Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRZELCE OPOLSKIE. GMINA STRZELCE OPOLSKIE POLSKA WROCŁAW OPOLE KATOWICE WARSZAWA POZNAŃ BERLIN PRAGA SZCZECIN ŁÓDŹ KRAKÓW GDAŃSK STRZELCE OPOLSKIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRZELCE OPOLSKIE. GMINA STRZELCE OPOLSKIE POLSKA WROCŁAW OPOLE KATOWICE WARSZAWA POZNAŃ BERLIN PRAGA SZCZECIN ŁÓDŹ KRAKÓW GDAŃSK STRZELCE OPOLSKIE."— Zapis prezentacji:

1 STRZELCE OPOLSKIE

2 GMINA STRZELCE OPOLSKIE POLSKA WROCŁAW OPOLE KATOWICE WARSZAWA POZNAŃ BERLIN PRAGA SZCZECIN ŁÓDŹ KRAKÓW GDAŃSK STRZELCE OPOLSKIE

3 CHARAKTERYSTYKA GMINY Gmina Strzelce Opolskie liczy 33.125 mieszkańców, w tym miasto zamieszkuje 19.876 osób. Strzelce Opolskie są gminą miejsko-wiejską /27 sołectw/ Bezrobocie wynosi 15,8 % Liczba szkół - 19 /podstawowe – 12, gimnazjalne- 4, ponadgimnazjalne - 3/ Liczba uczniów 5 625 Na terenie Gminy jest ogółem 123 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, w tym na terenie miasta 72 placówki: 45 punktów stanowi sprzedaż detaliczna 27 punktów stanowi sprzedaż gastronomiczna. Na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 269 mieszkańców.

4 PARTNERZY W REALIZACJI ZADANIA KOMENDA POWIATOWA POLICJI RUCH ABSTYNENCKI PLACÓWKI OŚWIATOWE I SOŁECTWA WOLONTARIUSZE RUCH CZYSTYCH SERC KOMENDA HUFCA ZHP

5 DZIAŁANIA POPRZEDZAJĄCE KAMPANIĘ Systematyczne szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych Cykliczne kontrole punktów sprzedaży alkoholu Wizytacje profilaktyczne w punktach sprzedaży Diagnoza stanu zagrożeń w zakresie uzależnień wśród młodzieży Gminy List otwarty Burmistrza Strzelec Opolskich do sprzedawców Stały kontakt z mediami Utworzenie zespołów badawczo profilaktycznych : - przedstawiciele ruchu abstynenckego - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

6 PROMOCJA PROGRAMU

7 CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA EFEKTY KAMPANII Pełna akceptacja i przychylność władz Gminy Strzelce Opolskie wobec działań podejmowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kompetencja i zaangażowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stała współpraca z Komendą Powiatową Policji Aktywna współpraca z ruchem abstynenckim placówkami oświatowymi, Komendą Hufca ZHP

8 PRZEBIEG KAMPANII Kolportaż ulotek i plakatów /wolontariusze Ruchu Czystych Serc, Komenda Hufca ZHP, sołtysi/ Przeprowadzenie I eksperymentu przez zespoły badawcze, Informacja do właścicieli punktów sprzedaży alkoholu o wynikach eksperymentu Przeprowadzenie II eksperymentu – z udziałem GKRPA + KPP Informacje w mediach Ogłoszenie konkursu dla NIEOBOJĘTNYCH

9 WYNIKI KAMPANII 10 lokali gastronomicznych28 punktów sprzedaży detalicznej;

10 WYNIKI EKSPERYMENTU Skontrolowano 38 placówek: 27 sprzedawców POPROSIŁO o dowód osobisty 11 sprzedawców wyraziło gotowość sprzedaży alkoholu Skontrolowano 38 placówek: 30 sprzedawców POPROSIŁO o dowód osobisty. 8 sprzedawców wyraziło gotowość sprzedaży alkoholu I PRÓBA 11 27 II PRÓBA 30 8

11 REZULTAT KAMPANII CERTYFIKAT RZETELNEGO SPRZEDAWCY 21 OSTRZEGAWCZA ŻÓŁTA KARTKA 3

12 Opracowała i przygotowała: Joanna Hołobut Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tel. 077 40 49 336, email:j.holobut@strzelceopolskie.pl


Pobierz ppt "STRZELCE OPOLSKIE. GMINA STRZELCE OPOLSKIE POLSKA WROCŁAW OPOLE KATOWICE WARSZAWA POZNAŃ BERLIN PRAGA SZCZECIN ŁÓDŹ KRAKÓW GDAŃSK STRZELCE OPOLSKIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google