Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AMERYKAŃSKIE ORGANA ŚCIGANIA. CRIME CONTROL MODELDUE PROCESS MODEL WIĘKSZE KOMPETENCJE ORGANÓW ŚCIGANIA OGRANICZENIE DZIAŁANIA ORGANÓW ŚCIGANIA MODEL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AMERYKAŃSKIE ORGANA ŚCIGANIA. CRIME CONTROL MODELDUE PROCESS MODEL WIĘKSZE KOMPETENCJE ORGANÓW ŚCIGANIA OGRANICZENIE DZIAŁANIA ORGANÓW ŚCIGANIA MODEL."— Zapis prezentacji:

1 AMERYKAŃSKIE ORGANA ŚCIGANIA

2 CRIME CONTROL MODELDUE PROCESS MODEL WIĘKSZE KOMPETENCJE ORGANÓW ŚCIGANIA OGRANICZENIE DZIAŁANIA ORGANÓW ŚCIGANIA MODEL KONSERWATYWNY MODEL LIBERALNY LATA 50-te i 60-te XX wieku LATA 70-te i 80-te XX wieku

3 FEDERALNE: - DEPARTAMENT SPRAWIEDLIWOŚCI (FEDERALNA PROKURATURA I POLICJA): * UNITED STATES ATTORNEYS * UNITED STATES MARSHALS * F.B.I. (FEDERALNE BIURO ŚLEDCZE) * D.E.A. (AGENCJA DS. WALKI Z NARKOTYKAMI) - DEPARTAMENT DS. BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO: * SŁUŻBY IMMIGRACYJNE

4 STANOWE: - POLICJA STANOWA (POCZĄWSZY OD 1823 – TEXAS RANGERS, ROZWÓJ W XX WIEKU, PENNSYLVANIA): * JURYSDYKCJA OGÓLNA * JURYSDYKCJA OGRANICZONA - PROKURATURA STANOWA LOKALNE: - POLICJA MUNICYPALNA - COUNTY POLICE (PODLEGŁA SZERYFOWI)

5 FORMA DZIAŁANIA POLICJI: - PROWADZENIE ŚLEDZTWA (USTALANIE SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW, ZBIERANIE DOWODÓW, UDZIAŁ W PROCESIE SĄDOWYM) - CZYNNA SŁUŻBA ZEWNĘTRZNA (PATROLE, OBSERWACJA, PROWOKACJE, ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE OBYWATELI) - INNE DZIAŁANIA (KONTROLA RUCHU, ODBIERANIE WEZWAŃ, PROWADZENIE REJESTRÓW INFORMACYJNYCH)

6 REACTIVE INVESTIGATION PROACTIVE INVESTIGATION ROLA OFIARY ROLA POLICJI DOCHODZENIE (OGLĘDZINY, REWIZJA, PRZESZUKANIE) PODEJRZENIE, OBSERWACJA, INFORMATORZY, PROWOKACJE ZABÓJSTWO TERRORYZM HAZARD KRADZIEŻ NARKOMANIA GWAŁT

7 - PROKURATORZY SĄ PRAWNIKAMI STOJĄCYMI NA STRAZY PRZESTRZEGANIA PRAWA - PROKURATORZY SĄ POLITYKAMI - ISTNIEJE PROKURATURA FEDERALNA I PROKURATURY STANOWE - PROKURATOR GENERALNY JEST CHIEF LAW OFFICER OF THE NATION - PROKURATURA STOSUJE PRAWO - DECYDUJE O LOSACH ŚLEDZTWA (WYCOFANIE LUB PRZEDSTAWIENIE ZARZUTÓW) - PEŁNI WAŻNĄ ROLĘ PODCZAS CZYNNOŚCI PRZEDPROCESOWYCH (np. PLEA BARGAINING)

8 METODY PRACY PROKURATURY: - POSZCZEGÓLNI PROKURATORZY SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ODRĘBNE STADIA PROCESU (SPECJALIZACJA, TRUDNOŚCI NEGOCJACYJNE) - PROKURATORZY MAJĄ PEWNĄ GRUPĘ SPRAW, KTÓRĄ PROWADZĄ (WOLNIEJSZY PROCES, LEPSZY KONTAKT Z OSKARŻONYM)

9 - BADANIE MOŻLIWOŚCI NARUSZENIA PRAWA - WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI ŚCIGANIA - PRZESŁUCHIWANIE ŚWIADKÓW - KONTROLA ARESZTOWAŃ I PRZESZUKAŃ - UCZESTNICTWO W CZYNNOŚCIACH PRZEDPROCESOWYCH - UCZESTNICTWO W ROZPRAWACH SĄDOWYCH - REPREZENTOWANIE PAŃSTWA (STANU) - KOMPETENCJE WYŁĄCZNE (POZA KONROLĄ): * OSKARŻANIE (LUB ODSTĄPIENIE OD OSKARŻENIA) * PROWADZENIE NEGOCJACJI * WPŁYW NA ZWOLNIENIE ZA KAUCJĄ * WNIOSKOWANIE CO DO WYSOKOŚCI KARY

10 SŁABI ŚWIADKOWIE BRAK WYSTARCZAJĄCYCH DOWODÓW NISKA SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ CZYNU WADY FORMALNE ŚLEDZTWA WYNIK NEGOCJACJI INNE PRZYCZYNY (LECZENIE, JURYSDYKCJA)

11 - KAŻDY PODEJRZANY MA OKREŚLONE PRAWA, KTÓRYCH NIEPRZESTRZEGANIE MOŻE ZOSTAĆ UZNANE ZA NARUSZENIE FORMALNYCH REGUŁ PROCESOWYCH - PRZEŁOMOWY CASE DOTYCZĄCY PODEJRZANEGO: MIRANDA v. ARIZONA (1966) - ZWOLENNICY MIRANDY: MODEL DUE PROCESS - ISTNIEJA ZASADY ETYCZNE ZWIĄZANE Z PRZESŁUCHIWANIEM PODEJRZANYCH - PODEJRZANY MOŻE UCZESTNICZYĆ W INNYCH DZIAŁANIACH ŚLEDCZYCH (OKAZANIE, BADANIE, POBIERANIE DANYCH KRYMINALISTYCZNYCH

12 WSPÓŁPRACA Z INFORMATORAMI: - OBYWATELE LUB OSOBY ZWIĄZANE Z POLICJĄ - WYNAGRADZANIE: UKŁAD LUB FINANSE - INFORMATORZY STALI LUB CZASOWI - INFORMATORZY CELOWI LUB PRZYPADKOWI - POJAWIENIE SIĘ MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA INFORMACJI W WYNIKU PLEA BARGAINING - NIEUJAWNIANIE DANYCH INFORMATORÓW W SĄDACH (INTERES POLICJI) - TOLERANCJA DLA DROBNEJ PRZESTĘPCZOŚCI

13 REWIZJA: - IV POPRAWKA DO KONSTYTUCJI - OSOBISTA LUB MIENIA - MUSI ISTNIEĆ NAKAZ SĄDOWY (WARRANT) - PROBABLE CAUSE - WOLF v. COLORADO (1949), MAPP v. OHIO (1961) - WYJĄTKI OD REGUŁY: * GRANICA * SAMOCHÓD * SZKOŁA * ARESZTOWANIE * STOP AND FRISK

14 PROWOKACJA POLICYJNA: - STWORZENIE SPRAWCY WARUNKÓW DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA - DOKTRYNA ENTRAPMENT (SKŁONNOŚCI) - SHERMAN v. UNITED STATES (1958), JACOBSON v. UNITED STATES (1992) PODSŁUCH: - TELEFONICZNY LUB ELEKTRONICZNY - KONIECZNA ZGODA SĄDU (NAKAZ) - OLMSTEAD v. UNITED STATES (1928), KATZ v. UNITED STATES (1967) - OMNIBUS CRIME CONTROL ACT (1968) - THE U.S.A. PATRIOT ACT (2001)

15 PRZED PATRIOT ACT - ROZMOWA TELEFONICZNA: NAKAZ W PRZYPADKU WYBRANYCH PRZESTĘPSTW - NAKAZ MUSIAŁ OKREŚLAĆ NOŚNIK - POTRZEBNY NAKAZ DO UZYSKANIA NAGRAŃ GŁOSOWYCH - OGRANICZONA MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z DANYCH OBCEGO WYWIADU - OCHRONA PRYWATNOŚCI DANYCH POCHODZĄCYCH Z INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH I BIBLIOTEK PO PATRIOT ACT - ROZMOWA TELEFONICZNA: NAKAZ W PRZYPADKU TERRORYZMU, PRZESTĘPSTW KOMPUTEROWYCH - NAKAZ NIE MUSI OKREŚLAĆ NOŚNIKA (ROVING WIRETAP) - DECYZJA ADMINISTRACYJNA DO UZYSKANIA NAGRAŃ GŁOSOWYCH - SZEROKA MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z DANYCH OBCEGO WYWIADU - MOŻLIWOŚĆ ZAJĘCIA DANYCH POCHODZĄCYCH Z INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH I BIBLIOTEK

16 POZOSTAŁE TECHNIKI: - AGENCI POLICYJNI (sting operation) - ZASADZKI (crackdown,decoy) - BADANIA MEDYCZNE (D.N.A.) - KORZYSTANIE Z BIEGŁYCH - HIPNOZA - PROFIL PSYCHOLOGICZNY - WYKRYWACZ KŁAMSTW


Pobierz ppt "AMERYKAŃSKIE ORGANA ŚCIGANIA. CRIME CONTROL MODELDUE PROCESS MODEL WIĘKSZE KOMPETENCJE ORGANÓW ŚCIGANIA OGRANICZENIE DZIAŁANIA ORGANÓW ŚCIGANIA MODEL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google