Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII CZYNNIKIEM ROZWOJU MIASTA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII CZYNNIKIEM ROZWOJU MIASTA"— Zapis prezentacji:

1 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII CZYNNIKIEM ROZWOJU MIASTA
GMINA MSZCZONÓW

2 potencjał lokalizacyjny gminy Mszczonów
Mszczonów leży około 70 kilometrów na południowy - wschód od geograficznego środka Polski i zaledwie 45 kilometrów na południowy - zachód od Warszawy, na Nizinie Mazowieckiej. Leży w obrębie tzw. duo-polis (aglomeracji warszawsko - łódzkiej, 45 km od Warszawy i 90 km od Łodzi). Administracyjnie gmina Mszczonów należy do powiatu żyrardowskiego i województwa mazowieckiego, gminę zamieszkuje prawie osób. Gmina Mszczonów jest najwyżej położoną gminą Mazowsza, z tego powodu zwana jest „dachem Mazowsza”. Zlokalizowany w jej centrum Osuchów leży aż o 100 metrów wyżej niż Warszawa.

3 potencjał lokalizacyjny gminy Mszczonów
Leży w centrum Polski, na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych, przy trasie Warszawa – Katowice /nr 8, E-67/ stanowiącej część trasy północ-południe i na szlaku TIR-owskim /trasa międzynarodowa nr 50/ Tu też krzyżują się dwie trasy kolejowe: Centralna Magistrala Kolejowa stanowiąca część trasy północ – południe i trasa kolei towarowej wschód – zachód /Słubice – Terespol/ Mszczonów

4 ENERGIA GEOTERMALNA Energia geotermalna ma postać ciepła zgromadzonego pod powierzchnią skał oraz w płynach znajdujących się w szczelinach i porowatej strukturze skał. Źródłem ciepła geotermicznego zawartego w górotworze są procesy rozpadu pierwiastków promieniotwórczych oraz ciepło pochodzące z czasów powstania Ziemi. Instalacja geotermalna zlokalizowana w Mszczonowie, wykorzystuje warstwy geotermalne skał występujących na Niżu Polskim – w utworach mezozoicznych subbasenów grudziącko-warszawskiego i szczecińsko-łódzkiego.

5 UJĘCIE WODY GEOTERMALNEJ W MSZCZONOWIE - HISTORIA
Odwiert IG-1 Mszczonów wykonany w roku 1976 jako odwiert poszukiwawczy ropy i gazu. Głębokość otworu wynosi ponad 4km. W otworze nie stwierdzono występowania ropy i gazu w ilościach umożliwiających ich wydobycie. Jednak w trakcie badań natrafiono na wody o temperaturze od 22 do 74°C w zależności od głębokości. W związku z brakiem zainteresowania w tamtym okresie gorącymi wodami odwiert zlikwidowano (zabetonowano). Z inicjatywy Samorządu Mszczonowa w 1996r – po 20 latach od wykonania, dokonano rekonstrukcji odwiertu IG-1 Mszczonów, udostępniając wykryte wcześniej złoża wody geotermalnej.

6 UJĘCIE WODY GEOTERMALNEJ W MSZCZONOWIE
Eksploatowany w systemie jednootworowym poziom wodonośny znajduje się w piaskowcach dolnej kredy na głębokości 1,6-1,7 km Temperatura wydobywanej wody geotermalnej wynosi 42,5°C Mineralizacja wody geotermalnej nie przekracza 0,5 g/dm3 Woda ma jakość wody pitnej i jest eksploatowana z otworu Mszczonów IG-1 Maksymalna wydajność wody eksploatowanej przy zastosowaniu wielostopniowej pompy głębinowej wynosi 55m3/h. Wydajność docelową szacuje się na 120m3/h

7 WYKORZYSTANIE WODY GEOTERMALNEJ DO CELÓW GRZEWCZYCH I SPOŻYWCZYCH
Instalacja geotermalna w Mszczonowie, wybudowana i eksploatowana przez firmę Geotermia Mazowiecka SA, pracuje nieprzerwanie od roku 2000. Produkcja ciepła wynosi ok GJ/rok, przy czym w sezonie grzewczym ok. 35% ciepła dostarczanego mieszkańcom pochodzi z wody geotermalnej. Schłodzona w części ciepłowniczej woda geotermalna jest kierowana do miejskiej sieci wodociągowej jako woda pitna wysokiej jakości.

8 STANOWI EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA WODY GEOTERMALNEJ DO CELÓW GRZEWCZYCH I SPOŻYWCZYCH Dzięki uruchomieniu instalacji geotermalnej w Mszczonowie: Zamknięte zostały trzy przestarzałe technologicznie kotłownie opalane miałem węglowym. W skali roku wyeliminowano blisko 4500 ton tych paliw, spalanych dla celów grzewczych w następującym zakresie: SO2 – 100%, NOx-82%, CO-98%, CO2-75%, sadza i pył – 100% STANOWI EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA

9 INSTALACJA GEOTERMALNA W MSZCZONOWIE

10 INSTALACJA GEOTERMALNA

11 INSTALACJA GEOTERMALNA

12 INSTALACJA GEOTERMALNA

13 INSTALACJA GEOTERMALNA

14 INSTALACJA GEOTERMALNA

15 INSTALACJA GEOTERMALNA

16 WYKORZYSTANIE WODY GEOTERMALNEJ DO CELÓW REKREACYJNYCH – TERMY MSZCZONÓW
Kompleks basenowy z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie – TERMY MSZCZONÓW – został oddany do użytku 29 czerwca 2008r. Teren Term dysponuje 2,1 ha powierzchni z budynkiem W ramach projektu powstały: - pawilon kąpieliska, w tym m.in. strefa wejściowa, zaplecze szatniowo-sanitarne, zespół snack-baru, pomieszczenia administracyjne - zespół basenów otwartych, w tym m.in. basen termalny rekreacyjny całoroczny, basen termalny wewnętrzny w hali basenowej w pawilonie, basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi i zespołem zjeżdżalni, basen sportowy 25x12,5 m, brodzik dla małych dzieci - pawilon lodowiska oraz zadaszone sztuczne lodowisko sezonowe - teren plaży trawiastej z 3 boiskami do siatkówki plażowej, placem zabaw dla dzieci oraz przebieralniami terenowymi - parkingi. Do końca września 2009r. kompleks Term odwiedziło 235 tyś . osób.

17 WYKORZYSTANIE WODY GEOTERMALNEJ DO CELÓW REKREACYJNYCH
Całkowita mineralizacja wody termalnej wynosi 472 mg/l. Główne składniki mineralne; Kationy: - wapniowy  61,5 mg/l - magnezowy 12,2 mg/l - sodowy 26,4 mg/l - potasowy 12,9 mg/l Aniony: - wodorowęglanowy 319,0 mg/l - siarczanowy      5,4 mg/l - chlorkowy     10,7 mg/l - fluorkowy       0,3 mg/l Składniki wody termalnej: K - potas Na - sód Mg - magnez Ca - wapń Fe – żelazo Al – glin Ba - bar Mn - mangan Sr - stront Zn - cynk Cu - miedź Li – lit PH wody wynosi 7,23

18 TERMY MSZCZONÓW

19 TERMY MSZCZONÓW

20 TERMY MSZCZONÓW

21 TERMY MSZCZONÓW

22 TERMY MSZCZONÓW

23 plaża trawiasta z placem zabaw,
TERMY MSZCZONÓW plaża trawiasta z placem zabaw, boiska do siatki

24 TERMY MSZCZONÓW - LODOWISKO
zadaszone sztuczne lodowisko

25 Niecka zewnętrzna zimą
TERMY MSZCZONÓW Niecka zewnętrzna zimą

26 PRZYSZŁOŚĆ Wody geotermalne, obecnie wydobywane w Mszczonowie, jak również zasoby, które jeszcze pod Mszczonowem zalegają, umożliwiają planowanie nowych inwestycji wykorzystujących „Złoto Mszczonowa”. Do najważniejszych z nich będzie należał rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-konferencyjnej

27 TERMY Mszczonów – II ETAP

28 TERMY MSZCZONÓW – II ETAP
Powierzchnia terenu – około 2 ha Powstanie kompleks hotelowo gastronomiczny z basenami wewnętrznymi, częścią konferencyjno – szkoleniową, sportową i odnową biologiczną: - hotel na 255 miejsc noclegowych z salami konferencyjnymi i szkoleniowymi - 2 restauracje - kręgielnia, squash, bilardy - baseny kąpielowe wewnętrzne - odnowa biologiczna, SPA Kompleks będzie połączony komunikacyjnie z I etapem Term Mszczonów. W miesiącu styczniu 2009 został wyłoniony inwestor zewnętrzny do realizacji tego Kompleksu, przewidywane uruchomienie Kompleksu 2012/2013.

29 TERMY Mszczonów – II ETAP

30 TERMY Mszczonów – II ETAP

31 TERMY Mszczonów – II ETAP

32 GEOTERMIA - PLANY Budowa drugiego stopnia schładzania wody geotermalnej w zakładzie geotermalnym Budowa instalacji ogrzewającej murawę boiska sportowego Udostępnienie inwestorom zewnętrznym wody geotermalnej do produkcji rolno-spożywczej (szklarnie, hodowla ryb itp)

33

34 GMINA MSZCZONÓW TYGRYS MAZOWSZA
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa


Pobierz ppt "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII CZYNNIKIEM ROZWOJU MIASTA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google