Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport przygotowany dla: Grudzień, 2008 Ipsos Polska Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: + 48 22 448 77 00/01 © 2008 Ipsos Wszystkie prawa zastrzeżone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport przygotowany dla: Grudzień, 2008 Ipsos Polska Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: + 48 22 448 77 00/01 © 2008 Ipsos Wszystkie prawa zastrzeżone."— Zapis prezentacji:

1 Raport przygotowany dla: Grudzień, 2008 Ipsos Polska Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: + 48 22 448 77 00/01 © 2008 Ipsos Wszystkie prawa zastrzeżone STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008

2 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Spis treści Opis projektu...............................................................................................3 Metodologia.................................................................................................4 1.Wizerunek zawodów prawniczych…………………………………………….5 2.Zmiany w zawodach prawniczych ……………………………………………13 3.Oczekiwania wobec przyszłej pracy………………………………………….22 4.Przygotowania do przyszłej pracy…………………....................................31 5.Zachowania podczas studiów…………………………………………………42 6.Dane demograficzne…………………………………………………………….55

3 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Opis projektu Badania Rynku Studentów Prawa są prowadzone od 8 lat przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Badania mają na celu określenie sytuacji studentów prawa w Polsce - ich potrzeb, oczekiwań i kwalifikacji. Wyniki badań służą zarówno Stowarzyszeniu – jako podstawa przy określaniu priorytetów działalności ELSA, a także partnerom ELSA – zarówno z sektora edukacyjnego jak i komercyjnego. Badania są prezentowane także w mediach – dotychczas z wyników badań korzystały m.in. Gazeta Wyborcza, Edukacja Prawnicza i Rzeczpospolita W roku 2003 ELSA Poland rozpoczęła współpracę z IPSOS Polska. Forma i przebieg badań był konsultowany z profesjonalistami z IPSOS – dzięki temu Badania Rynku Studentów Prawa nabrały nowego wymiaru. Badanie tegoroczne jest już szóstym, pomiarem zrealizowanym przy udziale Ipsos

4 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Podejście metodologiczne Badanie polegało na przeprowadzeniu 1139 ankiet wśród dziennych studentów prawa z III, IV i V roku. Badanie odbyło się w na 17 wydziałach prawa i administracji działających w 15 ośrodkach akademickich, w których istnieją Grupy Lokalne ELSA. Zarząd Krajowy ELSA Poland powołał Ogólnopolskiego Koordynatora ds. Badania Rynku, którego zadaniem było nadzorowanie pracy 15 lokalnych koordynatorów wyznaczonych w każdej Grupie Lokalnej. Do zadań tych ostatnich należało przeprowadzenie odpowiedniej liczby ankiet, a następnie wprowadzenie danych do formularza zbiorczego. Na podstawie formularzy zbiorczych Ipsos opracował wyniki badań. Badanie przeprowadzono w miastach: Białystok, Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Toruń, Warszawa, Katowice, Łódź, Wrocław, Szczecin, Olsztyn, Słubice, Opole. Kwestionariusze były wypełniane samodzielnie przez respondentów.

5 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 1. Wizerunek zawod ó w prawniczych Strzałkami oznaczone są istotnie statystycznie różnice na poziomie ufności 0.95 pomiędzy pomiarem w 2007 roku a pomiarem w 2008 roku

6 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 PRESTIŻ ZAWODÓW PRAWNICZYCH 1. Które z wymienionych zawodów prawniczych są według Ciebie najbardziej prestiżowe? 2008 N=1139

7 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 PRESTIŻ ZAWODÓW PRAWNICZYCH Zmiana opinia pomiędzy ostatnimi 3 pomiarami 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139 1. Które z wymienionych zawodów prawniczych są według Ciebie najbardziej prestiżowe?

8 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 PRESTIŻ ZAWODÓW PRAWNICZYCH Zmiana opinia pomiędzy ostatnimi 3 pomiarami 1. Które z wymienionych zawodów prawniczych są według Ciebie najbardziej prestiżowe?

9 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Zainteresowanie zawodami prawniczymi 3. Które z wymienionych zawodów chciałbyś/łabyś wykonywać w przyszłości? 2008 N=1139

10 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Zainteresowanie zawodami prawniczymi 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139 3. Które z wymienionych zawodów chciałbyś/łabyś wykonywać w przyszłości?

11 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Zainteresowanie zawodami prawniczymi 3. Które z wymienionych zawodów chciałbyś/łabyś wykonywać w przyszłości?

12 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Prestiżowe zawody prawnicze i chęć wykonywania zawodu w przyszłości 2007 vs 2008 Prestiż Zainteresowanie zawodem 2007 2008 Wysoki prestiż Duże zainteresowanie Wysoki prestiż Małe zainteresowanie Niższy prestiż Duże zainteresowanie Niższy prestiż Małe zainteresowanie 2007 N=1148, 2008 N=1139

13 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 2. Zmiany w zawodach prawniczych

14 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Dostęp do zawodów prawniczych 2007 N=1148, 2008 N=1139 4. Czy uważasz, że dalsze zmiany w prawie planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, otwierające dostęp do wykonywania zawodów prawniczych są potrzebne? Nie mam zdania Są potrzebne Są niepotrzebne Planowane zmiany wymagają dopracowania Planowane zmiany nie wymagają dodatkowych poprawek 64% 16%

15 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Zakres zmian dotyczących egzaminów na aplikacje 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139 W 2007 roku pytanie zadawane było w innej formie 5. Czy uważasz, że obecne warunki egzaminów na aplikacje prawnicze (adwokacka, radcowska, notarialna, komornicza) powinny się zmienić?

16 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Egzamin ustny 6. Czy uznajesz, że jednym z wymogów właściwego przygotowania i sprawdzenia wiedzy prawniczej jest bezpośredni kontakt z egzaminatorem w formie egzaminu ustnego? 2008 N=1139

17 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Forma egzaminu na aplikacje 7. Czy uważasz, że jednolity egzamin państwowy I stopnia, umożliwiający dostęp do aplikacji prawniczych (adwokacka, radcowska, notarialna, sądowo-prokuratorska, referendarska, komornicza i legislacyjna) powinien być wprowadzony? Nie mam zdania Zdecydowanie tak Nie, powinien mieć mniejsze 2008 N=1139

18 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Doradca Prawny 8a. A czy uważasz, że doradca prawny będzie w świetle nowych przepisów stanowił konkurencje dla adwokatów i radców prawnych? Gwarantowanie właściwego poziomu przygotowania do świadczenia usług prawniczych Konkurencje dla adwokatów i radców prawnych? 8. Czy uważasz, że doradca prawny w świetle nowych przepisów będzie gwarantował właściwy poziom przygotowania do świadczenia usług prawniczych?

19 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Zdobywanie wiedzy i doświadczenia w innych zawodach prawniczych jako niezbędne atrybuty do bycia sędzią a 9. Czy dochodzenie do zawodu sędziego powinno odbywać się poprzez zdobywanie wiedzy i doświadczenia w innych zawodach prawniczych adwokata/radcy prawnego/notariusza/prokuratora? 2008 N=1139

20 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Tajemnica adwokacka jako fundament prawa do obrony 10. Czy twoim zdaniem tajemnica adwokacka to fundament prawa do obrony? 2008 N=1139

21 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 System boloński na studiach prawniczych 11. Czy jesteś zwolennikiem systemu bolońskiego na studiach prawniczych? 2008 N=1139

22 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 3. Oczekiwania wobec przyszłej pracy

23 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Czynniki decydujące o znalezieniu dobrej pracy 19. Co Twoim zdaniem decyduje o znalezieniu dobrej pracy? 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139

24 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Oczekiwane cechy przyszłego pracodawcy TopBox – wartość procentowa odpowiedzi bardzo ważna (5) Ważność Ważne Mniej ważne 13. Czym będziesz się kierował/a wybierając pracę po studiach? Oceń wszystkie poniższe cechy pracodawcy korzystając ze skali, na której 1 oznacza, że ta cecha jest dla Ciebie zupełnie nie ważna, zaś 5 – iż jest bardzo ważna. Korzystając z pośrednich wartości możesz stopniować swoją ocenę..

25 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Oczekiwane cechy przyszłego pracodawcy Średnie na skali 1-5, gdzie 5 oznacza bardzo ważna, a 1 zupełnie nie ważna 13. Czym będziesz się kierował/a wybierając pracę po studiach? Oceń wszystkie poniższe cechy pracodawcy korzystając ze skali, na której 1 oznacza, że ta cecha jest dla Ciebie zupełnie nie ważna, zaś 5 – iż jest bardzo ważna. Korzystając z pośrednich wartości możesz stopniować swoją ocenę..

26 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Oczekiwania finansowe netto wobec pierwszej pracy 16. Jakiego wynagrodzenia (netto) oczekujesz rozpoczynając pracę zaraz po studiach?

27 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Osobiste atuty w poszukiwaniu pracy 33. Co uważasz za swój największy atut przy poszukiwaniu pracy? 2008 N=1139

28 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Osobiste słabości w poszukiwaniu pracy 2008 N=1139 34. Co uważasz za swoją największą słabość przy poszukiwaniu pracy?

29 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Osobiste atuty i słabości w poszukiwaniu pracy 20082007200620052008200720062005 Pracowitość i odpowiedzialność 46%62%70%67% Brak doświadczenia zawodowego 31%38%43%62% Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi 37%46%58%59% Brak odbytych dodatkowych kursów i szkoleń 26%27%31%29% Znajomość języków obcych43%45%53%41% Słaba znajomość języków obcych 19%20%17%15% Umiejętności autoprezentacji 35%38%43%35% Brak solidnej wiedzy teoretycznej 16% 18%14% Doświadczenie zawodowe38%30%36%15% Nieduże umiejętności autoprezentacji 15%12%9%15% ATUTY SŁABOŚCI 33. Co uważasz za swój największy atut przy poszukiwaniu pracy? 34. Co uważasz za swoją największą słabość przy poszukiwaniu pracy?

30 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Skłonność do zmiany miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy Zdecydowanie tak Ewentualnie Zdecydowanie nie 12. Czy byłbyś/abyś gotowy/a przeprowadzić się do innego miasta, gdyby wymagało tego podjęcie pracy? 2007 N=1148, 2008 N=1139

31 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 4. Przygotowania do przyszłej pracy

32 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Co zamierzasz robić w ciągu pierwszego roku po zakończeniu studiów? 17. Co zamierzasz robić w ciągu pierwszego roku po zakończeniu studiów? 2008 N=1139

33 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Co zamierzasz robić w ciągu pierwszego roku po zakończeniu studiów? 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139 17. Co zamierzasz robić w ciągu pierwszego roku po zakończeniu studiów?

34 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Czy planujesz po zakończeniu studiów kontynuować naukę? 18. Czy planujesz po zakończeniu studiów kontynuować naukę, jeśli tak, to w jakiej formie? 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139

35 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Chęć pracy po studiach w firmie prawniczej (kancelarii prawnej) Czy chciałbyś po studiach pracować w firmie prawniczej? Czy w przyszłości planujesz pracować w kancelarii prawnej? 14. Czy w przyszłości planujesz pracować w kancelarii prawnej? 2008 N=1139

36 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Czynniki brane pod uwagę przy wyborze kancelarii prawnej w której chciałbym pracować 2006: N=837, 2007: N=815, 2008 N=790 Osoby planujące w przyszłości pracę w kancelarii prawniczej N=790)

37 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Znajomość firm (1/2) % ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA, STUDENCI WSKAZYWALI KTÓRE FIRMY ZNAJĄ Z PRZEDSTAWIONEJ LISTY 2008 N=1139

38 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Znajomość firm (2/2) % ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA, STUDENCI WSKAZYWALI KTÓRE FIRMY ZNAJĄ Z PRZEDSTAWIONEJ LISTY 2008 N=1139

39 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Znajomość firm ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA, STUDENCI WSKAZYWALI KTÓRE FIRMY ZNAJĄ Z PRZEDSTAWIONEJ LISTY 20082007200620052008200720062005 Ernst & Young 56%64%70%77% Hogan&Hartson 11%9%11%12% Deloitte 60%56%57%52% Lovells 13%8%12%13% Baker&McKenzie 28%40%41%37% Chadburne & Parke 9%8%6%7% Domański Zakrzewski Palinka 38%32%34%35% Roedl & Partner 10%7%10%13% Allen&Overy 31%27%20%25% Magnusson Law Firm 8%7%14%10% PricewaterhouseCoopers 33%27%41%50% Weil, Gotshal& Menges 6%7%6%10% Chałas i wspólnicy 16%22%19%18% Salans 10%6%12%9% KPMG Polska 25%19%23%26% Gide Loyrette Nouel 8%6%7%8% Sołtysiński Kawecki& Szlęzak 17%19%23% Beiten Burkhardt 6%4%6% White&Case 16%17%24%32% Noerr Stiefenhoffer Lutz 6% 4%5% Drzewiecki, Tomaszek& Wspólnicy 14%13%12% Norton Rose 6% 4%6% Clifford Chance 18%12%9% Haarman Hemmeirath 5%8%7% Wierzbowski Eversheds 12%11%12%17% Łaszczuk i Wspólnicy 5%8%7% CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta 11%10%16%17% Miller Canfield 4%5% Linklaters 12%10%14%22% Squire Sanders Wiater 4% 5% Dewey & LeBoeuf 9%10%12%14% Gleis Lutz 6%3%6%5% Wardyński i Wspólnicy 15%9%13%14% TGC Ordowska 3% 10% Wzrost znajomościSpadek znajomości 2008 N=1230

40 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 W której z poniższych firm chciałbyś pracować? Wszystkie wskazania powyżej 10% 22. W której z poniższych firm chciałbyś/łabyś pracować? 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139

41 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Które portale internetowe uważasz za cenne źródła informacji na temat prawniczego rynku pracy? 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139 20. Które portale internetowe uważasz za cenne źródła informacji na temat prawniczego rynku pracy?

42 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 5. Zachowania podczas studiów

43 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Materiały pomocne przy nauce do egzaminów 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139 24. Z jakich materiałów korzystasz przygotowując się do egzaminu?

44 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Czytelnictwo czasopism prawniczych 2008 % wszystkich studentów czytających choć sporadycznie dany tytuł 23. Które czasopisma prawnicze czytujesz?

45 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Czytelnictwo czasopism prawniczych PORÓWNANIE MIĘDZY LATAMI Czyta w ogóle (żółte strony) 23. Które czasopisma prawnicze czytujesz? 72% 56% 42% 74% 60% 37% 2006 72% 51% 41% 2007 2005 72% 51% 41% 72% 51% 2007 41% 72% 51% 2008 41% 72% 51% 72% 51% 41% 72% 51% 41% 51% 72% 41% 51% 41% 51% 58% 39% 52%

46 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Znajomość języków obcych 2008 94% 60% 27% 16% 15% 27% 6% 2005 93% 50% 28% 16% 11% 21% 3% 2006 % wszystkich studentów 89% 47% 20% 14% 8% 20% 2% 2007 89% 2007 47% 89% 2007 20% 47% 89% 2007 14% 20% 47% 89% 2007 8% 14% 20% 47% 89% 2007 20% 8% 14% 20% 47% 89% 2007 2% 20% 8% 14% 20% 47% 89% 2007 2% 20% 8% 14% 20% 47% 89% 2008 47% 89% 20% 47% 89% 14% 20% 47% 89% 8% 14% 20% 47% 89% 20% 8% 14% 20% 47% 89% 2% 24% 18% 24% 32% 38% 79% 26A. Jakimi językami obcymi się posługujesz ?

47 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Znajomość terminologii prawniczej w językach obcych 2008 Studenci znający dany język minimum słabo 3 2,5 1,9 1,2 1,5 1,3 Średnia

48 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Których języków obcych uczysz się lub uczyłeś w trakcie studiów? 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139 27. Których języków obcych uczysz się lub uczyłeś/aś w trakcie studiów?

49 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Udział w zajęciach szkoły prawa obcego Nie brałem udziału, ponieważ nie ma w mieście gdzie studiuję: 7% 4% 6% 11% 6% 28. Czy brałaś/eś udział w zajęciach w ramach którejś ze szkół prawa obcego?

50 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Atrakcyjność aplikacji specjalistycznych 92% 2. Proszę powiedzieć do jakiego/jakich egzaminu/ów na wymienione poniżej aplikacje zamierzasz przystąpić? 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139

51 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Obowiązkowe praktyki studenckie (odbyte i przyszłe) Procenty nie sumują się do 100, gdyż student mógł odbywać, lub ma zamiar odbywać praktyki w więcej niż jednym miejscu 29. Gdzie odbywałeś/aś lub odbędziesz obowiązkowe praktyki studenckie? 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139

52 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Odbyte dobrowolne praktyki studenckie Gdzie odbywałeś dodatkowe praktyki studenckie? (N=547) % studentów, którzy odbywali dobrowolne praktyki: Tak Nie Brak danych Nieznaczny wzrost w stosunku do roku 2007

53 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Pośrednictwo ELSA w szukaniu praktyk studenckich Czy szukając praktyk korzystałeś z pośrednictwa ELSA? Tak Nie 2007 (23%) Nie wiem/ Nie pamiętam N=1139

54 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Znajomość projektów Elsa Które projekty ELSA znasz? N=1139

55 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 6. Dane demograficzne

56 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 DEMOGRAFIA Rok studiów N=1139

57 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Na jakim drugim kierunku studiujesz? (N=168 studentów) Czy studiujesz równolegle inny kierunek studiów? Tak Nie DEMOGRAFIA N=1139

58 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 Czy miasto, w którym studiujesz jest Twoim rodzinnym miastem? Z jakiej wielkości miejscowości pochodzisz? (Studenci nie studiujący w swoim rodzinnym mieście N=708) Tak Nie DEMOGRAFIA N=1139

59 © 2008 Ipsos STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008 PŁEĆWIEK Mężczyzna Kobieta DEMOGRAFIA Średnia: 23 lata N=1139


Pobierz ppt "Raport przygotowany dla: Grudzień, 2008 Ipsos Polska Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: + 48 22 448 77 00/01 © 2008 Ipsos Wszystkie prawa zastrzeżone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google