Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozporządzenie MTBiGM z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej. Co z budynkami już istniejącymi? 28.02.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozporządzenie MTBiGM z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej. Co z budynkami już istniejącymi? 28.02.2014."— Zapis prezentacji:

1 Rozporządzenie MTBiGM z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej. Co z budynkami już istniejącymi? 28.02.2014

2 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZALECENIA UNII EUROPEJSKIEJ (Europejska Agenda Cyfrowa - sygn. 9981/10 z dn. 20.05.2010) do 2020 roku wszyscy europejczycy powinni mieć dostęp do Internetu o prędkości 30 Mb/s, a co najmniej 50% gospodarstw o prędkości 100 Mb/s

3 Regulacje prawne, wspierające rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675 w zakresie instalacji budynkowych dotyczy wszystkich budynków ułatwia wejście operatorów do budynku i na teren Zmiany w prawie budowlanym z dnia 7 maja 2010 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675 w zakresie instalacji budynkowych dotyczy nowych budynków wymóg wyposażenia budynków w instalacje dla szybkiego Internetu Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 1289 dotyczy nowych budynków Dział IV nowy rozdział 8a Instalacja telekomunikacyjna

4 NATURALNE PREFERENCJE OPERATORÓW osiedla budynków wielorodzinnych budynki wielorodzinne osiedla budynków jednorodzinnych budynki jednorodzinne Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące do 2020 roku: 100% - 30 Mb/s 50% - 100 Mb/s do 2020 roku: 100% - 30 Mb/s 50% - 100 Mb/s

5 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące do 2020 roku: 100% - 30 Mb/s 50% - 100 Mb/s do 2020 roku: 100% - 30 Mb/s 50% - 100 Mb/s RÓŻNE RODZAJE ZABUDOWY = RÓŻNE PROBLEMY nowe budynki wielorodzinne nowe budynki jednorodzinne nowe osiedla budynków wielorodzinnych nowe osiedla budynków jednorodzinnych istniejące budynki wielorodzinne istniejące budynki jednorodzinne istniejące osiedla budynków wielorodzinnych istniejące osiedla budynków jednorodzinnych (Ustawa o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych) (PB)

6 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące KIEDY OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUGI STACJONARNE W DANEJ LOKALIZACJI? OPŁACA SIĘ ?

7 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące KIEDY OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUGI STACJONARNE W DANEJ LOKALIZACJI? ZBYT DUŻE KOSZTY X

8 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące KIEDY OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUGI STACJONARNE W DANEJ LOKALIZACJI? OPŁACA SIĘ ?

9 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące KIEDY OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUGI STACJONARNE W DANEJ LOKALIZACJI? INSTALACJA BUDYNKOWA JEST? NIE MA?

10 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące KIEDY OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUGI STACJONARNE W DANEJ LOKALIZACJI? operatorzy chętnie wykonają własną infrastrukturę, nawet przy braku dobrych warunków technicznych (niekorzystna ingerencja w substancję budynkową) bardzo duża duża dobra, dostępna infrastruktura ostatniej mili w tym budynkowa średnia dofinansowanie mała warunki świadczenia usług stacjonarnych w danej lokalizacji liczba potencjalnych klientów w lokalizacji

11 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące KIEDY OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUGI STACJONARNE W DANEJ LOKALIZACJI? INSTALACJA BUDYNKOWA NIE MA NIEKORZYSTNY WPŁYW NA BUDYNEK

12 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące Ile jest mieszkańców domów jednorodzinnych i wielorodzinnych? ?? % do 2020 roku: 100% - 30 Mb/s 50% - 100 Mb/s do 2020 roku: 100% - 30 Mb/s 50% - 100 Mb/s

13 52 %48 % Ile jest mieszkańców domów jednorodzinnych i wielorodzinnych? Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące do 2020 roku: 100% - 30 Mb/s 50% - 100 Mb/s do 2020 roku: 100% - 30 Mb/s 50% - 100 Mb/s

14 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne nowe budynki jednorodzinne nowe osiedla budynków wielorodzinnych nowe osiedla budynków jednorodzinnych istniejące budynki wielorodzinne istniejące budynki jednorodzinne istniejące osiedla budynków wielorodzinnych istniejące osiedla budynków jednorodzinnych

15 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne 45 % nowe budynki jednorodzinne nowe osiedla budynków wielorodzinnych 45 % nowe osiedla budynków jednorodzinnych istniejące budynki wielorodzinne 45 % istniejące budynki jednorodzinne istniejące osiedla budynków wielorodzinnych 45 % istniejące osiedla budynków jednorodzinnych 45% bo wg PB "bliźniaki" to też jednorodzinne

16 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne 45 % nowe budynki jednorodzinne 55 % nowe osiedla budynków wielorodzinnych 45 % nowe osiedla budynków jednorodzinnych 55 % istniejące budynki wielorodzinne 45 % istniejące budynki jednorodzinne 55 % istniejące osiedla budynków wielorodzinnych 45 % istniejące osiedla budynków jednorodzinnych 55 %

17 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne 45 %9 % nowe budynki jednorodzinne 55 %9 % nowe osiedla budynków wielorodzinnych 45 %9 % nowe osiedla budynków jednorodzinnych 55 %9 % istniejące budynki wielorodzinne 45 % istniejące budynki jednorodzinne 55 % istniejące osiedla budynków wielorodzinnych 45 % istniejące osiedla budynków jednorodzinnych 55 % (*) w okresie 6 lat, do roku 2020

18 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne 45 %9 % nowe budynki jednorodzinne 55 %9 % nowe osiedla budynków wielorodzinnych 45 %9 % nowe osiedla budynków jednorodzinnych 55 %9 % istniejące budynki wielorodzinne 45 %91 % istniejące budynki jednorodzinne 55 %91 % istniejące osiedla budynków wielorodzinnych 45 %91 % istniejące osiedla budynków jednorodzinnych 55 %91 % (*) w okresie 6 lat, do roku 2020

19 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne 45 %9 % nowe budynki jednorodzinne 55 %9 %70 % nowe osiedla budynków wielorodzinnych 45 %9 % nowe osiedla budynków jednorodzinnych 55 %9 %30 % istniejące budynki wielorodzinne 45 %91 % istniejące budynki jednorodzinne 55 %91 %70 % istniejące osiedla budynków wielorodzinnych 45 %91 % istniejące osiedla budynków jednorodzinnych 55 %91 %30 % (*) w okresie 6 lat, do roku 2020

20 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne 45 %9 %50 % nowe budynki jednorodzinne 55 %9 %70 % nowe osiedla budynków wielorodzinnych 45 %9 %50 % nowe osiedla budynków jednorodzinnych 55 %9 %30 % istniejące budynki wielorodzinne 45 %91 %50 % istniejące budynki jednorodzinne 55 %91 %70 % istniejące osiedla budynków wielorodzinnych 45 %91 %50 % istniejące osiedla budynków jednorodzinnych 55 %91 %30 % (*) w okresie 6 lat, do roku 2020

21 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne 55 %9 %50 %2,0 % nowe budynki jednorodzinne 45 %9 %70 %3,5 % nowe osiedla budynków wielorodzinnych 55 %9 %50 %2,0 % nowe osiedla budynków jednorodzinnych 45 %9 %30 %1,5 % istniejące budynki wielorodzinne 55 %91 %50 %22,5 % istniejące budynki jednorodzinne 45 %91 %70 %35,0 % istniejące osiedla budynków wielorodzinnych 55 %91 %50 %22,5 % istniejące osiedla budynków jednorodzinnych 45 %91 %30 %15,0 % (*) w okresie 6 lat, do roku 2020 9,0 % 91,0 %

22 Warunki techniczne z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej, a budynki istniejące RODZAJ ZABUDOWY jedn. /wiel. nowe /istn.(*) ind. /osiedl. RAZEM nowe budynki wielorodzinne 55 %9 %50 %2,0 % nowe budynki jednorodzinne 45 %9 %70 %3,5 % nowe osiedla budynków wielorodzinnych 55 %9 %50 %2,0 % nowe osiedla budynków jednorodzinnych 45 %9 %30 %1,5 % istniejące budynki wielorodzinne 55 %91 %50 %22,5 % istniejące budynki jednorodzinne 45 %91 %70 %35,0 % istniejące osiedla budynków wielorodzinnych 55 %91 %50 %22,5 % istniejące osiedla budynków jednorodzinnych 45 %91 %30 %15,0 % (*) w okresie 6 lat, do roku 2020 5,5 % 60,0 % wymagane 50% podłączeń z prędkością 100 Mb/s należy szukać głównie w budynkach i osiedlach istniejących wymagane 50% podłączeń z prędkością 100 Mb/s należy szukać głównie w budynkach i osiedlach istniejących

23 Instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych Na bazie proinnowacyjnej usługi doradztwa eksperckiego (nr proj. U-POIG.05.02.00-00-027/08-00 KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw) - 30.06.2012 Opracowanie i wdrożenie standardu audytów teletechnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, osiedlach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej

24 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET Przegląd typowych instalacji teletechnicznych w starszych budynkach istniejących W większości starszych wielorodzinnych budynków mieszkalnych można bez trudu dostrzec szpecące instalacje teletechniczne na klatkach schodowych i elewacjach budynków. Czy jest to standard, który powinniśmy akceptować bez żadnych zastrzeżeń - czy raczej powinniśmy z nim jakoś walczyć? A może jest też tak, że widoczne elementy to tylko czubek góry lodowej, a większość problemów i to znacznie poważniejszych, jest jeszcze ukryta gdzieś głębiej?

25 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET Przykład szafki dystrybucyjnej na klatce schodowej - większość kabli jest już przestarzała i niewykorzystywana, o czym świadczy dublująca szafka tego samego operatora powyżej. Typowy przykład psucia ładu architektonicznego i zbędnego zajmowania miejsca w przestrzeni wspólnej budynku.

26 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET Przykład szafki dystrybucyjnej na klatce schodowej - większość kabli jest już przestarzała i niewykorzystywana, o czym świadczy dublująca szafka tego samego operatora powyżej. Typowy przykład psucia ładu architektonicznego i zbędnego zajmowania miejsca w przestrzeni wspólnej budynku. 1 2 3 4

27 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych Osiedlowa kanalizacja teletechniczna na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego CCTV z widocznymi nieosłoniętymi kablami prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET goły kabel

28 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych Ciąg kablowy w piwnicy prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

29 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych Ciąg kablowy w piwnicy prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

30 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych Kable instalacji telekomunikacyjnych i teletechnicznych. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

31 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych Dzikie sieci komputerowe w pionie hydrantowym. Nawet w nowych budynkach są pomysły, aby umieszczać instalacje teletechniczne w szafkach elektrycznych. Tu jest naprawdę (!) niebezpiecznie. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

32 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych Typowe wprowadzenie kabla telekomunikacyjnego do mieszkania. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

33 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych Punkt styku instalacji zewnętrznej i budynkowej. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

34 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET Budynek jeszcze w fazie budowy, ale piony teletechniczne już są zapchane.

35 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych wykonywanie instalacji na indywidualne, doraźne potrzeby operatorów Przyczyny niewłaściwego i pogarszającego się stanu budynkowych instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych dublowanie tych samych instalacji przez różnych operatorów i instalatorów brak dokumentacji budowlano-technicznej instalacji nieustalona własność instalacji; nie usuwanie starych, niewykorzystywanych już instalacji prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

36 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych brak wizji i planu rozwoju budynkowej instalacji teletechnicznej; niewykorzystywanie efektu synergii przebudowy niewydolnej, istniejącej infrastruktury teletechnicznej wraz z planowaną budową innych instalacji lub remontu budynku, Przyczyny niewłaściwego i pogarszającego się stanu budynkowych instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych c.d. brak niezbędnej wiedzy technicznej projektantów, architektów, deweloperów, zarządców budynków itd.; nie wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia niezależnych specjalistów branżowych, brak jednolitego zarządzania i obsługi technicznej instalacji teletechnicznych budynkowych i osiedlowych, prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

37 AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych Schemat audytu prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

38 AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych Głównym celem audytu teletechnicznego budynków i osiedli mieszkaniowych jest zapewnienie kompleksowego wsparcia technicznego wszystkim podmiotom, związanym z wdrożeniem i utrzymaniem lokalnej infrastruktury teletechnicznej. Cel audytu: prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

39 AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych Audyt obejmuje wszystkie rodzaje i typy okablowania, urządzeń i systemów, stosowanych w budynkach i osiedlach mieszkaniowych: okablowanie miedziane (telefonia, LAN, lokalne systemy teletechniczne etc.), okablowanie światłowodowe FTTH (światłowód do mieszkania), okablowanie DVB-T / SAT / TVK, dostęp do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych, domofony / videodomofony, systemy zabezpieczeń (CCTV, SSWiN, KD, SAP, DSO); analiza zagrożeń systemy zbiorczego odbioru programów TV, systemy przyzywowe dla osób chorych i starszych (w tym także teleopieka), systemy wspierające automatykę budynków itp. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

40 AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych NIEZGODNOŚCI Badanie instalacji i sprawdzenie niezgodności z przepisami prawa, norm itd. ZAGROŻENIA Ostrzeżenia na temat możliwości wystąpienia niezgodności instalacji teletechnicznych w przyszłości. ZALECENIA Zalecenia zespołu audytorskiego w celu usunięcia niezgodności i zagrożeń instalacji teletechnicznych. SPOSTRZEŻENIA Sugestie na temat: co i jak zrobić? jak polepszyć? jak obniżyć koszty? jak uzyskać dodatkowe możliwości? itp. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

41 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych uszkodzenie konstrukcji lub innych instalacji budynkowych (katastrofa budowlana) Zagrożenia mogące być przyczyną niewydolnych i niekontrolowanych budynkowych instalacji teletechnicznych zagrożenie pożarowe zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób utrata pewnych funkcjonalności budynku/osiedla lub jego części

42 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych degradacja ładu architektonicznego Zagrożenia mogące być przyczyną niewydolnych i niekontrolowanych budynkowych instalacji teletechnicznych c.d. marnotrawstwo; ponoszenie zbędnych kosztów; nieskuteczność instalacji, dewastacja, uszkodzenia, nadużycia ze strony osób trzecich,

43 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych niezaspokojone potrzeby użytkowników w zakresie dostępu do: - podstawowych lub szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych, - odbioru programów TV w wysokiej rozdzielczości - lokalnych systemów teletechnicznych (domofon, systemy zabezpieczeń, systemy zbiorcze, użytkowe etc.), - innych usług Zagrożenia mogące być przyczyną niewydolnych i niekontrolowanych budynkowych instalacji teletechnicznych c.d. brak możliwości technicznych instalacji (w trakcie eksploatacji budynku) nowych kabli, urządzeń, usług itp. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET

44 AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych PRZYSTOSOWANIE BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ = OCENA ZESPOŁU AUDYTORSKIEGO brak infrastruktury budynkowej niezbędna pełna inwestycja

45 AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych PRZYSTOSOWANIE BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ = OCENA ZESPOŁU AUDYTORSKIEGO pełna infrastruktura budynkowa nie potrzebne dodatkowe inwestycje najlepiej dla budynku i mieszkańców

46 AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych PRZYSTOSOWANIE BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ = OCENA ZESPOŁU AUDYTORSKIEGO jest częściowa infrastruktura budynkowa niezbędna częściowa inwestycja

47 AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych PRZYSTOSOWANIE BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ = OCENA ZESPOŁU AUDYTORSKIEGO najpierw konieczny demontaż własnej infra- struktury budynkowej niezbędne koszty demontażu + pełna inwestycja źle

48 AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych PRZYSTOSOWANIE BUDYNKOWEJ INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ = OCENA ZESPOŁU AUDYTORSKIEGO najpierw konieczny demontaż obcej i własnej infra- struktury budynkowej niezbędne koszty demontażu, uzgodnień + pełna inwestycja najgorzej !!!

49 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych Ciąg kablowy w piwnicy prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET Nowe kable na wierzch?

50 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych Typowe wprowadzenie kabla telekomunikacyjnego do mieszkania. prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET Nowe wprowadzenia obok?

51 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET Budynek jeszcze w fazie budowy, ale piony teletechniczne już są zapchane. Na siłę da się zamknąć po dołożeniu nowych kabli...

52 instalacje teletechniczne (telekomunikacyjne) w istniejących budynkach i osiedlach mieszkaniowych prezentacja na bazie pilotażowych audytów teletechnicznych w ramach projektu KIGNET Przykład szafki dystrybucyjnej na klatce schodowej - większość kabli jest już przestarzała i niewykorzystywana, o czym świadczy dublująca szafka tego samego operatora powyżej. Typowy przykład psucia ładu architektonicznego i zbędnego zajmowania miejsca w przestrzeni wspólnej budynku. Zmieści się jeszcze dodatkowa szafka?

53 AUDYT TELETECHNICZNY instalacji budynkowych i osiedlowych ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY spółdzielnie mieszkaniowe, administratorów i zarządców nieruchomości, inwestorów i deweloperów, mieszkańców, operatorów telekomunikacyjnych, oraz kolegów z branży teletechnicznej i telekomunikacyjnej do wspólnych działań jako niezależnych audytorów branżowych

54 Warunki techniczne dla instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych dziękuję za uwagę inż. Jacek SZYMCZAK www.teletechnika.org.pl szymczak@teletechnika.org.pl


Pobierz ppt "Rozporządzenie MTBiGM z dn. 6.11.2012 w praktyce inwestycyjnej. Co z budynkami już istniejącymi? 28.02.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google