Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008"— Zapis prezentacji:

1 STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008
Raport przygotowany dla: Grudzień, 2008 Ipsos Polska Sp. z o.o. ● ul. Taśmowa Warszawa ● tel.: /01 © 2008 Ipsos Wszystkie prawa zastrzeżone

2 Spis treści Opis projektu Metodologia Wizerunek zawodów prawniczych……………………………………………. 5 Zmiany w zawodach prawniczych …………………………………………… 13 Oczekiwania wobec przyszłej pracy…………………………………………. 22 Przygotowania do przyszłej pracy………………… Zachowania podczas studiów………………………………………………… 42 Dane demograficzne……………………………………………………………. 55

3 Opis projektu Badania Rynku Studentów Prawa są prowadzone od 8 lat przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Badania mają na celu określenie sytuacji studentów prawa w Polsce - ich potrzeb, oczekiwań i kwalifikacji. Wyniki badań służą zarówno Stowarzyszeniu – jako podstawa przy określaniu priorytetów działalności ELSA, a także partnerom ELSA – zarówno z sektora edukacyjnego jak i komercyjnego. Badania są prezentowane także w mediach – dotychczas z wyników badań korzystały m.in. Gazeta Wyborcza, Edukacja Prawnicza i Rzeczpospolita W roku 2003 ELSA Poland rozpoczęła współpracę z IPSOS Polska. Forma i przebieg badań był konsultowany z profesjonalistami z IPSOS – dzięki temu Badania Rynku Studentów Prawa nabrały nowego wymiaru. Badanie tegoroczne jest już szóstym, pomiarem zrealizowanym przy udziale Ipsos

4 Podejście metodologiczne
Badanie polegało na przeprowadzeniu 1139 ankiet wśród dziennych studentów prawa z III, IV i V roku. Badanie odbyło się w na 17 wydziałach prawa i administracji działających w 15 ośrodkach akademickich, w których istnieją Grupy Lokalne ELSA. Zarząd Krajowy ELSA Poland powołał Ogólnopolskiego Koordynatora ds. Badania Rynku, którego zadaniem było nadzorowanie pracy 15 lokalnych koordynatorów wyznaczonych w każdej Grupie Lokalnej. Do zadań tych ostatnich należało przeprowadzenie odpowiedniej liczby ankiet, a następnie wprowadzenie danych do formularza zbiorczego. Na podstawie formularzy zbiorczych Ipsos opracował wyniki badań. Badanie przeprowadzono w miastach: Białystok, Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Toruń, Warszawa, Katowice, Łódź, Wrocław, Szczecin, Olsztyn, Słubice, Opole. Kwestionariusze były wypełniane samodzielnie przez respondentów.

5 1. Wizerunek zawodów prawniczych
Strzałkami oznaczone są istotnie statystycznie różnice na poziomie ufności 0.95 pomiędzy pomiarem w 2007 roku a pomiarem w 2008 roku

6 PRESTIŻ ZAWODÓW PRAWNICZYCH
1. Które z wymienionych zawodów prawniczych są według Ciebie najbardziej prestiżowe? 2008 N=1139

7 PRESTIŻ ZAWODÓW PRAWNICZYCH Zmiana opinia pomiędzy ostatnimi 3 pomiarami
1. Które z wymienionych zawodów prawniczych są według Ciebie najbardziej prestiżowe? 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139

8 PRESTIŻ ZAWODÓW PRAWNICZYCH Zmiana opinia pomiędzy ostatnimi 3 pomiarami
1. Które z wymienionych zawodów prawniczych są według Ciebie najbardziej prestiżowe?

9 Zainteresowanie zawodami prawniczymi
3. Które z wymienionych zawodów chciałbyś/łabyś wykonywać w przyszłości? 2008 N=1139

10 Zainteresowanie zawodami prawniczymi
3. Które z wymienionych zawodów chciałbyś/łabyś wykonywać w przyszłości? 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139

11 Zainteresowanie zawodami prawniczymi
3. Które z wymienionych zawodów chciałbyś/łabyś wykonywać w przyszłości?

12 Zainteresowanie zawodem
Prestiżowe zawody prawnicze i chęć wykonywania zawodu w przyszłości 2007 vs 2008 Niższy prestiż Duże zainteresowanie Wysoki prestiż Duże zainteresowanie Zainteresowanie zawodem 2007 2008 Wysoki prestiż Małe zainteresowanie Niższy prestiż Małe zainteresowanie 2007 N=1148, 2008 N=1139 Prestiż

13 2. Zmiany w zawodach prawniczych

14 Dostęp do zawodów prawniczych
4. Czy uważasz, że dalsze zmiany w prawie planowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, otwierające dostęp do wykonywania zawodów prawniczych są potrzebne? Planowane zmiany wymagają dopracowania 64% Nie mam zdania Planowane zmiany nie wymagają dodatkowych poprawek 16% Są niepotrzebne Są potrzebne 2007 N=1148, 2008 N=1139

15 Zakres zmian dotyczących egzaminów na aplikacje
5. Czy uważasz, że obecne warunki egzaminów na aplikacje prawnicze (adwokacka, radcowska, notarialna, komornicza) powinny się zmienić? W 2007 roku pytanie zadawane było w innej formie 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139

16 Egzamin ustny 6. Czy uznajesz, że jednym z wymogów właściwego przygotowania i sprawdzenia wiedzy prawniczej jest bezpośredni kontakt z egzaminatorem w formie egzaminu ustnego? 2008 N=1139

17 Forma egzaminu na aplikacje
7. Czy uważasz, że jednolity egzamin państwowy I stopnia, umożliwiający dostęp do aplikacji prawniczych (adwokacka, radcowska, notarialna, sądowo-prokuratorska, referendarska, komornicza i legislacyjna) powinien być wprowadzony? Nie mam zdania Nie, powinien mieć mniejsze Zdecydowanie tak 2008 N=1139

18 Konkurencje dla adwokatów
Doradca Prawny 8. Czy uważasz, że doradca prawny w świetle nowych przepisów będzie gwarantował właściwy poziom przygotowania do świadczenia usług prawniczych? 8a. A czy uważasz, że doradca prawny będzie w świetle nowych przepisów stanowił konkurencje dla adwokatów i radców prawnych? Gwarantowanie właściwego poziomu przygotowania do świadczenia usług prawniczych Konkurencje dla adwokatów i radców prawnych?

19 Zdobywanie wiedzy i doświadczenia w innych zawodach prawniczych jako niezbędne atrybuty do bycia sędzią a 9. Czy dochodzenie do zawodu sędziego powinno odbywać się poprzez zdobywanie wiedzy i doświadczenia w innych zawodach prawniczych adwokata/radcy prawnego/notariusza/prokuratora? 2008 N=1139

20 Tajemnica adwokacka jako fundament prawa do obrony
10. Czy twoim zdaniem tajemnica adwokacka to fundament prawa do obrony? 2008 N=1139

21 System boloński na studiach prawniczych
11. Czy jesteś zwolennikiem systemu bolońskiego na studiach prawniczych? 2008 N=1139

22 3. Oczekiwania wobec przyszłej pracy

23 Czynniki decydujące o znalezieniu dobrej pracy
19. Co Twoim zdaniem decyduje o znalezieniu dobrej pracy? 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139

24 Oczekiwane cechy przyszłego pracodawcy
13. Czym będziesz się kierował/a wybierając pracę po studiach? Oceń wszystkie poniższe cechy pracodawcy korzystając ze skali, na której 1 oznacza, że ta cecha jest dla Ciebie zupełnie nie ważna, zaś 5 – iż jest bardzo ważna. Korzystając z pośrednich wartości możesz stopniować swoją ocenę.. Ważne Ważność Mniej ważne TopBox – wartość procentowa odpowiedzi „bardzo ważna (5)”

25 Oczekiwane cechy przyszłego pracodawcy
13. Czym będziesz się kierował/a wybierając pracę po studiach? Oceń wszystkie poniższe cechy pracodawcy korzystając ze skali, na której 1 oznacza, że ta cecha jest dla Ciebie zupełnie nie ważna, zaś 5 – iż jest bardzo ważna. Korzystając z pośrednich wartości możesz stopniować swoją ocenę.. Średnie na skali 1-5, gdzie 5 oznacza bardzo ważna, a 1 zupełnie nie ważna

26 Oczekiwania finansowe netto wobec pierwszej pracy
16. Jakiego wynagrodzenia (netto) oczekujesz rozpoczynając pracę zaraz po studiach?

27 Osobiste atuty w poszukiwaniu pracy
33. Co uważasz za swój największy atut przy poszukiwaniu pracy? 2008 N=1139

28 Osobiste słabości w poszukiwaniu pracy
34. Co uważasz za swoją największą słabość przy poszukiwaniu pracy? 2008 N=1139

29 Osobiste atuty i słabości w poszukiwaniu pracy
33. Co uważasz za swój największy atut przy poszukiwaniu pracy? 34. Co uważasz za swoją największą słabość przy poszukiwaniu pracy? ATUTY SŁABOŚCI 2008 2007 2006 2005 Pracowitość i odpowiedzialność 46% 62% 70% 67% Brak doświadczenia zawodowego 31% 38% 43% Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi 37% 58% 59% Brak odbytych dodatkowych kursów i szkoleń 26% 27% 29% Znajomość języków obcych 45% 53% 41% Słaba znajomość języków obcych 19% 20% 17% 15% Umiejętności autoprezentacji 35% Brak solidnej wiedzy teoretycznej 16% 18% 14% Doświadczenie zawodowe 30% 36% Nieduże umiejętności autoprezentacji 12% 9%

30 Skłonność do zmiany miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy
12. Czy byłbyś/abyś gotowy/a przeprowadzić się do innego miasta, gdyby wymagało tego podjęcie pracy? Zdecydowanie nie Ewentualnie Zdecydowanie tak 2007 N=1148, 2008 N=1139

31 4. Przygotowania do przyszłej pracy

32 Co zamierzasz robić w ciągu pierwszego roku po zakończeniu studiów?

33 Co zamierzasz robić w ciągu pierwszego roku po zakończeniu studiów?
2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139

34 Czy planujesz po zakończeniu studiów kontynuować naukę?
18. Czy planujesz po zakończeniu studiów kontynuować naukę, jeśli tak, to w jakiej formie? 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139

35 Chęć pracy po studiach w firmie prawniczej (kancelarii prawnej)
14. Czy w przyszłości planujesz pracować w kancelarii prawnej? Czy chciałbyś po studiach pracować w firmie prawniczej? Czy w przyszłości planujesz pracować w kancelarii prawnej? 2008 N=1139

36 Czynniki brane pod uwagę przy wyborze kancelarii prawnej w której chciałbym pracować
Osoby planujące w przyszłości pracę w kancelarii prawniczej N=790) 2006: N=837, 2007: N=815, N=790

37 Znajomość firm (1/2) % ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA, STUDENCI WSKAZYWALI KTÓRE FIRMY ZNAJĄ Z PRZEDSTAWIONEJ LISTY 2008 N=1139

38 Znajomość firm (2/2) % ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA, STUDENCI WSKAZYWALI KTÓRE FIRMY ZNAJĄ Z PRZEDSTAWIONEJ LISTY 2008 N=1139

39 Znajomość firm ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA, STUDENCI WSKAZYWALI KTÓRE FIRMY ZNAJĄ Z PRZEDSTAWIONEJ LISTY
2008 2007 2006 2005 Ernst & Young 56% 64% 70% 77% Hogan&Hartson 11% 9% 12% Deloitte 60% 57% 52% Lovells 13% 8% Baker&McKenzie 28% 40% 41% 37% Chadburne & Parke 6% 7% Domański Zakrzewski Palinka 38% 32% 34% 35% Roedl & Partner 10% Allen&Overy 31% 27% 20% 25% Magnusson Law Firm 14% PricewaterhouseCoopers 33% 50% Weil, Gotshal& Menges Chałas i wspólnicy 16% 22% 19% 18% Salans KPMG Polska 23% 26% Gide Loyrette Nouel Sołtysiński Kawecki& Szlęzak 17% Beiten Burkhardt 4% White&Case 24% Noerr Stiefenhoffer Lutz 5% Drzewiecki, Tomaszek& Wspólnicy Norton Rose Clifford Chance Haarman Hemmeirath Wierzbowski Eversheds Łaszczuk i Wspólnicy CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Miller Canfield Linklaters Squire Sanders Wiater Dewey & LeBoeuf Gleis Lutz 3% Wardyński i Wspólnicy 15% TGC Ordowska 2008 N=1230 Wzrost znajomości Spadek znajomości

40 W której z poniższych firm chciałbyś pracować?
22. W której z poniższych firm chciałbyś/łabyś pracować? 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139 Wszystkie wskazania powyżej 10%

41 Które portale internetowe uważasz za cenne źródła informacji na temat prawniczego rynku pracy?
2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139

42 5. Zachowania podczas studiów

43 Materiały pomocne przy nauce do egzaminów
24. Z jakich materiałów korzystasz przygotowując się do egzaminu? 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139

44 Czytelnictwo czasopism prawniczych 2008
23. Które czasopisma prawnicze czytujesz? % wszystkich studentów czytających choć sporadycznie dany tytuł

45 Czytelnictwo czasopism prawniczych PORÓWNANIE MIĘDZY LATAMI
23. Które czasopisma prawnicze czytujesz? Czyta w ogóle 2005 2006 2007 2007 2008 72% 74% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 58% (żółte strony) 56% 60% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 52% 51% 51% 51% 42% 37% 41% 41% 41% 39% 41% 41% 41% 41% 41%

46 Znajomość języków obcych 2008
26A. Jakimi językami obcymi się posługujesz ? 2005 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 94% 93% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 79% 89% 60% 50% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 38% 47% 47% 47% 47% 27% 28% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 32% 16% 16% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 24% 14% 14% 14% 15% 11% 8% 8% 8% 8% 18% 8% 8% 8% 27% 21% 20% 20% 20% 24% 20% 20% 6% 3% 2% 2% 2% 2% % wszystkich studentów

47 Znajomość terminologii prawniczej w językach obcych 2008
Średnia 3 2,5 1,9 1,2 1,5 1,3 Studenci znający dany język minimum słabo

48 Których języków obcych uczysz się lub uczyłeś w trakcie studiów?
27. Których języków obcych uczysz się lub uczyłeś/aś w trakcie studiów? 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139

49 Udział w zajęciach szkoły prawa obcego
28. Czy brałaś/eś udział w zajęciach w ramach którejś ze szkół prawa obcego? Nie brałem udziału, ponieważ nie ma w mieście gdzie studiuję: 7% 4% 6% 11%

50 Atrakcyjność aplikacji specjalistycznych
2. Proszę powiedzieć do jakiego/jakich egzaminu/ów na wymienione poniżej aplikacje zamierzasz przystąpić? 92% 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139

51 Obowiązkowe praktyki studenckie (odbyte i przyszłe)
29. Gdzie odbywałeś/aś lub odbędziesz obowiązkowe praktyki studenckie? Procenty nie sumują się do 100, gdyż student mógł odbywać, lub ma zamiar odbywać praktyki w więcej niż jednym miejscu 2006 N=1213, 2007 N=1148, 2008 N=1139

52 Odbyte dobrowolne praktyki studenckie
Gdzie odbywałeś dodatkowe praktyki studenckie? (N=547) % studentów, którzy odbywali dobrowolne praktyki: Nie Brak danych Tak Nieznaczny wzrost w stosunku do roku 2007

53 Pośrednictwo ELSA w szukaniu praktyk studenckich
Czy szukając praktyk korzystałeś z pośrednictwa ELSA? Nie wiem/ Nie pamiętam Nie Tak 2007 (23%) N=1139

54 Znajomość projektów Elsa
Które projekty ELSA znasz? N=1139

55 6. Dane demograficzne

56 DEMOGRAFIA Rok studiów N=1139

57 DEMOGRAFIA Czy studiujesz równolegle inny kierunek studiów? Na jakim drugim kierunku studiujesz? (N=168 studentów) Tak Nie N=1139

58 DEMOGRAFIA Czy miasto, w którym studiujesz jest Twoim rodzinnym miastem? Z jakiej wielkości miejscowości pochodzisz? (Studenci nie studiujący w swoim rodzinnym mieście N=708) Tak Nie N=1139

59 DEMOGRAFIA PŁEĆ WIEK Mężczyzna Kobieta Średnia: 23 lata N=1139


Pobierz ppt "STUDENCI PRAWA W POLSCE 2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google