Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slajd 1 z 29 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Wojciech BIZON Symulacje biznesowe i studia przypadku w budowaniu postaw przedsiębiorczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slajd 1 z 29 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Wojciech BIZON Symulacje biznesowe i studia przypadku w budowaniu postaw przedsiębiorczych."— Zapis prezentacji:

1 slajd 1 z 29 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Wojciech BIZON Symulacje biznesowe i studia przypadku w budowaniu postaw przedsiębiorczych

2 Case Simulator projekt realizowany w latach 2011-13 Realizatorzy: Lider: Uniwersytet Gdański – Wydział Ekonomiczny Partner krajowy: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza Partner ponadnarodowy: Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

3 PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA PERSPEKTYWA STRATEGICZNA Nauczanie przedsiębiorczości nadmiernie skupia się na teorii dotyczącej zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw Wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania: symulacje biznesowe sprzężone z dedykowanymi studiami przypadku

4 CELE PROJEKTU Cel główny: zwiększenie umiejętności budowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów ostatniego roku studiów.

5 WDROŻENIE uczelnie wyższe przedsiębiorstwa firmy szkoleniowe TESTOWANIE NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM PRODUKTY FINALNE opinie praktyków opinie studentów dobre wzorce z zagranicy wiedza akademicka OBSZAR WIEDZY PRZEBIEG PROJEKTU BADANIA INICJALNE UPOWSZECHNIENIE I WDROŻENIE

6 PRODUKTY FINALNE Produkt finalny nr 1: osadzona w sieci symulacja biznesowa Produkt finalny nr 2: 10 dedykowanych studiów przypadku, komplementarnych do symulacji

7 PRODUKTY FINALNE – OPIS SYMULACJI BIZNESOWEJ Symulacja umożliwia praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. W ramach symulacji uczestnicy prowadzą wirtualny klub fitness i podejmują decyzje z zakresu zarządzania: usługą, personelem, reklamą i wartością firmy.

8 PRODUKTY FINALNE – OPIS SYMULACJI BIZNESOWEJ Uczestnicy symulacji konkurują między sobą. Oznacza to, że wynik rozgrywki uzależniony jest nie tylko od umiejętności planowania biznesu, ale również od analizy otoczenia i przewidywania zachowań konkurentów.

9 PRODUKTY FINALNE – OPIS SYMULACJI BIZNESOWEJ Platforma umożliwia pełną kontrolę prowadzącego nad przebiegiem rozgrywki. Prowadzący decyduje o stopniu trudności prowadzonej gry, ustala parametry popytu, może również wspomagać grających informacją rynkową.

10 PRODUKTY FINALNE – OPIS STUDIÓW PRZYPADKU Struktura case studies najlepsze wzorce światowe środowisko biznesowe polskich przedsiębiorstw potrzeby polskich uczelni Harvard Business School Cambridge University IESE Business School

11 PRODUKTY FINALNE – OPIS STUDIÓW PRZYPADKU Założenia Rynek Specyfika polskiego rynku Specyfika województwa pomorskiego Komplementarność z symulacją komputerową Odbiorcy Odbiorcy – głównie z kierunków nieekonomicznych Branża Usługi typu fitness Specyfika małych firm usługowych, bez wysokich nakładów inicjalnych Możliwości finansowe absolwentów

12 PRODUKTY FINALNE – OPIS STUDIÓW PRZYPADKU Tematyka case studies: 1.Jak zaplanować biznes? 2.Marka i kompleksowa identyfikacja przedsiębiorstwa 3.Finansowanie firmy na starcie 4.Planowanie zatrudnienia 5.Strategia personalna i motywowanie pracowników 6.Współpraca z kontrahentami oraz etyka w biznesie 7.Cash flow i rentowność firmy 8.Finansowanie przez kredyt bankowy 9.Otoczenie bliskie i dalekie 10.Wprowadzanie nowych usług na rynek

13 PRODUKTY FINALNE – OPIS STUDIÓW PRZYPADKU Cechy i umiejętności miękkie, kształtowane dzięki metodzie CS umiejętność wyrażania własnego zdania budowanie motywacji kształtowanie kreatywności wspieranie inicjatywy stawianie sobie celów i rozpoznawanie szans i zagrożeń budowanie pewności siebie umiejętność realnej oceny własnych umiejętności i możliwości

14 PRODUKTY FINALNE – OPIS STUDIÓW PRZYPADKU bezpośrednie zaangażowanie studentów w rozwiązywanie realnego problemu nauczyciele w roli mentorów rozszerzenie treści o indeksy najważniejszych haseł ekonomicznych podstawowe zasady rządzące analizami typu SWOT oraz PEST teaching notes

15 PRODUKTY FINALNE – OPIS STUDIÓW PRZYPADKU Symulacja komputerowa i case studies – kształcenie umiejętności przedsiębiorczych Umiejętności twarde: wiedza ekonomiczna, oprogramowanie, zdolności analityczne Umiejętności miękkie: decyzyjność, szerokie postrzeganie problemu, współpraca w grupie

16 EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH Wzrost poziomu wiedzy studentów uczestniczących w projekcie Case Simulator

17 EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH Dynamika zmian poziomu wiedzy z poszczególnych obszarów wśród studentów uczestniczących w projekcie Case Simulator w zależności od płci

18 CO KONKRETNIE OFERUJEMY 1.Test predyspozycji dla prowadzących zajęcia 2.Materiały (w formie konwencjonalnej) dla prowadzących zajęcia: a)instrukcja do symulacji (60 stron) b)teaching notes – komentarze do case studies (120 stron) 3.Wprowadzający kurs e-learningowy dla prowadzących – zarówno do case studies, jak i symulacji 4.Dostęp do symulacji osadzonej na serwerze WE 5.Instrukcja korzystania z symulacji dla studentów (30 stron) 6.Komplet case studies dla studentów, wraz z indeksami haseł i załącznikami (110 stron)

19 WYMIAR ZAJĘĆ 1.Zajęcia wstępne poświęcone na prezentację sposobów pracy i kwestie techniczne (2 godz. zajęć stacjonarnych) 2.Analiza 3-4 pierwszych tematów z pakietu case studies (10 godzin zajęć stacjonarnych) 3.Uruchomienie symulacji i analiza rozgrywek przez prowadzącego (20 godzin zajęć on-line) 4.Analiza 6-7 ostatnich tematów z pakietu case studies (16 godzin zajęć stacjonarnych) 5.Podsumowanie (2 godziny zajęć stacjonarnych) semestr studiów wprowa- dzenie podsumo- wanie praca z pakietem case studies praca z symulacją

20 slajd 20 z 29 Dziękuję za uwagę www.casesimulator.pl w.bizon@ug.edu.pl


Pobierz ppt "Slajd 1 z 29 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Wojciech BIZON Symulacje biznesowe i studia przypadku w budowaniu postaw przedsiębiorczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google