Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slajd 1 z 30 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slajd 1 z 30 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz!"— Zapis prezentacji:

1 Slajd 1 z 30 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! 30.01.2014 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. PIOTR KUBIAK ENERGIA Z WIATRU, SŁOŃCA, BIOGAZU Sposoby kredytowego finansowania inwestycji

2 Slajd 2 z 30 Krótko o BOŚ S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. powołany w 1991 r. wpisał się w system finansowania ochrony środowiska w Polsce jako wyspecjalizowana instytucja bankowa, świadcząca usługi wspierające działania proekologiczne BOŚ S.A. jest bankiem polskim, a naszym głównym akcjonariuszem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kierowana do Klientów oferta bankowa jest uniwersalna, zaś oferta proekologiczna poszerza zakres proponowanych Klientom usług W trakcie dotychczasowej działalności BOŚ SA udzielił kredytów w kwocie ponad 11 mld zł na cele proekologiczne, współfinansując przedsięwzięcia o wartości ponad 39 mld zł

3 Slajd 3 z 30 DOŚWIADCZENIA W FINANSOWANIU (1991 – 06.2013) 11,7 mld zł kredytów BOŚ na eko-przedsięwzięcia 39,2 mld zł to wartość zakończonych eko-inwestycji finansowanych przez BOŚ

4 Slajd 4 z 30 FINANSOWANIE EKOLOGII W BOŚ – 2013 r. *** Ochrona atmosfery – główne obszary finansowania w 2013 r. Odnawialne źródła energii Efektywność energetyczna Modernizacja sieci ciepłowniczych Modernizacja procesów technologicznych Termomodernizacja i rewitalizacja Ekologiczny transport

5 Slajd 5 z 30 FINANSOWANIE OZE PRZEZ BOŚ BANK (1991 – 06.2013) OZELiczba [szt.]Kwota [tys. zł] Elektrownie wiatrowe851 013 997 Kolektory słoneczne8 789198 129 Kotły opalane biomasą928137 330 Pompy ciepła1 34697 356 Produkcja biopaliw2682 364 Biogaz1354 481 Małe elektrownie wodne7335 757 Geotermia (+ przyłącza)27 005 Fotowoltaika156 607 ŁĄCZNIE11 2771 633 026

6 Slajd 6 z 30 Przykłady projektów

7 Slajd 7 z 30 Biogazownia rolnicza moc zainstalowanaca. 1,8 MWe substraty: wywar gorzelniany, kiszonka kukurydzy, odpady cebuli, gnojowica świńska, pomiot kurzy struktura finansowania: środki własne22% dotacja NFOŚiGW (GIS)14% pożyczka NFOŚiGW 35% kredyt uzupełniający BOŚ29% Studium przypadku (1)

8 Slajd 8 z 30 Biogazownia rolnicza moc zainstalowana ca 0,5 Mw e substraty: wywar gorzelniany, zielonka i kiszonka kukurydzy, odpady organiczne (w tym poubojowe) struktura finansowania: środki własne27% dotacja POIŚ 39% (kredyt pomostowy BOŚ) kredyt BOŚ34% Studium przypadku (2)

9 Slajd 9 z 30 Studium przypadku (3) Projekt: Farma wiatrowa Inwestor: mała firma rodzinna Finansowanie: Środki własne inwestora (w tym udział BOŚ Eko Profit) - 11,0% Dotacja EU - 49,5% (kredyt pomostowy BOŚ ) Kredyt BOŚ- 39,5% Rola BOŚ S.A. / BOŚ Eko Profit S.A.: strukturyzacja transakcji, wsparcie w rozmowach z dostawcą turbin, wsparcie w uzyskaniu pierwszej transzy dotacji, udzielenie pożyczki podporządkowanej (BEP S.A.), udzielenie kredytu (BOŚ S.A.)

10 Slajd 10 z 30 Studium przypadku (4) Projekt: Fabryka pelletu z odpadów drzewnych Inwestor: grupa inwestorów prywatnych Finansowanie: Dotacja PARP - 28,3% Kredyt inwestycyjny BOŚ (NIB) - 25,9% Kredyt inwestycyjny BOŚ - 27,3% Środki własne inwestora (w tym udział BOŚ Eko Profit) - 18,5% Rola BOŚ Eko Profit: strukturyzacja transakcji, pośrednictwo w procesie pozyskania kredytu z BOŚ, udzielenie pożyczki podporządkowanej, przeprowadzenie procedury pozyskania firmy monitorującej realizację inwestycji.

11 Slajd 11 z 30 Z czego korzystają nasi Klienci?

12 Slajd 12 z 30 Instrumenty bankowe dedykowane inwestycjom OZE … czyli co nam da współpraca z BOŚ Bankiem? Przedsiębiorstwa: Kredyty z Dobrą Energią (inwestycyjne, obrotowe) Kredyty we współpracy z WFOŚiGW Kredyty we współpracy z EIB i KfW Kredyty EkoMontaż (inwestycje o mniejszej skali)

13 Slajd 13 z 30 Instrumenty bankowe … dla przedsiębiorstw, osób fizycznych, wspólnot, spółdzielni Kredyty preferencyjne we współpracy z: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej domy energooszczędne - osoby fizyczne – dotacja 30/50 tys. zł kolektory słoneczne - osoby fizyczne i WM – dotacja 45% Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (termomodernizacja, wymiana kotłów, oczyszczalnie ścieków i in.) Osoby fizyczne: Ekologiczne kredyty hipoteczne Kredyty na termomodernizacje i remonty we współpracy z BGK Przedsiębiorstwa: Kredyt EkoMontaż na urządzenia służące ochronie środowiska Kredyt EkoOszczędny (inwestycje eko-modernizacyjne) Kredyty z Klimatem - we współpracy z KfW Bankengruppe Kredyty w ramach Europejskiej Oferty (inwestycyjny, pomostowy)

14 Slajd 14 z 30 Kredyty we współpracy z WFOŚiGW

15 Slajd 15 z 30 Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW Kredyty we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przeznaczone na wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska, w tym dotyczących odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej Warunki finansowania ustalane indywidualnie z każdym WFOŚiGW przedmiot finansowania (zgodnie z listą zadań priorytetowych WFOŚiGW), podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie, kwota kredytu i jej udział w kosztach zadania, preferencje w zakresie oprocentowania, okres kredytowania i karencji. Rodzaje mechanizmów wsparcia kredyty ze środków Funduszu, dopłaty do oprocentowania, dopłata do kapitału, w ramach umów BOŚ-WFOŚiGW, lub decyzji indywidualnych.

16 Slajd 16 z 30 Kredyt z Dobrą Energią

17 Slajd 17 z 30 Kredyt z Dobrą Energią Kredyty inwestycyjne i obrotowe na instalacje OZE Struktura organizacyjna kredytobiorcy Projekt – realizowany przez spółkę celową (SPV), powołaną przez inwestorów w celu zrealizowania i eksploatacji inwestycji Powołanie odrębnego podmiotu prowadzącego projekt ma na celu zapewnienie przejrzystości przepływów finansowych w okresie finansowania i w okresie spłaty kredytu. Taka forma organizacji oraz wydzielenie majątku dotyczącego wyłącznie finansowanego projektu, pozwala także na przyjęcie kompleksowego zabezpieczenia spłaty kredytu na całym obecnym i przyszłym majątku spółki celowej. Szczególne znaczenie Bank przywiązuje do zabezpieczenia spłaty kredytu na udziałach w SPV. Kredyt może zostać udzielony podmiotom innym niż SPV, o ile realizacja projektu będzie związana z przedmiotem jego dotychczasowej działalności W takim przypadku projekcje finansowe (rachunek wyników, bilans i rachunek przepływów środków pieniężnych) przedstawione przez Kredytobiorcę w biznes planie powinny wyodrębniać przepływy pieniężne generowane przez projekt. Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej min. 12 m-cy.

18 Slajd 18 z 30 Kredyt z Dobrą Energią Kwota kredytu inwestycyjnego: do 70% nakładów inwestycyjnych netto Okres kredytowania do 15 lat Karencja w spłacie kapitału: do 18 miesięcy Harmonogram spłaty kredytu kredyt inwestycyjny - wysokość i częstotliwość spłaty poszczególnych rat dostosowana do projekcji finansowych projektu

19 Slajd 19 z 30 Kredyt EkoMontaż

20 Slajd 20 z 30 Kredyt EkoMontaż jest przeznaczony na finansowanie realizowanego przez klienta zakupu i/lub montażu urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska Dla kogo? przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych koszty całkowite zadania: do 100 tys. zł w przypadku rekuperatorów, do 350 tys. zł w przypadku elektrowni wiatrowych, do 300 tys. zł w przypadku pozostałych urządzeń, kwota kredytu – nawet do 100% kosztów inwestycji okres kredytowania – do 10 lat karencja spłaty kapitału – do 12 miesięcy możliwość zastosowania uproszczonego trybu oceny wniosku w przypadku zakupu urządzeń znajdujących się na wystandaryzowanej liście Kredyt EkoMontaż

21 Slajd 21 z 30 Siłownie wiatrowe Moc do 40 kW Kwota kredytu do 300 tys. zł Nie wymagające uzgodnień w zakresie prawa geologicznego Moc do 40 kW Kwota kredytu do 300 tys. zł Nie wymagające uzgodnień w zakresie prawa geologicznego Pompy ciepła Gazowe, olejowe i niskoemisyjne węglowe o mocy do 300 kW Kwota kredytu do 300 tys. zł Gazowe, olejowe i niskoemisyjne węglowe o mocy do 300 kW Kwota kredytu do 300 tys. zł Kotły grzewcze o mocy do 300 kW Kwota kredytu do 300 tys. zł o mocy do 300 kW Kwota kredytu do 300 tys. zł Kotły na biomasę Ogniwa o mocy do 40 kW Kwota kredytu do 300 tys. zł Ogniwa o mocy do 40 kW Kwota kredytu do 300 tys. zł Fotowoltaika Siłownie o mocy do 40 kW Kwota kredytu do 350 tys. zł Siłownie o mocy do 40 kW Kwota kredytu do 350 tys. zł Powierzchnia do 150 m2 Kwota kredytu do 300 tys. zł Powierzchnia do 150 m2 Kwota kredytu do 300 tys. zł Kolektory słoneczne Wydajność do 12 000 m3/h Kwota kredytu do 100 tys. zł Wydajność do 12 000 m3/h Kwota kredytu do 100 tys. zł Rekuperatory Kredyt EkoMontaż – grupy finansowanych urządzeń

22 Slajd 22 z 30 BOŚ EKO PROFIT S.A.

23 Slajd 23 z 30 Co oferuje BOŚ Eko Profit? – idea 3 x K Unikalna możliwość pozyskania kapitału dla podmiotów rozpoczynających realizację projektów biznesowych. Oferujemy: komplementarną ofertę: kapitał + kredyt + konsulting strukturyzowanie projektu w celu minimalizowania wkładu własnego na korzyść kredytu własne zaangażowanie kapitałowe w pojedynczy projekt 1 - 10 mln zł (z możliwością podwyższenia tej kwoty) możliwość koinwestycji wraz z equity partnerami na zasadach wspólnie wynegocjowanych zaangażowanie czasowe w projekt do 5 lat elastyczne i aktywne podejście; możliwość zaangażowania w cały proces realizacji projektu - od jego wstępnej oceny po sprzedaż zakończonej inwestycji (np. inwestorowi branżowemu) różnorodne formy finansowania: kapitał (udział mniejszościowy lub większościowy), pożyczki podporządkowane oraz pożyczki konwertowane (mezzanine)

24 Slajd 24 z 30 EKOLOGIA I ODPOWIEDZIALNY BIZNES Misja BOŚ Banku drogowskazem dla działalności biznesowej i pozabiznesowej BOŚ Bankiem przyjaznym klimatowi – program kompensacji śladu węglowego Fundacja Banku Ochrony Środowiska

25 Slajd 25 z 30 Dziękuję za uwagę Piotr Kubiak Bank Ochrony Środowiska S.A. email: piotr.kubiak@bosbank.pl tel. kom. 515 111 938 www.bosbank.pl

26 Slajd 26 z 30 Jakie działania możliwe są dzisiaj? BOŚ S.A. nie mówi nie dla projektów OZE realizowanych w roku 2014 Ustawa o OZE stymulatorem rynku

27 Slajd 27 z 30 Finansowanie biogazowni

28 Slajd 28 z 30 Biogazownie rolnicze / odpadowe Biogazownie na składowiskach odpadów Biogazownie w oczyszczalniach ścieków Typy finansowanych biogazowni

29 Slajd 29 z 30 CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I FORMALNA technologia (referencje, parametry techniczne instalacji) lokalizacja inwestycji (dostępność substratów i logistyka dostaw) prawo do dysponowania nieruchomością: własność lub wieczyste użytkowanie wieloletnia umowa dzierżawy (umowa w formie aktu notarialnego na okres nie krótszy niż okres kredytowania) uzgodnienia formalno-prawne: pozwolenie na budowę decyzje środowiskowe warunki techniczne i umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (jeśli wymagana) umowy z dostawcami technologii i wykonawcami inwestycji umowy serwisu instalacji i nadzoru technologicznego zagospodarowanie osadów pofermentacyjnych Charakterystyka Projektu (1)

30 Slajd 30 z 30 CZĘŚĆ BIZNESOWA nakłady inwestycyjne struktura finansowania, w tym: wysokość i forma wniesienia środków własnych poziom zaangażowania dotacji, pożyczek (np. GIS NFOŚiGW) przychody ze sprzedaży sprzedaż energii elektrycznej / cieplnej / biogazu sprzedaż praw majątkowych – certyfikatów koszty operacyjne Zakup i dostawa substratów, koszty zagospodarowania osadu Serwis instalacji, nadzór technologiczny, dostawa mediów ubezpieczenia, podatki, wynagrodzenia projekty istotnych kontraktów / kontrakty (dzierżawy nieruchomości, dostawa urządzeń, roboty budowlane, serwis, gwarancja należytego wykonania, ubezpieczenia budowlane i eksploatacyjne) Charakterystyka Projektu (2)


Pobierz ppt "Slajd 1 z 30 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google