Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PROCES

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PROCES"— Zapis prezentacji:

1 ROLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PROCES

2 OSOBY UCZESTNICZĄCE W PROCESIE KARNYM
SĘDZIA OSKARŻONY PROKURATOR OBROŃCA PRZYSIĘGLI ŚWIADKOWIE BIEGLI URZĘDNIK SĄDOWY SEKRETARZ SĘDZIEGO STENOTYPISTA ORGANA ŚCIGANIA PUBLICZNOŚĆ

3

4 POCZĄTEK PROCESU SĘDZIA – OTWIERA ROZPRAWĘ, OGŁASZA WYBÓR PRZYSIĘGŁYCH (NA ŻĄDANIE OSKARŻONEGO), PROWADZI VOIR DIRE, PRZYJMUJE WNIOSKI STRON DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA LUB ODRZUCENIA KANDYDATA, PRZYJMUJE PRZYSIĘGĘ ŁAWY OSKARŻONY – STAWIA SIĘ NA ROZPRAWIE (ARESZT – KAUCJA), WNIOSKUJE O PROCES Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH OSKARŻYCIEL – PRZEPROWADZA VOIR DIRE, PRZYJMUJE I ODRZUCA KANDYDATURY SĘDZIÓW PRZYSIĘGŁYCH, SKŁADA WNIOSKI WSTĘPNE OBROŃCA – PRZEPROWADZA VOIR DIRE, PRZYJMUJE I ODRZUCA KANDYDATURY SĘDZIÓW PRZYSIĘGŁYCH, SKŁADA WNIOSKI WSTĘPNE

5 MOWY POCZĄTKOWE OSKARŻYCIEL OBROŃCA
CEL: PRZEDSTAWIENIE FAKTÓW SPRAWY (2 WERSJE), O CO CHODZI W PROCESIE SPOSÓB: ZAPOWIEDŹ PRZEBIEGU PROCESU, OPARCIE SIĘ NA FAKTACH, BRAK ARGUMENTACJI ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH: NIE TRAKTUJE MOWY JAKO DOWODU W SPRAWIE RZADKO POJAWIAJĄ SIĘ SPRZECIWY

6 POSTĘPOWANIE DOWODOWE
OSKARŻENIE – PREZENTACJA DOWODÓW, PRZESŁUCHIWANIE ŚWIADKÓW OSKARŻENIA (DIRECT ORAZ EWENTUALNIE RE-DIRECT), WNIOSKI WZGLĘDEM DZIAŁAŃ STRONY PRZECIWNEJ, OBRONA PRZECIW WNIOSKOM STRONY PRZECIWNEJ, PRZESŁUCHIWANIE ŚWIADKÓW STRONY PRZECIWNEJ (CROSS-EXAMINATION), PRZEDKŁADANIE INNYCH DOWODÓW OBRONA – PRZESŁUCHIWANIE ŚWIADKÓW OSKARŻENIA (CROSS-EXAMINATION), ZGŁASZANIE WNIOSKÓW, PREZENTACJA DOWODÓW, PRZESŁUCHIWANIE ŚWIADKÓW OBRONY (DIRECT ORAZ RE-DIRECT), OBRONA PRZECIW WNIOSKOM STRONY PRZECIWNEJ, PRZEDKŁADANIE INNYCH DOWODÓW OSKARŻONY – ZEZNAWANIE (V POPRAWKA)

7 POSTĘPOWANIE DOWODOWE
SĘDZIA – PRZYJMOWANIE DOWODÓW STRON, PRZYJMOWANIE PRZYSIĘGI ŚWIADKÓW, REAKCJA NA WNIOSKI STRON, POUCZANIE ŚWIADKÓW, ODRACZANIE ROZPRAWY, DBANIE O PORZĄDEK NA SALI SĄDOWEJ ŚWIADKOWIE – STAWIENNICTWO PRZED SĄDEM, ZEZNAWANIE POD PRZYSIĘGĄ, ODPOWIADANIE NA PYTANIA OBYDWU STRON BIEGLI – UDZIELENIE FACHOWEJ INFORMACJI (POD PRZYSIĘGĄ) ORGANA ŚCIGANIA – ZEZNAWANIE NA TEMAT PRZEBIEGU I FAKTÓW DOTYCZĄCYCH ŚLEDZTWA ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH – UCZESTNICTWO W KAŻDEJ FAZIE PROCESU

8 MOWY KOŃCOWE OSKARŻYCIEL OBROŃCA
CEL: PODSUMOWANIE PROCESU, POTWIERDZENIE MATERIAŁU DOWODOWEGO SPOSÓB: PRZYPOMINANIE NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW PROCESU DLA DANEJ STRONY ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH: OPIERA WERDYKT NA DOWODACH, A NIE MOWIE KOŃCOWEJ CZĘSTO BYWAJĄ EMOCJONALNE

9 INSTRUKCJE DLA PRZYSIĘGŁYCH
SĘDZIA – UDZIELA INSTRUKCJI, BEZ KTÓRYCH PROCES JEST NIEWAŻNY INSTRUKCJE DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH KWESTII: * O CO CHODZI W PROCESIE ? * JAKI JEST STANDARD DOWODOWY ? * NA CZYM POLEGA ROLA ŁAWY ? SĘDZIA NIE POWINIEN KOMENTOWAC SPRAWY PRZYSIĘGLI UDAJA SIĘ NA NARADY DO JURY DELIBERATION ROOM, W CELU UZYSKANIA WERDYKTU SĘDZIA WSZCZYNA PROCES PONOWNIE W MOMENCIE, GDY PRZYSIĘGLI OSIAGNĄ WERDYKT

10 WERDYKT SĘDZIA – W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI UZYSKANIA WERDYKTU OGŁASZA HUNG JURY I NAKAZUJE ROZPOCZĘCIE PROCESU OD NOWA (MISTRIAL), W PRZYPADKU OSIĄGNIĘCIA WERDYKTU CZYTA GO, BĄDŹ ZLECA TO PRZEWODNICZĄCEMU ŁAWY, PO USŁYSZENIU WERDYKTU DECYDUJE (NA MOCY PRAWA) CO DO KARY PRZYSIĘGLI – UZYSKUJĄ WERDYKT ŚWIADCZĄCY O WINIE LUB JEJ BRAKU (WE FIND THE DEFENDANT GUILTY/NOT GUILTY) I PRZEDSTAWIAJĄ SĘDZIEMU STRONY PROCESOWE – ZŁOŻENIE WNIOSKÓW PO PROCESOWYCH

11 CIĘŻAR DOWODOWY (AKTYWNOŚĆ)
OSKARŻYCIEL OBROŃCA CZYNNOŚCI PRZEDPROCESOWE MOWA POCZĄTKOWA I KOŃCOWA OBOWIĄZEK UDOWODNIENIA WINY KOLEJNOŚĆ PRZEDSTAWIANIA DOWODÓW

12 DOWODY W PROCESIE DANY PRZEDMIOT CZY DOKUMENT NIE MOŻE ZOSTAĆ UZNANY ZA DOWÓD W SPRAWIE, DOPÓKI NIE ZOSTANIE FORMALNIE ZATWIERDZONY: STRONA PROSI O FORMALNE OZNACZENIE DANEGO PRZEDMIOTU JAKO DOWÓD (LITERA, LICZBA) POKAZUJE OFICJALNIE DOWÓD STRONIE PRZECIWNEJ UZASADNIA ZASADNOŚĆ UZNANIA DOWODU (ZEZNANIA ŚWIADKÓW) SĘDZIA ZATWIERDZA DOWÓD, KTÓRY MOŻE BYĆ BRANY POD UWAGĘ PRZEZ ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH PODCZAS PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI STRONA PRZECIWNA MOŻE WNIEŚĆ SPRZECIW

13 PRZESŁUCHIWANIE ŚWIADKÓW
DIRECT EXAMINATION: POTWIERDZENIE WERSJI ZDARZEŃ UKAZANIE WIARYGODNOŚCI ŚWIADKA FORMA PRZESŁUCHANIA: * PRZEDSTAWIENIE ŚWIADKA * ROLA ŚWIADKA W SPRAWIE * WŁAŚCIWE ZEZNANIE (WHO WHAT, WHERE, WHY, WHEN, HOW?) * STOSOWANIE PYTAŃ OTWARTYCH (CZASEM PYTAŃ ZAMKNIĘTYCH) – NALEŻY WYWAŻYĆ * NIE WOLNO STOSOWAĆ PYTAŃ SUGERUJĄCYCH

14 PRZESŁUCHIWANIE ŚWIADKÓW
CROSS EXAMINATION: DYSKREDYTACJA ŚWIADKA OSŁABIENIE ZEZNAŃ, WYKAZANIE NIEJASNOŚCI WE WCZEŚNIEJSZYCH ZEZNANIACH FORMA PRZESŁUCHANIA: * GŁÓWNIE PYTANIA SUGERUJĄCE * OGRANICZANIE WYPOWIEDZI ŚWIADKA * DOTYKANIE SPRAW, CO DO KTÓRYCH ISTNIEJĄ NIEJASNOŚCI NAJBARDZIEJ RYZYKOWNE JEST CROSS-EXAMINATION OSKARŻONEGO

15 PRZESŁUCHIWANIE ŚWIADKÓW
RE-DIRECT EXAMINATION: NAPRAWIENIE SKUTKÓW CROSS-EXAMINATION RZADKO WYKORZYSTYWANE (PLUSY I MINUSY) FORMA PRZESŁUCHANIA: * DOPYTANIE O KONKRETNĄ KWESTIĘ SPRZECIW: W KAŻDEJ FAZIE PROCESU NALEŻY PODAĆ UZASADNIENIE MOŻE BYĆ SUSTAINED LUB OVERRULED WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE ZEZNANIA

16 PROCESOWA ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH
JEST PRZYWILEJEM OSKARŻONEGO (KONSTYTUCJA, FEDERALNE REGUŁY PROCESOWE) DECYDUJE O WINIE DECYDUJE RÓWNIEŻ O KARZE ŚMIERCI (PODWÓJNY PROCES) LICZY OD 6-12 CZŁONKÓW (W ZALEŻNOŚCI OD SPRAWY) UCZESTNICTWO W NIEJ JEST OBOWIĄZKIEM (WYŁĄCZENIA / USPRAWIEDLIWIENIA) ŚLEDZI KAŻDĄ FAZĘ PROCESU DELIBERUJE NAD WYROKIEM PO ZAKOŃCZENIU ROZPRAWY

17 STRAUDER v. WEST VIRGINIA (1880) WITHERSPOON v. ILLINOIS (1968)
CASES ZWIĄZANE Z ŁAWĄ STRAUDER v. WEST VIRGINIA (1880) DUNCAN v. LOUISIANA (1968) WITHERSPOON v. ILLINOIS (1968) WILLIAMS v. FLORIDA (1970) APODACA v. OREGON (1972) BALLEW v. GEORGIA (1978) BURCH v. LOUISIANA (1979) CHANDLER v. FLORIDA (1981) BATSON v. KENTUCKY (1986) J.E.B. v. ALABAMA (1994)

18 VOIR DIRE 1. How do you feel about people of foreign decent living in the United States? 2. Do you think police officers are generally trustworthy? 3. Could you judge a person fairly if they had a past criminal record? 4. How do you feel about extra-marital affairs? 5. What is your attitude towards drug use? 6. Could you judge a gang member fairly in a criminal case? 7. How trustworthy do you think religious leaders are? 8. Have you ever been a victim of a crime? 9. What are your attitudes towards teenagers/young adults? 10. Do you have any biases against people of different ethnic backgrounds than your own? 11. Do you really believe that accused people are innocent until proven guilty?

19 DANE STATYSTYCZNE LUDZIE PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ JAKO PRZYSIĘGLI SĄ BARDZIEJ KOMPROMISOWI I NATURALNI W KOLEJNYCH PROCESACH (DOŚWIADCZENIE) 33% SKOŃCZYŁO STUDIA, TYLKO 6% BEZ LICEUM MIESZKAŃCY NOWEGO JORKU, CALIFORNII, TEXASU CHĘTNIEJ SŁUŻĄ NIŻ LUDZIE Z CENTRUM KRAJU 82% UWAŻA, ŻE SĘDZIA DOBRZE PROWADZIŁ ROZPRAWĘ, 18% JEST PRZECIWNEGO ZDANIA TYLKO 45% UWAŻA, ŻE PRAWNICY DOBRZE SIĘ SPISALI, 55% UWAŻA, ŻE ŹLE, LUB ŻE MOGLI SPISAĆ SIĘ LEPIEJ 66% UWAŻA, ŻE WYKRESY I INNE MATERIAŁY POMOGŁY ZROZUMIEĆ SPRAWĘ


Pobierz ppt "ROLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PROCES"

Podobne prezentacje


Reklamy Google