Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozporządzenie MTBiGM z dn w praktyce inwestycyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozporządzenie MTBiGM z dn w praktyce inwestycyjnej."— Zapis prezentacji:

1 Rozporządzenie MTBiGM z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej.
Co z budynkami już istniejącymi?

2 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
ZALECENIA UNII EUROPEJSKIEJ (Europejska Agenda Cyfrowa - sygn. 9981/10 z dn ) do 2020 roku wszyscy europejczycy powinni mieć dostęp do Internetu o prędkości 30 Mb/s, a co najmniej 50% gospodarstw o prędkości 100 Mb/s

3 Regulacje prawne, wspierające rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych
Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675 w zakresie instalacji budynkowych dotyczy wszystkich budynków ułatwia wejście operatorów do budynku i na teren Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 1289 dotyczy nowych budynków Dział IV nowy rozdział 8a Instalacja telekomunikacyjna Zmiany w prawie budowlanym z dnia 7 maja 2010 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675 w zakresie instalacji budynkowych dotyczy nowych budynków wymóg wyposażenia budynków w instalacje dla szybkiego Internetu

4 Warunki techniczne z dn. 6. 11
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące NATURALNE PREFERENCJE OPERATORÓW osiedla budynków wielorodzinnych budynki wielorodzinne osiedla budynków jednorodzinnych budynki jednorodzinne do 2020 roku: 100% Mb/s 50% Mb/s

5 RÓŻNE RODZAJE ZABUDOWY = RÓŻNE PROBLEMY nowe budynki wielorodzinne
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RÓŻNE RODZAJE ZABUDOWY = RÓŻNE PROBLEMY nowe budynki wielorodzinne nowe budynki jednorodzinne nowe osiedla budynków wielorodzinnych nowe osiedla budynków jednorodzinnych istniejące budynki wielorodzinne istniejące budynki jednorodzinne istniejące osiedla budynków wielorodzinnych istniejące osiedla budynków jednorodzinnych do 2020 roku: 100% Mb/s 50% Mb/s (PB) (PB) (Ustawa o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych)

6 Warunki techniczne z dn. 6. 11
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące KIEDY OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUGI STACJONARNE W DANEJ LOKALIZACJI? OPŁACA SIĘ ?

7 Warunki techniczne z dn. 6. 11
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące KIEDY OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUGI STACJONARNE W DANEJ LOKALIZACJI? ZBYT DUŻE KOSZTY X

8 Warunki techniczne z dn. 6. 11
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące KIEDY OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUGI STACJONARNE W DANEJ LOKALIZACJI? OPŁACA SIĘ ?

9 Warunki techniczne z dn. 6. 11
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące KIEDY OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUGI STACJONARNE W DANEJ LOKALIZACJI? INSTALACJA BUDYNKOWA JEST? NIE MA?

10 Warunki techniczne z dn. 6. 11
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące KIEDY OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUGI STACJONARNE W DANEJ LOKALIZACJI? operatorzy chętnie wykonają własną infrastrukturę, nawet przy braku dobrych warunków technicznych (niekorzystna ingerencja w substancję budynkową) bardzo duża duża dobra, dostępna infrastruktura ostatniej mili w tym budynkowa średnia dofinansowanie mała warunki świadczenia usług stacjonarnych w danej lokalizacji liczba potencjalnych klientów w lokalizacji

11 Warunki techniczne z dn. 6. 11
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące KIEDY OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUGI STACJONARNE W DANEJ LOKALIZACJI? INSTALACJA BUDYNKOWA NIEKORZYSTNY WPŁYW NA BUDYNEK NIE MA

12 ?? % ?? % Ile jest mieszkańców domów jednorodzinnych
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące do 2020 roku: 100% Mb/s 50% Mb/s Ile jest mieszkańców domów jednorodzinnych i wielorodzinnych? ?? % ?? %

13 52 % 48 % Ile jest mieszkańców domów jednorodzinnych
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące do 2020 roku: 100% Mb/s 50% Mb/s Ile jest mieszkańców domów jednorodzinnych i wielorodzinnych? 52 % 48 %

14 Warunki techniczne z dn. 6. 11
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne nowe budynki jednorodzinne nowe osiedla budynków wielorodzinnych nowe osiedla budynków jednorodzinnych istniejące budynki wielorodzinne istniejące budynki jednorodzinne istniejące osiedla budynków wielorodzinnych istniejące osiedla budynków jednorodzinnych

15 Warunki techniczne z dn. 6. 11
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne 45 % nowe budynki jednorodzinne nowe osiedla budynków wielorodzinnych nowe osiedla budynków jednorodzinnych istniejące budynki wielorodzinne istniejące budynki jednorodzinne istniejące osiedla budynków wielorodzinnych istniejące osiedla budynków jednorodzinnych 45% bo wg PB "bliźniaki" to też jednorodzinne

16 Warunki techniczne z dn. 6. 11
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne 45 % nowe budynki jednorodzinne 55 % nowe osiedla budynków wielorodzinnych nowe osiedla budynków jednorodzinnych istniejące budynki wielorodzinne istniejące budynki jednorodzinne istniejące osiedla budynków wielorodzinnych istniejące osiedla budynków jednorodzinnych

17 Warunki techniczne z dn. 6. 11
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne 45 % 9 % nowe budynki jednorodzinne 55 % nowe osiedla budynków wielorodzinnych nowe osiedla budynków jednorodzinnych istniejące budynki wielorodzinne istniejące budynki jednorodzinne istniejące osiedla budynków wielorodzinnych istniejące osiedla budynków jednorodzinnych (*) w okresie 6 lat, do roku 2020

18 Warunki techniczne z dn. 6. 11
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne 45 % 9 % nowe budynki jednorodzinne 55 % nowe osiedla budynków wielorodzinnych nowe osiedla budynków jednorodzinnych istniejące budynki wielorodzinne 91 % istniejące budynki jednorodzinne istniejące osiedla budynków wielorodzinnych istniejące osiedla budynków jednorodzinnych (*) w okresie 6 lat, do roku 2020

19 Warunki techniczne z dn. 6. 11
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne 45 % 9 % nowe budynki jednorodzinne 55 % 70 % nowe osiedla budynków wielorodzinnych nowe osiedla budynków jednorodzinnych 30 % istniejące budynki wielorodzinne 91 % istniejące budynki jednorodzinne istniejące osiedla budynków wielorodzinnych istniejące osiedla budynków jednorodzinnych (*) w okresie 6 lat, do roku 2020

20 Warunki techniczne z dn. 6. 11
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne 45 % 9 % 50 % nowe budynki jednorodzinne 55 % 70 % nowe osiedla budynków wielorodzinnych nowe osiedla budynków jednorodzinnych 30 % istniejące budynki wielorodzinne 91 % istniejące budynki jednorodzinne istniejące osiedla budynków wielorodzinnych istniejące osiedla budynków jednorodzinnych (*) w okresie 6 lat, do roku 2020

21 Warunki techniczne z dn. 6. 11
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne 55 % 9 % 50 % 2,0 % nowe budynki jednorodzinne 45 % 70 % 3,5 % nowe osiedla budynków wielorodzinnych nowe osiedla budynków jednorodzinnych 30 % 1,5 % istniejące budynki wielorodzinne 91 % 22,5 % istniejące budynki jednorodzinne 35,0 % istniejące osiedla budynków wielorodzinnych istniejące osiedla budynków jednorodzinnych 15,0 % 9,0 % 91,0 % (*) w okresie 6 lat, do roku 2020

22 Warunki techniczne z dn. 6. 11
Warunki techniczne z dn w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące wymagane 50% podłączeń z prędkością 100 Mb/s należy szukać głównie w budynkach i osiedlach istniejących RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne 55 % 9 % 50 % 2,0 % nowe budynki jednorodzinne 45 % 70 % 3,5 % nowe osiedla budynków wielorodzinnych nowe osiedla budynków jednorodzinnych 30 % 1,5 % istniejące budynki wielorodzinne 91 % 22,5 % istniejące budynki jednorodzinne 35,0 % istniejące osiedla budynków wielorodzinnych istniejące osiedla budynków jednorodzinnych 15,0 % 5,5 % 60,0 % (*) w okresie 6 lat, do roku 2020

23 Instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
Na bazie proinnowacyjnej usługi doradztwa eksperckiego (nr proj. U-POIG /08-00 „KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw”) Opracowanie i wdrożenie standardu audytów teletechnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, osiedlach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej

24 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
Przegląd typowych instalacji teletechnicznych w starszych budynkach istniejących W większości starszych wielorodzinnych budynków mieszkalnych można bez trudu dostrzec szpecące instalacje teletechniczne na klatkach schodowych i elewacjach budynków. Czy jest to „standard”, który powinniśmy akceptować bez żadnych zastrzeżeń - czy raczej powinniśmy z nim jakoś walczyć? A może jest też tak, że widoczne elementy to tylko „czubek góry lodowej”, a większość problemów i to znacznie poważniejszych, jest jeszcze ukryta gdzieś głębiej? prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

25 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
Przykład szafki dystrybucyjnej na klatce schodowej - większość kabli jest już przestarzała i niewykorzystywana, o czym świadczy dublująca szafka tego samego operatora powyżej. Typowy przykład psucia ładu architektonicznego i zbędnego zajmowania miejsca w przestrzeni wspólnej budynku. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

26 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
1 2 3 4 Przykład szafki dystrybucyjnej na klatce schodowej - większość kabli jest już przestarzała i niewykorzystywana, o czym świadczy dublująca szafka tego samego operatora powyżej. Typowy przykład psucia ładu architektonicznego i zbędnego zajmowania miejsca w przestrzeni wspólnej budynku. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

27 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
goły kabel Osiedlowa kanalizacja teletechniczna na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego CCTV z widocznymi nieosłoniętymi kablami prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

28 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
Ciąg kablowy w piwnicy prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

29 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
Ciąg kablowy w piwnicy prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

30 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
Kable instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

31 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
Nawet w nowych budynkach są „pomysły”, aby umieszczać instalacje teletechniczne w szafkach elektrycznych. Tu jest naprawdę (!) niebezpiecznie. „Dzikie” sieci komputerowe w pionie hydrantowym. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

32 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
Typowe wprowadzenie kabla telekomunikacyjnego do mieszkania. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

33 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
Punkt styku instalacji zewnętrznej i budynkowej. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

34 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
Budynek jeszcze w fazie budowy, ale piony teletechniczne już są zapchane. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

35 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
Przyczyny niewłaściwego i pogarszającego się stanu budynkowych instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych wykonywanie instalacji na indywidualne, doraźne potrzeby operatorów dublowanie tych samych instalacji przez różnych operatorów i instalatorów brak dokumentacji budowlano-technicznej instalacji nieustalona własność instalacji; nie usuwanie starych, niewykorzystywanych już instalacji prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

36 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
Przyczyny niewłaściwego i pogarszającego się stanu budynkowych instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych c.d. brak wizji i planu rozwoju budynkowej instalacji teletechnicznej; niewykorzystywanie efektu synergii przebudowy niewydolnej, istniejącej infrastruktury teletechnicznej wraz z planowaną budową innych instalacji lub remontu budynku, brak niezbędnej wiedzy technicznej projektantów, architektów, deweloperów, zarządców budynków itd.; nie wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia niezależnych specjalistów branżowych, brak jednolitego zarządzania i obsługi technicznej instalacji teletechnicznych budynkowych i osiedlowych, prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

37 Schemat audytu AUDYT TELETECHNICZNY
instalacji budynkowych i osiedlowych Schemat audytu prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

38 instalacji budynkowych i osiedlowych
AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych Cel audytu: Głównym celem audytu teletechnicznego budynków i osiedli mieszkaniowych jest zapewnienie kompleksowego wsparcia technicznego wszystkim podmiotom, związanym z wdrożeniem i utrzymaniem lokalnej infrastruktury teletechnicznej. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

39 instalacji budynkowych i osiedlowych
AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych Audyt obejmuje wszystkie rodzaje i typy okablowania, urządzeń i systemów, stosowanych w budynkach i osiedlach mieszkaniowych: okablowanie miedziane (telefonia, LAN, lokalne systemy teletechniczne etc.), okablowanie światłowodowe FTTH (światłowód do mieszkania), okablowanie DVB-T / SAT / TVK, dostęp do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych, domofony / videodomofony, systemy zabezpieczeń (CCTV, SSWiN, KD, SAP, DSO); analiza zagrożeń systemy zbiorczego odbioru programów TV, systemy przyzywowe dla osób chorych i starszych (w tym także teleopieka), systemy wspierające automatykę budynków itp. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

40 instalacji budynkowych i osiedlowych
AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych NIEZGODNOŚCI Badanie instalacji i sprawdzenie niezgodności z przepisami prawa, norm itd. ZAGROŻENIA Ostrzeżenia na temat możliwości wystąpienia niezgodności instalacji teletechnicznych w przyszłości. ZALECENIA Zalecenia zespołu audytorskiego w celu usunięcia niezgodności i zagrożeń instalacji teletechnicznych. SPOSTRZEŻENIA Sugestie na temat: co i jak zrobić? jak polepszyć? jak obniżyć koszty? jak uzyskać dodatkowe możliwości? itp. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

41 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
Zagrożenia mogące być przyczyną niewydolnych i niekontrolowanych budynkowych instalacji teletechnicznych uszkodzenie konstrukcji lub innych instalacji budynkowych (katastrofa budowlana) zagrożenie pożarowe zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób utrata pewnych funkcjonalności budynku/osiedla lub jego części

42 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
Zagrożenia mogące być przyczyną niewydolnych i niekontrolowanych budynkowych instalacji teletechnicznych c.d. degradacja ładu architektonicznego marnotrawstwo; ponoszenie zbędnych kosztów; nieskuteczność instalacji, dewastacja, uszkodzenia, nadużycia ze strony osób trzecich,

43 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
Zagrożenia mogące być przyczyną niewydolnych i niekontrolowanych budynkowych instalacji teletechnicznych c.d. niezaspokojone potrzeby użytkowników w zakresie dostępu do: - podstawowych lub szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych, - odbioru programów TV w wysokiej rozdzielczości - lokalnych systemów teletechnicznych (domofon, systemy zabezpieczeń, systemy zbiorcze, użytkowe etc.), - innych usług brak możliwości technicznych instalacji (w trakcie eksploatacji budynku) nowych kabli, urządzeń, usług itp. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

44 instalacji budynkowych i osiedlowych
AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych PRZYSTOSOWANIE BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ = OCENA ZESPOŁU AUDYTORSKIEGO brak infrastruktury budynkowej niezbędna pełna inwestycja

45 najlepiej dla budynku i mieszkańców
AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych PRZYSTOSOWANIE BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ = OCENA ZESPOŁU AUDYTORSKIEGO pełna infrastruktura budynkowa nie potrzebne dodatkowe inwestycje najlepiej dla budynku i mieszkańców

46 instalacji budynkowych i osiedlowych
AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych PRZYSTOSOWANIE BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ = OCENA ZESPOŁU AUDYTORSKIEGO jest częściowa infrastruktura budynkowa niezbędna częściowa inwestycja

47 źle AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych
PRZYSTOSOWANIE BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ = OCENA ZESPOŁU AUDYTORSKIEGO najpierw konieczny demontaż własnej infra- struktury budynkowej niezbędne koszty demontażu + pełna inwestycja źle

48 najgorzej !!! AUDYT TELETECHNICZNY
instalacji budynkowych i osiedlowych PRZYSTOSOWANIE BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ = OCENA ZESPOŁU AUDYTORSKIEGO najpierw konieczny demontaż obcej i własnej infra- struktury budynkowej niezbędne koszty demontażu, uzgodnień + pełna inwestycja najgorzej !!!

49 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych
Nowe kable na wierzch? Ciąg kablowy w piwnicy prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

50 Nowe wprowadzenia obok?
instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych Typowe wprowadzenie kabla telekomunikacyjnego do mieszkania. Nowe wprowadzenia obok? prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

51 Na siłę da się zamknąć po dołożeniu nowych kabli ...
instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych Budynek jeszcze w fazie budowy, ale piony teletechniczne już są zapchane. Na siłę da się zamknąć po dołożeniu nowych kabli ... prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

52 Zmieści się jeszcze dodatkowa szafka?
instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych Zmieści się jeszcze dodatkowa szafka? Przykład szafki dystrybucyjnej na klatce schodowej - większość kabli jest już przestarzała i niewykorzystywana, o czym świadczy dublująca szafka tego samego operatora powyżej. Typowy przykład psucia ładu architektonicznego i zbędnego zajmowania miejsca w przestrzeni wspólnej budynku. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

53 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY spółdzielnie mieszkaniowe, administratorów i zarządców nieruchomości, inwestorów i deweloperów, mieszkańców, operatorów telekomunikacyjnych, oraz kolegów z branży teletechnicznej i telekomunikacyjnej do wspólnych działań jako niezależnych audytorów branżowych

54 dla instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych
Warunki techniczne dla instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych dziękuję za uwagę inż. Jacek SZYMCZAK


Pobierz ppt "Rozporządzenie MTBiGM z dn w praktyce inwestycyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google