Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Wojciech BIZON

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Wojciech BIZON"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Wojciech BIZON Symulacje biznesowe i studia przypadku w budowaniu postaw przedsiębiorczych

2 projekt realizowany w latach 2011-13
Case Simulator projekt realizowany w latach Realizatorzy: Lider: Uniwersytet Gdański – Wydział Ekonomiczny Partner krajowy: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza Partner ponadnarodowy: Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

3 PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA
Nauczanie przedsiębiorczości nadmiernie skupia się na teorii dotyczącej zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw Wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania: symulacje biznesowe sprzężone z dedykowanymi studiami przypadku PERSPEKTYWA STRATEGICZNA

4 CELE PROJEKTU Cel główny: zwiększenie umiejętności budowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów ostatniego roku studiów.

5 TESTOWANIE NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM UPOWSZECHNIENIE I WDROŻENIE
opinie praktyków opinie studentów dobre wzorce z zagranicy wiedza akademicka PRZEBIEG PROJEKTU OBSZAR WIEDZY BADANIA INICJALNE PRODUKTY FINALNE symulacja biznesowa studia przypadku WDROŻENIE uczelnie wyższe przedsiębiorstwa firmy szkoleniowe TESTOWANIE NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM UPOWSZECHNIENIE I WDROŻENIE

6 osadzona w sieci symulacja biznesowa
PRODUKTY FINALNE Produkt finalny nr 1: osadzona w sieci symulacja biznesowa Produkt finalny nr 2: 10 dedykowanych studiów przypadku, komplementarnych do symulacji

7 PRODUKTY FINALNE – OPIS SYMULACJI BIZNESOWEJ
Symulacja umożliwia praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. W ramach symulacji uczestnicy prowadzą wirtualny klub fitness i podejmują decyzje z zakresu zarządzania: usługą, personelem, reklamą i wartością firmy.

8 PRODUKTY FINALNE – OPIS SYMULACJI BIZNESOWEJ
Uczestnicy symulacji konkurują między sobą. Oznacza to, że wynik rozgrywki uzależniony jest nie tylko od umiejętności planowania biznesu, ale również od analizy otoczenia i przewidywania zachowań konkurentów.

9 PRODUKTY FINALNE – OPIS SYMULACJI BIZNESOWEJ
Platforma umożliwia pełną kontrolę prowadzącego nad przebiegiem rozgrywki. Prowadzący decyduje o stopniu trudności prowadzonej gry, ustala parametry popytu, może również wspomagać grających informacją rynkową.

10 PRODUKTY FINALNE – OPIS STUDIÓW PRZYPADKU
Struktura case studies najlepsze wzorce światowe środowisko biznesowe polskich przedsiębiorstw potrzeby polskich uczelni Harvard Business School Cambridge University IESE Business School

11 PRODUKTY FINALNE – OPIS STUDIÓW PRZYPADKU
Założenia Rynek Specyfika polskiego rynku Specyfika województwa pomorskiego Komplementarność z symulacją komputerową Odbiorcy Odbiorcy – głównie z kierunków nieekonomicznych Branża Usługi typu fitness Specyfika małych firm usługowych, bez wysokich nakładów inicjalnych Możliwości finansowe absolwentów

12 PRODUKTY FINALNE – OPIS STUDIÓW PRZYPADKU
Tematyka case studies: Jak zaplanować biznes? Marka i kompleksowa identyfikacja przedsiębiorstwa Finansowanie firmy na starcie Planowanie zatrudnienia Strategia personalna i motywowanie pracowników Współpraca z kontrahentami oraz etyka w biznesie Cash flow i rentowność firmy Finansowanie przez kredyt bankowy Otoczenie bliskie i dalekie Wprowadzanie nowych usług na rynek

13 PRODUKTY FINALNE – OPIS STUDIÓW PRZYPADKU
Cechy i umiejętności miękkie, kształtowane dzięki metodzie CS umiejętność wyrażania własnego zdania umiejętność realnej oceny własnych umiejętności i możliwości budowanie motywacji budowanie pewności siebie kształtowanie kreatywności stawianie sobie celów i rozpoznawanie szans i zagrożeń wspieranie inicjatywy

14 PRODUKTY FINALNE – OPIS STUDIÓW PRZYPADKU
bezpośrednie zaangażowanie studentów w rozwiązywanie realnego problemu nauczyciele w roli mentorów rozszerzenie treści o indeksy najważniejszych haseł ekonomicznych podstawowe zasady rządzące analizami typu SWOT oraz PEST teaching notes

15 PRODUKTY FINALNE – OPIS STUDIÓW PRZYPADKU
Symulacja komputerowa i case studies – kształcenie umiejętności przedsiębiorczych Umiejętności twarde: wiedza ekonomiczna, oprogramowanie, zdolności analityczne Umiejętności miękkie: decyzyjność, szerokie postrzeganie problemu, współpraca w grupie

16 EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH
Wzrost poziomu wiedzy studentów uczestniczących w projekcie Case Simulator

17 EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH
Dynamika zmian poziomu wiedzy z poszczególnych obszarów wśród studentów uczestniczących w projekcie Case Simulator w zależności od płci

18 CO KONKRETNIE OFERUJEMY
Test predyspozycji dla prowadzących zajęcia Materiały (w formie konwencjonalnej) dla prowadzących zajęcia: instrukcja do symulacji (60 stron) teaching notes – komentarze do case studies (120 stron) Wprowadzający kurs e-learningowy dla prowadzących – zarówno do case studies, jak i symulacji Dostęp do symulacji osadzonej na serwerze WE Instrukcja korzystania z symulacji dla studentów (30 stron) Komplet case studies dla studentów, wraz z indeksami haseł i załącznikami (110 stron)

19 praca z pakietem case studies
WYMIAR ZAJĘĆ Zajęcia wstępne poświęcone na prezentację sposobów pracy i kwestie techniczne (2 godz. zajęć stacjonarnych) Analiza 3-4 pierwszych tematów z pakietu case studies (10 godzin zajęć stacjonarnych) Uruchomienie symulacji i analiza rozgrywek przez prowadzącego (20 godzin zajęć on-line) Analiza 6-7 ostatnich tematów z pakietu case studies (16 godzin zajęć stacjonarnych) Podsumowanie (2 godziny zajęć stacjonarnych) wprowa-dzenie praca z pakietem case studies podsumo-wanie semestr studiów praca z symulacją

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Wojciech BIZON"

Podobne prezentacje


Reklamy Google