Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok akad. 2013/2014 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta WYK Ł AD 4 Pomiary Przemieszczeń Opracowanie wyników pomiarów i stałość punktów osnowy Katedra Geodezji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok akad. 2013/2014 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta WYK Ł AD 4 Pomiary Przemieszczeń Opracowanie wyników pomiarów i stałość punktów osnowy Katedra Geodezji."— Zapis prezentacji:

1 rok akad. 2013/2014 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta WYK Ł AD 4 Pomiary Przemieszczeń Opracowanie wyników pomiarów i stałość punktów osnowy Katedra Geodezji ul. Balicka 253A pokój 222 tel. (12) 662-45-13 e-mail: andrzej.kwinta@ur.krakow.pl

2 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 2 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Sporządzenie zestawień liczbowych i graficznych Przemieszczenia i deformacje zawsze podawane są z uwzględnieniem: Jednostek Znaku Kierunku Przemieszczenia, odchylenia podawane są w [mm] lub [m] Odkształcenia, pochylenia, nachylenia podawane są w [mm/m] lub [o/oo] (promilach) Jednostki Przemieszczenia – kierunek względem przyjętego układu współrzędnych Odkształcenia – ściskania (-), rozciągania (+) Znak Względem osi głównych obiektu, szczególnie dotyczy to wartości maksymalnych Kierunek

3 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 3 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Sporządzenie zestawień liczbowych i graficznych Wykres przemieszczeń pionowych wzdłuż linii pomiarowej Graficzne zestawienia: 2D – wykresy, 3D – mapy izolinii Czytelne (nie przesadzać z kolorami, ilością danych) Opisane osie (co, jednostki, znaczniki na osiach) Metryczność rysunku Legenda 2D

4 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 4 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Sporządzenie zestawień liczbowych i graficznych Graficzne zestawienia: 2D – wykresy, 3D – mapy izolinii Czytelne (nie przesadzać z kolorami, ilością danych) Opisane osie (co, jednostki, znaczniki na osiach) Metryczność rysunku Legenda 2D

5 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 5 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Sporządzenie zestawień liczbowych i graficznych Graficzne zestawienia: 2D – wykresy, 3D – mapy izolinii Czytelne (nie przesadzać z kolorami, ilością danych) Opisane osie (co, jednostki, znaczniki na osiach) Metryczność rysunku Legenda 2D Zniekształcenia osiowe elementu kołowego dr [mm]

6 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 6 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Sporządzenie zestawień liczbowych i graficznych Graficzne zestawienia: 2D – wykresy, 3D – mapy izolinii Czytelne (nie przesadzać z kolorami, ilością danych) Opisane osie (co, jednostki, znaczniki na osiach) Metryczność rysunku Legenda 3D

7 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 7 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Sporządzenie zestawień liczbowych i graficznych Graficzne zestawienia: 2D – wykresy, 3D – mapy izolinii Czytelne (nie przesadzać z kolorami, ilością danych) Opisane osie (co, jednostki, znaczniki na osiach) Metryczność rysunku Legenda 3D

8 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 8 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Sporządzenie zestawień liczbowych i graficznych Graficzne zestawienia: 2D – wykresy, 3D – mapy izolinii Czytelne (nie przesadzać z kolorami, ilością danych) Opisane osie (co, jednostki, znaczniki na osiach) Metryczność rysunku Legenda 3D

9 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 9 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Przykładowe aplikacje Golden Software Grapher 10

10 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 10 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Przykładowe aplikacje Golden Software Surfer 11

11 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 11 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Ocena istotności wyników przemieszczeń i deformacji Ocena istotności dotyczy wartości przemieszczeń w odniesieniu do dokładności pomiaru Kryterium istotności prawda Przemieszczenia nieistotne fałsz Przemieszczenia istotne - Współczynnik istotności - Poziom istotności, 1-P(x) 0.0500.0100.005 k 2.02.53.0

12 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.12 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie przemieszczeń i odkształceń z analizą dokładności Metody obliczania przemieszczeń: Metoda różnic obserwacji – obliczanie przemieszczeń na podstawie różnic obserwacji w seriach pomiarowych Metoda różnic współrzędnych – obliczanie przemieszczeń na podstawie różnic wyrównanych współrzędnych Metoda wyrównania łącznego – w jednym wyrównaniu wyniki różnych pomiarów okresowych

13 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.13 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia Niezależne wyznaczenie dla - płaszczyzny poziomej (X,Y) - płaszczyzny pionowej (Z) Ilość punktów odniesienia Rozmieszczenie przestrzenne punktów odniesienia Kryterium stałości punktu Metody identyfikacji punktów odniesienia

14 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.14 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia Minimalna ilość punktów odniesienia (przypomnienie) L.p.W sieci kontrolnej zawierającej obserwacjeElementy dostosowania 1kierunków lub kątów2 punkty 2kierunków lub kątów i długości1 punkt, 1 kierunek 3kierunków lub kątów i kierunków zorientowanych1 punkt, 1 długość 4kierunków lub kątów, długości i kierunków zorientowanych1 punkt 5długości1 punkt, 1 kierunek 6długości i kierunków zorientowanych1 punkt Optymalna ilość punktów odniesienia ???

15 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.15 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia Rozmieszczenie przestrzenne punktów odniesienia - regularnie na zewnątrz badanego obiektu - w przypadku grup punktów – nie prostoliniowo - poza zasięgiem oddziaływania obiektu

16 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.16 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia Metody identyfikacji punktów odniesienia A.Analiza wybranych mierzonych elementów geometrycznych w pomiarach wyjściowym i aktualnym - wskazanie elementów pomierzonych w seriach pomiarowych - obliczenie różnic wyników pomiarów w poszczególnych seriach - określenie maksymalnej wartości błędu przypadkowego różnicy - wskazanie grupy punktów dla której błąd maksymalny jest większy od różnicy

17 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.16 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia Metody identyfikacji punktów odniesienia B.Na podstawie wyników wstępnego wyrównania sieci - wyznaczenie minimalnej ilości elementów dostosowania - wyrównanie ścisłe sieci pomiarowej - wyznaczenie pozornych przemieszczeń sieci pomiarowej - eliminacja punktów nie spełniających przyjętego kryterium stałości

18 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.17 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia Niezależne wyznaczenie stałości punktów odniesienia dla - płaszczyzny poziomej (X,Y) - płaszczyzny pionowej (Z) Kryterium stałości punktu

19 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 18 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą porównania pomiarów Sieć niwelacyjna 1. Zaprojektowano i zastabilizowano grupę n punktów pomiarowych (reperów) 2. Wykonano pomiar początkowy sieci (pomiar zerowy) (dla sieci niwelacyjnej pomiar przewyższeń wykonano u pomiarów ) 3. Wykonano pomiary okresowe sieci pomiarowej (pomiar aktualny) 4. Wyznaczenie różnic wyników pomiarów 5. Sprawdzenie kryterium stałości

20 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 19 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą porównania pomiarów Sieć niwelacyjna Wprowadzenie kryterium dla pomiarów - Współczynnik istotności - Poziom istotności, 1-P(x) 0.0500.0100.005 k2.02.53.0 6. Wskazanie grupy punktów nie spełniającej kryterium dla pomiarów 7. Wyrównanie ścisłe pomiarów Np. obliczenie średniej wartości różnic pomiarów

21 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.20 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Przykład: Sieć niwelacyjna od pktdo pktdl[km]dh 0 [m]dh a [m] P1P21.000-1.465 P1P32.500-1.665-1.632 P1P44.000-2.799-2.781 P1P61.000-0.482-0.474 P2P31.000-0.202-0.177 P2P54.0001.4081.406 P3P41.000-1.108-1.138 P4P52.0002.7612.739 P4P64.0002.3282.330 P5P62.500-0.419-0.416 Wyniki pomiaru niwelacyjnego Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą porównania pomiarów

22 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.21 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Przykład: Sieć niwelacyjna Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą porównania pomiarów od pktdo pktdij [mm] P1P2-0.3 P1P333.0 P1P418.0 P1P67.0 P2P324.7 P2P5-2.0 P3P4-30.0 P4P5-21.5 P4P61.8 P5P62.9 Obliczenie różnic pomiarów Obliczenie krytycznej różnicy pomiarów Pomiary do punktu nr 3 nie spełniają wymagań kryterium

23 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.22 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą pozornych przemieszczeń Sieć niwelacyjna 1. Zaprojektowano i zastabilizowano grupę n punktów pomiarowych (reperów) 2. Wykonano pomiar początkowy sieci (pomiar zerowy) 4. Wykonano pomiary okresowe sieci pomiarowej (pomiar aktualny) 3. Wykonano wyrównanie pomiaru zerowego obliczono(*): wysokości reperów macierz wariancyjno-kowariancyjną 5. Wykonano wyrównanie pomiaru aktualnego obliczono(*): wysokości reperów macierz wariancyjno-kowariancyjną (*) do obliczeń przyjmuje się jeden i ten sam reper odniesienia jako stały Prace wstępne:

24 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 23 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą pozornych przemieszczeń 1. Wyznaczenie pozornych przemieszczeń pionowych Metoda 1: Sieć niwelacyjna 2. Wyznaczenie średnich błędów pozornych przemieszczeń pionowych (ponieważ pomiary między seriami są niezależne) 3. Sprawdzenie kryterium dla przemieszczeń pozornych - Współczynnik istotności - Poziom istotności, 1-P(x) 0.0500.0100.005 k2.02.53.0

25 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.24 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą pozornych przemieszczeń 1. Wyznaczenie pozornych przemieszczeń pionowych Metoda 2: Sieć niwelacyjna 2. Wyznaczenie wszystkich różnic pozornych przemieszczeń pionowych 3. Sprawdzenie kryterium dla przemieszczeń pozornych - Współczynnik istotności - Poziom istotności, 1-P(x) 0.0500.0100.005 k2.02.53.0

26 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.25 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą pozornych przemieszczeń 4. Transformacja pozornych przemieszczeń na nowy poziom odniesienia c.d. obliczeń: Sieć niwelacyjna 5. Ostateczne wartości przemieszczeń punktów odniesienia -przesunięcie poziomu odniesienia gdzie: -indeks punktów uznanych za stałe -ilość punktów stałych spełniających kryterium 6. Ostateczne wysokości punktów

27 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.26 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Przykład: Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą pozornych przemieszczeń Sieć niwelacyjna od pktdo pktdl[km]dZ 0 [m]dZ a [m] P1P21.000-1.465 P1P32.500-1.665-1.632 P1P44.000-2.799-2.781 P1P61.000-0.482-0.474 P2P31.000-0.202-0.177 P2P54.0001.4081.406 P3P41.000-1.108-1.138 P4P52.0002.7612.739 P4P64.0002.3282.330 P5P62.500-0.419-0.416 Z = 230.076m P1 Wyniki pomiaru niwelacyjnego: Wysokość przyjętego punktu odniesienia

28 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.27 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Przykład: Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą pozornych przemieszczeń Sieć niwelacyjna Macierz A P2P3P4P5P6 0000 0 000 00 00 0000 1 000 100 0 01 00 001 0 0010 0001 1. Obliczenie wysokości przybliżonych w oparciu o reper P1 2. Ułożenie układu równań obserwacyjnych dZ2 dZ3 dZ4 dZ5 dZ6 Macierz xMacierz l L0 0.0 0.0 25.0 18.0 10.0 6.0 La 0.0 -10.0 0.0 10.0 17.0 23.0 0.0

29 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.28 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Przykład: Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą pozornych przemieszczeń Sieć niwelacyjna 3. Wyznaczenie Układu Równań Normalnych 2.30.0-0.30.0 2.40.0 2.0-0.5-0.3 0.0-0.51.2-0.4 0.0 -0.3-0.41.7 4. Wyznaczenie niewiadomych 3.0 10.1 -4.7 -9.2 -5.9 -0.8 10.0 4.8 -7.0 -4.5 x0x0 xaxa

30 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.29 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Przykład: Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą pozornych przemieszczeń Sieć niwelacyjna Macierz wariancyjno-kowariancyjna 5. Analiza dokładności 0.65290.39200.28780.30820.1183 0.39200.79120.50690.36290.1648 0.28780.50690.92880.56280.2772 0.30820.36290.56281.32250.4059 0.11830.16480.27720.40590.7464 Średnie błędy niewiadomych: pomiar 0pomiar a m P2 7.34.6 m P3 8.15.1 m P4 8.85.5 m P5 10.56.6 m P6 7.94.9 6. Analiza dokładności pktZ0Z0 ZaZa P1230.076 P2231.544231.540 P3231.751231.718 P4232.870232.862 P5230.123230.128 P6230.552230.546

31 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.30 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą pozornych przemieszczeń 1. Wyznaczenie pozornych przemieszczeń pionowych Metoda 1: Sieć niwelacyjna pktZ0[m]Za[m] Z [mm] P1230.076 0.0 P2231.544231.540-3.5 P3231.751231.718-33.1 P4232.870232.862-8.5 P5230.123230.1284.5 P6230.552230.546-5.6 2. Wyznaczenie średnich błędów pozornych przemieszczeń pionowych m sr k*m sr P1-- P28.726.0 P39.628.7 P410.331.0 P512.337.0 P69.327.8

32 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.31 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą pozornych przemieszczeń Metoda 1: Sieć niwelacyjna Punkt nr 3 nie spełnia kryterium stałości pktZ0[m]Za[m] Z [mm] P1230.076 0.0 P2231.544231.540-3.5 P3231.751231.718-33.1 P4232.870232.862-8.5 P5230.123230.1284.5 P6230.552230.546-5.6 pktm sr k*m sr P1-- P28.726.0 P39.628.7 P410.331.0 P512.337.0 P69.327.8 3. Sprawdzenie kryterium dla przemieszczeń pozornych

33 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.32 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą pozornych przemieszczeń 1. Wyznaczenie pozornych przemieszczeń pionowych Metoda 2: Sieć niwelacyjna pktZ0Za Z P1230.076 0.000 P2231.544231.540-0.004 P3231.751231.718-0.033 P4232.870232.862-0.008 P5230.123230.1280.005 P6230.552230.546-0.006 2. Wyznaczenie wszystkich różnic pozornych przemieszczeń pionowych nrijdij 1P2P329.6 2P2P44.9 3P2P5-8.0 4P2P62.1 5P3P4-24.7 6P3P5-37.7 7P3P6-27.6 8P4P5-13.0 9P4P6-2.9 10P5P610.1 3. Wyznaczenie średniej różnicy przemieszczeń pozornych

34 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.33 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą pozornych przemieszczeń Metoda 2: Sieć niwelacyjna 3. Sprawdzenie kryterium P1P2P3P4P5P6 P1 P2 29.64.9-8.02.1 P3 29.6 -24.7-37.7-27.6 P4 4.9-24.7 -13.0-2.9 P5 -8.0-37.7-13.0 10.1 P6 2.1-27.6-2.910.1 Punkt nr 3 nie spełnia kryterium stałości

35 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.34 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Obliczenie stałości punktów odniesienia metodą pozornych przemieszczeń 4. Transformacja pozornych przemieszczeń na nowy poziom odniesienia Sieć niwelacyjna 5. Ostateczne wartości przemieszczeń punktów odniesienia 6. Ostateczne wysokości punktów punktZ0Z0 ZaZa P1230.076 0.03.3230.076 P2231.544231.540-3.5-0.2231.543 P3231.751231.718-33.1-- P4232.870232.862-8.5-5.2232.865 P5230.123230.1284.57.8230.131 P6230.552230.546-5.6-2.3230.549

36 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str. 35 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 Literatura J. Gocał: Metody i instrumenty geodezyjne w precyzyjnych pomiarach maszyn i urządzeń mechanicznych. Wydawnictwa AGH. Kraków 1993 H. Bryś S. Przewłocki : Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budowli. Wydawnictwo PWN. Warszawa 1998 J. Czaja : Wybrane zagadnienia z geodezji inżynieryjnej. Wydawnictwa AGH. Kraków 1996 T. Lazzarini i inni : Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia. Wydawnictwo PPWK. Warszawa 1977 W. Prószyński, M. Kwaśniak: Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2006 R. Kadaj: Modele, metody i algorytmy obliczeniowe sieci kinematycznych w geodezyjnych pomiarach przemieszczeń i odkształceń. Wydawnictwa Akademii Rolniczej. Kraków 1998

37 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta Str.36 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Pomiary Przemieszczeń rok akad. 2013/2014 ZAPRASZAM NA NASTĘPNY WYKŁAD


Pobierz ppt "Rok akad. 2013/2014 Dr hab. inż. Andrzej Kwinta WYK Ł AD 4 Pomiary Przemieszczeń Opracowanie wyników pomiarów i stałość punktów osnowy Katedra Geodezji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google