych Komisariatów. Dzielnicowi brali udział w szkoleniach organizowanych przez Komendę Stołeczną Policji oraz Ośrodki Pomocy Społecznej. Zrealizowano spotkanie w dniu 5 marca 2013 roku z przedstawicielem Poradni Rodzinnej PCPR w Mińsku Mazowieckim psychologiem Marią Albrechcińską Oleksiuk, dla policjantów pionu prewencji, dotyczące właściwej oceny sytuacji osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Przedstawiciele KPP Mińsk Mazowiecki brali udział w konferencji zorganizowanej przez MOPS w Mińsku Mazowieckim 11 kwietnia 2013r. w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012-2016 w mieście Mińsk Mazowiecki zatytułowanej Wymiana doświadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zwiększyła się liczba sporządzanych niebieskich kart, w 2012 roku sporządzono ich 107, a w 2013 roku 259. Przeprowadzono szereg szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, dotyczących odpowiedniego przeprowadzania interwencji, związanych z przemocą w rodzinie. Komendanci Komisariatów, Naczelnicy Wydziału Prewencji i Kierownik Rewiru Dzielnicowych odbywali spotkaniach w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych. Kadra kierownicza brała udział w szkoleniach organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim oraz GOPS-y na terenie działania poszczególnych Komisariatów. Dzielnicowi brali udział w szkoleniach organizowanych przez Komendę Stołeczną Policji oraz Ośrodki Pomocy Społecznej.

11 Dyslokowano patrole proporcjonalnie do występujących zagrożeń. Zwiększono liczbę policjantów skierowanych do służby patrolowej na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrem, w 2013 roku skierowano do służby 2121 policjantów, natomiast w 2012 roku 2039 policjantów. Utrzymano czas reakcji na terenie działania KP Dobre w 2013 roku, na poziomie 11 minut i 27 sek. Dyslokacja patroli odbywa się każdorazowo po dokładnej ocenie występujących zagrożeń na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrem. Dyslokowano patrole proporcjonalnie do występujących zagrożeń. Zwiększono liczbę policjantów skierowanych do służby patrolowej na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrem, w 2013 roku skierowano do służby 2121 policjantów, natomiast w 2012 roku 2039 policjantów. Utrzymano czas reakcji na terenie działania KP Dobre w 2013 roku, na poziomie 11 minut i 27 sek. Dyslokacja patroli odbywa się każdorazowo po dokładnej ocenie występujących zagrożeń na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrem.

12 Plan budowy Komisariatu Policji w Stanisławowie został ujęty w Planie Finansowym KSP na 2013r. Projekt budowy Komisariatu Policji w Stanisławowie został już zatwierdzony w Komendzie Stołecznej Policji. Plan inwestycyjny będzie realizowany przez KSP. Plan budowy Komisariatu Policji w Stanisławowie został ujęty w Planie Finansowym KSP na 2013r. Projekt budowy Komisariatu Policji w Stanisławowie został już zatwierdzony w Komendzie Stołecznej Policji. Plan inwestycyjny będzie realizowany przez KSP.

13 Bieżące aktualne informacje o dzielnicowych, na przełomie 2012 roku i w 2013 roku ukazywały się cyklicznie na łamach lokalnych tygodników, Na stronie internetowej KPP na bieżąco wprowadzano i aktualizowano informacje na temat rejonów służbowych i dzielnicowych, Stworzono wykaz rewirów dzielnicowych i przesłano do wszystkich spółdzielni mieszkaniowych w Mińsku Mazowieckim, Podczas debat społecznych w Halinowie, Sulejówku i Dębem Wielkim przekazano mieszkańcom ulotki informacyjne o kontakcie z poszczególnymi dzielnicowymi. Bieżące aktualne informacje o dzielnicowych, na przełomie 2012 roku i w 2013 roku ukazywały się cyklicznie na łamach lokalnych tygodników, Na stronie internetowej KPP na bieżąco wprowadzano i aktualizowano informacje na temat rejonów służbowych i dzielnicowych, Stworzono wykaz rewirów dzielnicowych i przesłano do wszystkich spółdzielni mieszkaniowych w Mińsku Mazowieckim, Podczas debat społecznych w Halinowie, Sulejówku i Dębem Wielkim przekazano mieszkańcom ulotki informacyjne o kontakcie z poszczególnymi dzielnicowymi.

14 Zadaniowano policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego pod kątem zdecydowanej reakcji na przestępstwa i wykroczenia oraz wybryki chuligańskie, popełniane we wskazanym rejonie, Systematycznie kierowano patrole w rejon ulicy Piłsudskiego, szczególnie w piątki i soboty, w dni organizowanych imprez w lokalach restauracyjnych i rozrywkowych, Zwiększono liczbę policjantów skierowanych do służby patrolowej w Mińsku Mazowieckim, w 2013 roku skierowano do służby w Mińsku Mazowieckim 5435 policjantów, natomiast w 2012 roku 5192 policjantów, Zmniejszono o 3 minuty 19. sek. czas reakcji na zdarzenie. W 2013 roku wyniósł 8 minut 34 sek., Rejon ulicy Piłsudskiego jest stale nadzorowany i monitorowany przez służby Prewencji, z uwagi na to, że na tej ulicy, na całej jej długości, znajdują się obiekty handlowe, lokale usługowe, gastronomiczne i rozrywkowe, Restauracja Gawra jest w tej chwili zamknięta, a na jej miejscu powstał kolejny lokal rozrywkowy, Skierowano wniosek do Sądu na właściciela Pub-u 6/9, w związku z interwencjami dotyczącymi zakłócania ciszy nocnej. Zadaniowano policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego pod kątem zdecydowanej reakcji na przestępstwa i wykroczenia oraz wybryki chuligańskie, popełniane we wskazanym rejonie, Systematycznie kierowano patrole w rejon ulicy Piłsudskiego, szczególnie w piątki i soboty, w dni organizowanych imprez w lokalach restauracyjnych i rozrywkowych, Zwiększono liczbę policjantów skierowanych do służby patrolowej w Mińsku Mazowieckim, w 2013 roku skierowano do służby w Mińsku Mazowieckim 5435 policjantów, natomiast w 2012 roku 5192 policjantów, Zmniejszono o 3 minuty 19. sek. czas reakcji na zdarzenie. W 2013 roku wyniósł 8 minut 34 sek., Rejon ulicy Piłsudskiego jest stale nadzorowany i monitorowany przez służby Prewencji, z uwagi na to, że na tej ulicy, na całej jej długości, znajdują się obiekty handlowe, lokale usługowe, gastronomiczne i rozrywkowe, Restauracja Gawra jest w tej chwili zamknięta, a na jej miejscu powstał kolejny lokal rozrywkowy, Skierowano wniosek do Sądu na właściciela Pub-u 6/9, w związku z interwencjami dotyczącymi zakłócania ciszy nocnej.

15 W grudniu 2012 roku WRD KPP Mińsk Mazowiecki zorganizował działania prewencyjne ukierunkowane na czyny zabronione popełniane przez pieszych i rowerzystów Pieszy i Rowerzysta. Takie działania były kontynuowane i ponawiane w 2013 roku, W czerwcu 2013 roku na stronie internetowej lokalnego tygodnika Co Słychać ukazał się materiał filmowy, w którym zaprezentowano wywiad z Naczelnikiem WRD KPP Mińsk Mazowiecki, dotyczący bezpieczeństwa rowerzystów w Mińsku Mazowieckim., W dniach 9-10.10.2013r. na terenie działania KPP w Mińsku Mazowieckim zorganizowano działania Bezpieczny Pieszy i Rowerzysta, Przekazywano do publikacji w lokalnych mediach komunikaty prewencyjne dotyczące wskazówek dla pieszych, rowerzystów oraz kierowców. W grudniu 2012 roku WRD KPP Mińsk Mazowiecki zorganizował działania prewencyjne ukierunkowane na czyny zabronione popełniane przez pieszych i rowerzystów Pieszy i Rowerzysta. Takie działania były kontynuowane i ponawiane w 2013 roku, W czerwcu 2013 roku na stronie internetowej lokalnego tygodnika Co Słychać ukazał się materiał filmowy, w którym zaprezentowano wywiad z Naczelnikiem WRD KPP Mińsk Mazowiecki, dotyczący bezpieczeństwa rowerzystów w Mińsku Mazowieckim., W dniach 9-10.10.2013r. na terenie działania KPP w Mińsku Mazowieckim zorganizowano działania Bezpieczny Pieszy i Rowerzysta, Przekazywano do publikacji w lokalnych mediach komunikaty prewencyjne dotyczące wskazówek dla pieszych, rowerzystów oraz kierowców.

16 Zadaniowano policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego, pod kątem zdecydowanej reakcji na przestępstwa i wykroczenia oraz wybryki chuligańskie, popełniane we wskazanym rejonie, Systematycznie kierowano w rejon Osiedla Serbinów i Targówki szereg patroli, policjantów po cywilnemu w nieoznakowanych radiowozach, w tym wywiadowców, Zwiększono liczbę policjantów skierowanych do służby patrolowej w Mińsku Mazowieckim, w 2013 roku skierowano do służby w Mińsku Mazowieckim 5435 policjantów, natomiast w 2012 roku 5192 policjantów, Zmniejszono o 3 minuty 19. sek. czas reakcji na zdarzenie. W 2013 roku wyniósł 8 minut 34 sek., Rejon Osiedla Serbinów jest stale nadzorowany i monitorowany przez rewir dzielnicowych, ogniwo patrolowo-interwencyjne, wydział ruchu drogowego oraz pozostałe komórki organizacyjne KPP Mińsk Mazowiecki. Zadaniowano policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego, pod kątem zdecydowanej reakcji na przestępstwa i wykroczenia oraz wybryki chuligańskie, popełniane we wskazanym rejonie, Systematycznie kierowano w rejon Osiedla Serbinów i Targówki szereg patroli, policjantów po cywilnemu w nieoznakowanych radiowozach, w tym wywiadowców, Zwiększono liczbę policjantów skierowanych do służby patrolowej w Mińsku Mazowieckim, w 2013 roku skierowano do służby w Mińsku Mazowieckim 5435 policjantów, natomiast w 2012 roku 5192 policjantów, Zmniejszono o 3 minuty 19. sek. czas reakcji na zdarzenie. W 2013 roku wyniósł 8 minut 34 sek., Rejon Osiedla Serbinów jest stale nadzorowany i monitorowany przez rewir dzielnicowych, ogniwo patrolowo-interwencyjne, wydział ruchu drogowego oraz pozostałe komórki organizacyjne KPP Mińsk Mazowiecki.

17


Pobierz ppt "Nawiązano kontakt z dyrektorami placówek oświatowych, w celu poinformowania o posterunkach załóg policyjnych wydziału ruchu drogowego KPP we wskazanym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google