Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logo Środowisko pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logo Środowisko pracy."— Zapis prezentacji:

1 Logo Środowisko pracy

2 Pierwszy kontakt z grafiką żółwia
można rozpocząć poprzez aplikację Ile 1.0 z pakietu ELI

3 Logo Komeniusz Logomocja-Imagine
DALSZE INFORMACJE... Znając język Logo, można tworzyć algorytmy w każdym środowisku obsługującym język Logo Komeniusz Logomocja-Imagine

4 OKNO PROGRAMU Obszar ekranu graficznego Obszar ekranu tekstowego

5 Praca z wybranymi oknami
Klawisz F5 – ekran graficzny Klawisz F7 – ekran tekstowy Klawisz F6 – ekran dzielony (graficzny i tekstowy) lub można wybrać odpowiednie przyciski na pasku narzędzi

6 Kursor graficzny (żółw)
Znaki zachęty

7 Kursor graficzny (żółw) można zmieniać, korzystając z prawego przycisku myszy

8

9 Praca w trybie tekstowym
Polecenia : Pisz Ps „WITAJ Ps abs (-4) Ps (10/2) – (3/4) Zmażtekst (zt) – usuwanie wpisanych poleceń trybu tekstowego

10 Niektóre funkcje pierwotne Logo
Funkcja Opis pwk Oblicza pierwiastek kwadratowy liczby abs Zwraca wartość bezwzględną liczby iloraz Oblicza iloraz podanych liczb

11 Interakcyjny tryb pracy
Więcej...po naciśnięciu przycisku na dole strony Polecenie Skrót Opis Pokaż żółwia Na ekranie pojawiają się aktywne żółwie Schowaj żółwia Ukrywanie żółwia (żółwi) naprzód np Ruch żółwia o podaną liczbę kroków (pikseli)

12 Wpisywanie poleceń procedury

13 Tworzenie procedur – polecenie Pamięć|Obiekty|Dodaj procedurę

14 Polecenie Skrót Opis wstecz ws Ruch żółwia wstecz o podaną liczbę kroków (pikseli) czyść cs Czyści ekran graficzny i ustawia żółwia w początkowej pozycji lewo, prawo lw pw Ruch żółwia w lewo lub prawo o kąt w stopniach Podnieś opuść Pod opu Podnosi i opuszcza pisak żółwia

15 Likwidują ślady żółwia, żółw pozostaje w swym położeniu lub wraca
Polecenie Skrót Opis Zmaż czyść cs Likwidują ślady żółwia, żółw pozostaje w swym położeniu lub wraca ścieraj ścier Tryb wycierania śladu pisz ps Wypisuje na ekranie teksy i umożliwia uzyskanie wyniku obliczeń home Przenosi żółwia do pierwotnego położenia, nie zmieniając kierunku

16 Polecenie Skrót Opis przypisz przyp Inicjowanie zmiennych Czytaj słowo csw Wczytywanie podanej wartości wpisz Wypisywanie na ekranie tekstu Podnieś opuść Pod opu Podnosi i opuszcza pisak żółwia


Pobierz ppt "Logo Środowisko pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google