Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maria KARWASIECKA Albin ZDANOWSKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maria KARWASIECKA Albin ZDANOWSKI"— Zapis prezentacji:

1 Maria KARWASIECKA Albin ZDANOWSKI
Warunki występowania wód geotermalnych w rejonie rowu lubelskiego w okolicach Nałęczowa i Krasnobrodu Maria KARWASIECKA Albin ZDANOWSKI

2 uwarunkowania legislacyjne promujące stosowanie OŹE na tle przepisów międzynarodowych
naturalne czynniki sprzyjające stosowaniu instalacji geotermalnych czynniki ograniczające bariery ekonomiczne, technologiczne i społeczne

3 Energia odnawialna i odpadowa
Struktura zużycia energii pierwotnej stan na 2002 rok wg danych Ministerstwa Gospodarki i Pracy Warszawa 7 września 2004 r. Paliwo pierwotne Polska Unia Europejska 2002 rok Węgiel kamienny 51,7% 16% Węgiel brunatny 12,7% Ropa naftowa 19,9% 41,0% Gaz ziemny 10,8% 22,0% Energia odnawialna i odpadowa 4,9% 6,0% Energia jądrowa RAZEM 100%

4 Udziały poszczególnych gazów cieplarnianych w globalnym potencjale ocieplenia w roku wg „Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 MŚ (2003)

5 Planowane i pracujące instalacje geotermalne

6 Mapa dokumentacyjna

7 Zestawienie krzywych profilowania temperatury w warunkach ustalonej (Tu) oraz nieustalonej (TN) równowagi cieplnej w otworze Żebraki IG-1

8 Zestawienie termogramów Rejon Puławy

9 MAPA GRADIENTU GEOTERMICZNEGO DLA UTWORÓW KARBONU

10 MAPA GĘSTOŚCI STRUMIENIA CIEPLNEGO

11 HISTOGRAM GĘSTOŚCI STRUMIENIA CIEPLNEGO W OBSZARZE LZW

12 MAPA TEMPERATUR GÓROTWORU NA POZIOMIE 750 m p.p.m.

13 MAPA TEMPERATUR GÓROTWORU NA STROPIE KARBONU

14 Przepuszczalność utworów nadkładu karbonu w Centralnym Rejonie Węglowym wg T. Rudzińska-Zapaśnik (1989) Objaśnienia: 1 – piaski (czwartorzęd), 2 – opoki, wapienie, margle, kreda pisząca (kreda górna), 3 – wapienie, margle, dolomity (jura górna), 4 – piaskowce, mułowce (alb, jura środkowa); H – głębokość od powierzchni, k – współczynnik filtracji utworów kredy (według badań laboratoryjnych i polowych) i jury (według badań polowych)

15 MAPA TEMPERATUR GÓROTWORU NA GŁĘBOKOŚCI 3000 m

16 MAPA POWIERZCHNI IZOTERMICZNYCH TEMPERATURY 60°C

17 MAPA POWIERZCHNI IZOTERMICZNYCH TEMPERATURY 80°C

18 WNIOSKI W przeciwieństwie do konwencjonalnych surowców energetycznych energia geotermalna stanowi źródło energii powszechnie dostępnej, o dużym stopniu rozproszenia, jej zasoby są praktycznie odnawialne, a przede wszystkim ich eksploatacja jest mało szkodliwa dla środowiska, a więc jest zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju sformułowaną w 1972 roku na międzynarodowej konferencji w Sztokholmie. Wyrazem poważnego podejścia do kwestii ochrony środowiska są deklaracje przyjęte na kolejnych międzynarodowych konferencjach zorganizowanych pod auspicjami ONZ. Ochrona środowiska jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa (art. 5 Konstytucji). Interesujące z punktu pozyskania energii geotermalnej są poziomy wodonośne jury i dewonu. Potencjalne strefy związane są z obszarami, gdzie możliwe jest występowanie porowatości szczelinowej bądź krasowej, co sprzyja dużej wydajności strumienia wód na wypływie otworu eksploatacyjnego. Barierę stanowi wysoka mineralizacja i konieczność wtłaczania wód po odzyskaniu energii cieplnej ponownie do górotworu.


Pobierz ppt "Maria KARWASIECKA Albin ZDANOWSKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google