Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRZELCE OPOLSKIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRZELCE OPOLSKIE."— Zapis prezentacji:

1 STRZELCE OPOLSKIE

2 GMINA STRZELCE OPOLSKIE
POLSKA WROCŁAW OPOLE KATOWICE WARSZAWA POZNAŃ BERLIN PRAGA SZCZECIN ŁÓDŹ KRAKÓW GDAŃSK STRZELCE OPOLSKIE

3 CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Strzelce Opolskie liczy mieszkańców, w tym miasto zamieszkuje osób. Strzelce Opolskie są gminą miejsko-wiejską /27 sołectw/ Bezrobocie wynosi 15,8 % Liczba szkół - 19 /podstawowe – 12, gimnazjalne- 4, ponadgimnazjalne - 3/ Liczba uczniów 5 625 Na terenie Gminy jest ogółem 123 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, w  tym na terenie miasta 72 placówki: 45 punktów stanowi sprzedaż detaliczna 27 punktów stanowi sprzedaż gastronomiczna. Na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 269 mieszkańców.

4 PARTNERZY W REALIZACJI ZADANIA
KOMENDA POWIATOWA POLICJI RUCH ABSTYNENCKI PLACÓWKI OŚWIATOWE I SOŁECTWA WOLONTARIUSZE „RUCH CZYSTYCH SERC” KOMENDA HUFCA ZHP

5 DZIAŁANIA POPRZEDZAJĄCE KAMPANIĘ
Systematyczne szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych Cykliczne kontrole punktów sprzedaży alkoholu Wizytacje profilaktyczne w punktach sprzedaży Diagnoza stanu zagrożeń w zakresie uzależnień wśród młodzieży Gminy List otwarty Burmistrza Strzelec Opolskich do sprzedawców Stały kontakt z mediami Utworzenie zespołów badawczo profilaktycznych : - przedstawiciele ruchu abstynenckego - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

6 PROMOCJA PROGRAMU

7 CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA EFEKTY KAMPANII
Pełna akceptacja i przychylność władz Gminy Strzelce Opolskie wobec działań podejmowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kompetencja i zaangażowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stała współpraca z Komendą Powiatową Policji Aktywna współpraca z ruchem abstynenckim placówkami oświatowymi, Komendą Hufca ZHP

8 PRZEBIEG KAMPANII Kolportaż ulotek i plakatów /wolontariusze Ruchu Czystych Serc, Komenda Hufca ZHP, sołtysi/ Przeprowadzenie I eksperymentu przez zespoły badawcze, Informacja do właścicieli punktów sprzedaży alkoholu o wynikach eksperymentu Przeprowadzenie II eksperymentu – z udziałem GKRPA + KPP Informacje w mediach Ogłoszenie konkursu dla „NIEOBOJĘTNYCH”

9 WYNIKI KAMPANII 10 lokali gastronomicznych
28 punktów sprzedaży detalicznej;

10 WYNIKI EKSPERYMENTU I PRÓBA II PRÓBA 11 27 30 8
Skontrolowano 38 placówek: 27 sprzedawców POPROSIŁO o dowód osobisty 11 sprzedawców wyraziło gotowość sprzedaży alkoholu Skontrolowano 38 placówek: 30 sprzedawców POPROSIŁO o dowód osobisty. 8 sprzedawców wyraziło gotowość sprzedaży alkoholu

11

12 Opracowała i przygotowała: Joanna Hołobut Pełnomocnik Burmistrza ds
Opracowała i przygotowała: Joanna Hołobut Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tel ,


Pobierz ppt "STRZELCE OPOLSKIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google