Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- POWÓD: ISTNIENIE UZASADNIONEGO PODEJRZENIA, CO DO MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA - CEL: WYLEGITYMOWANIE LUB PRZESZUKANIE OSOBY ZATRZYMANEJ (STOP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- POWÓD: ISTNIENIE UZASADNIONEGO PODEJRZENIA, CO DO MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA - CEL: WYLEGITYMOWANIE LUB PRZESZUKANIE OSOBY ZATRZYMANEJ (STOP."— Zapis prezentacji:

1

2 - POWÓD: ISTNIENIE UZASADNIONEGO PODEJRZENIA, CO DO MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA - CEL: WYLEGITYMOWANIE LUB PRZESZUKANIE OSOBY ZATRZYMANEJ (STOP & FRISK) - REASONABLE SUSPICION A PROBABLE CAUSE - TERRY v. OHIO (1968), ADAMS v. WILLIAMS (1972) - ZATRZYMANIE NIE MOŻE BYĆ BEZ POWODU I NIE MOŻE TRWAC ZBYT DŁUGO - POLICJANT MUSI SIĘ WYLEGITYMOWAĆ - NIEKIEDY EFEKTEM ZATRZYMANIA MOŻE BYĆ ARESZTOWANIE

3 OKOLICZNOŚCI ZATRZYMANIA: * PODEJRZANY NIE PASUJE DO CZASU I MIEJSCA * PODEJRZANY ZACHOWUJE SIĘ DZIWNIE * PODEJRZANY MOŻE BYĆ UZBROJONY * PODEJRZANY NA WIDOK POLICJANTA ZACZYNA UCIEKAĆ * PODEJRZANY JEST PODOBNY DO OSOBY POSZUKIWANEJ * PODEJRZANY ZNAJDUJE SIĘ NA MIEJSCU PRZESTĘPSTWA

4 ARESZT: UMIESZCZENIE PODEJRZANEGO W MIEJSCU DO TEGO PRZEZNACZONYM PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN ŚCIGANIA ARESZT: POZBAWIENIE WOLNOŚCI CZŁOWIEKA, W CELU PODDANIA GO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ PRZEZ ODPOWIEDNIE ORGANY ŚCIGANIA AMERYKAŃSKA KONSTYTUCJA – IV POPRAWKA: SEIZURE, BRAK JEDNOLITYCH PRZEPISÓW NORMUJĄCYCH KWESTIĘ ARESZTOWANIA

5 NAKAZOWE BEZNAKAZOWE SPINELLI v U.S. (1969) ILLINOIS v. GATES (1983) U.S. v. MATLOCK (1974) ATWATER v. LAGO VISTA (2001) WILSON v. ARKANSAS (1995) NEW YORK v. BELTON (1981) ARIZONA v. GANT (2009) TENNESSEE v. GARNER (1985)

6 - WAGA PRAW MIRANDY (PRAWO DO MILCZENIA, MOZLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ZEZNAŃ, PRAWO DO KONSULTACJI Z OBROŃCĄ, PRAWO DO OBROŃCY Z URZĘDU – W KAŻDYM MOMENCIE) - NIEWŁAŚCIWY ARESZT MOŻE DOPROWADZIĆ DO PROCESU KARNEGO I CYWILNEGO - PRZY ARESZTOWANIU POBIERANE SĄ DANE OD ARESZTOWANEGO (DOKUMENTY, ODCISKI PALCÓW, ZDJĘCIA) - NASTĘPSTWEM ARESZTU JEST PRZEPROWADZENIE PRZESŁUCHANIA PRZED SĄDEM (ARRAIGNMENT) ORAZ OKREŚLENIE KAUCJI

7 - PRAWO DO WOLNOŚCI v. RYZYKO NARUSZENIA PRAWA - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZEŃSTWA PRZED DOKONANIEM KOLEJNYCH PRZESTEPSTW PRZEZ PODEJRZANEGO - U.S. v. SALERNO (1987) - SCHALL v. MARTIN (1984) - SUGESTIA PROKURATORA, DECYZJA SĘDZIEGO - STATYSTYCZNIE POŁOWA PROCESÓW DOTYCZY OSKARŻONYCH CZEKAJĄCYCH W ARESZCIE - KRYTYKA ISTOTY ARESZTU PREWENCYJNEGO

8 - KAUCJA (BAIL) TO PORĘCZENIE FINANSOWE GWARANTUJĄCE, ŻE OSKARŻONY STAWI SIĘ NA ROZPRAWIE NA WEZWANIE SĄDU - KAUCJA JEST JEDNĄ Z GWARANCJI WOLNOŚCI ARESZTOWANEGO/OSKARŻONEGO - VIII POPRAWKA DO KONSTYTUCJI - HISTORIA: STACK v. BOYLE (1951), BAIL REFORM ACT (1984), U.S. v. SALERNO (1987), OBECNE PRAWO STANOWE - PRAWO DO KAUCJI NIE OBEJMUJE OSKARŻONYCH O PRZESTĘPSTWO ZAGROŻONE KARĄ ŚMIERCI - SĘDZIA BIERZE POD UWAGE WSZYSTKIE OKOLICZNOŚCI CZYNU I OSOBĘ OSKARŻONEGO - PIENIĄDZE LUB ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE - RELASE ON OWN RECOGNIZANCE (R.O.R.)

9 INSTYTUCJA BAIL BONDSMAN: - WYSTĘPUJE TYLKO W U.S.A. - PORĘCZENIE KAUCJI DO MOMENTU STAWIENIA SIĘ OSKARŻONEGO PRZED SĄDEM - INSTYTUCJA MUSI POSIADAĆ LICENCJĘ STANOWĄ - 10% PROWIZJI - BOUNTY HUNTING (DUANE CHAPMAN) – NIE WSZYSTKIE STANY DOPUSZCZAJĄ

10 OSKARŻONY O GWAŁT BIAŁY OSKARŻONY O POBICIE AFRO- AMERYKANINA IRAKIJCZYK 70-LATEK 18-LATEK CLARENCE GIDEON MICHAEL JACKSON URZĘDNIK PAŃSTWOWY RECYDYWISTA OSKARŻONY O KRADZIEŻ KOBIETA

11 OKAZANIE (LINEUP): - MOŻE STANOWIĆ DOWÓD - U.S. v. WADE (1967) POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ: - LINIE PAPILARNE - GŁOS - WŁOSY - PISMO - FOTOGRAFIA

12 ODKRYWANIE INFORMACJI ZEBRANYCH PODCZAS CZYNNOŚCI PRZEDPROCESOWYCH PRZEZ STRONĘ PRZECIWNĄ - GENERALNIE DOTYCZY OBRONY, KTÓRA ZABIEGA O UZYSKANIE INFORMACJI NA TEMAT DOWODÓW ZEBRANYCH PRZEZ PROKURATURĘ - DOWOLNA FORMA UZYSKANIA MATERIAŁÓW - CASELAW SĄDU NAJWYŻSZEGO: * BRADY v. MARYLAND (1963) * UNITED STATES v. RUIZ (2002) * ROMPILLA v. BEARD (2005) - STANDARDY A.B.A.

13 PLEA BARGAINING – UMOWA MIĘDZY OSKARZYCIELEM A OSKARŻONYM, NA PODSTAWIE KTÓREJ ZMIENIA SIĘ STATUS PRAWNY OSKARŻONEGO - OD POCZĄTKU PROCESU KARNEGO W U.S.A., ROZWÓJ OD LAT 50-TYCH XX WIEKU - CEL: UNIKNIĘCIE CZASOCHŁONNEGO I KOSZTOWNEGO PROCESU SĄDOWEGO - WYMIANA KORZYŚCI MIĘDZY PRZECIWNYMI STRONAMI (ADVERSARIAL SYSTEM) - RYZYKO ZE STRONY OSKARŻONEGO - SĄD NAJWYŻSZY NA TEMAT NEGOCJACJI: BRADY v. UNITED STATES ORAZ BOYKIN v. ALABAMA

14 ETAPY NEGOCJACJI: - CASE SCREENING (CZY WARTO?, CO MOŻEMY UZYSKAĆ A CO STRACIC?, ANALIZA OSOBY OSKARŻONEGO) - WŁAŚCIWE NEGOCJACJE (NIEFORMALNE SPOTKANIA, WZAJEMNE PROPOZYCJE) - REAKCJA OSKARŻONEGO PRZED SĄDEM (PRZYZNANIE SIĘ DO WINY, NIEPRZYZNANIE SIĘ) - REAKCJA SĘDZIEGO (AKCEPTACJA WYNIKÓW NEGOCJACJI, PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA OSKARŻONEGO, POINFORMOWANIE O PRAWACH, OGŁOSZENIE WYROKU I KARY)

15 KORZYŚCI DLA OSKARŻONEGO WYSOKOŚĆ KARYKWALIFIKACJA CZYNU LICZBA ZARZUTÓW

16 GRAND JURY – DECYDUJE O TYM, CZY ZEBRANO WYSTARCZAJĄCĄ ILOŚĆ DOWODÓW (PROBABLE CAUSE), ABY WSZCZĄĆ PROCES - GENEZA: ANGLIA XII WIEK (KRÓL – PODDANI), AKTYWNOŚĆ W CZASACH KOLONIALNYCH - LICZY OD 16 DO 23 CZŁONKÓW, VOIR DIRE - ZAJMUJĄ SIĘ WIELOMA SPRAWAMI (18 MIESIĘCY) - NIE JEST TO KLASYCZNY PROCES, ZADAJĄ PYTANIA, GŁOSUJĄ – 12 MUSI BYĆ ZA OSKARŻENIEM - WYSTĘPUJE W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH (FEDERACJA + POŁOWA STANÓW) - PROKURATOR PRZEDSTAWIA ZEBRANE DOWODY - W PRAKTYCE RZADKO ŁAWA ORZEKA WBREW WOLI PROKURATORA - NIE MA DOUBLE JEOPARDY

17 - NO PERSON SHALL BE HELD TO ANSWER FOR THE CAPITAL, OR OTHERWISE INFAMOUS CRIME, UNLESS ON A PRESENTMENT OR INDICTMENT OF A GRAND JURY (V POPRAWKA) - A GRAND JURY IS THE VOICE OF THE COMMUNITY ACCUSING ITS MEMBERS, AND THE ONLY PROTECTION FROM SUCH ACCUSATION IS THE CONSCIENCE OF THAT TRIBUNAL (SĘDZIA LEARNED HAND) - A GRAND JURY WOULD INDICT A HAM SANDWICH (SĘDZIA SOL WACHTLER)

18 - FORMALNY DOKUMENT (COMPLAINT) - AKTYWNOŚĆ PROKURATORA (POLEGAJĄCA NA ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO) - WPŁYW SĘDZIEGO (WSTĘPNE PRZESŁUCHANIE) LUB GRAND JURY (WERDYKT) - AKT OSKARŻENIA ZOSTAJE PRZECZYTANY NA POCZĄTKU ROZPRAWY GŁÓWNEJ


Pobierz ppt "- POWÓD: ISTNIENIE UZASADNIONEGO PODEJRZENIA, CO DO MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA - CEL: WYLEGITYMOWANIE LUB PRZESZUKANIE OSOBY ZATRZYMANEJ (STOP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google