Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradztwo gospodarcze …

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradztwo gospodarcze …"— Zapis prezentacji:

1 Doradztwo gospodarcze nowa specjalizacja na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń

2 Doradztwo gospodarcze …
…jest to nowa specjalność na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń utworzona dla popularnego wśród studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Kierunek ten ma funkcjonować w ramach Katedry Prawa i dotyczyć zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych drugiego stopnia

3 Doradztwo gospodarcze …
…to specjalność, która kompleksowo, zgodnie z najnowocześniejszymi standardami przygotowuje poszukiwanych i cenionych pracowników sektora doradztwa w Polsce i za granicą oraz kompetentnych menedżerów

4 Doradztwo gospodarcze…
W chwili podjęcia decyzji o założeniu własnej działalności z nadzieją i optymizmem planujemy swoją przyszłość w roli przedsiębiorcy. Niezbędny staje się ktoś, kogo wiedza i umiejętności pozwolą na umiejętne podjęcie decyzji…

5 Jak osiągnąć sukces? Jaką formę prawną wybrać?
Jaki system finansowo-księgowy? Jakie opodatkowanie? Jak nawiązywać stosunki zatrudnienia? Jak wyglądają kontrole w podmiocie? Jak działać w konkurencyjnym i ponadnarodowym obrocie gospodarczym? Jak osiągnąć sukces?

6 Specjalnosc ma za zadanie…
…przygotować studentów do skutecznego podejmowania decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej oraz sprawnego i efektywnego prowadzenia przedsiębiorstwa z maksymalnym ograniczeniem ryzyka prawnego…

7 Ponadto ma nauczyć jak skutecznie rozpocząć i prowadzić działalność w instytucjach, których celem statutowym nie jest prowadzenie działalności gospodarczej tj. non profit i innych podmiotach

8 Przedmioty kierunkowe…
Bankowość centralna i polityka pieniężna Decyzje inwestycyjne Finanse korporacji Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej Prawo finansowe Statystyka i ekonometria w finansach i rachunkowości Strategie finansowe przedsiębiorstwa

9 …Przedmioty kierunkowe
Zaawansowana rachunkowość finansowa Zarządzanie instytucjami finansowymi Modele inwestycyjne Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem Strategie podatkowe przedsiębiorstw Europejskie prawo biznesu Innowacje na rynkach finansowych

10 Przedmioty Specjalnosciowe
Tworzenie podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym Czynności handlowe w obrocie gospodarczym Prowadzenie ksiąg rachunkowych w różnych formach działalności gospodarczej Opodatkowanie transakcji rynku finansowego Doradztwo podatkowe Restrukturyzacja i likwidacja podmiotów na rynku Niewypłacalność w biznesie

11 Przedmioty do wyboru Prawo pomocy publicznej Prawo zatrudnienia Odpowiedzialność cywilna i karna w obrocie gospodarczym Ochrona danych osobowych w biznesie

12 Charakterystyka Absolwenta
Absolwent tej specjalności powinien posiadać wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości i prawa oraz być wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych

13 Charakterystyka Absolwenta
Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku doradcy, konsultanta w podmiotach wyspecjalizowanych w świadczeniu usług doradczych, asystenta, doradcy prezesa lub dyrektora w przedsiębiorstwie o dowolnym profilu branżowym, jak również zarządzającego procesami gospodarczymi na stanowiskach kierowniczych w instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej, w korporacjach, zakładach i organizacjach międzynarodowych, a także samodzielnego prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek

14 Charakterystyka Absolwenta
Zakres uzyskanej wiedzy, nabyte umiejętności i kompetencje z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i innych podmiotów powinny dać gwarancję, że absolwenci specjalności będą przygotowani do samodzielnego funkcjonowania w europejskim i międzynarodowym obrocie gospodarczym, w tym do gospodarowania: indywidualną działalnością gospodarczą, spółką prawa handlowego, spółką europejska, europejskim zgrupowaniem interesów gospodarczych, spółdzielnią, spółdzielnią europejską czy też fundacją, stowarzyszeniem itp. z poszanowaniem prawa ochrony mechanizmów rynkowych oraz prawa ochrony równości konkurowania

15 Perspektywa zawodowa własna działalność gospodarcza świadcząca usługi w zakresie rachunkowości, doradztwa podatkowego, obsługa korporacji, jednostek non profit oraz instytucji finansowych, zarządzania kadrami, specjalista w kancelarii prawnej i biurze podatkowym, podmioty sektora publicznego, specjalista ds. pozyskiwania funduszy, pracownik biura rachunkowego,

16 Perspektywa zawodowa cd.
outsourcing usług, prowadzenie fundacji, stowarzyszenia i itp., doradca w zakresie kształtowania konkurencyjności, doradca zarządzający procesami gospodarczymi, doradca prezesa lub dyrektora w przedsiębiorstwie o dowolnym profilu branżowym,

17 Absolwent specjalnosci…
…powinien być przygotowany do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w świadczeniu usług doradczych, jak i działach analiz strategicznych przedsiębiorstw… %uczelni%20wy%C5%BCszej,artukul_tag.html

18 Absolwent specjalnosci…
…w szczególności powinien być przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku: analityka strategicznego, określającego możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa i jego jednostek strategicznych, analityka branżowego, sektorowego, analityka-rzeczoznawcy, wyceniającego kondycję przedsiębiorstwa i jego perspektywy rozwojowe, analityka zdrowia organizacji, analityka danych wynikających z wczesnego ostrzegania…

19 Pomożemy Ci osiągnąć sukces!!!
Studiuj z Nami!!! Pomożemy Ci osiągnąć sukces!!!

20


Pobierz ppt "Doradztwo gospodarcze …"

Podobne prezentacje


Reklamy Google